Prof.Dr. Dr. Hüseyin NAZLIKUL Kimdir?

Dr. Nazlıkul, 1963’te Pazarcık’ta doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İlkokul eğitimin 2 sınıfından sonra işçi çocuğu olarak Federal Almanya’ya gitti. Orta ve lise öğrenimini Almanya’da tamamladı. Yükseköğrenimine Frankfurt am Main Wolfgang Johann Goehte Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan Dr. Nazlıkul, öğrenimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

Prof.Dr. Dr. med. Hüseyin Nazlıkul kimdir?

Dr. Nazlıkul, 1963’te Pazarcık’ta doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İlkokul eğitimin 2 sınıfından sonra işçi çocuğu olarak Federal Almanya’ya gitti. Orta ve lise öğrenimini Almanya’da tamamladı. Yükseköğrenimine Frankfurt am Main Wolfgang Johann Goehte üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan Dr. Nazlıkul, öğrenimini İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

Frankfurt W.J.G. üniversitesi  Tıp Fakültesi çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde, 1992-1993 yılları arasında, asistanlığını yürüttüğü süre içinde “Perinatal Dönemde AIDS” konusu üzerine doktora yaptı.

Aynı yıllarda Frankfurt Tıp Fakültesi bünyesinde, Alman Ağrı Araştırma Birliği (DGSS: Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerz e.V.) ortaklığıyla düzenlenen  “Bilimsel Akupunktur” eğitimine katıldı ve 350 saatlik Akupunktur B diploması sahibi oldu. İCAK Kineziyolojide Eğitmen ve 400 saatlik temel eğitimini tamamlamış bir hekimdir.

1993–1995 tarihleri arasında Offenbach Devlet Hastanesi bünyesinde çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile çocuk Kardiyolojisi bölümlerinde çalıştı. Bu süre içinde Pediatri Bölüm Başkanı Prof. Ewert’ın önerileri  doğrultusunda “Doğal Yöntemlerle Tedavi”ye yöneldi.

1995-1998 tarihleri arasında Hofheim Hiperbarik Oksijen Merkezi’nde (HBO Zentrum Rhein Main) Sualtı ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi Asistanı ve Uzmanı olarak çalışan Dr. Nazlıkul, bu merkezde “Tamamlayıcı Tıp” yöntemleri başta olmak üzere, beslenme, ağrı tedavisi, yara iyileşmesi, spor, koruyucu hekimlik konusunda çalışmalar yaptı.

Hofheim’da çalışmalarına başlamadan önce ve çalıştığı süre içinde katılmış olduğu “Tamamlayıcı Tıp” konusundaki eğitimlerle Giessen üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Kürsüsü ve Anestezi Uzmanı ve ADB olan Prof. Dr. med. F.H. Herget’in öncülüğünde “İmmün Sistemde Fitoterapinin Yeri” adı altında bilimsel bir çalışma ve daha sonra Hessen Tabipler birliğince yapılan yazılı ve sözlü sınav sonucu Tamamlayıcı Tıp = Doğal Yöntemlerle Tedavi Uzmanı oldu.

Prof.Dr.med. F.H.Herget’in öncülüğünde Tamamlayıcı tıp ve Nöralterapi başta olmak üzere tamamlayıcı tıp konusundan pek çok bilimsel çalışmada Herget’in asistanı olarak yer aldı. Giessen üniversitesi Tıp Fakültesi Tamamlayıcı Tıp ve Ağrı Kliniğinde Prof. Dr. Herget ile pek çok çalışmanın içinde yer aldı.

ünlü Biyofizikçi Dr. rer. med. Wolfgang Ludwig’in yanında yaklaşık bir yıl manyetik alan tedavisi, biyofoton, Proqunat ve online checkup konusundan özel eğitim aldı. Manyetik alanın insan sağlığı üzerindeki etkisi ve elektro smogun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusundan 10.000 ev ve iş yerinde yapılan incelemelerinin içinde aktif görev aldı. 

1996 yılından beri aktif koruyucu hekimlik kapsamında Nöralterapi başta olmak üzere, sporcu beslenmesi, kineziyoloji, ozon tedavisi, hipnoz, manyetik alan tedavi, manuelterapi, akupunktur, özelliklede MAPS mikro sistem akupunktur, EAV Akupunktur, hormon tedavisi, timus tedavisi, homöpati, fitoterapi - şifalı bitkilerle tedavi, tamamlayıcı arınma detoks, meditasyon, uykunun önemi, ortomoleküler tıp  ve biyolojik tıp konusunda pek çok bilimsel çalışmada yer aldı.

Dr. Nazlıkul 2004 yılından beri Bilimsel Tamamlayıcı (Komplementer) Tıp ve Regülâsyon Derneği, Bilimsel Nöralterapi ve Regülâsyon Derneği’nin kuruyucu üyesi ve başkanıdır. Bilimsel Akupunktur ve Regülâsyon Derneğinin onursal başkanıdır.

Almanca yayınlanmış 30’un üzerinde tamamlayıcı tıp konusunda makalesi ve 3’ü bilimsel olmak üzere 3 tana halka yönelik rehber niteliğinde kitabın yazarıdır.

Türkçe olarak bilimsel pek çok bilimsel makalenin yanı sıra 4 kitabın yazarıdır.

I.  Akupunktur-Tamamlayıcı Tıp (Nobel kitap evi 2002) adında hekimlere yönelik,

II.  Hayatı Keşfet – Anti Aging Yaşam kılavuzu (Alfa kitap evi 2004),

III.  Gerçek Detoks’u Keşfet (Detay 2007)

IV. Unuttuğum Bedenim – Yurt Yayınevi Nisan 2008

Türkiye de Tamamlayıcı Tıp konusundan vermiş olduğu eğitimler için hazırladığı ve kurs esnasından kursiyerlere verilen 16 el kitabının yazarıdır.

Ayrıca ZäN (Zentralverband der ärzte für Naturheilverfahren und Regulationsmedizin= Doğal Yöntemlerle Tedavi ve Regülasyon Tıp Hekimlerinin Merkez Birliği), Alman Ağrı Araştırma ve Tedavisi Cemiyeti ile Avrupa Anti-Aging Derneği’nin aktif üyesi ve eğitim görevlisi olan Dr. Nazlıkul, Alman Beslenme Akademisi’nin (Deutsche Akademi für Ernährungsmedizin) hekimler için vermiş olduğu programlar kapsamında da eğitmenlik yapmaktadır.

IGNH (Internationeler Gesellschaft für Neuraltherapie nach Huneke = Huneke göre uluslararasi Nörelterapi derneğinin) bilim kurulu üyesi ve eğitmenliğin yanı Türkiye’deki uluslararası Nöralterapi derneği tarafından kabul edilen eğitim yetkisi olan ilk hekimdir. IGNH”in Türkiye’de eğitmelik yetkisi olan hekim sayısı beştir bu yetkiye elden eden tüm hekimlerin de eğitmenidir. Nöralterapi eğitimlerini Türkiye de hekimlere öğreten ve eğitimlerini veren ilk bilim insanıdır. Türkiye’deki Nöralterapi Derneği başkanıdır.

2006 mayıs ayından Türkiye de ilk kez düzenlenen I.Uluslararası katılımlı Nöralterapi kongresi başkanlığını yapmıştır. Bu kongre TTB tarafından 16,5 saat kredilenmiştir.

2006 haziran ayı içinde Türkiyede gerçekleştirilen ilk ozon kongresi bilim kurulundan yer almış ve kongrenin bilimsel olması konusundan aktif görev üstlenmiştir.

Ekim 2006 İstanbul da GATA bünyesinden gerçekleştirilen ilk bilimsel Anti Aging Sempozyumun bilim kurulu üyesi ve düzenleme komitesinde yer almıştır. Anti Aging’de tamamlayıcı tıbbın yeri ve önemi, detoksun bilimsel dayanakları hakkından iki kapsamlı sunum yapmıştır.

Kasım 2006 içinde İstanbul’da gerçekleşen XVII. FT çubukçu günlerinde osteartrite Tamamlayıcı Tıp ve Regülâsyonla çözüm ve Nöralterapi hakkından bilimsel sunum gerçekleştirmiştir.

BARNAT adında tamamlayıcı tıp konusundan hekimlere yönelik tek bilimsel derginin bilimsel başkanlığını ve derginin editörlüğünü yürütmektedir.

üç yıldır Bodrum’da Nöralterapi Sempoziyomu organize etmekte ve Türk hekimlerine Nöralterapi konusundan gelişim eğitimleri vermektedir. Bodrumda gerçekleştirdiği bu sempozyumlar TTB tarafından bilimsel olarak kredilendirildi.

Halen Almanya’da bulunan Aktif Koruyucu Hekimler Birliği’nin yönetiminde yer almakta ve bu konudaki çalışmalarına devam etmektedir. Dünyadaki Regülâsyon tıbbının gelişme ve geliştirme çalışma grubu içinde aktif çalışanıdır.

Her yıl Almanya’da gerçekleşen Freudenstadt da Tamamlayıcı Tıp ve Regülâsyon haftası ve Baden Baden da gerçekleşen Deneyimsel Tıp haftasından yer almakta dönem dönem bilimsel makaleler sunmanın yanı sıra Nöralterapi başta olmak üzere, MAPS, Akupunktur, Kineziyoloji, Manueltherapie, Manyetik alan terapisi, EAV, Hömoakupunktur, Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda kurslar vermektedir.

Bad Mainberg Nöralterapi Haftası kapsamında bilimsel programın oluşmasını gerçekleştiren kurum içinde yer almakta ve uzun süredir Nöralterapi uygulayan hekimlere daha derin enjeksiyon teknikleri eğitimi vermektedir.

Greifswald Tıp Fakültesi bünyesinde 2 yılda bir Anatomi kürsüsünde geliştirilmiş topografik anatomi ve Nöralterapi eğitimleri vermektedir. 

Türkiye’de 2002 yılında başlayarak Nöralterapi başta olmak üzere, Aurikulterapi, Akupunktur, Kinezioloji, Manuel terapi ve Manuel Muayene, Kombine terapiler, Manyetik alan terapileri, Detoks, Anti Aging adı altında 60 üzerinde en azı iki gün olmak üzere hekimlere yönelik kurslar organize etmekte ve eğitim vermektedir.

Daha önce Konya ve daha sonrada Bodrumda her yıl Eylül ayından Tamamlayıcı tıpla uğraşan hekimlere deneyimlerini paylaşmak 4 günlük bir program sunmaktadır. Bu Program dahilinde yurt dışında konunun uzmanlarında iştirak etmektedirler.

Her yıl Avusturya düzenlenen Nöralterapi Forumu kapsamından bilimsel sunum yapmakla beraber bilimsel çalışmaların gözlemcisi durumundadır.

Halan Giessen üniversitesi Tamamlayıcı Tıp kürsüsünden doktora yapan 4 tıp öğrencinin tez danışmanlığını yürütmektedir.

24-29 Ekim 2007 tarihleri içinde Antalya’da gerçekleşen 21. Fizik Tedavi Kongresinde Nöralterapi konulu sunum ve kapsamlı bir kurs organizasyonu gerçekleştirmiştir. Bu Kurs kapsamından Almanya’da 3 Nöralterapistin katılımını sağlamıştır.

13-17.Şubat 2008 Freudenstadt – Almanya’da gerçekleşen 114 Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Kongresine konuşmacı ve eğitmen olarak katıldı.

44-50 IGNH Nöralterapi Kongrelerinde her zaman en az bir bilimsel konuşma ve workshop yaptı.

8-11.Mayıs 2008 tarihleri arasından Türkiye’de yapılan II.Uluslararası Kongresinin Organizatörlüğünü ve Kongre Başkanlığını yapmıştır.

9.05.2008 tarihinde Dr. Hüseyin Nazlıkul’a, Nöralterapi alanında gösterdiği üstün başarılardan dolayı dünyada bu güne kadar sadece 8 kişiye verilen “Huneke Madalyası” verildi ( kendisi bu ödülü alan en genç hekim olma unvanını da taşıyor).

28-31.08.2008 tarihleri ararsında III. Bodrum Nöralterapi Sempozyumun Başkanlığını yapmıştır.

4-6 Haziran 2009 V.Dünya Fizik Tedavi Kongresinde Workshop yapmıştır

11-13.09.2009 5 Nöralterapi Sempozyum Başkanlığı yapmıştır

Kasım 2008 tarihinden beri haftanın bir günü İ.ü.T.F Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD Nöralterapi konusunda ders vermektedir.

Günlük gazetelerden çıkan yazılarının yanı sıra daha önce üç yılda fazla bir zaman içinde Kanaltürk TV her Cumartesi saat 10.00 halka yönelik tamamlayıcı tıp başta olmak üzere ‘Hayatı Keşfet’ adında bir sağlık programı yapıp sunmuştur.

Dr. Nazlıkul yaklaşım 1 yıldır www.imedya.tv Hüseyin Nazlıkul’la sağlık adında haftalık 15 dk bir program yapmaktadır.

Günlük Sözcü gazetesinde tamamlayıcı tıp başta olmak üzere koruyucu hekimlik adına makaleler yazmaktadır.                        

BENZER İÇERİKLER

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım