Silverdin

Krem

Deva

Gümüş sülfadiazin

Ambalaj: 10 mg/gx40 g ve 400 g’lik ambalaj.

Eşdeğeri: SilvadiazinKrem: 10 mg/gx40 g(Toprak);SilvamedKrem: 10 mg/gx40 g(Koçak).

Endikasyon: Yanık yaralarınınenfeksiyonlardan korunmasında, Grampozitif ve Gramnegatif mikroorganizmalarve funguslarla enfekte olan yanıkların tedavisinde, diğer cilt lezyonve yaralarının profilaksi ve tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sülfonamidtedavisinin kernikterus olasılığını artırdığı bilindiğinden, gebeliğinson dö-neminde, prematürelerde ve iki aylıktan küçük bebeklerdekullanılmamalıdır. Lokal proteolitik enzimlerle birlikte kullanımıhalinde, gümüşün bu tür enzimleri inaktive edebileceği unutulmamalıdır.Glukoz6-fosfat dehidrogenaz eksikliği bulunan hastalarda, ilacınkullanımıyla hemoliz ortaya çıkabileceğinden son derece tehlikelidir.

Uyarılar: Gümüş sülfadiazin ile diğer sülfonamidler arasındaçapraz duyarlık potansiyeli vardır. Tedaviden dolayı alerjik reaksiyonlargö-rülmesi halinde, ilaç kesilmelidir. Gebelerde çok gerekli olduğundakullanılmalıdır. Sülfonamid türevlerinin anne sütüne geçtiğibilinmektedir. Bu nedenle emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Ciltte yanma hissi, kızartı, kaşıntı gibi lokalreaksiyonlar, deride renk değişiklikleri çok nadir olarak gö-rülür.

Doz Önerisi: Yanık ve yara sahalarına temizlik kurallarınauygun bir şekilde, ince bir tabaka halinde sürülür ve istenirse üzeristeril bir pansuman materyali ile örtülür. Pansuman, yanığın ve yaranındurumuna ve hekimin takdirine gö-re günde 1-2 kez yenilenebilir.Yeteri kadar krem sürülmesi halinde pansuman materyalinin yapışmasısöz konusu olmadığından, pansuman değişimi ağrısızdır.Silverdinsu ileyıkanabilir. Bu nedenle istenilen sahalar steril su ve steril materyalile temizlenebilir.EN ÇOK OKUNANLAR


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/doktor/domains/saglikvedoktor.com/public_html/ilac.php:18) in /home/doktor/domains/saglikvedoktor.com/public_html/solaris/class/solaris.php on line 302