Silverdin

Krem

Deva

Gümüş sülfadiazin

Ambalaj: 10 mg/gx40 g ve 400 g’lik ambalaj.

Eşdeğeri: SilvadiazinKrem: 10 mg/gx40 g(Toprak);SilvamedKrem: 10 mg/gx40 g(Koçak).

Endikasyon: Yanık yaralarınınenfeksiyonlardan korunmasında, Grampozitif ve Gramnegatif mikroorganizmalarve funguslarla enfekte olan yanıkların tedavisinde, diğer cilt lezyonve yaralarının profilaksi ve tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sülfonamidtedavisinin kernikterus olasılığını artırdığı bilindiğinden, gebeliğinson dö-neminde, prematürelerde ve iki aylıktan küçük bebeklerdekullanılmamalıdır. Lokal proteolitik enzimlerle birlikte kullanımıhalinde, gümüşün bu tür enzimleri inaktive edebileceği unutulmamalıdır.Glukoz6-fosfat dehidrogenaz eksikliği bulunan hastalarda, ilacınkullanımıyla hemoliz ortaya çıkabileceğinden son derece tehlikelidir.

Uyarılar: Gümüş sülfadiazin ile diğer sülfonamidler arasındaçapraz duyarlık potansiyeli vardır. Tedaviden dolayı alerjik reaksiyonlargö-rülmesi halinde, ilaç kesilmelidir. Gebelerde çok gerekli olduğundakullanılmalıdır. Sülfonamid türevlerinin anne sütüne geçtiğibilinmektedir. Bu nedenle emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Ciltte yanma hissi, kızartı, kaşıntı gibi lokalreaksiyonlar, deride renk değişiklikleri çok nadir olarak gö-rülür.

Doz Önerisi: Yanık ve yara sahalarına temizlik kurallarınauygun bir şekilde, ince bir tabaka halinde sürülür ve istenirse üzeristeril bir pansuman materyali ile örtülür. Pansuman, yanığın ve yaranındurumuna ve hekimin takdirine gö-re günde 1-2 kez yenilenebilir.Yeteri kadar krem sürülmesi halinde pansuman materyalinin yapışmasısöz konusu olmadığından, pansuman değişimi ağrısızdır.Silverdinsu ileyıkanabilir. Bu nedenle istenilen sahalar steril su ve steril materyalile temizlenebilir.

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım