Sitraks

Draje

SanofiAventis

Levamizol

Ambalaj: 40 mgx6 draje.

Eşdeğeri: ParaksTablet: 40 mgx6 tablet(Adeka).

Sitraks

Şurup

Levamizol

Ambalaj: 40 mg/5 mLx30 mL’lik şişe.

Endikasyon: Ascarislumbricoides, Necator americanus, Enterobius vermicularis, Ancylostomaduodenaletedavilerinde endikedir.AntineoplastikYardımcı Etkisi: Kolorektal karsinomda, kolonun Dukes C adenokarsinomunda,florourasil ile birlikte; primer reseksiyon ile yaygın ve lokal metastazlarınblok halinde çıkarılmadığı kesin değilse, hastalık artığı kaldığımikroskopik olarak belli ise, primer tümö-rün komple rezeksiyonundansonra, levamizol HCl kullanılır.

Kontra Endikasyon: Ciddi karaciğer ve/veya böbrek rahatsızlığıolanlarda, kan diskrazisi olanlarda ve duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Kemik iliği depresyonu (artabilir); enfeksiyon(kemik iliği depresyonu sonucu enfeksiyon kö-tüleşebilir); krizdüzensizliği (tedaviye eşlik eden krizlerin sıklığını levamizolhidroklorür artırabilir) gibi durumlarda tıbbi sorunlar mevcutsa,yarar/zarar durumu gözden geçirilmelidir. Bu ilaçla birlikte alkolalınmamalıdır. Hekim tarafından kesin gereksinme gö-rülmedikçegebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Kaşıntı, bulantı, iştahsızlık, karın ağrısı, başdönmesi, kas ağrıları, ateş ve uykusuzluk gibi yan etkiler gö-rülürsede bunlar ilaç alımının kesilmesi ile tamamen kaybolur. Ender olaraksantral sinir sistemi toksisitesi, özellikle ataksi, bulanık gö-rüş,konfüzyon, parestezi, gecikmiş diskinezi, titreme, serebrospinalsıvıda pleyositoz ve hepatotoksisite gö-rülebilir. Daha sık olarakishal, metalik tat ve kusma, gözlenen yan etkilerdendir.

İlaç Etkileşimleri: Antikoagülan ilaçlarla, örneğin kumarin ile birliktekullanıldığında protrombin süresinde artış görülür. Kemik iliğidepresanları ile birlikte kullanıldığında trombositopenik ve/veyalö-kopenik etkilerde artma olur.

Doz Önerisi: Sitraks Draje: Tek dozolarak ağızdan verilir. Bir kerelik erişkin dozu 120-150 mg’dir. Özellikleoksiyür tedavisinde bir hafta ara ile 2. kez aynı doz tekrarlanmalıdır.Sitraks Şurup: Çocuklarda doz kilo başına2.5 mg’dir. Tedavi dozu bir kerede uygulanır. İkinci bir doza gerek duyulduğunda1 hafta sonra aynı doz tekrarlanır.

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım