Spectracef

Film Tablet

Abdiİbrahim

Sefditoren

Ambalaj: 200 mgx20 ve 60 tablet.

End.: 12 yaş ve üzeri yetişkinlerde, duyarlı bakterilerin nedenolduğu, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi, toplumdan kazanılmışpnömonilerin tedavisinde, farenjit/tonsillit/sinüzit, deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere veya bileşenlerinden birine alerjisi olduğu bilinenhastalarda, karnitin eksikliği olan veya klinik olarak anlamlı karnitineksikliği ile sonuçlanabilen doğumsal metabolizma bozuklukları olan hastalardakontredikedir.

Uyarılar: Hastanın önceden sefditoren pivoksil, diğersefalosporinler, penisilinler veya diğer ilaçlara aşırı duyarlık reaksiyonugösterip göstermediği dikkatlice araştırılmalıdır. Sefditoren pivoksile karşıalerjik bir reaksiyon ortaya çıkarsa, ilaç kesilmelidir. Ağır, akut aşırıduyarlık reaksiyonları, epinefrin ve oksijen, intravenöz sıvı, intravenözantihistaminikler, kortikosteroitler, pressör aminler ile tedaviyigerektirebilir. Antibakteriyel ajanlarla tedavi, normal kolon florasınıdeğiştirir ve klostridiumlar üreyebilir ve bu pödomembranöz kolite yolaçabilir. Gebelikte kesin olarak gerekiyorsa kullanılmalıdır. Emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,bulantı, karın ağrısı, dispepsi, kusma semptomları görülebilir ayrıca nadirenvaginal monoliazis ve baş ağrısı bildirilmiştir. Çok daha nadir olarak alerjikreaksiyon, anoreksi, asteni, pıhtılaşma zamanında uzama, konstipasyon,sersemlik, ağız kuruluğu, ateş, gastrit, hiperglisemi, uykusuzluk, lökopeni,karaciğer fonksiyon testi anomalisi, miyalji, sinirlilik, oral moniliazis,ağrı, periferik ödem, farenjit, psödomembranöz kolit, kaşıntı, döküntü, rinit,sinüzit, somnolans, stomatit, terleme, tat bozukluğu, trombositeni, sıkidrar yapma, ürtiker, vajinit ve kilo kaybı şeklinde yan etkiler görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Magnezyumve alüminyum içeren antasitler ve H2reseptör antagonistleri ilebirlikte kullanılması önerilmez. Probenesidin sefditorenin plazma düzeyleriniartırır.

Doz Önerisi: Günde iki kez olarak yemeklerle, tercihen yağlıyemeklerle birlikte alınmalıdır. Bütün endikasyonlarda 12 saat arayla olmaküzere, toplumdan kazanılmış pnömonilerin tedavisinde, hafif ve ortaşiddetli olgularda 14 gün süreyle 200 mg, ağır olgularda 400 mg; kronikbronşitin akut bakteriyel alevlenmesinde 5 gün süreyle 200 mg;farenjit/tonsillit/sinüzit ve komplikasyonsuz deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında 10 gün süreyle 200 mg.Spectracef Film Tablet, bir sütproteini olan kazeinat içerir. Süt proteini aşırı duyarlığı (laktoz intoleransıdeğil) olan hastalara uygulanmamalıdır.

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım