Terramycin

Deri Merhemi

Pfizer

OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 İÜ

Ambalaj: 14.2 g’lik tüp.

Eşdeğeri: PolimisinDeri Merhemi: 14.2 g(Koçak).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit gibilokal cilt enfeksiyonlarının ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıklarınprofilaksi ve lokal tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Daha öncebileşimdeki ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.

Yan Etkileri: Kişiselaşırı duyarlığa bağlı alerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmektedir.Bu tür reaksiyonlar gö-rülecek olursa tedavi kesilmelidir.

Doz Önerisi: Cilt ö-zenli bir şekilde temizlendikten sonra sterilbir gazlı bez üzerine konulan merhem hasta bölgeye günde en az 2-3kez uygulanır. Merhem hasta yüzeyle sürekli temas halinde bırakılmalıdır.Tedavi süresi enfeksiyonun şiddeti ve türüne bağlı olup, birkaçgünle birkaç hafta arasında değişebilir.

Terramycin

Göz Merhemi

OksitetrasiklinHCI 5 mg, polimiksin B sülfat 10.000 IU/g

Ambalaj: 3.5 g’lik tüp.

Eşdeğeri: PolimisinGöz Merhemi: 3.5 g(Koçak).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalara bağlı ve konjunktiva ve/veya korneayı tutanyüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Topikaluygulama, enfeksiyon şiddetliyse veya yalnız lokal tedaviye cevapvermezse sistemik uygulamayla desteklenmelidir.

Kontra Endikasyon: İçeriğindekimaddelere karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Haricen kullanılır ve yalnız gö-ze uygulanır.Tetrasiklinlerin diş gelişimi süreçlerinde (gebeliğin ikinci yarısı,bebeklik ve 8 yaşına dek olan çocukluk dö-nemlerinde) sistemik olarakuygulanması dişlerin kalıcı olarak renklenmesine ve iskelet gelişimindegerilemeye neden olabilmektedir. Topikal tetrasiklinler, gebeliksırasında en azından, tetrasiklin kullanılmasıyla elde edilecekolası yararlar potansiyel riskleri gö-ze almayı haklı kılacak düzeydeise kullanılmalıdır. Sistemik uygulama sonrasında süte geçtikleribilinmektedir. Anne sütüyle beslenen bebeklerdeki ciddi yan etkipotansiyeli nedeniyle bu ilacın uygulanmasının anne sağlığı yö-nündenönemi göz önüne alınarak tedavinin kesilmesi veya emzirmenin durdurulmasıarasında tercih yapılmalıdır.

Yan Etkileri: Kontaktdermatit dahil olmak üzere, kişisel aşırı duyarlığa bağlı alerjikreaksiyonlar bildirilmiştir. Oftalmik tetrasiklin müstahzarlarıylalakrimasyonda artma, geçici bir batma veya yanma ve yabancı cisimhissi sıkça ortaya çıkabilmektedir.

Doz Önerisi: Polimiksin B sülfatlıTerramycinGöz Merhemi, ufakmiktarlarda (yaklaşık 1 cm), alt göz kapağının konjunktiva kıvrımıiçine, enfeksiyon tamamen geçip şifa tamamlanana kadar günde 4-6kez uygulanmalıdır. Bu, enfeksiyonun tabiatı veya şiddetine gö-rebir günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Blefaritte, ilacın uygulamasındanönce bütün kabuklar ve kepekler temizlenmelidir. Profilaksi için,ameliyattan bir gün önce başlayıp, ameliyat sonrası birkaç gün aynışekilde uygulanır.

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım