Tilcotil

Flakon IM/IV

Roche

Tenoksikam

Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve2 mL’lik çö-zücü ampul.

Eşdeğeri: OksamenLFlakon: 20 mgx1 Flakon(Mustafa Nevzat).

Tilcotil

Lak Tablet

Tenoksikam

Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 lak tablet.

Eşdeğeri: NobateksFilm Tablet: 20 mgx10ve 30 tablet(Nobel);Oksamen Tablet: 20 mgx10 tablet(MustafaNevzat);TenoksanKapsül: 20 mgx10 ve 30 kapsül(Drogsan);TenoktilKapsül: 20 mgx10 kapsül(Eczacıbaşı);TenoxKapsül: 20 mgx10 ve 30 kapsül(Biofarma);TilkoKapsül: 20 mgx10 ve 30 kapsül(Koçak);VienoksFilm Tablet: 20 mgx10ve 30 tablet(Toprak);Zikaral Kapsül: 20 mgx10 ve 30 kapsül(Sanovel).

Tilcotil

Supozituvar

Tenoksikam

Ambalaj: 20 mgx10 supozituvar.

Eşdeğeri: NobateksSupozituvar: 20 mgx10supozituvar(Nobel).

Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar,örn. tendinit, bursit, omuz periartriti -omuzel sendromu, kalça periartriti,burkulma ve incinmeler ile akut gutun semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvarajanların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomları oluşturduğuhastalara; gastrit, gastrik ve duodenal ülser gibi hastalıklarıolan veya daha önce bu hastalıkları geçiren kimselere de uygulanmamalıdır.Anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara, böbrek yetmezliğiriski bulunan ve kanama riski yüksek olan hastalara uygulanmamalıdır.Gastrointestinal istenmeyen etki riskini artıracağından salisilatlarlave diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte uygulanmasındankaçınılmalıdır.

Uyarılar: Antikoagülan ve/veya oral diyabetiklerin, hastayakından izlenmediği sürece birlikte uygulamasından kaçınılmalıdır.Prostaglandin sentez inhibisyonu renal fonksiyonlar üzerine tersetki yapabilir. Tenoksikam trombosit kümelenmesini inhibe ederve hemostazı etkileyebilir. Peptik ülser veya gastrointestinalkanama durumunda tenoksikam tedavisi hemen kesilmelidir. Başdönmesi, sersemleme ve görme bozukluğu gibi araç kullanımını etkileyebilecekyan etkilerin gö-rüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kroniktedaviden kaçınılmalıdır. Emziren annelerin çocuklarında olasıbir yan etki göz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda ya bebeksütten kesilmeli veya ilaç bırakılmalıdır.

Yan Etkileri: Gastrik,epigastrik ve abdominal rahatsızlık, dispepsi, yanma, bulantı, başdönmesi, baş ağrısı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: İstenmeyengastrointestinal reaksiyon nedeniyle, salisilatlar ve diğer NSaID’lerinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bazı NSaID’ler ve haftada15 mg veya daha yüksek dozda metotreksatın birlikte kullanılmasıağır metotreksat zehirlenmesine neden olabilir. NSaID’ler lityumunrenal klirensini azaltacağından, birlikte kullanılmaları plazmalityum düzeyinde artışa ve lityum zehirlenmesine neden olabilir.Tenoksikam potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.Tenoksikamaadrenerjik blokerlerinve ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabilir.NSaİD’lerin heparin ile birlikte kullanımda, hemoraji riski artar(trombosit fonksiyonların inhibisyonu) ve NSaID’lerde gastroduodenalmukus hasarı oluşabilir.bBloker,siklosporin, rahim içi araç ve trombolitik ajanlar ile birlikte kullanımdaözellikle önlem alınması gerekmektedir.

Doz Önerisi: TilcotilFlakon: Primer dismenore, gut artriti ve postoperatifağrı dışındaki tüm endikasyonlar için günde tek doz 20 mg, her gün aynısaatte verilmelidir. Primer dismenore için günde tek doz 20-40 mg.Postoperatif ağrılar için 5 güne kadar günde tek doz 40 mg, akut gutkrizleri için ise ilk iki gün günde 40 mg, izleyen 5 gün süreyle günde20 mg’dir. Kronik bozukluklarda günde 20 mg’nin üzerine çıkılmamalıdır.Tilcotil Tablet: Gut artritidışında tüm endikasyonlar için günde tek doz aynı saatte 1 Tablet.Günde 20 mg’lik dozun üstüne çıkılmamalıdır. Sürek dozu olarak günde10 mg’lik dozlar denenebilir. Akut gut artriti krizleri için ilk ikigün günde 1 kez 2 Tablet, daha sonra 5 gün süreyle günde 1 Tablettir.Tabletlerin 1 bardak suyla alınması önerilir.Tilcotil Supozituvar: Akut gutdışındaki tüm endikasyonlar için günde tek doz 20 mg, her gün aynı saatteverilmelidir. Uzun süreli tedaviye gereksinim gösteren hastalardaidame tedavi için günlük oral dozun 10 mg’ye indirilmesi denenebilir.Rektal yolla tedavi 10 günü geçmemelidir. Tedavinin geri kalankısmına ağız yoluyla alınan Tabletlerle devam edilebilir. Akut gutkrizleri için önerilen doz ise ilk gün günde 40 mg, izleyen 5 gün süreylegünde 20 mg’dir. Gerektiği durumlarda tedaviye 1 veya 2 gün, gündetek doz IV veya IM uygulama ile başlanıp oral veya rektal devam edilebilir.

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım