Trental

Ampul

SanofiAventis

Pentoksifilin

Ambalaj: 100 mg/5 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: TrentilinAmpul: 100 mg/5 mLx5 ampul(Berksam);VasoplanAmpul: 100 mg/5 mLx5 ampul(Mustafa Nevzat).

Trental

Enfüzyon Ampulü

Pentoksifilin

Ambalaj: 300 mg/15 mLx5 ampul.

Trental

Retard Draje

Pentoksifilin

Ambalaj: 400 mgx20 ve 60 draje.

Eşdeğeri: PentoxSR Kapsül: 400 mgx20Kapsül(Abdi İbrahim);Trentilin Retard FilmTablet: 400 mgx20 film Tablet(Berksam).

Trental CR

Film Tablet

Pentoksifilin

Ambalaj: 600 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: PentoxSR Fort Kapsül: 600 mgx20kapsül(Abdi İbrahim);Trentilin Retard FilmTablet: 600 mgx20 film tablet(Berksam).

Endikasyon: Periferikarterlerin tıkayıcı hastalıkları ve arteriyosklerotik veya diyabetiknedenlerden meydana gelen arteriyovenöz dolaşım bozuklukları(kesik topallama, istirahat ağrısı gibi) ve trofik bozukluklar (ulcuscruris ve gangren gibi); serebral dolaşım bozuklukları (serebralsklerozun konsantrasyon güçlüğü, baş dönmesi, unutkanlık gibi sonuçları),iskemik ve postapoplektik durumlar; göz veya iç kulağa ait, dejeneratifvasküler süreç ve görme veya işitme bozukluklarıyla seyreden dolaşımbozukluklarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Pentoksifilineve diğer metilksantinlere aşırı duyarlığı olan hastalar, ağır hemorajiler,ağır retinal kanamalar gibi durumlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Miyokard enfarktüsü, düşük tansiyon, ağır böbrekfonksiyon bozukluğu, ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu, koagülasyonhastalıkları ve antikoagülan tedaviye bağlı olarak kanama eğilimininarttığı durumlar, kan basıncında düşme riski olan özel durumlardahastaların dikkatle takibi gerekir. Gebelik süresince kullanılmamalıdır.Az miktarda anne sütüne geçer. Olası risk ve yararları dikkatlicesaptanmadan emziren kadınlara verilmemelidir.

Yan Etkileri: Özellikleyüksek dozda veya hızlı enfüzyon şeklinde uygulandığında, sıcakbasması, midede ağırlık, dolgunluk hissi, bulantı, kusma veya ishalgibi gastrointestinal yakınmalar, nadiren taşikardi gibi kardiyakaritmiler olabilir. Çok nadir durumlarda, anjiyonö-rotik ödem, bronkospazmve bazan dolaşım şokuna varabilen, ağır anafilaktik/anafilaktoidreaksiyonlar olabilir.

İlaç Etkileşimleri: Kan basıncınıdüşürücü (ACE inhibitörleri vb.) ve kan basıncını düşürme potansiyelitaşıyan (nitratlar vb.) ilaçların etkisi pentoksifilin tedavisisırasında artabilir. İnsülin veya oral antidiyabetiklerin kanşekerini düşürücü etkisini artırarak hipoglisemi riskini artırabilir.Bazı hastalarda, pentoksifilin ve teofilinin beraber kullanımıile teofilin düzeyi, dolayısıyla teofiline bağlı advers etkiler artabilirveya ağırlaşabilir.

Doz Önerisi: TrentalAmpul: Biri sabah, diğeri akşamüstü olmak üzere 2enfüzyon yapılmalıdır; bunun için her keresinde 200 mg pentoksifilin(5 mL’lik 2 Ampul) veya 300 mg’lik pentoksifilin (15 mL’lik 1 Ampul) örneğin250 veya 500 mL enfüzyon çö-zeltisine karıştırılır. Akşamüstü yapılanenfüzyondan sonra, oral yoldan 2 tane 400 mg’lik draje uygulamasıylatedavi tamamlanır. İki enfüzyon arasındaki süre uzunsa, drajelerdenbiri yaklaşık olarak öğle vakti verilebilir. İyileşmenin başlamasındansonra tedaviye yalnızca oral yoldan devam edilir. Genel olarak, 24saat içinde parenteral yoldan uygulananTrentaldozu,1200 mg’yı geçmemelidir. Enfüzyon çö-zeltisi olarak fizyolojik serum,%5 levüloz çö-zeltisi, glukoz çö-zeltisi veya olağan plazma sübstitüsyonçö-zeltileri kullanılabilir. 100 mg pentoksifilinin enfüzyon süresien az 60 dakika; 300 mg için bu süre en az 180 dakikadır.Trental Retard Draje: Günlükdoz 2 veya 3 kez 1 drajedir. Yemeklerle veya yemeklerden hemen sonraçiğnenmeden biraz sıvıyla yutulur.Trental Draje, IVenfüzyon veya enjeksiyona destek olarak verilebilir.Trental CR Film Tablet: Günlükdoz iki kez 1 film tablettir.

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım