Ulcuran

Ampul IM/IV

Abfar

Ranitidin HCI

Ambalaj: 50mg/2 mLx10 ampul.

Eşdeğeri: ZantacAmpul: 50 mg/2 mLx10 Ampul(GSK).

Ulcuran

Film Tablet

Ranitidin HCI

Ambalaj: 150 mgx30 Tablet

: : 300 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: SantanolTablet: 150 mgx30 Tablet(Atabay);ZandidTablet: 150 mgx30(Koçak);ZantacFilm Tablet: 150 mgx30Tablet(GSK).

Endikasyon: Tablet: Duodenal ülser, selim gastrik ülser, steroid olmayanantienflamatuvar ajanlara bağlı ülserlerin tedavisinde, özelliklegeçmişinde peptik ülser olan hastalarda steroid olmayan antienflamatuvarlarilaçların (aspirin dahil) neden olduğu duodenal ülserlerin profilaksisinde,ameliyat sonrası ülser, reflü özofajit ve ZollingerEllison sendromutedavilerinde, ağrıyla karakterize (epigastrik ve retrosternal)yemeklerle ilişkili veya uykuda rahatsızlık veren, fakat daha öncebelirtilen durumlarla ilişkili olmayan, kronik epizodik dispepsilerde,ağır hastalarda stres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserlihastalarda tekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelsonsendromu profilaksisinde kullanılır.Ampul: Duodenalülser, selim gastrik ülser, ameliyat sonrası ülser, reflü özofajitve ZollingerEllison sendromu tedavilerinde; ağır hastalardastres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserli hastalardatekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelson sendromu profilaksisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Etkinmaddeye aşırı duyarlık halinde kontrendikedir.

Uyarılar: Tablet: Ranitidin plasentadan geçer veinsan sütü ile de atılır. Gebelerde ve emziren annelerde zorunluolmadıkça kullanılmamalıdır. Ağır renal yetmezliklerde dozajazaltılmalıdır.Hepatik bozukluğu olanlarda dikkatli olunmalıdır.Ampul: Genellikle kardiyak ritm bozukluklarınayatkınlığı olan hastalarda, hızlı ranitidin enjeksiyonuna bağlıolarak bradikardi bildirilmiştir.Önerilen enjeksiyon hızları aşılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadirenbradikardi ve AV blok rapor edilmiştir. Az sayıda hastada artralji,kusma/bulantı, diyare, kabızlık, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi,akomodasyon bozukluğunu düşündüren reversibl bulanık görme gö-rülmüştür.Özellikle çok ağır hasta ve yaşlılarda nadiren reversibl mental konfüzyon,halüsinasyonlar, depresyon ve ajitasyon bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Ulcuran Ampul: Her 6-8 saatte bir 50 mg (2 mL) IM yoldan uygulanır.Dilüsyon gerekmez. IV enjeksiyon olarak her 6-8 saatte bir 50 mg (2mL) ‰9 sodyum klorür enjeksiyonu veya diğer geçimli IV çö-zeltilerletoplam hacim 20 mL olacak şekilde sulandırılır ve 5 dakikanın üstündebir zaman periyodunda enjekte edilir. Aralıklı IV enfüzyon her 6-8saatte bir 50 mg (2 mL) 100 mL %5 dekstroz enjeksiyonu veya diğer geçimliIV çö-zeltilerle sulandırılır ve 15-20 dakikanın üstünde bir zamanaralığında verilir.

Ulcuran Film Tablet: Günlük ortalama doz sabah ve akşamyatmadan önce olmak üzere 2x150 mg veya yatmadan önce tek doz halinde300 mg’dir. Tedavi süresi 4-8 haftadır. Nükseden durumlarda geceyatmadan önce 150 mg uygulanır. Asit aspirasyonunun önlenmesindeanesteziden 60-90 dakika önce 150 mg, ZollingerEllison sendromundagünde 6 g’ye kadar kullanılır.Tedavi süresi komplike olmayan durumlarda 4-6hafta ve komplike durumlarda 8 haftadır.

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım