Ursofalk

Kapsül

aris

Ursodeoksikolikasit

Ambalaj: 250mgx100 kapsül.

Endikasyon: Safra kesesi fonksiyonlarınındevam ettiği hastalarda, radyoopak olmayan kolesterol safra taşlarınıneritilmesinde, safra taşı parçalanmasının ardından ortaya çıkantaş fragmanlarının eritilmesinde kullanılır. Ayrıca, Primer BiliyerSiroz’da (I.-II. safha) karaciğer fonksiyonlarının ve hastalık semptomlarınındüzeltilmesi amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Kalsifiyeveya bilirubin taşı kuşkusunda, 2 cm’den büyük taşlarda, safra kesesininyarıdan fazlasının taşla dolu olduğu durumlarda, sürekli kolikyakınması olanlarda, safra kesesi ve safra yollarının enflamatuvarhastalıklarında, enflamatuvar midebağırsak hastalıkları ve ülserlerindeaçlık diyetinde kullanılmamalıdır. Gebelik süresince kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Laboratuvar kontrolü, karaciğertestleri, SGOT, SGPT ve+-GTdörder haftalık aralıklarla ilk üç ay önerilir. Yaklaşık 3 ayda birtekrarlanır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenannelerde dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda etkinliği ve güvenirliğisaptanmamıştır.

-

Yan Etkileri: Hastalarınçok az bir bö-lümünde gaitada yumuşama olabilir, fakat bu, tedavininkesilmesi için neden oluşturmaz. Bulantı, kusma, ağızda metaliktat, karın ağrısı nadiren ortaya çıkabilir. Bazı allerjik cilt reaksiyonlarıda gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ursodeoksikolik asit ile birliktekolestiramin, kolestipol veya alüminyum hidroksid gibi antasitlerineş zamanlı uygulamaları, ursodeoksikolik asitin emiliminin önlenmesinedeniyle önerilmez.

Doz Önerisi: Safra Taşlarının Eritilmesinde: Günlük dozaj, vücut ağırlığınagö-re 2 ile 5 Kapsül arasında değişmektedir. 60 kg’ye kadar sabah 1,akşam 1 Kapsül; 80 kg’ye kadar sabah 1, akşam 2 Kapsül; 1000 kg’ye kadarsabah 1, akşam 3 Kapsül ve 100 kg’dan ağır olanlarda doz, sabah 2 Kapsül,akşam 3 Kapsüldür.Kapsüller düzenli bir şekilde alınmalıdır. Kolesterolsafra kesesi taşlarının erimesi için genellikle 3 ay ile 2 yıl arasındasüreye gerek vardır. Eğer 12 aylık tedavinin ardından safra taşı büyüklüğündebir azalma olmamışsa, tedaviye devam etmenin yararı yoktur. Tedavisırasında 6 aylık aralarla safra kesesi radyolojik tetkikleri yapılaraktedavinin başarısı kontrol edilmelidir.Primer Biliyer Siroz’da: 50 kg’ye kadar sabah 1, akşam 1Kapsül; 75 kg’ye kadar sabah 1, öğlen 1, akşam 1 Kapsül; 100 kg’ye kadarsabah 1, öğlen 1, akşam 2 Kapsül ve 100 kg’dan fazla olanlarda doz sabah2, öğlen 1, akşam 2 Kapsüldür.

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım