Xyzal

Film Tablet

UCB

Levosetirizindihidroklorür

Ambalaj: 5 mgx20 tablet.

Endikasyon: Allerjik rinit (oküler semptomları da içeren mevsimselallerjik rinit dahil), persistan allerjik rinit (semptomların üst üste 4 haftave haftada en az 4 gün mevcudiyeti) gibi pereniyal allerjik rinit ve kronikidiyopatik ürtiker.

Kontra Endikasyon: Levosetirizine ya da piperazin türevlerine karşı aşırıduyarlığı olanlarda, kreatinin klirensi 10 mL/dak'dan az olanlarda ve ileriderecede böbrek yetmezliği olan hastalarda ve emzirme döneminde kontrendikedir.Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukozgalaktozmalabsorpsiyonu gibi nadir herediter bozuklukları olan hastalar bu ilacıalmamalıdır.

Uyarılar: 6 yaşından küçük çocuklarda önerilmez. Levosetirizinkullanan bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Araçpotansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde bulunan veya makine kullanmak zorundaolan hastalar dikkatli olmalıdır. Duyarlı hastalarda, alkol veya diğer MerkeziSinir Sistemi baskılayıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında ilave biruyanıklık azalması ve performans düşüklüğüne sebep olabilir. Gebe kadınlardakullanırken dikkatli olunmalıdır.Emziren kadınlarda kullanımı kontrendikedir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, somnolans, ağız kuruluğu,yorgunluk ve daha nadir olarak asteni ve karın ağrısı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Levosetirizin ile yapılmış biretkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ileteofilinin birlikte kullanımında setirizin klirensinde küçük bir azalma (% 16)gözlenmişti. Ritonavir ve setirizinin birlikte kullanımında setirizine maruzkalma miktarı %40 artmıştır. Yemeklerle birlikte alındığında levosetirizininemilen miktarı azalmamakta, fakat emilimi yavaşlamaktadır.

Doz Önerisi: Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilir. Kullanımsüresi şikayetlerin türüne, süresine ve seyrine bağlıdır. Saman nezlesi için3-6 hafta; kısa süre polene maruz kalma durumunda ise 1 haftalık bir süregenellikle yeterli olmaktadır. Yetişkinler, 12 yaşından büyükler ve 6-12 yaşarası çocuklar için önerilen günlük doz 5 mg'dir (1 film tablet).

EN ÇOK OKUNANLAR


EN ÇOK İNCELENEN KURUMLAR

EN ÇOK İNCELENEN İLAÇLAR


Copyright © 2014 Yeni Projeler Çocuklarda Astım