Acerilin

Tablet

İlsan

Lisinopril

Ambalaj: 5 mgx20 Tablet

: : 10 mgx20 Tablet

: : 20 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:

SinoprylTablet: 5 mgx20 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: aCE inhibitörü olarak esansiyel ve renovasküler hipertansiyondaendikedir. Tek başına veya diğer antihipertansiflerle beraberkullanılabilir. Ay-rıca dijital ve/veya diüretiklerle kontrolaltına alınamamış konjestif kalp yetmezliği tedavisinde de endikedir.

Kontra Endikasyon: Lisinoprile aşırı duyarlığı bulunan hastalardave geçmişinde aCE inhibitö-rü kullanımından dolayı anjiyonö-rotikö-dem öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Renal yetmezliği olsun veya olmasın konjestifkalp yetmezliği hastalarında, semptomatik hipotansiyon gözlenmiştir.Lisinopril de dahil ACE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalardanadiren yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve/veya larenksteanjiyonö-rotik ö-dem bildirilmiştir. Bu durumda lisinopril hemenkesilmelidir. Larengeal ö-dem ile seyreden anjiyonö-rotik ödem fatalolabilir. Zorunlu olmadıkça lisinoprilin gebelikte kullanıl-masıö-nerilmez.İnsansütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren anneye ancak gerekligö-rüldüğünde dikkatle verilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülen yan etkiler uykuhali, baş ağrısı ve diyare, yorgunluk, öksürük, mide bulantısı. Dahaaz sıklıkla ortostatik etkiler, lekeler ve asteni gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diüretiklerle tedavi edilmekteolanlarda ve ö-zellikle diüretik tedavisine yeni başlamış hastalardalisinopril verilmesi durumunda kan basıncında aşırı düşüş gö-rülebilir.İndometasin, beraber kullanıldığında lisinoprilin antihipertansifetkisini azaltabilir. Lisinopril lityum tuzlarının eliminasyonunuazaltabilir.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda başlangıç dozu günde 1 kez 10 mg, sürekdozu ise günde 1 kez 20-40 mg’dir. Konjestif kalp yetmezliğinde başlangıçdozu günde 2.5-5 mg, sürek dozu günde 10-40 mg’dir. Akut miyokard enfarktüsüiçin beta bloker tedavisi veya standart trombolitik, Aspirin’e ilave olarakkullanılır. Hemodinamik olarak stabil hastalarda, ilk 5 mg’lik doz semptomunbaşlamasından 24 saat içinde verilmelidir. Eğer tolere edilebilirse, tekrar 5mg 24 saat sonra verilir, daha sonra günde bir kez 10 mg’ye artırılır.Tedavisüresi minimum 6 hafta olmalıdır. Tabletler yemeklerle birlikte, yemeklerdenönce ya da sonra alınabilir.

<

Angeliq

Film Kaplı Tablet Schering Estradiol1 mg, drospirenon 2 mg Ambalaj: 28 tablet. Endikasyon: 1 yıldan fazla süredir menopozda olan kadınlarda

Silvamed

Krem Koçak Gümüş sülfadiyazin Ambalaj: 10 mg/gx40 g’lik tüp. Eşdeğeri: SilvadiazinKrem: 10 mg/gx40 g(Toprak);Silverdin Krem: 10 mg/gx40 g(Deva). Endikasyon: Yanık

Akrofolline

Ampul Biofarma Estradiol propionat Ambalaj: 50.000 Ü/1 mLx5 ampul.Aksil Krem: Ciltsabunlu su ile yıkanıp kurulandıktan sonra, lezyon bulunan bölgelere,yaygın olarak
Kalmosan

Losyon Kurtsan Difenhidramin HCI1 g, kalamin 10 g, çinko oksit 5 g, kafur 1 g, gliserin 15 g Ambalaj: 100

Duobaktam

Flakon IM Eczacıbaşı Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü : : 0.5

Sefotak

Flakon IM/IV Eczacıbaşı Sefotaksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik

Monodur

Tablet AstraZeneca İ-zosorbit5-mononitrat Ambalaj: 60 mgx30 tablet. Eşdeğeri: MonolongSR Mikropellet Kapsül: 60 mgx30kapsül(aris). Endikasyon: Koronerkalp rahatsızlıklarının süreklilik gösteren tedavilerinde; anjinapektoris
Betoptic

Oftalmik Solüsyon Alcon Betaksolol HCI Ambalaj: 5.6 mg/mLx5 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe. Betoptic S Oftalmik Süspansiyon Betaksolol HCI Ambalaj: 2.8

Mysoline

Tablet AstraZeneca Primidon Ambalaj: 250mgx30 tablet. Endikasyon: Grand malve psikomotor epilepside ve Jackson epilepsisinde endikedir. Ayrıcapetit mal, miyoklonik ve akinetik

Ranitine

Film Tablet Biofarma Ranitidin HCI Ambalaj: 150 mgx60 tablet. Eşdeğeri: RanitabFilm Tablet: 150 mgx60Tablet(Deva);Ranobel Tablet: 150 mgx60 Tablet(Nobel);ZandidTablet: 150 mgx60

Salofalk

Enterik Tablet aris Mesalazin (5-aminosalisilik asit) Ambalaj: 250 mgx100 tablet. Salofalk Lavman Mesalazin (5-aminosalisilik asit) 4 g Ambalaj: 7×60 g’lik

NovoRapid

Flakon NovoNordisk İnsülin aspart Ambalaj: 1000U/10 mLx1 flakon. NovoRapid Penfill İnsülin aspart Ambalaj: 300U/3 mLx5 kartuş. Doz Önerisi: Kısa ürün

Synarel

Nazal Sprey aris Nafarelin asetat Ambalaj: 200 mg/dozx60 dozluk, püskürtme pompalı şişe. Endikasyon: Endometriozisinağrı ve endometriotik lezyonlar dahil, hormonal tedavisinde

Doxium

Kapsül Abdiİbrahim Dobesilat kalsiyum Ambalaj: 500 mgx30 ve 60 kapsül. Endikasyon: Mikroanjiyopatide (özellikle diyabetik retinopatide);ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz

Roza

Krem Orva Metronidazol 10mg, üre (karbamid) 20 mg/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Roza Jel Metronidazol Ambalaj: 7.5 mg/gx30 g’lik tüp.
Gribex Hot

Toz Nobel Parasetamol 500 mg,klorfeniramin maleat 4 mg, psödoefedrin HCI 60 mg Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet. Eşdeğeri: TylolHot Poşet:

Humalog

Flakon Lilly İnsülin lispro Ambalaj: 1000 IU/10 mLx1 flakon. Humalog Kartuş İnsülin lispro 100IU/ml Ambalaj: 300 IU/3 mLx1 kartuş. Humalog

Antabus

Tablet Nobel Disülfiram Ambalaj: 500mgx25 tablet.Antepsin Tablet: Mide ülseri, duodenum ülseri,reflü özofajit: Sabah kahvaltıdan 1 saat önce ve gece yatarken,

Longacor

Kapsül Adilna Kinidin arabogalaktansülfat Ambalaj: 275 mgx24 kapsül. Endikasyon: Paroksistikatrium fibrilasyonu, ritmin düzenlenmesinden sonra daimi atriumfibrilasyon nüksleri, arterial flutter ve

Nizoral

ovül JanssenCilag Ketokonazol Ambalaj: 400 mgx5 ovül. Endikasyon: Akut vekronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. Kroniknükseden vulvovajinal kandidozda, mide ve

İsordil

oral Tablet Fako İzosorbid dinitrat Ambalaj: 10 mgx50 tablet. İsordil Sublingual Tablet İzosorbid dinitrat Ambalaj: 5 mgx50 tablet. Endikasyon: Anjina

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir