Acerilin

Tablet

İlsan

Lisinopril

Ambalaj: 5 mgx20 Tablet

: : 10 mgx20 Tablet

: : 20 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:

SinoprylTablet: 5 mgx20 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: aCE inhibitörü olarak esansiyel ve renovasküler hipertansiyondaendikedir. Tek başına veya diğer antihipertansiflerle beraberkullanılabilir. Ay-rıca dijital ve/veya diüretiklerle kontrolaltına alınamamış konjestif kalp yetmezliği tedavisinde de endikedir.

Kontra Endikasyon: Lisinoprile aşırı duyarlığı bulunan hastalardave geçmişinde aCE inhibitö-rü kullanımından dolayı anjiyonö-rotikö-dem öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Renal yetmezliği olsun veya olmasın konjestifkalp yetmezliği hastalarında, semptomatik hipotansiyon gözlenmiştir.Lisinopril de dahil ACE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalardanadiren yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve/veya larenksteanjiyonö-rotik ö-dem bildirilmiştir. Bu durumda lisinopril hemenkesilmelidir. Larengeal ö-dem ile seyreden anjiyonö-rotik ödem fatalolabilir. Zorunlu olmadıkça lisinoprilin gebelikte kullanıl-masıö-nerilmez.İnsansütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren anneye ancak gerekligö-rüldüğünde dikkatle verilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülen yan etkiler uykuhali, baş ağrısı ve diyare, yorgunluk, öksürük, mide bulantısı. Dahaaz sıklıkla ortostatik etkiler, lekeler ve asteni gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diüretiklerle tedavi edilmekteolanlarda ve ö-zellikle diüretik tedavisine yeni başlamış hastalardalisinopril verilmesi durumunda kan basıncında aşırı düşüş gö-rülebilir.İndometasin, beraber kullanıldığında lisinoprilin antihipertansifetkisini azaltabilir. Lisinopril lityum tuzlarının eliminasyonunuazaltabilir.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda başlangıç dozu günde 1 kez 10 mg, sürekdozu ise günde 1 kez 20-40 mg’dir. Konjestif kalp yetmezliğinde başlangıçdozu günde 2.5-5 mg, sürek dozu günde 10-40 mg’dir. Akut miyokard enfarktüsüiçin beta bloker tedavisi veya standart trombolitik, Aspirin’e ilave olarakkullanılır. Hemodinamik olarak stabil hastalarda, ilk 5 mg’lik doz semptomunbaşlamasından 24 saat içinde verilmelidir. Eğer tolere edilebilirse, tekrar 5mg 24 saat sonra verilir, daha sonra günde bir kez 10 mg’ye artırılır.Tedavisüresi minimum 6 hafta olmalıdır. Tabletler yemeklerle birlikte, yemeklerdenönce ya da sonra alınabilir.

<

Navelbine

Flakon IV ErKim Vinorelbin ditartarat Ambalaj: 10 mg/1 mLx1 Flakon : : 50 mg/5 mLx1 flakon. Endikasyon: Küçükhücreli olmayan akciğer

Fungoral

krem İlsan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik ambalaj. Fungoral Şampuan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: KetoralŞampuan: 20 mg/mLx100

Genotropin

Kartuş Pfizer Rekombinant somatropin16 IU (5.3 mg)/1 mL Ambalaj: Çoklu doz uygulamaya özel,birinde toz diğerinde eritici içeren iki kompartımanlı kartuş.
Talozin

Ampul Adeka Sotalol HCl Ambalaj: 40 mg/4 mLx5 ampul. Talozin Tablet Sotalol HCl Ambalaj: 80 mgx50 Tablet : : 160

Coversyl

Tablet Servier Perindopril Ambalaj: 2 mgx30 Tablet : 4 mgx30 tablet : 8 mgx30 tablet. Endikasyon: aCE inhibitö-rüolarak arteriyel hipertansiyonda

Zedprex

Kapsül Adeka fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx20 kapsül. Endikasyon: Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesifkompulsifhastalık tedavisinde

Clopixol

Oral Damla Lundbeck Zuklopentiksol Ambalaj: 20 mg/mLx20 mL (20 damla=1 mL) Clopixol Film Tablet Zuklopentiksol Ambalaj: 2 mgx50 tablet :
Neotab

Film Tablet Deva Famotidin Ambalaj: 40 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 40 mgx30tablet(Sanovel);Famodin Tablet: 40 mgx30 tablet(İlsan);Famogast Film Tablet: 40

Pursennid

Draje NovartisCH Senna glikozidleri12 mg (sennozid B 2.4-4.8 mg) Ambalaj: 40 draje. Endikasyon: Nö-rolojikbozukluklara bağlı habitüel, postoperatif ve doğum sonrası

Grandpherol

Yumuşak Jelatin Kapsül İlsan E vitamini Ambalaj: 200 IUx30 ve 100 Kapsül : : 400 IUx30 ve 60 Kapsül. Eşdeğeri:

Cialis

Film Kaplı Tablet Lilly Tadalafil Ambalaj: 20 mgx2 tablet. Endikasyon: Erektil disfonksiyonun tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Nitratların hipotansif etkilerini güçlendirdiğinden,herhangi

Zoprol

Mikropellet Kapsül Toprak Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: Aprazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);DegastrolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Deva);HelicolMikropellet Kapsül: 30

Neolet

Pastil Eczacıbaşı Tirotrisin 2 mg,ökaliptus yağı 2.5 mg, peppermint yağı 2.5 mg. Ambalaj: 20 pastil. Endikasyon: Antiseptiketkilidir. Tonsillit, glossit, farenjit,

Betafact

Flakon IV ErKim Faktör IX Ambalaj: 500IUx1 Flakon ve 10 mL çö-zücü, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve 1hava
Peracon

Damla Dr.F.Frik İzoaminil siklamat Ambalaj: 50mg/mLx15 mL’lik şişe. Peracon Draje İzoaminil siklamat Ambalaj: 40mgx20 draje. Peracon Şurup İzoaminil siklamat Ambalaj:

RoferonA

Kullanıma Hazır Şırınga SC/IM Roche İnterferona2a Ambalaj: 3 MIUx1 şırınga : : 4.5 MIUx1 şırınga : : 6 MIUx1şırınga :

Sanpa

Tablet Bilim Aspartam Ambalaj: 10 mgx100, 300 ve 500 tablet : : 20mgx100 ve 200 Tablet. Eşdeğeri: Demi Canderel Tablet:

Klavunat

Film Tablet Atabay Amoksisilin 500 mg,potasyum klavulanat 125 mg. Ambalaj: 15 film Tablet. Eşdeğeri: KlamoksFilm Tablet: 625 mgx15Tablet(Bilim);KlavupenFilmTablet: 625 mgx15

Ventodisks

Disk GSK Salbutamol sülfat Ambalaj: 200 µg/dozx8 dozluk 7 rotadisk ve 8 dozluk 7 rotadiskile 1 adet diskhaler. Endikasyon: Semptomlaroluştuğunda

Antrex

Tablet Atafarm Kalsiyumfolinat Ambalaj: 15mgx100 tablet. Endikasyon: Metotreksat gibi folik asit antagonistleriyleyapılan sitotoksik kemoterapinin ardından antidot olarak kullanılır.Ayrıca, folat eksikliğine

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir