Adepiron

Ampul

Adeka

Metamizol sodyum

Ambalaj: 1 g/2 mLx10 Ampul

: 2.5 g/5 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: AndolorAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);Devaljin Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Deva);GeralgineMAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(Münir Şahin);NogesicAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul, 2.5g/5 mLx5 ampul(Koçak);NovalginAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul; 2.5g/5 mLx5 ampul(SanofiAventis);NovoPlan Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(Aroma);

Adepiron

Şurup

Metamizol sodyum

Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: GeralgineMŞurup: 250 mg/5 mLx100 mL(MünirŞahin);Novalgin Şurup: 250 mg/5 mLx100 mL(SanofiAventis).

Adepiron

Tablet

Metamizol sodyum

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: AndolorTablet: 500 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay);Devaljin Tablet: 500 mgx20 tablet(Deva);NogesicTablet: 500 mgx20 tablet(Koçak);NovakomS Tablet: 500 mgx20 tablet(Nobel);NovalginTablet: 500 mgx20 tablet(SanofiAventis);Veraljin Tablet: 500 mgx20 tablet(Radyum).

Endikasyon: Şiddetli akut ve kronik ağrılar (örn. romatizmalhastalıklardaki ağrılar, baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar,postoperatif ağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına,böbrek ve alt idrar yollarına ait spastik kö-kenli, şiddetli akut vekronik ağrılar; başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.

Kontra Endikasyon: Pirazolon alerjisi veya intoleransı (örn. metamizol,izopropilaminofenazon, propifenazon, fenazon veya fenilbutazoniçeren ilaçlara aşırı duyarlık) olan hastalarda, hepatik porfiri,doğuştan glukoz6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, kan diskrazilerigibi bazı metabolizma hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgö-rülebilir.

Yan Etkileri: Şok ve agranülositoz, lö-kopeni,trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağızburunboğazgenitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklosporin ile kullanıldığındasiklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipiron ve alkol birbirlerininetkilerini artırırlar.

Doz Önerisi:

Adepiron Ampul: 15 yaşın üzerindeki gençler ve yetişkinlerde IVveya IM yoldan uygulanacak bir kerelik doz 2-5 mL’dir. Günlük doz 10mL’ye kadar artırılabilir. 1 yaşından küçük çocuklara yalnız IMyoldan uygulanmalıdır. Yaklaşık 30 kiloluk bir çocukta bir kerelikdoz 0.4-1 mL’dir.

Adepiron Şurup: 3-11 ay (5-8 kg) çocuklara 4×125 mg, 1-3 yaş (9-15 kg)çocuklara 4×250 mg, 4-6 yaş (16-23 kg) çocuklara 4×375 mg, 7-9 yaş (24-30kg) çocuklara 4×500 mg, 10-12 yaş (31-45 kg) arası çocuklara 4×750 mg,13-14 yaş (46-53 kg) çocuklara 4 x875 mg, 15 yaş üzerindeki gençler veerişkinlere 4×1 g önerilir. 3 aylıktan küçük, 5 kg’den düşük ağırlıklıbebeklere kesin zorunluk yoksa kullanılmamalıdır.

Adepiron Tablet: 15 yaş ve üzerindeki gençler veyetişkinlerde bir kerede 1-2 Tablet günde maksimum 4×2 Tablet kullanılır.Çocuklarda yaşa gö-re bir kerede ½-1 Tablet kullanılabilir. 6 yaşınakadar çocuklarda günlük toplam doz 1 g’dir. 6-12 yaş arası çocuklardatoplam doz 2 g’dir.

<

Centrum

Centrum Junior Çiğneme Tableti: 4 ve 10 yaş arası çocuklar için günde1 tablet önerilir. Tabletler çiğnenerek veya emilerek kullanılmalıdır.Fenilalanin ve

Terkur

Krem Orva Alüminyum hidroksiklorür0.190 g/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Her türlü hiperhidrozis, özellikle koltuk altı,ayak ve ellerde gö-rülen aşırı

Fludin

Tablet Saba İndapamid Ambalaj: 2.5 mgx20 ve 30 tablet. Eşdeğeri: FlubestTablet: 2.5 mgx20 tablet(aris);Fludex Draje: 2.5 mgx30draje(Servier);Flupamid Kaplı Tablet: 2.5
Norsol Forte

Göz/Kulak Damlası Bilim Prednizolon sodyumfosfat Ambalaj: %1×5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: CodelsolGöz/Kulak Damlası: %1×5 mL(İ.E.Ulagay);PredForteOftalmik Süspansiyon: %1×5 mL(Abdi İbrahim). Endikasyon:

Sormodren

Tablet Abbott Bornaprin HCI Ambalaj: 4 mgx50 tablet. Endikasyon: Parkinsonsendromu, özellikle kas katılığı (rigor) ve titreme (tremor); bazı santraletkili ilaçların

Tantum

Draje Çınay Benzidamin HC Ambalaj: 50 mgx20 draje. Eşdeğeri: BenzidanFilm Tablet: 50 mgx20tablet(Deva);TanflexDraje: 50 mgx20 draje(Abdiİbrahim). Endikasyon: İltihaplı doku ameliyatları;

Benzidan

Film Tablet Deva Benzidamin HCl Ambalaj: 50mgx20 tablet. Eşdeğeri: Tanflex Draje: 50 mgx20 draje(Abdi İbrahim);Tantum Draje: 50 mgx20 draje(Çınay). Endikasyon:
Campral

Enterik Tablet Merck Akamprosat Ambalaj: 333 mgx84 tablet. End.: Alkol bağımlısı hastalarda abstinans (alkolden uzak durma)durumunun sürdürülmesini sağlayarak alkol bağımlılığı

Levopront

Şurup Abdiİbrahim Levodropropizin Ambalaj: 6 mg/mLx150 mL’lik şişe, 5mL’lik ölçeğiyle birlikte. Endikasyon: Kuru öksürüğün(nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

Fluibron

Şurup Santa Farma Ambroksol HCI Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Ambreks Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Nobel);Ambrol Şurup: 30

Leunase İnj.

Flakon Onko lAsparaginaz Ambalaj: 10.000 KUx1 Flakon. Endikasyon: Akut lenfoblastiklö-semiler, akut miyeloblastik lö-semiler, lö-semik menenjitler veNonHodgkin lenfomalarda endikedir. Kontra Endikasyon:

Deponit

flaster Adeka Nitrogliserin Ambalaj: 16 mgx10 ve 30 flaster. Endikasyon: Anjina pektoristetek başına veya birbblokerile ve/veya kalsiyum antagonistleri gibi diğer

Nilvadis

Değiştirilmiş Salımlı M.pellet Kapsül Eczacıbaşı Nilvadipin Ambalaj: 8 mgx28 kapsül : : 16 mgx28 kapsül. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde kullanılır. Kontra

PhosBind

Tablet Fako Kalsiyum asetat Ambalaj: 250 mg (=62.5 mg kalsiyum)x180 tablet : : 668 mg(=167 mg kalsiyum)x180 tablet : :

Drovid

Film Tablet Drogsan Ofloksasin Ambalaj: 200 mgx10 ve 20 film tablet. Eşdeğeri: GirasidFilm Tablet: 200 mgx10Tablet(Abfar);Menefloks Film Tablet: 200 mgx10
Pacofen

Tablet İ.E.Ulagay Parasetamol 300mg, kafein 30 mg, kodein fosfat 7.5 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak

Genmisin

Ampul IM/IV TümEkip Gentamisin sülfat Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 Ampul : : 80 mg/2 mLx1 Ampul. Eşdeğeri: GentaAmpul: 40 mg/1

Ampisid

Enjektabl IM Mustafa Nevzat Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 1 mL ‰5 lidokainçö-zücü :

ColchicumDispert

Draje Dr. F.Frik Kolşisin Ambalaj: 0.5mgx50 draje. Endikasyon: Akut ve kronikgut (damla) hastalığı, ailevi akdeniz ateşi tedavisi ve Behçetsendromuna yardımcı

Napradol Fort

Film Tablet Abfar Naproksen sodyum Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Aroma);Apraljin Film Tablet:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir