Adriblastina

Flakon

Carlo Erba

Adriamisin HCl

Ambalaj: 10 mgx1 Flakon ve 5 mLx1 çö-zücü Ampul.

Endikasyon: Meme, akciğer,mesane, tiroid karsinomu ve ayrıca over karsinomunda, kemik ve yumuşakdoku sarkomaları, Hodgkin ve nonHodgkin lenfomalar, nö-roblastoma,Wilms tümö-rü, akut lenfoblastik lö-semi ve akut myeloblastik lö-semigibi çeşitli neoplastik durumlarda regresyon sağlamada başarıylakullanılmıştır. Doksorubisin, hem transüretral rezeksiyondan sonra(profilaktik olarak) hem de terapö-tik amaçla intravesikal olarakverildiğinde, yüzeysel mesane tümörlerinde de yarar sağlamıştır.

Kontra Endikasyon: Doksorubisinile tedavi, daha önce uygulanan kemoantiblastik tedavi veya radyoterapinedeniyle aktif myelosüpresyon varlığında ve daha önceden doksorubisinve daunomisinin kümülatif dozları uygulanmış olanlarda kontrendikedir.Doksorubisin kullanımı ağır kardiyopati varlığında veya ağır kardiyopatigeçirmiş hastalarda (her ne kadar doksorubisinin yol açtığı kardiyaktoksisitede, bu risk faktö-rünün önemini gösteren kesin veriler henüzyoksa da) önerilmez.

Uyarılar: Doksorubisinin kardiyak toksisitesineözellikle dikkat edilmelidir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Uygulamadansonraki 1-2 gün boyunca doksorubisin idrara kırmızı bir renk verebilir.

Yan Etkileri: IV Yol: En önemli iki yan etki miyelosüpresyonve kardiyotoksisitedir. Alopesi en sık raslanan yan etkidir. Erkeklerdesakal uzaması da durmakta, ancak tedavi kesildiğinde yeniden çıkmaktadır.Tedaviye başladıktan 5-10 gün sonra stomatit gö-rülebilir. Bulantı,kusma, diyare gibi gastrointestinal bozukluklara da raslanabilir.İntravezikalYol: Hematüri,mesane ve üretrada yanma, dizüri gö-rülebilir; bu reaksiyonlar genellikleorta şiddette ve kısa sürelidir. Zaman zaman ateş, üşüme, ürtikerile birlikte ortaya çıkan allerji olguları bildirilmiştir. Anafilaktikşok olasılığı da rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Doksorubisin ve heparin kimyasalyönden geçimsiz olup, karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi: İntravenöz Yol: Adriblastinakullanılan tek antitümör ajansa, erişkinler içinönerilen doz 21 günde bir, kemik iliği rezervine bağlı olarak IV yoldan60-75 mg/m2vücut yüzeyidir. Düşük dozla tedavi (60 mg/m2),kemik iliği rezervinin yaşlılık, daha önce uygulanan tedavi veyaneoplastik ilik enfiltrasyonu nedeniyle yetersiz olduğu hastalariçin önerilir. 60-75 mg/m2’lik doz, tek doz şeklinde verilebilirveya 2-3 güne bö-lünerek art arda uygulanabilir. Alternatif bir uygulamaolarak, özellikle pediyatrik kullanımda 3 gün süreyle IV olarak günde30 mg/m2’lik bir dozun uygulanabileceği bildirilmiştir.Bu uygulama 4 haftada bir tekrarlanmalıdır.İntravezikal Yol: Topikal intravezikal tedaviiçin önerilen doz, 1 hafta ile 1 ay arasında değişen aralıklarla, heruygulama için 30-50 mg’dir. Tedavinin profilaktik veya terapö-tikoluşuna bağlı olarak uygulama sıklığını ve tedavi süresini hekimbelirler.

<

LoOvral

Draje Wyeth Etinilestradiol0.03 mg, levonorgestrel 0.15 mg Ambalaj: 21 draje. Eşdeğeri: Microgynon Draje: 21 draje(Schering). Endikasyon: Önerildiğişekilde uygulandığında, normalde döllenme

Siprogut

Göz Damlası Bilim Siprofloksasin Ambalaj: %0.3×5 mL’lik, damlalıklı plastik şişe. Eşdeğeri: CiloxanGöz Damlası: %0.3×5 mL(Alcon);CiproGöz Damlası: %0.3x5mL(Biofarma). Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden

Gopten

Kapsül Abbott Trandolapril Ambalaj: 0.5 mgx20 Kapsül : 2 mgx28kapsül. Endikasyon: ACEinhibitörü olarak esansiyel hipertansiyonun tüm evrelerinde gerekmonoterapi, gerekse diğer
Ulcoreks

Enterik KaplıTablet Bilim Pantoprazol Ambalaj: 40mgx14 ve 28 tablet. Eşdeğeri: Panthec Enterik Tablet: 40 mgx14 ve 28 tablet(Sanovel);Panto Enterik Kaplı

Viscol

Tablet Liba Bromheksin HCI Ambalaj: 8 mgx50 tablet. Eşdeğeri: BromekTablet: 8 mgx50 tablet(Koçak);OmeksinTablet: 8 mgx50 tablet(Saba). Endikasyon: Kronikbronşit, amfizemli bronşit,

Mivacron

Enjektabl GSK Mivakuryum klorür Ambalaj: 10 mg/5 mLx5 Ampul : : 20 mg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: Genelanesteziye ek olarak trakeal

Wintus

Draje İlsan Parasetamol 250mg, dekstrometorfan HBr 10 mg, fenilefrin HCl 5 mg, klorfeniramin 2mg Ambalaj: 20 draje. Endikasyon: Soğuk algınlığınınneden
Hydrea

Kapsül BMS Hidroksiüre Ambalaj: 500 mgx100 Kapsül. Endikasyon: Melanoma, dirençli kronik miyelostik lö-semi vereküran, metastatik ya da ameliyat yapılamayan over

Polimisin

Deri Merhemi Koçak OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 Ü Ambalaj: 14.2 g’lik tüp. Eşdeğeri: TerramycinDeri Merhemi: 14.2 g(Pfizer).

Seroquel

Film Tablet AstraZeneca Ketiapin Ambalaj: 25 mgx30 tablet : : 100 mgx30 tablet : : 200mgx30 ve 60 tablet :

Helicol

Mikropellet Kapsül Eczacıbaşı Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14

Beconase

Nasal Sprey GSK Beklometazon dipropionat Ambalaj: 50mg/dozx200dozluk özel ambalaj. Beconase Aqueous Nasal Sprey Beklometazon dipropionat Ambalaj: 50mg/dozx200dozluk özel ambalaj. Endikasyon:

Cipram

Film Tablet Lundbeck Sitalopram hidrobromür Ambalaj: 20 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Citara Film Tablet: 20 mgx28 tablet(Fako);CitolFilm Tablet: 20 mgx28tablet(Abdi İbrahim);EslopramÇentikli

Noctissin

Nasal Sprey Assos Desmopressin asetat0.1 mg/doz (10 µg)/mL Ambalaj: 50 dozluk (5 mL) şişe. Endikasyon: Santraldiabetes insipidus ve idrar yoğunlaştırma

Spectracef

Film Tablet Abdiİbrahim Sefditoren Ambalaj: 200 mgx20 ve 60 tablet. End.: 12 yaş ve üzeri yetişkinlerde, duyarlı bakterilerin nedenolduğu, kronik
Triamteril

Kapsül Deva Hidroklorotiyazit25 mg, triamteren 50 mg Ambalaj: 20 kapsül. Endikasyon: Konjestifkalp yetmezliği, karaciğer sirozu ve nefrotik sendrom eşliğinde görülen

Eprex

Vial Gürel epoetin alfa (Eritropoietin) Ambalaj: 2000 IU/1 mLx6 vial : 4000 IU/1mLx6 vial : 10.000 IU/1 mLx6 vial. Eprex

Amoksilin

Kapsül Nobel Amoksisilin Ambalaj: 500 mgx16 kapsül. Eşdeğeri : AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet(Abfar);Amoksina Tablet: 500 mgx16 Tablet(MustafaNevzat);AtoksilinTablet: 500 mgx16 Tablet(Atabay);DemoksilTablet:

Terbisil

Krem Berksam Terbinafin HCl %1 Ambalaj: 15 ve 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: LamisilKrem: 10 mg/gx15 g(Novartis);Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g(Nobel);TerbinKrem:

Sensodyne Gel

Florürlü Diş Macunu aris Potasyum nitrat %5,sodyum florür ‰32 Ambalaj: 50 ve 75 mL’lik tüp. Endikasyon: Dental hipersensitiviteyi tedavi eder,

Maxaljin

Film Tablet Mecom Flurbiprofen Ambalaj: 100 mgx30 tablet. Eşdeğeri: MajezikFilm Tablet: 100mgx30 tablet(Sanovel). Endikasyon: Romatoid artrit ve osteoartrit gibi kronik

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir