Aethoxysklerol

Ampul/Flakon

Cem Farma

Polidokanol

Ambalaj: ‰5: 2 mLx5 Ampul ve 1 g polidokanol içeren 30 mLx1Flakon

: : %1: 2 mLx5 Ampul ve 0.5 g polidokanol içeren 30mLx1 Flakon

: : %2: 2 mLx5 Ampul

: : %3: 2 mLx5 Ampul.

Endikasyon: Kılcal ve küçük çaplı varislerde; orta ve büyük çaplıvarislerde; hemoroid tedavilerinde; endoskopik olarak teşhis edilmiş özofagusvaris kanamalarının tedavisinde ve varislerin kanama profilaksisinde;endoskopik olarak teşhis edilmiş, gastrik veya duodenal ülser vb. kanamalarda,anjiyodisplazi vb.de; ERCP ile yapılan sfinkterotomilerde kanama kontrolüiçin kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bacakvarislerinin sklerozasyonu, yatalak hastalarda, 3. ve 4. derece daralan arterhastalığı olanlarda ve polidokanole bilinen allerjisi olanlarda kesinliklekontrendikedir. Şiddetine bağlı olarak aşağıdaki durumlarda nispetenkontrendikedir: Venlerin ya da çevre dokunun enflamasyonu, ateşli olgular,kaşeksi, böbrek hastalıkları (glomerülonefrit, nefroz), antikoagülanlarlatedavi edilen hastalarda veya koagülasyon sisteminde değişimler yapan karaciğerhastalığı, yaşlılığa bağlı ağır otonomik labilite, bronşiyal astım, alkolübıraktırma tedavisinden sonra (tekrar başlama tehlikesi), akut kanamadışında gebeliğin ilk trimesterinde, sklerozasyon bölgesindeki cilt hastalıkları,ağır kalp hastalıkları, diyabetik ve aterosklerotik vazokonstrüksiyon (hipertansiyonlaseyreden aterosklerozlar).

Uyarılar: Sklerozan ajanlar asla intraarteriyel olarak enjekteedilmemelidir. Çok nadir olgularda anafilaktik şok en ciddi komplikasyon olarakortaya çıkabilir.

Yan Etkileri: Sklerozasyonbölgesindeki renk bozulması bilinen en genel yan etkisidir. Kollaps, başdönmesi, bulantı, görme bozukluğu veya metalik tat gibi geçici reaksiyonlaroluşabilir.

Doz Önerisi: Varis vehemoroid tedavisinde doz: Genelolarak 2 mg/kg/-gün polidokanol dozu aşılmamalıdır. Telenjiektazi sklerozasyonunda,skleroze edilecek varislerin büyüklüğüne göre her enjeksiyon için 0.1-0.2 mL%0.5 Ampulverilebilir.Orta çaplı varislerin sklerozasyonunda, skleroze edilecek varislerin çapınagöre%2ya da%3Ampulkullanılır.Büyük varislerin sklerozasyonunda, ilk tedavide 2 mL%3Ampulverilmelidir. Terapötik sonuçlara ve tedavi edilecekdamarın uzunluğuna göre, ileri seanslarda 2 mL’lik 2-3 enjeksiyon yapılabilir.Hemoroid tedavilerinde, pakenin çapına göre 1 veya 2 mL%3Ampulkullanılır.Özofagusvarislerinde doz: Gerekli olgularda, totalpolidokanol günlük dozu olan 4 mg/kg üzerine çıkılabilir.2-Kanamasız özofagus varisleri: a) Paravasküler: %0.5Flakonterminalözofagusa 40 mL’ye kadar 1 mL’lik bölümler halinde uygulanabilir. İntravasküler: 20 mL’ye kadar 2 mL’lik bölümler halinde. b) Ülserasyon yoksa: 5-7 gün sonraaynı prosedür%1 Flakonile uygulanır (azami 25 mL).Duodenal ve gastrik lezyonlarda damar obliterasyonu: 0.5-2 mL’lik submukozal depotlar 4 noktadan yapılır;Kanayan damarın etrafına ve içine; kanamayan damarın etrafına, sadece sızan birkaynak veya pıhtının etrafına ve tabanına uygulama yapılır.

<

Capila Savon

Kurtsan Çöktürülmüş kükürt2.5 g, ardıç katranı 4 g, hint yağı 1 g, gül yağı 0.5 g, tıbbi sabun 82g Ambalaj:

Sifloks

Film Tablet Eczacıbaşı Siprofloksasin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: CiprasidFilm Tablet: 500mgx14 tablet(Yeni İlaç);Cipro Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Biofarma);CiproktanFilm Tablet:

Difenak

Enterik Tablet Terra Diklofenak sodyum Ambalaj: 100 mgx10 ve 30 tablet. Endikasyon: Romatizmanınenflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, jüvenilromatoid artrit,
Remicade

Flakon ScheringPlough İnfliksimab Ambalaj: 100 mgx1 flakon Endikasyon: Romatoid artrit bulgu ve semptomların azaltılması,yapısal eklem harabiyetinin (erozyonlar ve eklem aralığında

Navoban

Ampul NovartisPharma Tropisetron Ambalaj: 5 mg/5 mLx1 Ampul. Navoban Kapsül Tropisetron Ambalaj: 5 mgx5 kapsül. Endikasyon: Tropisetron,kanser kemoterapisine bağlı bulantı

ZinfoC

Tablet Berko C vitamini 60 mg, B12vitamini 1 mcg, demir 50 mg, çinko 25 mg, folik asit 500 mcg Ambalaj:

Gastrosidin

Tablet Eczacıbaşı Famotidin Ambalaj: 20 mgx60 Tablet : : 40 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 20 mgx60 Tablet, 40 mgx30
Centrum

Centrum Junior Çiğneme Tableti: 4 ve 10 yaş arası çocuklar için günde1 tablet önerilir. Tabletler çiğnenerek veya emilerek kullanılmalıdır.Fenilalanin ve

Rouvax

Enjektör+Flakon SanofiPasteur Civciv embriyo kültüründehazırlanan hiperattenüe canlı kızamık virüsü (Schwarz suşu) 1000TCID 50 (min) Ambalaj: Uygulamaya hazır, kendinden cam enjektörlü

Broksin

Şurup TriPharma efedrin HCI 6.66 mg,gayafenesin 100 mg/5 mL Ambalaj: 150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Brodil Şurup: 150 mL(Sanovel). Endikasyon: Bronş

Terbin

Krem Eczacıbaşı Terbinafin HCl 10mg/g Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: LamisilKrem: 10 mg/gx15 g(Novartis);Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g(Nobel);Terbisil Krem: 10mg/gx15

Flubest

Tablet aris İndapamid Ambalaj: 2.5 mgx20 ve 50 tablet. Eşdeğeri: Fludin Tablet: 2.5 mgx20tablet(Saba). Endikasyon: Hipertansiyontedavisinde (tek başına veya diğer

Doksetil

Flakon IM/IV Biofarma Sefotaksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik

Duratears

Lubrikant Pomad Liba Mineral yağ 30 mg,susuz sıvı lanolin 30 mg, beyaz vazelin km/g Ambalaj: 3.5 g’lik özel tüp. Endikasyon:

Klarolid

Film Tablet İlsan Klaritromisin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Deva);KlacidFilm Tablet: 500
Rytmonorm

Ampul Abbott Propafenon HCI Ambalaj: 70 mg/20 mLx5 ampul. Rytmonorm Film Tablet Propafenon HCI Ambalaj: 150 mgx30 Tablet : :

Innohep

Kullanıma Hazır Enjektör Abdiİbrahim Tinzaparin sodyum Ambalaj: 3.500 IU/0.35 mLx10 enjektör : 4.500 IU/0.45 mLx10 enjektör : 14.000 IU/0.7 mLx2

Liquifilm Tears

Solüsyon Abdiİbrahim Polivinil alkol%1.4 Ambalaj: 15 mL’lik ambalaj. Endikasyon: Suni gözyaşıolarak kullanılır. Doz Önerisi: Gereksinime gö-re günde 1 damla kullanılır.

NutraTat

Tablet Atabay Aspartam Ambalaj: 20 mgx100 tablet. Eşdeğeri: AspartilTablet: 20 mgx100 tablet(Münir Şahin). Endikasyon: Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme

Sevorane

Likit Abbott Sevofluran Ambalaj: 100 ve 250 mL’lik şişe. Endikasyon: Hastanedeyatan veya yatmadan tedavi gören pediyatrik ve erişkin hastalarıncerrahisinde, genel

Dynabac

Enterik Kaplı Tablet Abdi İbrahim Diritromisin Ambalaj: 250 mgx10 enterik kaplı tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalar tarafından meydana getirilen, kronik bronşitin akutalevlenmeleri,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir