Aggrastat

Flakon IV

MSD

Tirofiban HCl

Ambalaj: 0.25 mg/mLx50 mL’lik konsantre Solüsyon içerenflakon.

Endikasyon: Heparinile birlikte unstabil anjina ya da Q dalgası oluşturmayan miyokardenfarktüslü hastalarda kardiyak iskemik olayların önlenmesinde veaynı zamanda, koroner anjiyoplasti ya da aterektomi uygulanan koroneriskemik sendromlu hastalarda tedavi edilen koroner arterin ani kapanmasınabağlı olarak gelişen kardiyak iskemik komplikasyonların önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Trombosit agregasyonunun inhibisyonu kanamariskini artırdığı için, tirofiban HCl, aktif iç kanaması olan hastalarda,intrakraniyal kanama öyküsü olanlarda, intrakraniyal tümör, arteriyovenözmalformasyon ya da anevrizması olanlarda ve daha önceden tirofibanHCl, kullanımının ardından trombositopeni gelişen hastalardakontrendikedir. Tirofibana karşı aşırı duyarlığı olan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Gastrointestinal kanama ya da klinik açıdan anlamlıgenitoüriner kanama öyküsü de dahil olmak üzere yakın zamanda(<1 yıl) kanaması olanlar; koagülopati, trombosit bozukluğu yada trombositopeni öyküsü olduğu bilinenler; trombosit sayısı<150 000 hücre/mm3olanlar; 1 yıl içinde serebrovaskülerhastalık öyküsü olanlar; 1 ay içinde büyük cer-rahi işlem ya da şiddetlifiziksel travma geçirenler; aort diseksiyonunu düşündüren öykü,bulgu ve belirtileri olanlar; kontrol altına alınamayan şiddetlihipertansiyon (sistolik kan basıncı >180 mmHg ve/veya diastolikkan basıncı >110 mmHg); akut perikardit; hemorajik retinopatisiolanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli böbrek yetersizliğiolan hastalarda tirofiban dozu azaltılmalıdır.Gebelik süresince sadece potansiyelyararı, fetüs üzerindeki potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır.Tirofibanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlacınanne için önemi göz önüne alınarak, ya ilacın kullanımı kesilmeliya da emzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri: Tirofiban HCl, heparin ve aspirinlebirlikte kullanıldığında en sık bildirilen yan etki kanamadır (sızıntışeklinde ya da hafif derecede). Kanamanın dışında bulantı, ateş vebaş ağrısı bildirilmiştir.Üşüme ve subfebril ateş ile birlikte trombosit sayısındaazalma da görülebilir. Feçeste ve idrarda gizli kan gö-rülebilmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Tirofibanın aspirin ve heparinlekombine kullanımı, heparin ve aspirinin tek başlarına kullanımıile karşılaştırıldığında kanamada bir artış gö-rülmüştür. Tirofibanınhemostazı etkileyen diğer ilaçlarla (örn. varfarin) birlikte kullanımındadikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Aggrastatflakonu, kullanılmadan önce seyreltilmelidir.IV yoldan uygulanır. Aynı hattan heparinle birlikte verilebilir.Hastanın ağırlığı esas alınarakbolus dozu ve infüzyon hızı hesaplanırken de dikkatli olunmalıdır.Klinik araştırmalarda, kontrendike olmadığı takdirde hastalar aspirinalmışlardır.Unstabil Anjina Pektoris veya Q Dalgası OluşturmayanMiyokard Enfarktüsü: Aggrastat, heparinle kombine olarak, başlangıçta 30 dakikasüreyle 0.4 mg/kg/-dak enfüzyon hızı ile intravenöz olarak uygulanmalıdır.Başlangıç enfüzyonu tamamlandıktan sonra, idame enfüzyon hızı 0.1mg/kg/dak olmalıdır.Anjiyoplasti/Aterektomi: Anjiyoplasti/aterektomisırasında -Aggrastatbaşlanılan hastalarda,Aggrastatheparinle kombine olarak başlangıçta10mg/kg bolus dozunda 3 dakika süreyle,bunun ardından 0.15mg/kg/dakikaidame enfüzyon hızı ile uygulanmalıdır.Aggrastat’ın sürek enfüzyon dozu 36 saatsüreyle uygulanmalıdır. İşlem tamamlandıktan sonra heparin kesilmelidir.

<

BevitinC

Film Tablet Abfar B1vitamini15 mg, B2vitamini 10 mg, B6vitamini 5 mg, B12vitamini 4mg, nikotinamid100 mg, kalsiyum pantotenat 20 mg, C

Cefobid

Flakon IM/IV Pfizer Sefoperazon sodyum Ambalaj: 1 gx1 Flakon ve 10 cc’lik 1 çö-zücü ampul. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların meydana getirdiği solunum

Genta

Ampul IM/IV İ.E. Ulagay Gentamisin sülfat Ambalaj: 20 mg (pediyatrik)/1 mLx1 Ampul : : 40 mg/1 mLx1 Ampul : :
CelestodermV

Krem ScheringPlough Betametazon 17-valerat Ambalaj: %0.1×15 g’lik tüp. Eşdeğeri: Betnovate Krem: %0.1×15 g(GSK). Endikasyon: Lokal kortikosteroidtedaviye normal olarak çabuk yanıt

Sakarin

Tablet Münir Şahin Sakarin soluble Ambalaj: 40 mgx100 Tablet : : 20 mgx200 tablet. Endikasyon: Düşük kalorilidiyet uygulaması, diyabet, şişmanlamayı

Makrosilin

Oral Süspansiyon Atabay Ampisilin trihidrat Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AlfasilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL(Fako);Ampisina Oral Süspansiyon: 250

Soliyod

Çözelti Münir Şahin Povidoniyot %10 Ambalaj: 30 ve 100 mL’lik, plastik sprey başlıklı şişe. Endikasyon: Operasyonahazırlık amacıyla, vücudun ameliyat edilecek
Travazol

Krem Bilim İzokonazol nitrat 10mg, diflukortolon valerat 1 mg/g Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: TravocortKrem: 15 g(Schering). Endikasyon: Şiddetliiltihabi veya

Flix-otide

İnhaler GSK flutikazon propionat Ambalaj: 25 µg/dozx60 doz : : 50 µg/dozx60 doz : : 125µg/dozx60 dozluk ambalaj. Eşdeğeri: Brethalİnhaler:

Gynodel

Tablet Biofarma Bromokriptin (mesilat) Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet. Endikasyon: Parlodel Tablet: 2.5 mgx30 tablet(Novartis Pharma). Endikasyon: Prolaktinebağlı menstrüel siklus bozuklukları

Osmolak

Solüsyon Biofarma Laktuloz Ambalaj: 670mg/mLx100 ve 250 mL’lik şişe. Eşdeğeri: DuphalacŞurup: 670 mg/mLx250 mL(Solvay);LactulacŞurup: 670 mg/mLx100 ve 250 mL(Koçak);Laevolac Şurup:

Gliben

Tablet Nobel glibenklamid Ambalaj: 5 mgx100 tablet. Eşdeğeri: DianormTablet: 5 mgx100 tablet(Koçak). Endikasyon: Genelolarak 40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin

Lopresor

Film Tablet Novartis Pharma Metoprolol tartarat Ambalaj: 100 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Problok Film Tablet: 100 mgx20tablet(Terra). LopresorSR Divitab Metoprolol tartarat

Blephamide Liquifilm

Süspansiyon Abdiİbrahim Sülfasetamid sodyum%10, prednizolon asetat ‰2, fenilefrin HCI ‰12 Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon: Pürülanolmayan blefarit ve blefarokonjunktivit

Triakne

Emülsiyojel Orva Benzoil peroksit Ambalaj: %5×50 g’lik polietilen şişe : : %10x50g’lik polietilen şişe. Endikasyon: Yüz ve vücuttakiakne vulgarisin bütün
Furomid

Ampul IM/IV Deva Furosemid Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul. Eşdeğeri: DesalAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(Biofarma);LasixAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(SanofiAventis). Furomid

Glucobay

Tablet Bayer Akarboz Ambalaj: 50 mgx30 Tablet : : 100 mgx30 tablet. Eşdeğeri: GlynoseTablet: 50mgx30 tablet, 100 mgx30 tablet (Abdi

Dekort

Ampul IM/IV Deva Deksametazon Ambalaj: 8mg/2 mLx1 ampul. Dekort Tablet Deksametazon Ambalaj: 0.50mgx20 Tablet : 0.75 mgx20 tablet. Endikasyon: Kortikosteroidtedavisi

Hyalgan

Enjektabl Bilim Sodyum hyaluronat Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 adet önceden doldurulmuş enjektör. Endikasyon: Diz osteoartritinde eklemdisfonksiyonu ve ağrısında rahatlama sağlanması

Capsalgine

Pomat Aroma Kapsikum oleoresin1 g, asit salisilik 0.5 g, kafur 2 g, terebentin yağı 4 g, ökaliptusyağı 1 g. Ambalaj:

Helipak

Tedavi Paketi Fako Klaritromisin,amoksisilin, lansoprazol Ambalaj: 14 bilister. (Her bilister, herbiri 500 mg klaritromisin içeren 2 adet film tablet; herbiri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir