Aggrastat

Flakon IV

MSD

Tirofiban HCl

Ambalaj: 0.25 mg/mLx50 mL’lik konsantre Solüsyon içerenflakon.

Endikasyon: Heparinile birlikte unstabil anjina ya da Q dalgası oluşturmayan miyokardenfarktüslü hastalarda kardiyak iskemik olayların önlenmesinde veaynı zamanda, koroner anjiyoplasti ya da aterektomi uygulanan koroneriskemik sendromlu hastalarda tedavi edilen koroner arterin ani kapanmasınabağlı olarak gelişen kardiyak iskemik komplikasyonların önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Trombosit agregasyonunun inhibisyonu kanamariskini artırdığı için, tirofiban HCl, aktif iç kanaması olan hastalarda,intrakraniyal kanama öyküsü olanlarda, intrakraniyal tümör, arteriyovenözmalformasyon ya da anevrizması olanlarda ve daha önceden tirofibanHCl, kullanımının ardından trombositopeni gelişen hastalardakontrendikedir. Tirofibana karşı aşırı duyarlığı olan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Gastrointestinal kanama ya da klinik açıdan anlamlıgenitoüriner kanama öyküsü de dahil olmak üzere yakın zamanda(<1 yıl) kanaması olanlar; koagülopati, trombosit bozukluğu yada trombositopeni öyküsü olduğu bilinenler; trombosit sayısı<150 000 hücre/mm3olanlar; 1 yıl içinde serebrovaskülerhastalık öyküsü olanlar; 1 ay içinde büyük cer-rahi işlem ya da şiddetlifiziksel travma geçirenler; aort diseksiyonunu düşündüren öykü,bulgu ve belirtileri olanlar; kontrol altına alınamayan şiddetlihipertansiyon (sistolik kan basıncı >180 mmHg ve/veya diastolikkan basıncı >110 mmHg); akut perikardit; hemorajik retinopatisiolanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli böbrek yetersizliğiolan hastalarda tirofiban dozu azaltılmalıdır.Gebelik süresince sadece potansiyelyararı, fetüs üzerindeki potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır.Tirofibanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlacınanne için önemi göz önüne alınarak, ya ilacın kullanımı kesilmeliya da emzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri: Tirofiban HCl, heparin ve aspirinlebirlikte kullanıldığında en sık bildirilen yan etki kanamadır (sızıntışeklinde ya da hafif derecede). Kanamanın dışında bulantı, ateş vebaş ağrısı bildirilmiştir.Üşüme ve subfebril ateş ile birlikte trombosit sayısındaazalma da görülebilir. Feçeste ve idrarda gizli kan gö-rülebilmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Tirofibanın aspirin ve heparinlekombine kullanımı, heparin ve aspirinin tek başlarına kullanımıile karşılaştırıldığında kanamada bir artış gö-rülmüştür. Tirofibanınhemostazı etkileyen diğer ilaçlarla (örn. varfarin) birlikte kullanımındadikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Aggrastatflakonu, kullanılmadan önce seyreltilmelidir.IV yoldan uygulanır. Aynı hattan heparinle birlikte verilebilir.Hastanın ağırlığı esas alınarakbolus dozu ve infüzyon hızı hesaplanırken de dikkatli olunmalıdır.Klinik araştırmalarda, kontrendike olmadığı takdirde hastalar aspirinalmışlardır.Unstabil Anjina Pektoris veya Q Dalgası OluşturmayanMiyokard Enfarktüsü: Aggrastat, heparinle kombine olarak, başlangıçta 30 dakikasüreyle 0.4 mg/kg/-dak enfüzyon hızı ile intravenöz olarak uygulanmalıdır.Başlangıç enfüzyonu tamamlandıktan sonra, idame enfüzyon hızı 0.1mg/kg/dak olmalıdır.Anjiyoplasti/Aterektomi: Anjiyoplasti/aterektomisırasında -Aggrastatbaşlanılan hastalarda,Aggrastatheparinle kombine olarak başlangıçta10mg/kg bolus dozunda 3 dakika süreyle,bunun ardından 0.15mg/kg/dakikaidame enfüzyon hızı ile uygulanmalıdır.Aggrastat’ın sürek enfüzyon dozu 36 saatsüreyle uygulanmalıdır. İşlem tamamlandıktan sonra heparin kesilmelidir.

<

Celeston Chronodose

Ampul ScheringPlough Betametazon disodyumfosfat3 mg, betametazon asetat 3 mg/ml Ambalaj: 1 mL’lik Ampul. Endikasyon: Kortikosteroidtedavisini gerektiren çeşitli hastalıklarda kullanılır. Kontra

Cetrotide

Flakon Serono Setroreliks Ambalaj: 0.25mgx1 ve 7 flakon : 3 mgx1 flakon. Endikasyon: Kontrollüover stimülasyonu uygulanacak olan hastalarda, oosit alınmadan

Alma

Pastil Akdeniz Dihidroksialüminyumaminoasetat 500 mg, magnezyum hidroksit 100 mg Ambalaj: 60 pastil. Endikasyon: Hiperasidite, mide ağrısı, mide ve duodenim ülserleri,dispepsi,
Radyocodin

Şurup Radyum Gliseril gayakolat100 mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, efedrin 15 mg Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Soğuk algınlığı, gripten

Elevit Pronatal

Film Kaplı Tablet Bayer 12 Vitamin: A vitamini (retinol) 4000 I.U. (1201.2µg), B1vitamini (tiamin HCl) 1.6 mg, B2vitamini(riboflavin) 1.8 mg,

Depreks

Kapsül TriPharma fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: DepsetKapsül: 20 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);FlorakKapsül: 20 mgx16 kapsül(Deva);FulsacKapsül: 20 mgx16 kapsül(Biofarma);LoksetinKapsül: 20

Teokap SR

Mikropellet Kapsül Nobel Teofilin Ambalaj: 100 mgx30 Kapsül : : 200 mgx30 Kapsül : : 300mgx30 kapsül. Eşdeğeri: TalotrenPellet Kapsül:
Gliben

Tablet Nobel glibenklamid Ambalaj: 5 mgx100 tablet. Eşdeğeri: DianormTablet: 5 mgx100 tablet(Koçak). Endikasyon: Genelolarak 40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin

Tetramine

Kapsül Adeka Tetrasiklin HCI Ambalaj: 250 mgx20 kapsül. Endikasyon: Duyarlıbakterilerin olduğu komplikasyonsuz üretral, endoservikal veya rektalenfeksiyonlar, akut intestinal amibiyazis, ağır

Antibeksin

Şurup Fako EfedrinHCI 5 mg, sodyum sitrat 65 mg, tiokol 175 mg, feniramin maleat 15mg/ölçek Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon:

Ternex

Gargara Tripharma Benzidamin HCl Ambalaj: 22.5 mg/15 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BenzidanGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Deva);FarengilGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Eczacıbaşı);TanFlexGargara:

Helpa

Tablet Adeka Metenamin anhidrometilensitrat Ambalaj: 450 mgx30 tablet. Endikasyon: İdrar yollarıenfeksiyonlarının önlenmesinde ve tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Böbrek vekaraciğer yetmezliğinde,

Desyrel

Tablet Çınay Trazodon HCI Ambalaj: 50 mgx30 Tablet : 100 mgx30 tablet. Endikasyon: Anksiyeteylebirlikte olan veya olmayan değişik tipte depresyonlar

Actrapid HM Penfill

Kartuş Novo Nordisk Rekombinant DNAteknolojisiyle üretilen kısa etki süreliregüler biyosentetik insan insülini: 100 IU/ml Ambalaj: Her biri 3 mL’lik 5

Tuba

Nasır Yakısı Kurtsan Salisilik asit 200mg, asetik asit 100 mg Ambalaj: 3 değişik boyda 6 flaster içeren ambalaj. Endikasyon: Ayaklarındinlenmesi,
Muconex

Efervesan Tablet TriPharma Asetil sistein Ambalaj: 600 mgx10 efervesan tablet. Eşdeğeri: Acetylcystein 600 Trom Efervesan Tablet: 600 mgx10 tablet(Adeka). Muconex

Rilace

Tablet Sanovel Lisinopril dihidrat Ambalaj: 5 mgx28 Tablet : : 10 mgx28 Tablet : : 20 mgx28tablet. Eşdeğeri: ZestrilTablet: 5

Hitrizin

Film Tablet Deva Setirizin 2HCl Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Eşdeğeri: Allerset Film Tablet: 10 mgx10tablet(Santa Farma);Cetryn Film Tablet: 10 mgx10

Ativan Expidet

Tablet Wyeth Lorazepam Ambalaj: 1 mgx20 tablet : 2.5 mgx20 tablet. Endikasyon: Anksiyete yakınmalarının giderilmesi veya anksiyetesemptomları veya depresif semptomlara

Oksikam

Tablet SanofiAventis Piroksikam Ambalaj: 20 mgx30tablet. Eşdeğeri: İnflamexKapsül: 20 mgx30 kapsül(Biofarma). Endikasyon: Antienflamatuvarve/veya anal-jezik etki gerektiren romatoid artrit, osteoartrit(artroz, dejeneratif

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir