Aldactazide

Tablet

aris

Spironolakton,hidroklorotiyazit

Ambalaj: 25 mg (25+25)x30 Tablet

: 50 mg (50+50)x30 tablet.

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ödemi ve assit durumları,karaciğer sirozu, nefrotik sendrom, idyopatik ödem, diğer tedbirlerinuygunsuz veya yetersiz olduğu hipokalemide, diğer tedbirlerinuygun gö-rülmediği dijitalis alan hastalardaki hipokalemininprofilaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Akut böbrekyetmezliği, böbrek fonksiyonunun çabuk bozulması, anüri, hiperkalemiveya tiyazitlere ve spironolaktona aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: Özellikle önceden böbrek yetmezliği olan hastalarile akut ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastaların tedavisindedikkatli olunmalıdır. Spironolakton veya metabolitleri, tiyazitlerplasenta duvarını geçebildiğinden gebelerde kullanılması, sağlanacakyarar ve anne ile fetusa olası zararları tartılarak kararlaştırılmalıdır.Emziren kadınlarda kullanılması gerekiyorsa, emzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri: Baş dönmesi,impotens, gastrointestinal bozukluklar, deri belirtileri, jinekomastive hafif androjenik etkiler görülebilir. Yalnız başına tiyazitlerinkullanımında glukoz toleransının azaldığı ve hiperürisemininarttığı izlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Triamteren,amilorid gibi potasyum tutan ilaçlarla veya potasyum ilaveleriylebirlikte kullanılması hiperkalemiye neden olabileceğinden önerilmez.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda: Erişkinler için tedavi 2 hafta veya dahauzun süreli olacaksa çoğu hasta için bö-lünmüş dozlar halinde 50-100mg verilebilir. Başka bir antihipertansif ilaçla birlikte verilecekse,alınmakta olan diğer ilaç dozu %50 azaltılmalıdır.Ödem olgularında: Tedavi2 hafta veya daha uzun süreli olacaksa çoğu hasta için bö-lünmüş dozlarhalinde 100 mg verilebilir. Fakat dozaj günde 25 mg ile 200 mg arasındadeğişebilir. Çocuklarda günlük dozaj bö-lünmüş dozlar halinde kgbaşına 1.65 ile 3.3 mg olacak şekilde ayarlanır.

<

Erbolin

Mikropellet Kapsül Biofarma omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);OmeprazidMikropellet Kapsül: 20 mgx14kapsül(Nobel);Omeprol Kapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan);ProsekEnterik

Gaviscon

Liquid aris Sodyum alginat Ambalaj: 50 mg/mLx200 mL’lik şişe. Gaviscon Tablet Alginik asit Ambalaj: 500 mgx60 tablet. Endikasyon: Gebeliktekilerdahil mide

Genta

Ampul IM/IV İ.E. Ulagay Gentamisin sülfat Ambalaj: 20 mg (pediyatrik)/1 mLx1 Ampul : : 40 mg/1 mLx1 Ampul : :
Telfast

Film Tablet SanofiAventis Feksofenadin Ambalaj: 120 mgx20 Tablet : : 180 mgx20 tablet. Eşdeğeri: FexofenFilm Tablet: 120 mgx20tablet, 180 mgx20

Tamol

Şurup İlsan Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: aPerPediyatrik Şurup: 120 mg/5mLx150 mL(Aroma);Calpol Süspansiyon: 120 mg/5 mLx150 mL(GSK);GeralgineP Eliksir:

Tropicamide

Göz Damlası Alcon Tropikamid Ambalaj: %1×5 mL’lik plastik ambalaj. Eşdeğeri: TropamidForte Göz Damlası: %1×5 mL(Bilim). Endikasyon: Teşhisişlemleri sırasında midriyazis ve

Fluorescite

Ampul IV Alcon Fluoressein sodyum Ambalaj: %10/5 mLx1 ampul. Endikasyon: Fundusve iris vaskülaritesinin diyagnostik fluoressein anjiyografi veanjiyoskopisinde endikedir. Kontra Endikasyon:
Muphoran

Flakon IV Servier Fotemustin Ambalaj: 208 mgx1 Flakon ve 1 çö-zücü ampul. Endikasyon: Yayılmışmalign melanom (beyinde lokalize olanlar dahil) ve

Aprazol

MikropelletKapsül Hüsnü Arsan Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 Kapsül. Eşdeğeri: Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Eczacıbaşı);Lansazol

Dank Pastil

Çiğneme Tableti İlsan Dihidroksialüminyumsodyum karbonat 340 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: Hiperasiditeylekendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, asidebağlı hazımsızlık, mide

Klipaks

Draje İ.E. Ulagay Klordiazepoksit 5mg, klidinyum bromür 2.5 mg Ambalaj: 40 ve 100 draje. Eşdeğeri: LibraxDraje: 40 ve 100 draje(Onko).

Ciloxan

Göz Damlası Alcon Siprofloksasin HCl Ambalaj: %0.3×5 mL’lik, damlalıklı plastik şişe. Eşdeğeri: Cipro Göz Damlası: %0.3×5 mL(Biofarma);Siprogut Göz Damlası: %0.3×5

Laksafenol

Tablet Liba Fenolftalein Ambalaj: 50 mgx20 tablet. Eşdeğeri: AlinTablet: 50 mgx20 tablet(Biofarma). Endikasyon: Kabızlığınsemptomatik tedavisinde kullanılır. Kontra Endikasyon: Fenolftaleinekarşı duyarlığı

Simelgat Plus

Çiğneme Tableti Münir Şahin Magaldrat 480 mg, simetikon20 mg Ambalaj: 30 ve 60 Tablet. Eşdeğeri: AsidopanPlus Çiğneme Tableti: 30 ve

Psorcutan

Krem Schering Kalsipotriol Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp. Psorcutan Pomat Kalsipotriol Ambalaj: 0.05 mg/gx30 g’lik tüp. Psorcutan Scalp Solüsyonu Kalsipotriol
Maksiporin

Flakon IM Fako Sefazolin Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü : : 500 mgx1Flakon ve 2

Nüfro

Oral Süspansiyon Münir Şahin Nifuroksazid Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe. Eşdeğeri: DiafurylOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx60 mL(Abdi İbrahim);Durisal Süspansiyon: 200

Sulperazon

Flakon IM, IM/IV Pfizer Sulbaktam 1g, sefoperazon1 g Ambalaj: IM: 1 Flakon, 5 mL steril su ve %2 lidokain içeren1

Neolet

Pastil Eczacıbaşı Tirotrisin 2 mg,ökaliptus yağı 2.5 mg, peppermint yağı 2.5 mg. Ambalaj: 20 pastil. Endikasyon: Antiseptiketkilidir. Tonsillit, glossit, farenjit,

Mepadol

Tablet Akdeniz Klorzoksazon 250mg, parasetamol 300 mg Ambalaj: 20 tablet. Eşdeğeri: MuskazonTablet: 20 tablet(Kurtsan);Coxulid Tablet: 100 mgx15 tablet(Hüsnü Arsan);Motival Tablet:

Napradol Fort

Film Tablet Abfar Naproksen sodyum Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Aroma);Apraljin Film Tablet:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir