Aldactazide

Tablet

aris

Spironolakton,hidroklorotiyazit

Ambalaj: 25 mg (25+25)x30 Tablet

: 50 mg (50+50)x30 tablet.

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ödemi ve assit durumları,karaciğer sirozu, nefrotik sendrom, idyopatik ödem, diğer tedbirlerinuygunsuz veya yetersiz olduğu hipokalemide, diğer tedbirlerinuygun gö-rülmediği dijitalis alan hastalardaki hipokalemininprofilaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Akut böbrekyetmezliği, böbrek fonksiyonunun çabuk bozulması, anüri, hiperkalemiveya tiyazitlere ve spironolaktona aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: Özellikle önceden böbrek yetmezliği olan hastalarile akut ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastaların tedavisindedikkatli olunmalıdır. Spironolakton veya metabolitleri, tiyazitlerplasenta duvarını geçebildiğinden gebelerde kullanılması, sağlanacakyarar ve anne ile fetusa olası zararları tartılarak kararlaştırılmalıdır.Emziren kadınlarda kullanılması gerekiyorsa, emzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri: Baş dönmesi,impotens, gastrointestinal bozukluklar, deri belirtileri, jinekomastive hafif androjenik etkiler görülebilir. Yalnız başına tiyazitlerinkullanımında glukoz toleransının azaldığı ve hiperürisemininarttığı izlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Triamteren,amilorid gibi potasyum tutan ilaçlarla veya potasyum ilaveleriylebirlikte kullanılması hiperkalemiye neden olabileceğinden önerilmez.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda: Erişkinler için tedavi 2 hafta veya dahauzun süreli olacaksa çoğu hasta için bö-lünmüş dozlar halinde 50-100mg verilebilir. Başka bir antihipertansif ilaçla birlikte verilecekse,alınmakta olan diğer ilaç dozu %50 azaltılmalıdır.Ödem olgularında: Tedavi2 hafta veya daha uzun süreli olacaksa çoğu hasta için bö-lünmüş dozlarhalinde 100 mg verilebilir. Fakat dozaj günde 25 mg ile 200 mg arasındadeğişebilir. Çocuklarda günlük dozaj bö-lünmüş dozlar halinde kgbaşına 1.65 ile 3.3 mg olacak şekilde ayarlanır.

<

Sefuroks

Film Tablet Eczacıbaşı Sefuroksim aksetil Ambalaj: 125 mgx10 tablet : : 250 mgx10 tablet : : 500mgx10 tablet. Eşdeğeri: AksefFilm

Foradil

İnhalasyon Aerosolü NovartisPharma Formoterol fumarat Ambalaj: 12 µg/dozx50 ve 100 ölçülüdozluk ambalaj. Foradil İnhaler Kapsül Formoterol fumarat Ambalaj: 12 µgx60

Arava

Film Tablet SanofiAventis Leflunomid Ambalaj: 10 mgx30 tablet : 20 mgx30 tablet : 100 mgx3tablet. Endikasyon: Aktif romatoid artriti olan
Rouvax

Enjektör+Flakon SanofiPasteur Civciv embriyo kültüründehazırlanan hiperattenüe canlı kızamık virüsü (Schwarz suşu) 1000TCID 50 (min) Ambalaj: Uygulamaya hazır, kendinden cam enjektörlü

Xalatan

Göz Damlası Pfizer Latanoprost %0.005 Ambalaj: Yaklaşık 80 damla solüsyona tekabül eden 2.5 mLgöz Damlası solüsyonu içeren 1 şişe. Endikasyon:

Katarin

Kapsül Biofarma Parasetamol 250mg, klorfeniramin maleat 2 mg, oksolamin sitrat 100 mg Ambalaj: 15 ve 30 kapsül. Katarin Pediatrik Şurup

Tomudex

Flakon AstraZeneca Raltitreksed Ambalaj: 2 mgx1 flakon Endikasyon: 5-florourasilve folinik asit içeren tedavilerin uygun olmadığı veya tolere edilemediği,ileri evre kolorektal
DFlor

Damla Berko Florür 0.02 mg, D3vitamini 1.66 mcg (66.66 IU)/damla (=0.04mL) Ambalaj: Kendinden damlalıklı, 30 mL’lik plastik şişe. dFlor Tablet

Hepsera

Tablet ErKim Adefovir dipivoksil Ambalaj: 10 mgx30 tablet Endikasyon: Adefovirdipivoksil, lamivudine dirençli ve mutant HBV enfeksiyonları da dahil olmaküzere, hepatit

Trental

Ampul SanofiAventis Pentoksifilin Ambalaj: 100 mg/5 mLx5 ampul. Eşdeğeri: TrentilinAmpul: 100 mg/5 mLx5 ampul(Berksam);VasoplanAmpul: 100 mg/5 mLx5 ampul(Mustafa Nevzat). Trental

Xenical

Sert Jelatin Kapsül Roche Orlistat Ambalaj: 120 mgx84 kapsül. Endikasyon: Obez hastalarınveya aşırı kilolu hastaların tedavisinde hafif düşük kalorilibir diyetle

Elidel

Krem NovartisPharma Pimekrolimus %1 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Bebeklerdeki(3-23 aylık), çocuklardaki (2-11 yaş) adölesan çağındakilerdeki (12-17 yaş) veerişkinlerdeki atopik

Sebon

Ampul IM Akdeniz Metamizol sodyum Ambalaj: 1 g/2 mLx5 ve 10 Ampul : : 2 g/4 mLx6 ampul. Eşdeğeri: AdepironAmpul:

Estracombi TTS

Plaster NovartisPharma EstradermTTS 50: Estradiol 4 mg EstragestTTS (0.25/50): Estradiol 10 mg, Noretisteron asetat 30 mg Ambalaj: 4 sistem Estraderm

Epdantoin

Tablet Embil Fenitoin sodyum Ambalaj: 100 mgx100 tablet. Eşdeğeri: EpanutinKapsül: 100 mgx100 kapsül(Pfizer). Endikasyon: Antiepileptikolarak, tonikklonik (grand mal) ve psikomotor
Konveril Plus

Tablet Enalapril maleat20 mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Enalaprilve hidroklorotiyazit kombinasyonu tedavisinin uygun olduğuhipertansif hastaların tedavisinde kullanılır.

Recofol %1

EnjektablEmülsiyon IV ErKim Propofol Ambalaj: 200 mg/20 mLx5 ampul : : 500 mg/50 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: DiprivanEnjektabl Emülsiyon IV: 200mg/20

Exelon

Kapsül NovartisPharma Rivastigmin(hidrojen tartarat) Ambalaj: 1.5 mgx28 Kapsül : 3 mgx28Kapsül : 4.5 mgx28 Kapsül : 6 mgx28 kapsül. Endikasyon:

Abelcet IV

Flakon Onko Amfoterisin B(lipid formülasyon) Ambalaj: 100 mg/20 mLx1 Flakon. Endikasyon: Konvansiyonel amfoterisin B terapisine intoleransıolan veya dirençli hastalarda invaziv

Ephedrin Palmer

Tablet Palmer Efedrin HCI Ambalaj: 50 mgx20 tablet. Eşdeğeri: EfedrinArsan Tablet: 50 mgx20tablet(Hüsnü Arsan). Endikasyon: Astım vekronik bronşite bağlı nefes

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir