Aleve

Film Tablet

Mecom

Naproksen sodyum

Ambalaj: 220 mgx20 Tablet.

Endikasyon: Ağrıkesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkisiyle baş ağrısı, diş ağrısı,soğuk algınlığı, kas ağrısı, eklem ağrısı, adet sancısı ve ateşli durumlardakullanılır.

Kontra Endikasyon: Naproksensodyum, salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvarlara karşı aşırıduyarlılığı olanlarda, aktif mide ve duodenum ülseri olan hastalardakullanılmamalıdır. Aspirin veya diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarastım, rinit ve nazal polip gelişen hastalarda kontrendikedir. Tedavi sırasındabu tür semptomlar ortaya çıkarsa tedavi durdurulmalıdır. Anafilaktoidreaksiyonlar bu tür reaksiyonları daha önce geçirmiş kişilerde ortayaçıkabilir.

Uyarılar: Hekim tarafından başka türlü önerilmedikçe 10 gündenfazla kullanılmamalıdır. Ateşin 3 gün süreyle düşmemesi veya artması durumundahekime başvurulmalıdır. Gastrointestinal hastalık öyküsü bulunanlarda yakıntakip altında kullanılmalıdır. Kanama, ülserasyon ve perforasyon tedavisırasında ortaya çıkabileceği bildirilen komplikasyonlardır. Bu açıdan hekimdikkatli olmalıdır. Pıhtılaşma bozukluğu olan veya oral antikoagülan tedavisialtındaki hastalarda tıbbi gözlem altında kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalı ve serum alkalin fosfatazdüzeylerinde geçici yükselmelere neden olabileceği göz önüne alınmaktadır.Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.Hekim tarafından önerilmedikçegebelerde kullanılmamalıdır. Emzirenlerde kullanımı önerilmez. 12 yaşaltındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yan Etkileri: Karında vemidede rahatsızlık hissi, bulantı, kulak çınlaması, çarpıntı, dispne,hazımsızlık, kabızlık, mide ağrısı, mide yanması gibi yan etkiler seyrek vehafif derecede olmakla birlikte görülebilmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Naproksenhidantoin, sulfonamid, sülfonilüre, salisilatlar ve oral antikoagülanlar gibiilaçların etkilerini artırabilir. Probenesid ile birlikte uygulandığındanaproksen sodyumun yarılanma ömrü belirgin olarak artar. Metotreksat ilebirlikte uygulandığında metotreksatın toksisitesi artar. Naproksen, propanololve diğer beta blokerlerin etkilerini azaltabilir.Lityumun plazma konsantrasyonuartabilir. ACE inhibitörleri ile birlikte kullanılması durumunda renaldisfonksiyon riskini artırabilir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde günde 2-3 kez 1 tablet kullanılmasıönerilir. Başlangıç dozu olarak 2 tablet alınması şikayetlerin daha hızlıazalmasını sağlayabilir. Hekim tarafından başka türlü önerilmedikçe günde 3tabletten fazla alınmamalıdır.Yaşlılarda günde 2 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

<

Klorheksol Scrub

Solüsyon Merkez Lab. Klorheksidin glukonat%4 Ambalaj: 1000 mL’lik şişe ve 3 mL’lik tek dozluk ambalaj. Eşdeğeri: Klorhex Solüsyon: 1000 mL(Drogsan).

Tetralet

Kapsül Fako Tetrasiklin HCl Ambalaj: 500 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: TetraKapsül: 500 mgx16 kapsül(Mustafa Nevzat). Endikasyon: Duyarlı bakterilerinolduğu komplikasyonsuz üretral, endoservikal

Tadex

Tablet Atafarm Tamoksifen Ambalaj: 10 mgx30 ve 250 Tablet. Eşdeğeri: NolvadexTablet: 10 mgx30 ve 250 Tablet(AstraZeneca);TamoplexTablet: 10 mgx30 ve 250
Coxulid

Tablet Hüsnü Arsan Nimesulid Ambalaj: 100mgx15 tablet. Eşdeğeri: MesulidTablet: 100 mgx15 tablet(Pfizer);Motival Tablet: 100 mgx15 tablet(Biofarma);NimesTablet: 100 mgx15 tablet(Sanovel). Endikasyon:

Gayabeksin

Şurup CaSel Tiokol (potasyum gayakolsulfonat)100 mg, sodyum benzoat 100 mg/5 mL Ambalaj: 150 mL’lik şişe. Endikasyon: Soğuk algınlığına bağlı gö-ğüs

Opagis

Mikropellet Kapsül Mustafa Nevzat Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol

Stablon

Film Tablet Servier Tianeptin sodyum Ambalaj: 12.5 mgx60 film tablet. Endikasyon: Nevrotikve reaksiyonel depresif durumların; somatik, özellikle dijestifyakınmalarla seyreden anksiyodepresif
Ketek

Film Tablet SanofiAventis Telitromisin Ambalaj: 400 mgx10 tablet Endikasyon: Hafif veyaorta şiddette toplumda edinilmiş pnömoni; kronik bronşitin akut alevlenmesi;akut sinüzit;S.

Rytmonorm

Ampul Abbott Propafenon HCI Ambalaj: 70 mg/20 mLx5 ampul. Rytmonorm Film Tablet Propafenon HCI Ambalaj: 150 mgx30 Tablet : :

Innohep

Kullanıma Hazır Enjektör Abdiİbrahim Tinzaparin sodyum Ambalaj: 3.500 IU/0.35 mLx10 enjektör : 4.500 IU/0.45 mLx10 enjektör : 14.000 IU/0.7 mLx2

Santanol

Tablet Atabay Ranitidin HCI Ambalaj: 150 mgx30 Tablet : : 300 mgx30 tablet. Eşdeğeri: RanitabFilm Tablet: 300 mgx30tablet(Deva);Ulcuran Film Tablet:

Zelmac

Tablet NovartisPharma Tegaserod hidrojenmaleat Ambalaj: 6 mgx60 tablet. Endikasyon: Başlıcasemptomları abdominal ağrı/sıkıntı hissi ve kabızlık olan irritabl bağırsaksendromlu hastalardaki karın

Xigris

Flakon Lilly Drotrekogin alfa(aktive) Ambalaj: 5 mgx1 flakon : : 20 mgx1 flakon. Endikasyon: Çokluorgan yetmezliği olan ağır sepsisli yetişkin

Lansor

Mikropellet Kapsül Sanovel Lansoprazol Ambalaj: 15 mgx30 Kapsül : : 30 mgx14 ve 28 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14ve

Gribex Hot

Toz Nobel Parasetamol 500 mg,klorfeniramin maleat 4 mg, psödoefedrin HCI 60 mg Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet. Eşdeğeri: TylolHot Poşet:
Sormodren

Tablet Abbott Bornaprin HCI Ambalaj: 4 mgx50 tablet. Endikasyon: Parkinsonsendromu, özellikle kas katılığı (rigor) ve titreme (tremor); bazı santraletkili ilaçların

UrokinaseKGCC İnj.

Flakon Koçsel Ürokinaz(saflaştırılmış) Ambalaj: 250.000 IUx1 flakon : : 500.000 IUx1 flakon. Endikasyon: Pulmoneremboli ve akut arterial tromboza bağlı yeni

Gerakon

Tablet Münir Şahin Parasetamol 325mg, fenilefrin 5 mg, klorfeniramin maleat2 mg Ambalaj: 20 film tablet. Gerakon Fort Tablet Parasetamol 650mg,

Materna

Film Tablet Wyeth Vitaminler: A vitamini 5000 IU, D vitamini400 IU, E vitamini 30 IU, C vitamini 100 mg, folik

Nimes

Tablet Sanovel Nimesulid Ambalaj: 100 mgx15 ve 30 tablet. Eşdeğeri: CoxulidTablet: 100 mgx15 tablet(Hüsnü Arsan);MesulidTablet: 100 mgx15 tablet(Pfizer);Motival Tablet: 100

Radyocodin

Şurup Radyum Gliseril gayakolat100 mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, efedrin 15 mg Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Soğuk algınlığı, gripten

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir