Alfasilin

Flakon IM/IV

Fako

Ampisilin sodyum

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü

: : 500 mgx1Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü

: : 1gx1 Flakon ve 3 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: Ampisina Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon(Mustafa Nevzat);PenbisinFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Silina Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon(Bilim).

Alfasilin

Kapsül

Ampisilin trihidrat

Ambalaj: 500 mgx16 Kapsül.

Eşdeğeri: Ampisina Kapsül: 500 mgx16 kapsül(Mustafa Nevzat).

Alfasilin

Oral Süspansiyon

Ampisilin trihidrat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Ampisina Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL(Mustafa Nevzat);MakrosilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL(Atabay);Silina Oral Süs-pansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL(Bilim).

Alfasilin

Tablet

Ampisilin anhidr

Ambalaj: 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri: Ampisina Tablet: 1 gx16 tablet(Mustafa Nevzat);SilinaTablet: 1 gx16 Tablet(Bilim).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit,pnö-moni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları;sistit, üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus vepuerperal enfeksiyonlar gibi ürogenital enfeksiyonlar; enterit,kolanjit, enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; filebit,apse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarıyla septisemi ve bakteriyel menenjit tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilinekarşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerdekullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer,bu nedenle emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önündebulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Glosit,stomatit, bulantı, kus-ma, diyare, psö-domembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Alfasilin Flakon: olağan doz günde 1-2 g’dir.Solunum yolu ve yumuşakdoku enfeksiyonlarında: 40 kg ve üzerindeki hastalarda 6 saatte bir250-500 mg; 40 kg’nin altındaki hastalarda eşit dozlara bö-lünmüş olarak(6-8 saatte bir) 25-50 mg/kg/-gün).Gastrointestinal ve ürogenital enfeksiyonlarda(Kadınlarda N. gonorrhoeae ile oluşan enfeksiyonlar dahil): 40 kg ve üzerindeki hastalarda6 saatte bir 500 mg; 40 kg’nin altındaki hastalarda eşit dozlara bö-lünmüşolarak 6-8 saatte bir, 50 mg/kg/gün.erişkin erkeklerde N. gonorrhoeaeile oluşan üretrit: 8 saat veya 12 saat ara ile 500 mg’lik iki doz uygulanmalıdır.Bakteriyelmenenjit: Çocuklarve erişkinlerde eşit dozlara bö-lünmüş olarak 3-4 saatte bir 150-200mg/kg/gün. Tedaviye IV enfüzyon ile başlandıktan sonra IM olaraksürdürülebilir.Septisemi: Çocuklar ve erişkinlerde 150-200 mg/kg/gün olandoz en az 3 gün IV uygulandıktan sonra 3-4 saatte bir IM uygulama ilesürdürülebilir.Alfasilin Kapsül/Süspansiyon/Tablet: Solunum yolu ve yumuşakdoku enfeksiyonlarında: Vücut ağırlığı 20 kg veya daha fazla olan hastalara6 saatte bir 250-500 mg; 20 kg’nin altındaki hastalara toplam 50mg/kg/gün, eşit dozlara bö-lünerek 6 veya 8 saatte bir uygulanır.Gastrointestinal ve ürogenitalenfeksiyonlarda: Vücut ağırlığı 20 kg ve üzerindeki hastalaraher 6 saatte bir 500 mg; 20 kg’nin altındaki hastalara toplam 100mg/kg/gün eşit dozlara bö-lünerek 6 veya 8 saatte bir uygulanır. Ü-retrittedavisinde 1 g probenesid ile birlikte 3.5 g ampisilin tek dozşeklinde uygulanabilir.

<

Flutans

Kapsül Drogsan İndapamid Ambalaj: 2.5 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: Fludex Draje: 2.5 mgx30draje(Servier);Fludin Tablet: 2.5 mgx30tablet(Saba);Flupamid Kaplı Tablet: 2.5 mgx30tablet(Sanovel);İndamid Kapsül:

Cortimycine

Göz Pomadı Abdiİbrahim Hidrokortizon asetat Ambalaj: 50 mg/5 g’lik özel kanüllü tüp. Endikasyon: Palpebralve bulber konjunktiva, bahar aylarında gö-rülen alerjik

Epanutin

Ready MixedParenteral Pfizer Fenitoin sodyum Ambalaj: 250 mg/5 mLx5 ampul. Epanutin Kapsül Fenitoin sodyum Ambalaj: 100 mgx100 kapsül. Eşdeğeri: Epdantoin
Aprazol

MikropelletKapsül Hüsnü Arsan Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 Kapsül. Eşdeğeri: Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Eczacıbaşı);Lansazol

Gastrofam

Film Tablet Atabay Famotidin Ambalaj: 40 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 40 mgx30tablet(Sanovel);Famodin Tablet: 40 mgx30 tablet(İlsan);Famogast Film Tablet: 40

Algesal

Pomat Dr.F.Frik Salisilat dietilamin%10 g Ambalaj: 40g’lik tüp. Algesal Suractive Pomat Dietilamin salisilat4 g, nopoksamin 0.4 g. Ambalaj: 40 g’lik

Cyclogest

Ovül Assos Progesteron Ambalaj: 200 mgx15 ovül : 400 mgx15 ovül. Endikasyon: Yardımcıüreme tekniklerine destek olarak fertilize ovumun implantasyonunu sağlamakamacıyla
Cebemyxine

Göz Damlası Abdiİbrahim Polimiksin B sülfat50.000 IU, neomisin sülfat 17.00 IU Ambalaj: 2 g’lik Flakon ve 5 mL’lik çö-zücü şişe

Pimafucin

Deri Pomadı Santa Farma Pimarisin Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp. Endikasyon: Cilt vetırnaklarda, baştaCandidaalbicansolmak üzere, çeşitli mikotikorganizmaların neden olduğu akut

Taxotere

Enjeksiyonluk Konsantre SanofiAventis Dosetaksel Ambalaj: 20 mg/0.5 mLx1 Flakon ve 1.5 mL seyreltici içeren 1Flakon : : 80 mg/2mLx1 Flakon

Senokot

Tablet aris Sennozid B 7.5 mg Ambalaj: 50 tablet. Endikasyon: Nö-rolojikbozukluklara bağlı habitüel, postoperatif ve doğum sonrası atonikkabızlık ve batının

BiProfenid

Tablet Eczacıbaşı Ketoprofen Ambalaj: 150mg (dıştaki hızlı salınımlı tabakada 75 mg ve içteki değiştirilmiş salınımlıtabakada 75 mg) x20 tablet. Endikasyon:

Karberol

Tablet Münir Şahin Karbamazepin Ambalaj: 200 mgx20 ve 160 tablet. Eşd.: Karazepin Tablet: 200 mgx160 Tablet(Terra);Kazepin Tablet: 200 mgx160 tablet(Günsa);TegretolTablet:

Xalacom

Göz Damlası Pfizer Latanoprost 50 µg,timolol 5 mg/mL. (1 damla yaklaşık olarak 1.5 µg latanoprost ve 150 µg timololiçerir.) Ambalaj:

Ginera

Draje Schering Etinilestradiol0.03 mg, gestoden 0.075 mg Ambalaj: 21 drajelik takvimli ambalaj. Eşdeğeri: MinuletDraje: 21 draje(Wyeth). Endikasyon: Bu kombinasyonönerildiği şekilde
Semprex

Kapsül GSK Akrivastin Ambalaj: 8 mgx30 kapsül. Endikasyon: Samannezlesi dahil alerjik nezlenin, kronik idiyopatik ürtiker, semptomatikdermografizm, kolinerjik ürtiker, idiyopatik soğuk

Problok

Film Tablet Terra Metoprolol tartarat Ambalaj: 100 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Lopresor Film Tablet: 100 mgx20 tablet(NovartisPharma). Endikasyon: Hipertansiyontedavisinde, anjina pektorisin

Dequadin

Pastil GSK Dekualinyum klorür Ambalaj: 0.25 mgx30 pastil. Endikasyon: Glosit, aftözülser, pamukçuk, farenjit, stomatit, boğaz ağrısı, tonsilit, Vincentanjini gibi yaygın

Serfiz

Damla MedCare Sodyumklorür ‰9 Ambalaj: 20 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Serum Fizyolojik Burun Damlası(Aroma/Drogsan/Merkez Lab.). Endikasyon: Kuruyan,rahatsızlık veren burun içi mukozasının

Biteral

Ampul Roche Ornidazol Ambalaj: 500 mg/3 mLx1 ampul. Biteral Lak Tablet Ornidazol Ambalaj: 250 mgx20 tablet : : 500 mgx10

Progestan

Yumuşak Kapsül Koçak Doğal mikronize progesteron Ambalaj: 100mgx30 kapsül. Endikasyon: Jinekolojide: Progesteron yetmezliğine bağlısorunlar, özellikle; premenstrüel sendrom, menstrüel düzensizlikler(disovülasyon veya

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir