Allerset

Film Tablet

Santa Farma

Setirizin 2HCl

Ambalaj: 10mgx10 tablet.

Eşdeğeri: Cetryn Film Tablet: 10 mgx10 tablet(TriPharma);Hitrizin Film Tablet: 10 mgx10 tablet(Deva);Ressital Film Tablet: 10 mgx10 tablet(Biofarma);Setiral Film Tablet: 10 mgx10 tablet(Toprak);Zyrtec Film Tablet: 10 mgx10 tablet(UCB).

Allerset

Oral Damla

Setirizin 2HCl (1 mL=20damla)

Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL damlalıklı şişe.

Eşdeğeri: Hitrizin Oral Damla: 10 mg/mLx20 mL’lik şişe(Deva);ZyrtecOral Damla: 10mg/mLx20 mL’lik şişe(UCB).

Allerset

Şurup

Setirizin 2HCl

Ambalaj: 1 mg/mLx200 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Cetryn Şurup: 1 mg/mLx200 mL’lik şişe(TriPharma);RynsetŞurup: 1 mg/mLx200mL(aris);ZyrtecŞurup: 1 mg/mLx200 mL’lik şişe(UCB).

Endikasyon: Mevsimsel alerjik rinit (saman nezlesi), yıl boyusüren alerjik rinit (pereneal alerjik rinit), akutkronik ürtiker veanjiyoödem, fiziksel etkenlere bağlı ürtiker (dermografizm), alerjikkonjunktivit, atopik ekzema gibi alerjik dermatozlar ve prüritteendikedir.

Kontra Endikasyon: Setirizine karşı duyarlı olan kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Taşıt ve tehlikeli makine kullananlardaönerilen dozlar aşılmamalıdır. Uyuşukluk yapabileceği düşünülerektedbirli olunmalıdır. Gebe ve emziren kadınlarda kullanım güvenirliğikanıtlanmamıştır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacakdoz yarıya indirilmelidir.

Yan Etkileri: Psikomotor fonksiyonlarla ilgili objektif testlerdesetirizinle raslanan sedasyon sıklığının plasebodaki kadar olduğuanlaşılmıştır. Nadir olarak aşırı duyarlık, baş ağrısı, uyku hali,ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal yakınmalar gibi hafifve geçici yan etkiler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Alkolle birlikte ve diğer sedatiflerle aynı zamandakullanılmaz.

Doz Önerisi: Allerset Film Tablet: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde gündetek doz 10 mg yeterlidir.Allerset Oral Damla: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde,günde 1 kez 20 damla (10 mg). 2-12 yaş arasında, 30 kg’dan az olanlaragünde 1 kez 10 damla (5 mg), 30 kg’dan ağır olanlara ise günde 1 kez 20damlaya kadar uygulanır. Gerekirse doz, günde iki kereye bö-lünebilir.Allerset Şurup: 12 yaşından büyük çocuk ve yetişkinlerde günde1 kez 2 ölçek; 2-12 yaş arasında, 30 kg’den az olanlarda günde 1 kez 1 ölçek,fazla olanlarda 2 ölçek önerilir. Gerekirse doz günde ikiye bö-lünebilir.Allerset’in bütün formlarının alınış zamanınınyemekle ilgisi yoktur. Saman nezlesinde genellikle 3-6 haftalıkbir tedavi yeterlidir. 2 yaşından büyük çocuklarda kullanım süresi2 ile 4 haftadır.

<

Aldolan

Ampul Liba Pethidin Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ve 25 ampul. Endikasyon: Postoperatif,kırık, çıkık, doğum ve benzer durumlar gibi şiddetli akut

Sakarin

Tablet Münir Şahin Sakarin soluble Ambalaj: 40 mgx100 Tablet : : 20 mgx200 tablet. Endikasyon: Düşük kalorilidiyet uygulaması, diyabet, şişmanlamayı
Gyno Canesten 1

Vajinal Tablet Bayer Klotrimazol Ambalaj: 500 mgx1 Tablet ve aplikatör. Endikasyon: Genitalbölgelerde mantarların (çoğunlukla Candida) neden olduğu enfeksiyonlar(vajinit) ve klotrimazole

Parafon

Tablet Gürel Klorzoksazon 250mg, parasetamol 300 mg Ambalaj: 20 tablet. Eşdeğeri: MepadolTablet: 20 tablet(Akdeniz);MuskazonTablet: 20 tablet(Kurtsan). Endikasyon: İskeletkasındaki ağrı ve

Loradif

Şurup SanofiAventis Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx60 mL’lik şişe. Eşdeğeri: RitinŞurup: 1 mg/mLx60 mL(Eczacıbaşı). Endikasyon: Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı,
Thyromazol

Tablet Abdiİbrahim Metimazol Ambalaj: 5 mgx100 tablet. Endikasyon: Basedowhastalığı, hipertiroidi operasyonlarına hazırlık, radyoiyot tedavisindensonra, çocukluk çağındaki hipertiroidi ve diğer hipertiroidi

TrankoBuskas

Draje Fako Medazepam 10 mg, hiyosinnbutilbromür10 mg Ambalaj: 20 ve 40 draje. Endikasyon: Esas itibariylebütün karın bölgesinde psişik gerginliklere bağlı

Glumikron

Tablet Berksam gliklazid Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet. Eşdeğeri: BetanormTablet: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(aris);DiamicronTablet: 80 mgx20,

Entersal

Draje MustafaNevzat Sodyum salisilat Ambalaj: 500 mgx50 draje. Endikasyon: Romatizma,romatoid artrit, lumbago, miyalji ve gut ağrılarının tedavisindeendikedir. Kontra Endikasyon: Peptik

Deponit

flaster Adeka Nitrogliserin Ambalaj: 16 mgx10 ve 30 flaster. Endikasyon: Anjina pektoristetek başına veya birbblokerile ve/veya kalsiyum antagonistleri gibi diğer

Tempo

Eliksir Akdeniz Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx100 ve 150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: aPerPediyatrik Şurup: 120 mg/5mLx150 mL(Aroma);Asomal Pediyatrik Şurup: 120 mg/5

Garmastan

Pomat Medİlaç Gayazulen %0.05 Ambalaj: 20 g’lik tüp. Endikasyon: Emzirme dönemi sırasında meme başı çatlaklarınıngiderilmesine yardımcı olur ve ve göğüs
Gynodel

Tablet Biofarma Bromokriptin (mesilat) Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet. Endikasyon: Parlodel Tablet: 2.5 mgx30 tablet(Novartis Pharma). Endikasyon: Prolaktinebağlı menstrüel siklus bozuklukları

Psoderm

Merhem İlsan Klobetazol 17-propionat‰0.5 Ambalaj: 25 g’lik tüp. Eşdeğeri: DermovateMerhem: %0.05×25 g(GSK);Psovate Merhem: %0.05×25 g(Kurtsan). Psoderm Saç Losyonu Klobetazol 17-propionat‰0.5

Artu

Şurup Günsa prometazinHCI 5 mg, efedrin HCI 5 mg, tiokol 175 mg,/ölçek Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Nefes darlığı ile

Tetra

Kapsül Mustafa Nevzat Tetrasiklin HCI Ambalaj: 250 mgx16 Kapsül : : 500 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: TetraletKapsül: 500 mgx16 kapsül(Fako). Endikasyon:

Proscar

Film Tablet MSD Finasterid Ambalaj: 5 mgx28 tablet. Eşdeğeri: FinaridFilm Tablet: 5 mgx28tablet(Nobel). Endikasyon: Benignprostat hiperplazisinin tedavisi ve kontrolünde; ürolojik

Cetrotide

Flakon Serono Setroreliks Ambalaj: 0.25mgx1 ve 7 flakon : 3 mgx1 flakon. Endikasyon: Kontrollüover stimülasyonu uygulanacak olan hastalarda, oosit alınmadan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir