Anafranil

Draje

Novartis Pharma

Klomipramin HCI

Ambalaj: 10mgx30 draje

: 25 mgx30draje.

Anafranil SR

Divitab

Klomipramin HCI

Ambalaj: 75mgx20 draje.

Endikasyon: Etiyolojisive semptomları değişik depresif durumların tedavisi, obsesifkompulsifsendromlar, fobiler ve panik ataklar, narkolepsiye eşlik eden katapleksi,kronik ağrılı durumlar ve enürezis noktürna (sadece 5 yaşından büyükhastalarda ve organik bir nedene bağlı olmayan durumlarda) endikedir.

Kontra Endikasyon: Klomipramineve dibenzazepin grubu trisiklik antidepresanlara karşı çapraz duyarlığıolan kişilerde kullanılmamalıdır. Klomipramin bir MAO inhibitörleriylekombinasyon şeklinde veya MAO inhibitö-rüyle tedaviden önceki veyasonraki 14 gün içinde verilmemelidir. Ayrıca moklobemid gibi selektif,reversibl MAoA inhibitörleriyle birlikte kullanımı kontrendikedir.Kısa bir süre önce miyokard enfarktüsü geçirmiş kişilere verilmemelidir.

Uyarılar: Trisiklik antidepresanlarınkonvülsiyon eşiğini düşürdüğü bilinmektedir ve klomipramin bu nedenle,epilepsili hastalarda ve örneğin etiyolojisi değişik beyin hasarında,nö-roleptiklerle birlikte kullanımda, alkol veya antikonvülsifözellikteki ilaçların yoksunluğu gibi hazırlayıcı faktörler olanhastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Klomipramin kardiyovaskülerbozuklukları, özellikle kardiyovasküler yetmezliği, kondüksiyonbozuklukları veya aritmileri olan hastalara özel bir dikkatle verilmelidir.Şiddetli karaciğer hastalığı ve adrenal medulla tümörleri olanhastalarda trisiklik antidepresanlar verildiğinde, hipertansifkrizleri provoke edebileceğinden, dikkat edilmelidir. Genel veyalokal anesteziden önce, anesteziste hastanın klomipramin aldığısöylenmelidir. Beklenen yarar fetüs üzerine potansiyel riskindendaha fazla olmadığı sürece, gebelikte klomipramin kullanımındankaçınılmalıdır. Klomipramin anne sütüne geçtiğinden, ilaç yavaşyavaş bırakılmalı veya hasta emziriyorsa bebek sütten kesilmelidir.Klomipramin kullanan hastalar bulanık görme, sersemlik ve diğermerkezi sinir sistemi belirtilerinin oluşma olasılığına karşıuyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Yan etkileri,yorgunluk, uyku bozuklukları, ajitasyon, anksiyete, kabızlık,ağız kuruluğu gibi depresyon belirtilerinden ayırt etmek sıklıklazor olmaktadır. Eğer şiddetli nö-rolojik veya psikiyatrik reaksiyonlargö-rülürse, klomipramin kesilmelidir.

İlaç Etkileşimleri: Klomipramin,guanetidin, betanidin, rezerpin, klonidin ve alfametildopanınantihipertansif etkilerini azaltır veya ortadan kaldırır. Klomipramin,adrenalin, noradrenalin, isoprenalin, efedrin ve fenilefrin kardiyovasküleretkilerini artırabilir. Trisiklik antidepresanlar alkol ve diğermerkezi sinir sistemi depresanlarının (örneğin barbitüratlar,benzodiyazepinler veya genel anestetikler) etkilerini artırabilir.Trisiklik antidepresanlar, fenotiyazin, antiparkinson ajanlar,antihistaminikler, atropin, biperiden gibi ilaçların göz, merkezisinir sistemi, bağırsak ve mesane üzerine olan etkilerini artırabilirler.Trisiklik antidepresanlar kinidin tipi antiaritmik ilaçlarla birlikteuygulanmamalıdır. Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, nikotinve oral kontraseptifler klomipraminin metabolizmasını hızlandırabilirve plazma konsantrasyonlarını düşürebilir, dolayısıyla klomipramininetkisinde azalmaya neden olabilirler. Fenitoin ve karbamazepininplazma düzeyleri artabilir, yan etkiler gö-rülebilir. Tiyoridazinile kombinasyon ciddi kardiyak aritmiye neden olabilir. Trisiklikantidepresanlar, kumarin türevi ilaçların antikoagülan etkileriniartırabilirler.

Doz Önerisi: İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olaraksaptanmalı ve hastanın koşullarına adapte edilmelidir.

<

Pylorid

Film Tablet GSK Ranitidin bizmutsitrat Ambalaj: 400 mgx28 tablet. Endikasyon: Duodenalülser ve selim gastrik ülser tedavi ve nükslerinin önlenmesindekullanılır.Helicobacter pylorieradikasyonunda

Synergon

Ampul Biofarma Progesteron 10 mg,follikulin 1 mg Ambalaj: 1 mLx2 ampul. Endikasyon: Premenstrüelsendrom, menstrüel düzensizlik, iyicil mastopatiler, premenopoz,menopoz ve luteal

Stalevo

Film Kaplı Tablet NovartisPharma Levodopa, karbidopa,entakapon Ambalaj: 50/12.5/200 mgx100 tablet : : 100/25/200mgx100 tablet : : 150/37.5/200 mgx100 tablet. Endikasyon:
Lodoz

Film Tablet Merck Bisoprolol fumarat 2.5mg, hidroklorotiyazid 6.25 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: Hipertansiyontedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Şiddetliastım ve kronik

İnflamex

Kapsül Biofarma Piroksikam Ambalaj: 20 mgx30 Kapsül. Eşdeğeri: OksikamTablet: 20 mgx30 kapsül(SanofiAventis). Endikasyon: Antienflamatuvarve/veya anal-jezik etki gerektiren romatoid artrit, osteoartrit(artroz,

Anti Skab

Deri Kremi Eczacıbaşı Permetrin%5 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: Zalvor Deri Kremi: %5×30 g(GSK). Anti Skab Losyon Permetrin %5 Ambalaj:

Seldiyet

Tuz Koçak Potasyum klorür 70mg, amonyum klorür 28 g, magnezyum oksit 1 g, glutamik asit 1 g Ambalaj: 100 g’lik
Mercaptopurin

Tablet Atafarm Merkaptopürin Ambalaj: 50 mgx25 tablet. Eşdeğeri: PuriNetholTablet: 50 mgx25 tablet(GSK). Endikasyon: Akut lö-semitedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır ve

Vermazol

Çiğneme Tableti İ.E.Ulagay Mebendazol Ambalaj: 100 mgx6 ve 30 tablet. Endikasyon: Tek veyamikst enfestasyonlarda,Enterobius vermicularis,Trichuris trichiura,Ascaris lumbricoides,Ancylostoma duodenale,Necator americanus,Capillaria philippinensis,Gnathostoma

Trimovax

Enjektör+Flakon SanofiPasteur Canlı hiperattenüekızamık virüsü (Schwarz suşu) 1.000 TCID50, canlı hiperattenüekızamıkçık virüsü (Wistar RA27/3M suşu) 1000 TCID50(min),canlı hiperattenüe kabakulak virüsü

Artril

Draje/FilmTablet Eczacıbaşı İbuprofen Ambalaj: 400mgx30 draje : : 600 mgx30film tablet. Eşdeğeri: Biophen Draje: 400 mgx30 draje(İlsan);Brufen Draje: 400 mgx30

Micardis

Tablet Boehringer Ingelheim Telmisartan Ambalaj: 80 mgx28 tablet. Eşdeğeri: PritorTablet: 80 mgx28tablet(GSK). Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Telmisartanaaşırı duyarlığı

Eforol

Çiğneme Film Tableti Yeni İlaç E vitamini Ambalaj: 100 mgx30 tablet. Eşdeğeri: Ephynal Çiğneme Drajesi: 100 mgx30 draje(Roche);EvicapYumuşak Kapsül: 100

Kuiflex

Draje TriPharma Fenprobamat 200 mg,parasetamol 200 mg Ambalaj: 40 draje. Eşdeğeri: Kuilil Film Tablet: 40 tablet(Embil). Endikasyon: Kas iskeletsistemi hastalıklarında:

Pirantel

Süspansiyon Saba Pirantel Ambalaj: 250 mg/5 mLx15 mL’lik şişe. Eşdeğeri: KontilSüspansiyon: 250 mg/5mLx15 mL(Hüsnü Arsan). Pirantel Çiğneme Tableti Pirantel pamoat
Zitrotek

Film Tablet Azitromisin Ambalaj: 500 mgx2 film tablet. Eşdeğeri: AzitrotekFilm Tablet: 500 mgx2tablet(Deva). Endikasyon: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniaveyaH.

Norsol Forte

Göz/Kulak Damlası Bilim Prednizolon sodyumfosfat Ambalaj: %1×5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: CodelsolGöz/Kulak Damlası: %1×5 mL(İ.E.Ulagay);PredForteOftalmik Süspansiyon: %1×5 mL(Abdi İbrahim). Endikasyon:

Cetrotide

Flakon Serono Setroreliks Ambalaj: 0.25mgx1 ve 7 flakon : 3 mgx1 flakon. Endikasyon: Kontrollüover stimülasyonu uygulanacak olan hastalarda, oosit alınmadan

Dormicum

Ampul Roche Midazolam Ambalaj: 5 mg/5 mLx10 Ampul (İV/İM/rektal) : 15 mg/3mLx 5 Ampul (İV/İM) : 50 mg/10 mLx5 ampul

Dogmatil

Tablet SanofiAventis Sülpirid Ambalaj: 200 mgx24 tablet. Eşdeğeri: MeresaFort Tablet: 200mgx24 tablet(Adeka);Zeprid Tablet: 200 mgx24 Tablet(Nobel). Endikasyon: Bir nö-roleptikolarak, 600

Aminocardol

Ampul IV Novartis Pharma Teofilin etilendiamin Ambalaj: 240mg/10 mLx3 ampul. Aminocardol Tablet Teofilin etilendiamin Ambalaj: 100mgx20 tablet. Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir