Androcur

Tablet

Schering

Siproteron asetat

Ambalaj: 50 mgx50 Tablet

: 100 mgx30 tablet.

Endikasyon: İnoperabl prostat karsinomu, erkekte seksüel deviyasyonlardacinsel impulsların azaltılması ve kadınlarda hastalık derecesindeyüz ve vücutta kıllanma (ağır hirsutismus), androgenetik alopesi,ağır akne ve seboreyle birlikte sadece amenoreli kadınlarda veyaileri derecede siklus düzensizliklerinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Gebelerde kullanılmamalıdır. Tedaviden öncebir gebeliğin olmadığı kesin olarak saptanmalıdır. Karaciğer hastalıkları;DubinJohnson ve Rotor sendromları; geçirilmiş veya mevcut karaciğertümörleri (prostat karsinomu tedavisinde, metastazlara bağlıdeğilse); eritici hastalıklar (prostat karsinomu dışında); geçirilmişveya mevcut tromboembolik prosesler; damar değişiklikleriyle birlikteağır diyabet, orak hücreli anemi, ağır kronik depresyon durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: İşleri zihinsel yüksek konsantrasyon gerektirenhastalara, siproteronun konsantrasyon ve işgücünü etkileyeceğive yorgunluğa neden olacağı bildirilmelidir. Puberte dö-neminin tamamlanmasındanönce uygulanmamalıdır. Antidiyabetik ilaçlara ve insüline gereksinmetedavi altında değişebilir.

Yan Etkileri: Siproteron tedavisi altında erkeğin dölleme gücügiderek azalır. Tedavinin kesilmesinden sonra birkaç ay içerisindebu güç yeniden oluşur. Bazan jinekomasti ve kısmen de meme başlarındaağrılı duyarlığa neden olmaktadır. Tedavi altında, yorgunluk, işgücündeazalma, bazan geçici bir huzursuzluk ve depresif durumlar gö-rülebilir.Vücut ağırlığında değişiklikler mümkündür.

Doz Önerisi: Erkeklerde: İnoperablprostat karsinomunda orşiektomiden sonra, sürrenal korteksi kaynaklıandrojen etkilere karşı günde 1-2 kez 100 mg; Orşiektomi yapılmamışolgularda günde 2-3 kez 100 mg, yemeklerden sonra bir miktar sıvıylaverilmelidir.İyileşme veya remisyondan sonra tedaviye son verilmemeliveya doz azaltılmamalıdır. LhRH agonistleriyle tedavide başlangıçtayükselen androjen düzeylerine karşı başlangıçta 5-7 gün süreylegünde 2 kez 100 mgAndrocurtek başına, daha sonra 3-4 hafta süreyle günde 2kez 100 mg LhRH agonistleriyle birlikte verilir. LhRH agonisti tedavisindesürrenal korteksi androjenlerinin etkisine karşı günde 1-2 kez100 mg verilir. Erkekte seksüel deviyasyonlarda cinsel impulslarıazaltmak amacıyla genellikle başlangıç dozu günde 2×50 mg’dir. Dozungünde 2×100 mg ve hatta 3×100 mg’ye yükseltilmesi gerekli olabilir.Terapö-tik etki sağlanınca, bunun mümkün olduğu kadar düşük dozlarlasürdürülmesi denenmelidir. Sıklıkla günde 2 kez 25 mg yeterli olabilir.Sürek dozuna geçilmede veya tedavinin kesilmesinde birdenbiredeğil, doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. Her birkaç haftada bir günlükdozun 50 mg, daha iyisi 25 mg azaltılması yerinde olur.Kadınlarda: Yüz ve vücutta kıllanma, alopesi,ağır akne ve seboreyle birlikte tedaviye siklusun 1. günü başlanır.Siklusun 1.-10. günlerinde (10 gün), günde 100 mgAndrocur, yemeklerden sonra bir miktarsıvıyla yutulur. Buna ek olarak siklusu stabilize etmek ve konsepsiyondankorunmak amacıyla siklusun 1.-21. günlerinde (21 gün) günde 1 drajeDiane35verilir. Tabletler, günün hepaynı saatinde alınmalıdır. Alınması gereken zamandan 12 saattenfazla bir süre geçmişse, kontraseptif güvenlik tam olmayabilir. Bunarağmen unutulan Tablet atlanarak, düzenli uygulamaya devam edilmelidir.Böylece zamansız bir kanama önlenmiş olur. 21 günlük tedaviden sonra,tam 7 günlük bir ara verilir. Hastalık tablosunun düzelmesinden sonra,dozlar günde 50 veya 25 mg’ye düşürülebilir. Bazan sadeceDiane35uygulaması da yeterli olabilir.Menopoz sonrasında ya da uterusları çıkarılmış kadınlar sadeceAndrocuruygulayabilirler. Hastalığınderecesine gö-re dozaj, bu kadınlarda 21 gün süreyle günde 50 veya25 mg’dir. 7 günlük aradan sonra tedaviye devam edilir.Her iki cins çocuklarda: Organik nedenli olmayan erkenseksüel olgunlaşmada çocuğun boyu ve ağırlığından hesap edilen vücutyüzeyine ve hastalığın derecesine gö-re düzenlenir. Genelliklegünde 2×25-50 mg ile 3×50 mg arasındadır (50-150 mg/m2/gün). Tedavi dozunyavaş yavaş azaltılmasıyla sonlandırılmalıdır.

<

Loritine

Süspansiyon İlsan Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AlarinSüspansiyon: 1mg/mLx100 mL(Biofarma);Claritine Şurup: 1 mg/mLx100 mL(ScheringPlough). Loritine Tablet Loratadin Ambalaj:

Deticene

Flakon SanofiAventis Dakarbazin Ambalaj: 100 mgx10 Flakon ve 10 çö-zücü Ampul; 1 Flakon ve 1çö-zücü Ampul : 200 mgx10 Flakon

Gerakon

Tablet Münir Şahin Parasetamol 325mg, fenilefrin 5 mg, klorfeniramin maleat2 mg Ambalaj: 20 film tablet. Gerakon Fort Tablet Parasetamol 650mg,
Pergonal

Ampul Serono FSH 75 IU, LH 75 IU Ambalaj: 1 liyofilize Ampul ve eritici olarak 1 adet 1mL’lik serum fizyoloik

Fastjel

Jel İ.E.Ulagay Ketoprofen 25 mg/g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Endikasyon: Burkulma,incinme, ezilme, küçük eklemlerdeki artrozlar, hafif şiddetteki artritler,yüzeyel tendinitler, şiddetli

Citol

Film Tablet Abdi İbrahim Sitalopram Ambalaj: 20 mgx28 ve 56 tablet : : 40 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Cipram Film Tablet:

Ametik

Damla Kurtsan TrimetobenzamidHCI Ambalaj: 100 mg/mLx15 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon: Bulantıve kusmanın kontrolünde kullanılır. Çocuklarda komplike olmamışkusmalarda antiemetik kullanılmamalıdır. Kontra
Libkol

Film Tablet Saba Klordiazepoksit 5mg, pipenzolat bromür 2.5 mg Ambalaj: 50 tablet. Endikasyon: Fonksiyonelveya organik gastrointestinal yakınmalarda, peptik ülser tedavisindeyardımcı

Patanol

Oftalmik Solüsyon Alcon Olopatadin Ambalaj: %0.1×5 mL’lik plastik droptainer şişe. Endikasyon: Allerjikkonjunktivit sonucu ortaya çıkan belirti ve semptomlarının tedavisindeendikedir. Kontra

Prolixin

Retard Ampul BMS Flufenazin dekanoat Ambalaj: 25 mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Şizofrenive manik psikoz dahil tüm psikotik belirtilerin tedavisinde endikedir.Birinci

Climen

Draje Schering Beyazdraje: Estradiol17-valerat 2 mg, Pembedraje: Estradiol17-valerat 2 mg, siproteronasetat 1 mg Ambalaj: 21 draje (11 beyaz10 pembe). Endikasyon:

Omeksin

Şurup Saba Bromheksin HCI Ambalaj: 4 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BromekŞurup: 4 mg/5 mLx100 mL(Koçak). omeksin Tablet Bromheksin HCI

Tazocin

Flakon IV Wyeth Piperasilin sodyum,tazobaktam sodyum Ambalaj: 2.25 g (2 g+250 mg)x1 Flakon ve 10 mL’lik enjeksiyonluksu ampulü. Tazocin Flakon

Comtan

Film Tablet Novartis Pharma Entakapon Ambalaj: 200mgx30 ve 100 Tablet. Endikasyon: Standartlevodopa/benserazid veya levodopa/karbidopa preparatlarınıkullandığı halde, bu kombinasyonlarla dengede tutulamayan

Ebixa

Film Tablet Lundbeck Memantin HCl Ambalaj: 10 mgx100 tablet. Ebixa Oral Damla Memantin HCl Ambalaj: 10 mg/gx100 g’lik şişe. (10damla=5
Kompensan

Tablet Pfizer Dihidroksialüminyumsodyum karbonat 340 mg Ambalaj: 24 ve 60 tablet. Endikasyon: Hiperasiditeylekendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, asidebağlı hazımsızlık,

Ketalar

Flakon Pfizer Ketamin HCl Ambalaj: 500 mg/10 mLx1 flakon. Endikasyon: Ketaminameliyatlarda ve teşhis için yapılacak girişimlerde tek başınakullanılabilecek bir anesteziktir.

Gastifam

Film Tablet Münir Şahin Famotidin Ambalaj: 40 mgx30 ve 60 Tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 40 mgx30ve 60 tablet(Sanovel);Famodin Tablet: 40

Ressital

Film Tablet Biofarma Setirizin 2HCl Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Eşdeğeri: Allerset Film Tablet: 10 mgx10tablet(Santa Farma);Cetryn Film Tablet: 10 mgx10

Zelium

Kapsül Eczacıbaşı Sibutramin HClmonohidrat Ambalaj: 10 mgx28 kapsül : : 15 mgx28 kapsül. Eşdeğeri: ReductilKapsül: 10 mgx28 kapsül, 15 mgx28

Rosenda

Film Tablet Biofarma Rosiglitazon (maleat) Ambalaj: 4 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Avandia Film Tablet: 4 mgx28 tablet(GSK). Endikasyon: Tip 2 diyabet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir