Androcur

Tablet

Schering

Siproteron asetat

Ambalaj: 50 mgx50 Tablet

: 100 mgx30 tablet.

Endikasyon: İnoperabl prostat karsinomu, erkekte seksüel deviyasyonlardacinsel impulsların azaltılması ve kadınlarda hastalık derecesindeyüz ve vücutta kıllanma (ağır hirsutismus), androgenetik alopesi,ağır akne ve seboreyle birlikte sadece amenoreli kadınlarda veyaileri derecede siklus düzensizliklerinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Gebelerde kullanılmamalıdır. Tedaviden öncebir gebeliğin olmadığı kesin olarak saptanmalıdır. Karaciğer hastalıkları;DubinJohnson ve Rotor sendromları; geçirilmiş veya mevcut karaciğertümörleri (prostat karsinomu tedavisinde, metastazlara bağlıdeğilse); eritici hastalıklar (prostat karsinomu dışında); geçirilmişveya mevcut tromboembolik prosesler; damar değişiklikleriyle birlikteağır diyabet, orak hücreli anemi, ağır kronik depresyon durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: İşleri zihinsel yüksek konsantrasyon gerektirenhastalara, siproteronun konsantrasyon ve işgücünü etkileyeceğive yorgunluğa neden olacağı bildirilmelidir. Puberte dö-neminin tamamlanmasındanönce uygulanmamalıdır. Antidiyabetik ilaçlara ve insüline gereksinmetedavi altında değişebilir.

Yan Etkileri: Siproteron tedavisi altında erkeğin dölleme gücügiderek azalır. Tedavinin kesilmesinden sonra birkaç ay içerisindebu güç yeniden oluşur. Bazan jinekomasti ve kısmen de meme başlarındaağrılı duyarlığa neden olmaktadır. Tedavi altında, yorgunluk, işgücündeazalma, bazan geçici bir huzursuzluk ve depresif durumlar gö-rülebilir.Vücut ağırlığında değişiklikler mümkündür.

Doz Önerisi: Erkeklerde: İnoperablprostat karsinomunda orşiektomiden sonra, sürrenal korteksi kaynaklıandrojen etkilere karşı günde 1-2 kez 100 mg; Orşiektomi yapılmamışolgularda günde 2-3 kez 100 mg, yemeklerden sonra bir miktar sıvıylaverilmelidir.İyileşme veya remisyondan sonra tedaviye son verilmemeliveya doz azaltılmamalıdır. LhRH agonistleriyle tedavide başlangıçtayükselen androjen düzeylerine karşı başlangıçta 5-7 gün süreylegünde 2 kez 100 mgAndrocurtek başına, daha sonra 3-4 hafta süreyle günde 2kez 100 mg LhRH agonistleriyle birlikte verilir. LhRH agonisti tedavisindesürrenal korteksi androjenlerinin etkisine karşı günde 1-2 kez100 mg verilir. Erkekte seksüel deviyasyonlarda cinsel impulslarıazaltmak amacıyla genellikle başlangıç dozu günde 2×50 mg’dir. Dozungünde 2×100 mg ve hatta 3×100 mg’ye yükseltilmesi gerekli olabilir.Terapö-tik etki sağlanınca, bunun mümkün olduğu kadar düşük dozlarlasürdürülmesi denenmelidir. Sıklıkla günde 2 kez 25 mg yeterli olabilir.Sürek dozuna geçilmede veya tedavinin kesilmesinde birdenbiredeğil, doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. Her birkaç haftada bir günlükdozun 50 mg, daha iyisi 25 mg azaltılması yerinde olur.Kadınlarda: Yüz ve vücutta kıllanma, alopesi,ağır akne ve seboreyle birlikte tedaviye siklusun 1. günü başlanır.Siklusun 1.-10. günlerinde (10 gün), günde 100 mgAndrocur, yemeklerden sonra bir miktarsıvıyla yutulur. Buna ek olarak siklusu stabilize etmek ve konsepsiyondankorunmak amacıyla siklusun 1.-21. günlerinde (21 gün) günde 1 drajeDiane35verilir. Tabletler, günün hepaynı saatinde alınmalıdır. Alınması gereken zamandan 12 saattenfazla bir süre geçmişse, kontraseptif güvenlik tam olmayabilir. Bunarağmen unutulan Tablet atlanarak, düzenli uygulamaya devam edilmelidir.Böylece zamansız bir kanama önlenmiş olur. 21 günlük tedaviden sonra,tam 7 günlük bir ara verilir. Hastalık tablosunun düzelmesinden sonra,dozlar günde 50 veya 25 mg’ye düşürülebilir. Bazan sadeceDiane35uygulaması da yeterli olabilir.Menopoz sonrasında ya da uterusları çıkarılmış kadınlar sadeceAndrocuruygulayabilirler. Hastalığınderecesine gö-re dozaj, bu kadınlarda 21 gün süreyle günde 50 veya25 mg’dir. 7 günlük aradan sonra tedaviye devam edilir.Her iki cins çocuklarda: Organik nedenli olmayan erkenseksüel olgunlaşmada çocuğun boyu ve ağırlığından hesap edilen vücutyüzeyine ve hastalığın derecesine gö-re düzenlenir. Genelliklegünde 2×25-50 mg ile 3×50 mg arasındadır (50-150 mg/m2/gün). Tedavi dozunyavaş yavaş azaltılmasıyla sonlandırılmalıdır.

<

Aredia

Flakon Novartis Pharma Pamidronatdisodyum Ambalaj: 15 mgx4 Flakon ve 5 mLx4 çö-zücü Ampul : 30 mgx3Flakon ve 10 mLx3 çö-zücü

Linosin

Ampul Deva Linkomisin Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 Ampul. Eşdeğeri: LincocinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkoles Ampul: 600 mg/2 mLx1 ve 50
Visken

Tablet NovartisPharma Pindolol Ambalaj: 5 mgx30 tablet. Endikasyon: Arteriyelhipertansiyon, anjina pektoris, sinüs ve atriyal taşikardi, paroksismaltaşikardi, atriyal flutter veya fibrilasyona

Tazocin

Flakon IV Wyeth Piperasilin sodyum,tazobaktam sodyum Ambalaj: 2.25 g (2 g+250 mg)x1 Flakon ve 10 mL’lik enjeksiyonluksu ampulü. Tazocin Flakon

Targocid

Flakon IM/IV SanofiAventis Teikoplanin Ambalaj: 200 mgx1 Flakon ve 3 mL’lik 1 çö-zücü Ampul : : 400 mgx1Flakon ve 3

Etoposide

Flakon Atafarm Etopozid Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: Etoposide EbeweFlakon: 100 mg/5 mLx1 flakon(Liba);EtoposideTeva Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Medİlaç);Lastet Ampul:
Devit3

Ampul Deva D3 vitamini Ambalaj: 300.000 IU/1 mLx1 ampul. Devit3 Damla D3 vitamini Ambalaj: 50.000 IU/15 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon:

Cliacil 1.2 Mega

Film Tablet SanofiAventis Fenoksimetilpenisilinpotasyum Ambalaj: 1.2MIUx20 çentikli film tablet. Cliacil Şurup İçin Kuru Toz Fenoksimetilpenisilinpotasyum Ambalaj: 300.000 IU/5 mLx150 mL’lik

Hylaform

Viskoelastik Jel Assos Hylan jeli Ambalaj: 5.5 mg/1 mLx1 cam şırınga veplastik koruyucu haznesi, iğne kilit mekanizması ve steril iğne

5-FU

Flakon Onko&Koçsel Etken Madde(ler): 5-Florourasil 250 mg/5 ml Piyasa Şekilleri: 5 ml’lik 10 flakon içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Doz arka

Carboplatin Teva

Flakon IV Medİlaç Karboplatin Ambalaj: 150 mgx1 liyofilize Flakon : : 450mg/45 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: CarboplatinAtafarm Flakon: 150 mgx1toz Flakon,

Fungostatin

Oral Süspansiyon Nobel Nistatin 100.000Ü/mL Ambalaj: 48 dozluk şişe, damlalıklıkapakla birlikte. Eşdeğeri: MikostatinOral Süspansiyon: 10.000U/mLx48 doz(BMS). Endikasyon: Ağız boşluğukandidiyazisi tedavisinde

Gingobil

Film Tablet Tripharma Ginkgo biloba ekstresi Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 film tablet. Eşdeğeri: Bilokan Forte Film Tablet: 40 mgx20

Clarinase

Tablet ScheringPlough Loratadin 5 mg, psö-doefedrinsülfat 120 mg Ambalaj: 10 tablet. Endikasyon: Nazalkonjesyon, aksırma, rinore, kaşınma ve göz yaşarması dahil
Omeksin

Şurup Saba Bromheksin HCI Ambalaj: 4 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BromekŞurup: 4 mg/5 mLx100 mL(Koçak). omeksin Tablet Bromheksin HCI

Klomen

Tablet Koçak klomifen sitrat Ambalaj: 50 mgx10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: Gonaphene Tablet: 50 mgx10tablet(Organon);SeropheneTablet: 50 mgx10 tablet(Serono). Endikasyon: Eşlerifertil

Zinco

Gaz GidericiDamla Berko Rezene yağı 0.5 mg,anason yağı 3 mg, badem yağı 11 mg, elementel çinko 0.0033 mg/1 damla (0.04

Gyno Canesten 1

Vajinal Tablet Bayer Klotrimazol Ambalaj: 500 mgx1 Tablet ve aplikatör. Endikasyon: Genitalbölgelerde mantarların (çoğunlukla Candida) neden olduğu enfeksiyonlar(vajinit) ve klotrimazole

Gansol

Damla Sanovel Sülfisoksazol Ambalaj: 0.2 g/mLx5 mL’lik damlalıklışişe. Endikasyon: Topikalolarak duyarlı mikroorganizmaların neden oldukları konjunktivit,korneal ülserler, trahom ve gö-zün diğer

Ferrum Hausman

Ampul IM Abdi İbrahim Ferro III hidroksidpolimaltoz Ambalaj: 200 mg/2 mLx5 ampul. Ferrum Hausman Damla Ferro III hidroksidpolimaltoz Ambalaj: 50

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir