Angeliq

Film Kaplı Tablet

Schering

Estradiol1 mg, drospirenon 2 mg

Ambalaj: 28 tablet.

Endikasyon: 1 yıldan fazla süredir menopozda olan kadınlarda estrojenyetersizliğine bağlı semptomların tedavisi için hormon replasmanı ve menopozsonrası osteoporozun önlenmesi için endike olan ilaçlara karşı toleranseksikliği veya kontrendikasyon olduğu durumlarda kırık riski yüksek olan postmenopozalkadınlarda osteoporozun önlenmesinde endikedir. 65 yaşın üzerinde tedavi edilenkadınlarda deneyim sınırlıdır.

Kontra Endikasyon: Tanı konmamış genital kanama, bilinen meme kanseri(hikayesi ya da şüphesi), bilinen veya şüphe edilen estrojen bağımlı malign tümörler(örn. endometriyum kanseri), tedavi edilmemiş endometriyal hiperplazi, aktifvenöz tromboz veya öyküsü (derin ven trombozu, pulmoner embolizm), aktif veyageçirilmiş arteriyel tromboemboli (örn. anjina, miyokard enfarktüsü), akutkaraciğer hastalığı veya karaciğer fonksiyon testlerinin henüz normaledönmediği karaciğer hastalığı öyküsü, porfiri, ağır böbrek yetmezliği veya akutböbrek yetmezliği, bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırıduyarlık.

Uyarılar: Postmenopozal semptomların tedavisi için, hormonreplasmanına sadece yaşam kalitesini negatif etkileyen semptomlar içinbaşlanmalıdır. Tedavi bir kontrendikasyon farkedildiğinde ve aşağıdakidurumlarda kesilmelidir: Sarılık veya karaciğer fonksiyonlarında kötüleşme, kanbasıncında belirgin yükselme, migren tipi baş ağrısının ortaya çıkması,gebelik. HRT venöz tromboembolizm gelişmesine ilişkin daha yüksek relatif riskoluşturabilir. Sağlıklı kadınlarda sürekli kombine konjuge estrojenler ve MPAtedavisinin, sekonder sonuç olarak, iskemik inme riskini artırdığıgösterilmiştir. Estrojenler sıvı retansiyonuna neden olurlar, bu nedenlekardiyak veya renal rahatsızlıkları olan hastaların dikkatle takip edilmelerigerekir. Trigliserid düzeyleri yüksek kadınlarda estrojen veya hormon replasmantedavileri sırasında yakın takip gerekir. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Tedavi sırasında gebelik oluşursa tedavi hemen kesilmelidir.Emzirme sırasındakullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Abdominal ağrı veya şişkinlik, asteni, ekstremite ağrısı,bulantı, baş ağrısı, mizaç dalgalanmaları, sıcak basmaları, sinirlilik, uterusfibroidlerinde büyüme, servikste neoplazm, lökore, kırılma kanaması, iyi huylumeme neoplazisi, memede büyüme görülebilir

İlaç Etkileşimleri: Estrojenlerin (ve progestajenlerin) metabolizmaları fenobarbital,fenitoin, karbamazepin gibi antikonvülsifler ve rifampisin, rifabutin,nevirapin, efavirenz gibi antibiyotiklerle birlikte kullanıldığındahızlanabilir. Ritonavir ve nelfinafir güçlü inhibitör olarak bilinmelerinekarşın, steroid hormonlarla kullanıldıklarında indükleyici özellik gösterirler.Hypericum perforatumiçeren bitkisel preparatlar estrojenlerin (veprogestajenlerin) metabolizmasını indükleyebilirler.

Doz Önerisi: Doz, her gün 1 tablettir. Her bir paket 28 günlük tedaviiçindir. Tabletler gıda alımından bağımsız, bir miktar su ile tam olarakyutulur.Tedavisüreklidir, bir sonraki pakete ara vermeden geçilmelidir. Tabletler tercihenher gün aynı saatte alınmalıdır.

<

Alphagan

Göz Damlası Abdi İbrahim Brimonidin Ambalaj: %0.2×5 mL’lik şişe. Endikasyon: Açık açılı glokom veya oküler hipertansiyonu olanhastalarda göziçi basıncını düşürmek

Makrosilin

Oral Süspansiyon Atabay Ampisilin trihidrat Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AlfasilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL(Fako);Ampisina Oral Süspansiyon: 250

Tromboliz

Draje Koçak Dipiridamol Ambalaj: 75 mgx50 draje. Eşdeğeri: DrisentinKaplı Tablet: 75 mgx50tablet(Sanovel);Kardisentin Draje: 75 mgx50 draje(İlsan). Endikasyon: Kronik anginapektorisin uzun
Bricanyl

İnhaler AstraZeneca Terbutalin sülfat Ambalaj: 0.25 mgx400 doz/10 mL. Bricanyl Ekspektoran Şurup Terbutalin sülfat1.5 mg, gayakol gliseril eter 66.5 mg/5

Capsalgine

Pomat Aroma Kapsikum oleoresin1 g, asit salisilik 0.5 g, kafur 2 g, terebentin yağı 4 g, ökaliptusyağı 1 g. Ambalaj:

Klavunat

Film Tablet Atabay Amoksisilin 500 mg,potasyum klavulanat 125 mg. Ambalaj: 15 film Tablet. Eşdeğeri: KlamoksFilm Tablet: 625 mgx15Tablet(Bilim);KlavupenFilmTablet: 625 mgx15

Cephaxon

Flakon IM, IV Toprak Seftriaksondisodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü : : 1 g
Dogmatil

Tablet SanofiAventis Sülpirid Ambalaj: 200 mgx24 tablet. Eşdeğeri: MeresaFort Tablet: 200mgx24 tablet(Adeka);Zeprid Tablet: 200 mgx24 Tablet(Nobel). Endikasyon: Bir nö-roleptikolarak, 600

Kalamin

Şurup İlsan Oksolamin sitrat Ambalaj: 63.28 mg/5 mLx125 mL’lik şişe. Endikasyon: Larenjit,farenjit, trakeit bronşit gibi enflamasyonlu ve buna bağlı olaraköksürüğe

Nidilat

Yumuşak JelatinKapsül SanofiAventis Nifedipin Ambalaj: 10 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: KardilatFilm Tablet: 10 mgx30tablet(Fako);Nidicard Yumuşak Kapsül: 10 mgx30 kapsül(Koçak). Endikasyon: Kronikstabil

Tamoxifencell

Tablet Assos Tamoksifen Ambalaj: 10 mgx30 ve 100 tablet : : 20 mgx30ve 100 tablet. Eşdeğeri: NolvadexTablet: 10 mgx30 ve

Tarka

Yavaş Salınımlı Film Tablet Abbott Verapamil HCl 180mg, trandolapril 2 mg Ambalaj: 28 tablet. Endikasyon: Verapamil ve trandolaprilin kombine kullanımınıngerektiği

NutraTat

Tablet Atabay Aspartam Ambalaj: 20 mgx100 tablet. Eşdeğeri: AspartilTablet: 20 mgx100 tablet(Münir Şahin). Endikasyon: Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme

Asomal

Pediyatrik Şurup Radyum Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Noral Pediyatrik Şurup: 120 mg/5 mLx100 mL(İ.E.Ulagay);Polmofen Pediyatrik Süspansiyon:

Vegabon

Tablet Koçak Alendronat Ambalaj: 70 mgx4 tablet. Eşdeğeri: FosamaxTablet: 70 mgx4 tablet(MSD);Osalen Tablet: 70 mgx4 tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon: Postmenopozal osteoporozun tedavisi
Aurorix

Lak Tablet Roche Moklobemid Ambalaj: 150 mgx30 Tablet : : 300 mgx30tablet. Eşdeğeri: LobemLak Tablet: 150 mgx30Tablet,300 mgx30tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon: Depresif

Endol

Kapsül Deva İndometasin Ambalaj: 25 mgx25 kapsül. Endol Supozituvar İndometasin Ambalaj: 100 mgx10 supozituvar. Eşdeğeri: EndosetinSupozituvar: 100 mgx10 supozituvar(Nobel). Endikasyon:

Setamol

Pediyatrik Eliksir Yeni İlaç Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: aPerPediyatrik Şurup: 120 mg/5mLx150 mL(Aroma);Calpol Süspansiyon: 120 mg/5 mLx150

Abelcet IV

Flakon Onko Amfoterisin B(lipid formülasyon) Ambalaj: 100 mg/20 mLx1 Flakon. Endikasyon: Konvansiyonel amfoterisin B terapisine intoleransıolan veya dirençli hastalarda invaziv

Efedrin Arsan

Tablet Hüsnü Arsan Efedrin HCI Ambalaj: 50 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Ephedrin Palmer Tablet: 50 mgx20tablet(Palmer). Endikasyon: Astım vekronik bronşite bağlı

Ventolin IV

Enfüzyon GSK Salbutamol sülfat Ambalaj: 5mg/5 mLx10 ampul. Ventolin Enjeksiyon Salbutamol sülfat Ambalaj: 0.5 mg/1 mLx5 ampul. Ventolin İnhaler Salbutamol

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir