Anksen

Kapsül

Sanovel

Klorazepat dipotasyum

Ambalaj: 5 mgx30 Kapsül

: : 10 mgx30Kapsül.

Eşdeğeri: TranxileneKapsül: 5 mgx30 Kapsül; 10 mgx30kapsül(SanofiAventis).

Endikasyon: Reaktif anksiyete, özellikle anksiyete ile beraberolan adaptasyon bozuklukları ve posttravmatik anksiyete; nevrozlarda(özellikle histeri, hipokondri, fobi) gö-rülen anksiyetenin ek tedavisi;ciddi veya ağrılı somatik hastalıklar ile beraber olan anksiyete;genel anksiyete ve anksiyeteye bağlı uykusuzluk; anksiyete atakları;delirium tremensin önlenmesi ve tedavisi ve alkol kesilme sendromundaendikedir.Panikhastalıkları bir endikasyon oluşturmaz.

Kontra Endikasyon: Bilinen benzodiyazepin allerjisi, dekompansesolunum yetmezliği, akut dar açılı glokom, Miyastenia gravis, ciddikaraciğer yetmezliği ve uyku apnesi.

Uyarılar: Benzodiyazepinler fiziksel ve psişik ilaç bağımlılığınayol açabilir. Tedavi süresi olarak 4-12 hafta aşılmamalıdır ve tedaviningünlük doz azaltılarak sonlandırılacağı (birkaç günden biriki haftayadeğişen süre içinde) konusunda hastayı uyarmak yararlı olabilir.Uzun süreli kullanım sonucunda tolerans gelişebilir. Özelliklebenzodiyazepin yatmadan önce alınıyorsa ve uyku süresi kısa ise(bir dış faktör etkisi ile erken uyanma), anterograd amnezi gö-rülebilir.Gebeliğin ilk üç ayında bu grup ilaçların reçete edilmesinden sakınılmasıuygundur. Gebeliğin son üç ayında, yenidoğanda solunum distresi veneonatal hipotoni gö-rülebileceği için yüksek dozlar reçete edilmemelidir.Eğer verilmişse, bebek birkaç günlük veya birkaç haftalık iken kesilmesendromu gö-rülebilir. Benzodiyazepin tedavisi boyunca emzirmeönerilmez. Klorazepat kullanımına bağlı olan uyuklama riski, özellikletaşıt sürücüleri ve makine operatörleri için dikkat gerektirir.

Yan Etkileri: Anterograd amnezi, sersemlik, asteni, uyuk-lama(özellikle yaşlılarda), bradipsişi, kas tonusunda azalma, bazı hastalarda(özellikle çocuklar ve yaşlılar) paradoksal reaksiyonlar gö-rülebilir: İrritabilite, agresyon, eksitasyon, konfüzyon, hallüsinasyonlar,makülopapüler ve kaşıntılı deri dö-küntüleri, tedavi uygulanmasıöncesindeki anksiyetenin alevlenmesiyle kendini gösteren “reboundsendromu” oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: Nö-romusküler kavşak blokerleri ile (kürar benzeriilaçlar, kas gevşeticiler) sinerjik etki gö-rülür. Alkol içeren içeceklerinve ilaçların alımından kaçınılmalıdır. Dikkat ve uyanıklıktakiazalma taşıt sürücüleri ve makine ope-ratörleri için tehlikeliolabilir. Morfin türevleri (analjezik, antitüssif), barbitüratlar,bazı antidepresanlar, H1reseptör blokerleri, benzodiyazepindışındaki trankilizanlar, nö-roleptikler, klonidin ve benzeri maddelerleetkileşir. Sisaprid ile etkileşir. Benzodiyazepinlerle klozapininkombine kullanımı, solunum ve/veya kalp durmasıyla seyreden kollapsriskini artırır.

Doz Önerisi: Günlük doz 10-40 mg arasındadır.Bu doz 3 eşit kısımda uygulanır. Aşırı anksiyete durumunda gece yatarkentek doz halinde 15 mg uygulanır. Yaşlı ve bitkin hastalarda yarımdoz kullanılır.

<

Amoksilin

Kapsül Nobel Amoksisilin Ambalaj: 500 mgx16 kapsül. Eşdeğeri : AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet(Abfar);Amoksina Tablet: 500 mgx16 Tablet(MustafaNevzat);AtoksilinTablet: 500 mgx16 Tablet(Atabay);DemoksilTablet:

Tadalin

efervesan Tablet Münir Şahin Sodyum siklamat 40mg, sodyum sakarin 4 mg Ambalaj: 100 ve 500 Tabletlik plastik kutularda. Endikasyon: Diabetesmellitus,

NutraTat

Tablet Atabay Aspartam Ambalaj: 20 mgx100 tablet. Eşdeğeri: AspartilTablet: 20 mgx100 tablet(Münir Şahin). Endikasyon: Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme
Tiocell %1

Dermal Krem Sanovel Tiokonazol 10 mg/g Ambalaj: 20 g’lık tüplerde. Eşdeğeri: DermoRestKrem: 10 mg/gx20 g(Eczacıbaşı);DermoTrosydKrem: 10 mg/gx20 g(Pfizer);Tiocan Krem: 10

Zitrotek

Film Tablet Azitromisin Ambalaj: 500 mgx2 film tablet. Eşdeğeri: AzitrotekFilm Tablet: 500 mgx2tablet(Deva). Endikasyon: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniaveyaH.

Gynodel

Tablet Biofarma Bromokriptin (mesilat) Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet. Endikasyon: Parlodel Tablet: 2.5 mgx30 tablet(Novartis Pharma). Endikasyon: Prolaktinebağlı menstrüel siklus bozuklukları

Innohep

Kullanıma Hazır Enjektör Abdiİbrahim Tinzaparin sodyum Ambalaj: 3.500 IU/0.35 mLx10 enjektör : 4.500 IU/0.45 mLx10 enjektör : 14.000 IU/0.7 mLx2
Tantum

Draje Çınay Benzidamin HC Ambalaj: 50 mgx20 draje. Eşdeğeri: BenzidanFilm Tablet: 50 mgx20tablet(Deva);TanflexDraje: 50 mgx20 draje(Abdiİbrahim). Endikasyon: İltihaplı doku ameliyatları;

Rif

Ampul IM Koçak Rifamisin SV sodyum Ambalaj: 125 mg/1.5 mLx1 Ampul : : 250 mg/3mLx1 ampul. Eşdeğeri: RifocinAmpul: 125 mg/1.5

Aricept

Film Tablet Pfizer DonepezilHCl Ambalaj: 5mgx14 tablet. Endikasyon: Hafif ve orta şiddette Alzheimertipi demans tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Donepezil ve

Terkur

Krem Orva Alüminyum hidroksiklorür0.190 g/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Her türlü hiperhidrozis, özellikle koltuk altı,ayak ve ellerde gö-rülen aşırı

Osteomax

Tablet Abdi İbrahim Alendronat sodyum Ambalaj: 10mgx28 tablet. Eşdeğeri: AndanteTablet: 10 mgx28 tablet(Sanovel);FosamaxTablet: 10 mgx28 tablet(MSD);OsalenTablet: 10 mgx28 tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon:

Klarolid

Film Tablet İlsan Klaritromisin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Deva);KlacidFilm Tablet: 500

Adafen

Tablet Akdeniz Parasetamol 500mg, kafein 30 mg Ambalaj: 30 tablet. Eşdeğeri: Vermidon Tablet: 30 tablet(İlsan). Endikasyon: Ağrı kesici olarak baş

Tracrium

Ampul GSK Atrakuryum besilat Ambalaj: 25 mg/2.5 mLx5 Ampul : : 50 mg/5mLx5 ampul. Eşdeğeri: Atracurium Besylate Ampul: 25 mg/2.5
Diamicron

Tablet Servier gliklazid Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet. Eşdeğeri: BetanormTablet: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(aris);GlumikronTablet: 80 mgx20,

Tears Naturale Free

Göz Damlası Alcon Dekstran 70 0.0010 g,sodyum klorür 0.0052 g, potasyum klorür 0.0012 g, hidroksipropil metil selüloz0.0030 g, sodyum borat

Efedrin Arsan

Tablet Hüsnü Arsan Efedrin HCI Ambalaj: 50 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Ephedrin Palmer Tablet: 50 mgx20tablet(Palmer). Endikasyon: Astım vekronik bronşite bağlı

Tiofen

Flakon IM/IV Sanovel tiamfenikol glisinatHCl Ambalaj: 750 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik çö-zücü ampul. Eşdeğeri: UrfamycinFlakon: 750 mgx1 flakon(Bilim). Tiofen

Spasmo Panalgine

Supozituvar Atabay Parasetamol 125mg, allobarbital 30 mg, adifenin HCI 25 mg Ambalaj: 10 supozituvar. Endikasyon: Çocuklarınhipertrofik pilor stenozu, pilor spazmı,

Premarin

Draje Wyeth Konjuge estrojen Ambalaj: 0.3 mgx28 draje : : 0.45 mgx28 draje : : 0.625mgx28 draje : : 1.25

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir