Armisetin

Kapsül

Günsa

Kloramfenikol

Ambalaj: 250mgx12 ve 24 Kapsül.

Eşdeğeri: Kemicetine Kapsül: 250 mgx24 kapsül(Carlo Erba).

Armisetin

Süspansiyon

Kloramfenikol

Ambalaj: 125mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Kemicetine Süspansiyon: 125 mg/5 mLx100 mL(Carlo Erba).

Endikasyon: Bakteriyemi, menenjit ve Gramnegatifbakterilerin ne–den olduğu diğer ağır enfeksiyonlar, diğer antibiyotikleredirenç gösteren ve kloramfenikole duyarlı olduğu saptanan mikroorganizmalarınneden olduğu enfeksiyonlarda ve kistik fibroziste endikedir.

Kontra Endikasyon: Kloramfenikole karşı aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir. Kloramfenikol hafif enfeksiyon-larda, endikasyonsahasına girmeyen hastalıklarda (örn. soğuk algınlığı, influenza,boğaz enfeksiyonları) veya bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde(profilaktik olarak) kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarıbozuk hastalarda, önerilen dozlarda bile antibiyotiğin kan düzeyindeaşırı bir yükselme gö-rülebilir. Böbreklerde toksik etki gösterebileceğindenemziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ve emziren annelerdekullanılmamalıdır.Prematürelerde ve bebeklerde Gray sendromu oluşabileceğidüşünülerek dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Kloramfenikol kullanımından sonra ciddi ve öldürücükan diskrazileri (aplastik anemi, trombositopeni ve granülositopeni)gö-rülebilir. Daha az tehlikeli ilaçların etkili olduğu durumlardakloramfenikol kullanılmamalıdır. Büyük ölçüde ölümle sonuçlananve aplastik anemiye dö-nüşen irreversibl kemik iliği depresyonu,kemik iliği aplazisi ve hipoplazisinin tedavisinden haftalar veyaaylar sonra gö-rülebilir. Baş ağrısı, mental konfüzyon, uzun sürelitedavilerde optik ve periferal nevrit, ateş ciltte dö-küntü, ürtiker,anjiyoödem, anafilaksi gö-rülebilir. Tifo tedavisi sırasında tifobasillerinin süratle yok edilmesiyle açığa çıkan endotoksinlerHerx-heimer reaksiyonuna yol açabilir.

İlaç Etkileşimleri: Kemik iliği depresyonuna yol açabilecek diğerilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Tolbutamid, fenitoin, bishidroksikumaringibi ilaçların toksisitesini artırabilir. Fenitoin ve barbitüratlarkloramfenikolün inaktivasyonunu hızlandırır, parasetamol iseinaktivasyonu yavaşlatır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde 50 mg/kg/gün’lük dozları 6-8 saatlikintervallerle uygulanır. ilımlı bir rezistans oluşmuş enfeksiyonlardakan konsantrasyonunu artırmak için 100 mg/kg/-gün olarak uygulanabilir.Fakat buyüksek doz, olabilen en kısa zamanda azaltılmalıdır.Çocuklarda 6 saatlik aralıklarla4 doza bö-lünerek 50 mg/kg/gün olarak uygulanır. Bakteremi ve menenjitgibi durumlarda doz 100 mg/kg/-gün olarak uygulanır ve en kısa süredeö-nerilen doza inilir. Yenidoğanlarda total 25 mg/kg/-gün’-lük doz 6saatlik intervallerle 4 eşit doza bö-lünerek uygulanır. Normal doğanlarda,ilk 2 haftadan sonra 50 mg/kg/gün olarak gerektiğinde uygulanır.

<

LinkomisinİE

Ampul IM/IV İ.E. Ulagay Linkomisin HCl Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul. Eşdeğeri: LincocinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkoles Ampul: 600 mg/2

Zalain

Vajinal Supozituvar Adeka Sertakonazol Ambalaj: 300mgx1 supozituvar. Endikasyon: Vajinalmukozanın kandida enfeksiyonlarının lokal tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: İmidazolgrubu antimikotiklere duyarlık durumunda

Opagis

Mikropellet Kapsül Mustafa Nevzat Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol
ApoGo

Ampul Gen İlaç ApomorfinHCl Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul : 50 mg/5 mLx5 ampul Endikasyon: Parkinsonlu hastalarda, levodopa ve/veya diğer

Videx

Çiğneme Tableti BMS Didanozin Ambalaj: 100 mgx60 Tablet. Endikasyon: Daha önceuzun süre zidovudin tedavisi gö-ren ilerlemiş HIV enfeksiyonlu hastalarıntedavisinde endikedir.

Havilland

Deodorant Krem MedCare lHeksadekanol,loktadekanol, çinko oksit vs. Ambalaj: 50 mL’lik plastik tüp. Endikasyon: Antiperspirantetkilidir. Terdeki koku yapan bakterilere karşı kullanılır.

İHTAMOL

Merhem Olgunsoy Etken Madde(ler): İhtamol (İhtiyol) 10 % Piyasa Şekilleri: 20 g’lık tüplerde. Kullanım Şekli: Hergün veya gün aşırı lokal
Fluibron

Şurup Santa Farma Ambroksol HCI Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Ambreks Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Nobel);Ambrol Şurup: 30

Ator

Film Tablet Sanovel Atorvastatin Ambalaj: 10 mgx30 Tablet : : 20 mgx30 Tablet : : 40 mgx30tablet. Eşdeğeri: Kolestor Film

Majezik

Film Tablet Sanovel Flurbiprofen Ambalaj: 100mgx15 ve 30 tablet. Eşdeğeri: Maxaljin Film Tablet: 100 mgx30 tablet(Mecom). Endikasyon: Çeşitlenedenlere bağlı baş

Pulmicort

Aerosol AstraZeneca Budezonid Ambalaj: 50 µg/dozx200 doz : : 200 µg/dozx100 dozluk ambalaj. Eşdeğeri: İnflacortİnhaler: 50µg/dozx200 doz(Bilim). Pulmicort Nebulizer Süspansiyon

Algesal

Pomat Dr.F.Frik Salisilat dietilamin%10 g Ambalaj: 40g’lik tüp. Algesal Suractive Pomat Dietilamin salisilat4 g, nopoksamin 0.4 g. Ambalaj: 40 g’lik

Alkyloxan İnj.

Flakon Koçsel Siklofosfamid Ambalaj: 500 mgx1 flakon. Eşdeğeri: Endoxan Flakon: 500 mg x 1 Flakon(EczacıbaşıBaxter);Syklofosfamid Atafarm Flakon: 500 mgx1 Flakon(Atafarm).

Chenofalk

Kapsül aris Kenodeoksikolikasit Ambalaj: 250 mgx100 kapsül. Endikasyon: Safra kesesi kolesterolik taşlarınınparçalanmasında endikedir. Kontra Endikasyon: Gebelerdekontrendikedir. Uyarılar: Diyare yapabilir. Mide

Sulfarhin

Burun Merhemi Santa Farma Efedrin HCI 100 mg,nafazolin HCI 3 mg, antazolin 30 mg, klorobutanol 100 mg, mentol100 mg, ökaliptol
Klindan

Ampul IM/IV Bilim Klindamisin fosfat Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 Ampul : : 600 mg/4 mLx1 ampul. Eşdeğeri: 300 mg/2 mLx1

Contramal

Ampul Abdi İbrahim Tramadol Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ampul. Eşdeğeri: Tramadolor Ampul: 100 mg/2 mLx5 ampul(İlsan). Contramal Kapsül Tramadol Ambalaj:

Zefiran Forte

Solüsyon İlsan Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 100 ve 1000 mL’lik ambalaj. Eşdeğeri: ZefanSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Drogsan);ZefolSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Akdeniz);ZefortSolüsyon:

Gonaphene

Tablet Organon klomifen sitrat Ambalaj: 50 mgx10 tablet. Eşdeğeri: KlomenTablet: 50 mgx10 tablet(Koçak);SeropheneTablet: 50 mgx10 tablet(Serono). Endikasyon: Eşleri fertilve potent

Aspirin

Tablet Bayer Asetilsalisilikasit Ambalaj: 100mgx20 Tablet : 500 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Aluminyumhidroksit 220 mg, magnezyum hidroksit 195 mg, simetikon 25

Ex-cipial Hydro

Emülsiyon Orva Üre (karbamid) 0.02g/g Ambalaj: 200 mL (200 g)’lik plastikşişe. Ex-cipial Lipo Emülsiyon Üre (karbamid) 0.04g/g Ambalaj: 200 mL

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir