Arveles

Çentikli FilmTablet

İE Ulagay

Deksketoprofen

Ambalaj: 25 mgx20 tablet.

Endikasyon: Musküloskeletal ağrı, dismenore, diş ağrısı, postoperatifağrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrıların semptomatik tedavisindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Deksketoprofene ve diğer nonsteroid antienflamatuvarilaçlara karşı daha önce duyarlılığı olan hastalar; benzer etkili (örn. aspirinveya diğer NSAEİ’lar) bileşiklerin astım, bronkospazm, akut rinit krizlerineyol açtığı veya nazal polipler, ürtiker veya anjiyonörotik ödeme neden olduğuhastalar, aktif veya şüpheli gastrointestinal ülseri olan veya gastrointestinalülser veya kronik dispepsi hikayesi olan hastalar, gastrointestinal kanama veyadiğer aktif kanamaları veya kanama bozukluğu olan hastalar, Crohn hastalığıveya ülseratif koliti olan hastalar, şiddetli kalp yetmezliği olan hastalar,orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar, şiddetli karaciğerfonksiyon bozukluğu olan hastalar, hemorajik diatezi veya diğer pıhtılaşmabozukluğu olan veya antikoagulan tedavisi gören hastalar, gebelik ve laktasyondönemleri.

Uyarılar: Alerjik durum hikayesi olan hastalarda kullanılırkendikkatli olunmalıdır. Özofajit, gastrit ve/veya peptik ülser hikayesi,deksketoprofen ile tedaviye başlamadan önce, tümüyle tedavi olmuş olmalarıbakımından araştırılmalıdır. Hematopoetik bozukluklar, sistemik lupus eritematosusveya karışık bağ dokusu hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Çocuklarda kullanım güvenirliği saptanmamıştır. Baş dönmesi ve uyuklamaolasılığı nedeniyle makine veya araç kullanma yeteneği üzerinde hafif veya ortaşiddette etkiler oluşturabilir.

Yan Etkileri: Uyku bozuklukları, anksiyete, baş ağrısı, baş dönmesi,vertigo, palpitasyonlar, bulantı ve/veya kusma, abdominal ağrı, diyare,dispepsi, gastrit, konstipasyon, ağız kuruluğu, gaz çıkarma, cilt döküntüleri,yorgunluk, sıcak basması, ağrı, asteni, rigorlar, hasta hissetme gibiistenmeyen etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek doz salisilatlar (3 g/gün veya daha fazla) dahildiğer NSAEİ’lar, oral antikoagülanlar, profilaktik dozların üstündekiparenteral heparin ve tiklopidin, lityum, metotreksat (15 mg/hafta veya dahayüksek dozlar), hidantoinler ve sulfonamidler ile kombinasyonu önerilmez.Diüretikler, ACE inhibitörleri, metotraksat (15 mg/hafta’dan daha düşükdozlar), pentoksifilin, zidovudin, sülfonilüreler, düşük molekül ağırlıklı heparinile kombinasyonu dikkat gerektirir. Betablokerler, siklosporin, takrolimus,trombolitikler ve probenesid ile birlikte kullanımında etkileşmeler göz önündebulundurulmalıdır.

Doz Önerisi: Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz genellikleher 4-6 saatte bir 12,5 mg veya 8 saatte bir 25 mg’dir. Postoperatif ağrıtedavisinde, önerilen doz her 8 saatte bir 25 mg’dir. Günlük toplam doz 75mg’yi geçmemelidir. Arveles Tablet uzun süreli kullanım için düşünülmemelidirve tedavi semptomatik dönem ile sınırlandırılmalıdır. Akut ağrı olgularındayemeklerden en az 30 dakika önce uygulanması önerilir. Hepatik veya renalfonksiyonları bozulmuş olanlarda ve yaşlılarda başlangıç dozu 50 mg günlüktoplam doza indirilmelidir. Şiddetli hepatik bozukluk ile orta ve şiddetlirenal fonksiyon bozuklukta kullanılmamalıdır.

<

NovakomS

Ampul Nobel Metamizol sodyum Ambalaj: 1 g/2 mLx1 ve 5 ampul. Eşdeğeri: DevaljinAmpul: 1 g/2 mLx5 Ampul(Deva);SebonAmpul: 1 g/2 mLx5

Duocid

Flakon IM Pfizer Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum Ambalaj: 250 mg (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 0.8 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü : :

Androcur

Tablet Schering Siproteron asetat Ambalaj: 50 mgx50 Tablet : 100 mgx30 tablet. Endikasyon: İnoperabl prostat karsinomu, erkekte seksüel deviyasyonlardacinsel impulsların
Glivec

Kapsül NovartisPharma İmatinib mesilat Ambalaj: 100 mgx120 kapsül. Glivec Film Tablet İmatinib mesilat Ambalaj: 400 mgx10 ve 30 tablet. Endikasyon:

Romatim

Jel Kurtsan Diklofenak sodyum%1 Ambalaj: 50 g’lik tüp. Eşdeğeri: DiclomecJel: 10 mg/gx50 g(Abdi İbrahim);DikloronJel: 10 mg/gx50 g(Deva);VoltarenEmulgel: 10 mg/gx50 g(Novartis

Betafact

Flakon IV ErKim Faktör IX Ambalaj: 500IUx1 Flakon ve 10 mL çö-zücü, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve 1hava

İsovit

Tablet Deva İzoniazid 100 mg,B6vitamini 25 mg. Ambalaj: 100 tablet. Endikasyon: Tüberkülozunbütün şekil, lokalizasyon ve safhalarında tedavi edici; enfektebir çevrede
Glukofen

Tablet İlsan Metformin HCI Ambalaj: 500 mgx100 tablet. Eşdeğeri: GlucophageFilm Tablet: 500mgx100 tablet (Merck). Glukofen Retard Film Tablet Metformin HCI

I.N.H.

Tablet Koçak İzoniazid Ambalaj: 100 mgx100 Tablet : 300mgx50 tablet. Endikasyon: Tüberkülozuntüm şekillerinde ve tüberküloz profilaksisinde kullanılır. Kontra Endikasyon: İ-zoniazidciddi

Cefozin

Flakon IM Bilim Sefazolin sodyum Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü : : 500 mgx1Flakon ve

Thomapyrin

Tablet BoehringerIngelheim Asetil salisilik asit250 mg, parasetamol 200 mg, kafein 50 mg Ambalaj: 10 ve 20 tablet. Endikasyon: Başağrısı, diş

Klax

Film Tablet Toprak Klaritromisin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14

Pantpas

IV Flakon Bayer Pantoprazol Ambalaj: 40mgx1 flakon Pantpas Enterik KaplıTablet Pantoprazol Ambalaj: 40 mgx14 ve 30 tablet. Eşdeğeri: Panthec Enterik

Flagentyl

Tablet Eczacıbaşı Seknidazol Ambalaj: 500 mgx4 tablet. Endikasyon: Entamoebahistolytica’nın etken olduğu intestinalve hepatik amebiazis ileTrichomonasvaginalis’in neden olduğu üretrit vevajinitlerde endikedir.
Topamax

Film Tablet JanssenCilag Topiramat Ambalaj: 25 mgx60 tablet : : 50 mgx60 tablet : : 100 mgx60 tablet : :

Seronil

Kapsül Drogsan fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: DepreksKapsül: 20 mgx16 kapsül(TriPharma);DepsetKapsül: 20 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);FlorakKapsül: 20 mgx16 kapsül(Deva);FulsacKapsül: 20

Toclase

Şurup UCB Pentoksiverin HCl Ambalaj: 15 mg/10 mLx200 mL’lik şişe. Endikasyon: Tahrişe bağlı öksürüklerin semptomatik tedavisindeendikedir.- Kontra Endikasyon: Pentoksiverine karşı

Sumatran

Film Tablet Fako Sumatriptan Ambalaj: 100 mgx2 film tablet. Eşdeğeri: İmigranFilm Tablet: 100 mgx2film tablet(GSK). Sumatran Mediject Sumatriptan Ambalaj: 6

Zometa

Flakon NovartisPharma Zoledronik asit Ambalaj: 4 mgx1 flakon ve 5 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü. Endikasyon: Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisi ile

ViMineral

Çiğneme Tableti Deva A vitamini 5000 Üİ,D2vitamini 1000 Üİ, B1vitamini 1 mg, B2vitamini 2 mg, B6vitamini 1 mg, B12vitamini 2mg,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir