Asist

Ampul

Hüsnü Arsan

Asetilsistein

Ambalaj: 300mg/3 mLx10 ampul.

Asist

Granül İçerenSaşe

Asetilsistein

Ambalaj: 200mgx30 saşe.

Asist

Kapsül

Asetil sistein

Ambalaj: 200 mgx30 kapsül.

Eşdeğeri: Oxxa Kapsül: 200 mg/x30 kapsül(Toprak).

Asist

Şurup

Asetil sistein 200mg/5 mL

Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 g granül içeren 150 mL’lik şişe

: : Pediyatrik form: 40 g granül içeren 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Muconex Şurup: 200 mg/5 mLx100 ve 150 mL(TriPharma);OxxaŞurup: 200 mg/5 mLx150 mL(Toprak).

Endikasyon: Yoğun kıvamlı balgamın atılması, azal–tılması,ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken du–rumlarda, bronkopulmonerhastalıklarda, bronşik sekresyon bozukluklarının tedavisinde endikedir.Asetil sisteininasetaminofen (parasetamol) zehirlenmelerinde karaciğer harabiyetiniazaltıcı etkisi de vardır.

Kontra Endikasyon: Asetil sisteine aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerdekontrendikedir.

Uyarılar: Gastroduodenal ülser durumlarında,ayrıca asetil sisteinin verilmesinden sonra bronşiyal sekresyondabelirgin bir artış olabilir. Asetil sisteinin anne sütüne ve fetüsegeçmesiyle ilgili yeterli veri olmadığından, gebelerde ve emzirenlerdezorunlu nedenler olmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Kusma ve bulantı tipinde gastrointestinal bozukluklar,stomatit ve rinore (burun akıntısı), ürtiker, baş ağrısı, kulak çınlaması,nadiren alerjik deri reaksiyonları oluşturabilir. Özellikle astmatikhastalarda bronkospazm yapabilir.

İlaç Etkileşimleri: Mukomodifikatör bronşikler,atropinik sekresyon kurutucu maddeler ve antitüssiflerle birliktealınmamalıdır. Tetrasiklinler (doksisiklin hariç), ayrı ayrı periyotlardave asetilsisteinden en az 2 saatlik aralarla uygulanmalıdır.

Doz Önerisi: Asist Ampul: Parenteral Uygulama: Eriş-kinlerde derin IM veya IV yolla günde 1-2 kez 1ampul olarak uygulanır.Tedavi süresi klinik gelişime göre ayarlanmalıdır.Çocuklarda derin IM enjeksiyon ile 15-30 mg/kg/-gün dozda 2’ye bölünerekuygulanır. Herhangi bir anafilaktik reaksiyonu önlemek için enfüzyon çok yavaşuygulanmalıdır. Bu amaçla başlangıçta %5 glukoz veya %0.9 NaCl ile seyreltilmelidir.İnhalasyonYoluyla Uygulama: Asist Ampulnebulize olarak basınçlı hava veya oksijen, ultrasoniknebulizer ve intermitan pozitif basınçlı solunum cihazıyla uygulanabilir Erişkinlerdegünde 1-2 kez 1 ampul 5-10 gün süre ile nebulize edilir. Çocuklarda önerilenendikasyonlarda günde 2 kez 150 mg dozunda kullanılmalıdır. Kistik fibrozisdegünlük doz birkaç grama dek çıkartılabilir.İntratrakeal Uygulama: Trakeostomili hastaların rutinbakımında her 1-4 saatte bir 1-2 mL trakeostomi içine uygulanabilir. Göğüstravması veya cerrahi sonrası durumlarda perkutan intratrakeal kateter ile her1-4 saatte bir 2-4 mL uygulanabilir.ParasetamolZehirlenmesi: Antidot tedavisine, mümkün olan en kısa sürede 150 mg/kgyükleme dozu ile başlanmalıdır. Ardından parasetamol zehirlenmelerinde en az72 saat süreyle, 50 mg/kg sürek dozu ile devam edilmelidir. Hesaplanan dozerişkinlerde en az 200 mL, çocuklarda ise 50 mL, %5 glukoz veya %0.9 NaClçözeltisi ile seyreltilerek 60 dakika içinde uygulanır. Parasetamolentoksikasyonu sürek tedavisi 50 mg/kg dozda (70 kg’lik bir kişi için yaklaşık11 ampul) 4 saat ara ile 72 saat süresince yapılır.Asist Saşe: Bir saşe içeriği çay bardağıiçerisine boşaltılarak üzerine yarısına kadar içme suyu eklenir.Karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Opelasan görünümdeki çözelti oral yoldan uygulanır.Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak veatılımı kolaylaştırmak amacıyla, erişkinlerde günde 3 kez 1’er saşe veya geceyatarken 3 saşe bir arada uygulanır. Çocuklarda 2-7 yaş arasında, sabahakşamgünde 2 kez 1’er saşe uygulanır (400 mg/gün). 7 yaş üzeri çocuklara erişkindozu uygulanır.Asist Kapsül: 7 yaşından büyüklere ve erişkinleregünde 3 kez birer Kapsül veya akşam yatarken tek doz 600 mg verilir.AsistŞurup: Mukolitikolarak: 2 yaşın altındakiçocuklarda 200 mg/gün (5 mL/gün) iki eşit dozda, 7 yaşına kadar olan çocuklarda400mg/gün (10 mL/gün) iki eşit dozda, 7 yaşından büyüklerde; 600 mg/gün (15mL/gün), üç eşit doza bölünerek. Semptomlarda iyileşme sağlanıncaya dek(8-10 gün) kullanılması önerilir.Parasetamol zehirlenmesinde: Yükleme dozu 140 mg/kg. Sürek dozu 4saatte bir 70 mg/kg olmak üzere toplam 17 doz kullanılması önerilir.

<

Flexo IM

Ampul Berksam Etofenamat Ambalaj: 1 g/2 mLx1 Ampul. Eşdeğeri: DolineIM Ampul: 1 g/2 mLx1 ampul(TriPharma);Rheumon IM Ampul: 1 g/2mLx1 Ampul(Bayer).

Kwellada Krem Rinse

Krem aris Permetrin %1 Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe. Kwellada Lotion Losyon Permetrin %5 Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe. Eşdeğeri:

Trivastal

Retard Tablet Servier Piribedil Ambalaj: 50 mgx30 yavaş salınımlı Tablet. Endikasyon: Yaşlılığınpatolojik entellektüel bozukluklarından ileri gelen semptomlarıntedavisinde (hafıza bozuklukları, dikkat
Calcia

Çiğneme Tableti Assos Kalsiyum 666.67 mg,D vitamini 1.2 mg, B1vitamini 0.663 mg, B2vitamini1.76 mg, B6vitamini 0.895 mg, B12vitamini 0.367mg, demir

Mucosis

Şurup Drogsan Karbosistein Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: MukotikŞurup: 250 mg/5 mLx100 mL(Koçak). Mucosis Pediyatrik Şurup Karbosistein Ambalaj:

Prolixin

Retard Ampul BMS Flufenazin dekanoat Ambalaj: 25 mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Şizofrenive manik psikoz dahil tüm psikotik belirtilerin tedavisinde endikedir.Birinci

Nimbex

Enjektabl GSK Sisatrakuryum besilat Ambalaj: 5 mg/2.5 mLx5 Ampul : : 10 mg/5 mLx5 Ampul : : 20 mg/10mLx5 Ampul
Liquifilm Tears

Solüsyon Abdiİbrahim Polivinil alkol%1.4 Ambalaj: 15 mL’lik ambalaj. Endikasyon: Suni gözyaşıolarak kullanılır. Doz Önerisi: Gereksinime gö-re günde 1 damla kullanılır.

Oxis

Turbuhaler AstraZeneca Formoterol fumaratdihidrat Ambalaj: 4.5 µgx60 doz : : 9 µgx60 dozluk ambalaj. Endikasyon: Bronşiyal astım gibireversibl obstrüktif hava

Nüfro

Oral Süspansiyon Münir Şahin Nifuroksazid Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe. Eşdeğeri: DiafurylOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx60 mL(Abdi İbrahim);Durisal Süspansiyon: 200

Baypress

Tablet Bayer Nitrendipin Ambalaj: 10 mgx30 Tablet : 20 mgx20 tablet. Endikasyon: Kalsiyumantagonisti olarak, hipertansiyon tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Nitrendipine

Adalat Crono

Kontrollü SalımTableti Bayer Nifedipin Ambalaj: 30 mgx20 Tablet : : 60 mgx20 tablet. Endikasyon: Kronik stabil anjina pektoris (efor anjinası)

Kolestor

Film Tablet Eczacıbaşı Atorvastatin Ambalaj: 10 mgx30 tablet : : 20 mgx30 tablet : : 40 mgx30tablet. Eşdeğeri: Ator Film

Venofer

Ampul IV Abdiİbrahim Ferrikhidroksitsukrozkompleksi 2.7 g (=100 mg demir III’e eşdeğerde) Ambalaj: 5mLx5 ampul. Endikasyon: Demir III’eeşdeğerde ferrikhidroksitsukroz kompleksi, hızlı

Moverdin

Tablet Koçak Selegilin HCl Ambalaj: 5mgx30 ve 100 tablet. Endikasyon: Uzun sürelevodopa kullandıktan sonra dekarboksilaz inhibitörlerinin yardımıolmaksızın, artık levodopa tedavisine
Kemicetine

Kapsül Carlo Erba Kloramfenikol Ambalaj: 250 mgx24 kapsül. Eşdeğeri: ArmisetinKapsül: 250 mgx24 Kapsül(Günsa). Kemicetine Süspansiyon Kloramfenikol levojir Ambalaj: 125 mg/5

Drogryl

Losyon Drogsan Difenhidramin HCl%1.67, çinko oksit %5.83 Ambalaj: 120g’lik şişe. Endikasyon: Böceksokması, basit cilt tahrişlerine bağlı kaşıntı ve ağrının geçici

Novuxol

Pomat Abbott Kollajenaz Ambalaj: 1.2 Ü/gx10 ve 30 g’lik tüp. Endikasyon: Kutan vesubkutan ülserasyonlarda nekrotik dokunun enzimatik tedavisindeendikedir. Kontra Endikasyon:

Rumasin

Pomat Günsa Metil salisilat%10, mentol %1 Ambalaj: 40 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel ağrısı, boyun tutulması,ayak

BayHep B

Kullanıma Hazır Şırınga IM Biem Hepatit B insanimmünglobulini Ambalaj: 217 IU/1 mLx1 adet kullanıma hazır şırınga. Endikasyon: HBsAgiçeren kana akut

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir