Atarax

Film Tablet

UCB

Hidroksizin 2HCl

Ambalaj: 25 mgx30 film tablet.

Atarax

Şurup

Hidroksizin 2HCl 2mg/ml

Ambalaj: 2 mg/mLx200 mL’lik şişe.

Endikasyon: Psikonö-rozlara bağlı anksiyete ve gerginliğinsemptomatik tedavisinde ve anksiyetenin ortaya çıktığı organikhastalıklarda yardımcı tedavi olarak kullanılır. Kronik ürtiker,atopik ve kontakt dermatozlar gibi allerjik durumlara bağlı pruritlerve histaminle oluşan pruritlerin tedavisinde yararlıdır. Sedatifolarak premedikasyonda veya genel anesteziden sonra kullanılır.Ayrıca, akut alkol kesilmesindeki ajitasyonun tedavisinde, opiumlarlaanaljezi dozlarını azalt-mak için, taşıt tutmalarını kontrol için,değişik nedenli (örn. postoperatif) bulantı ve kusmaları kontroliçin kullanılabilir. Hidroksizin bazı tip kalp hastalıklarıyla berabergö-rülen anksiyete ve endişeyi kaldırma özelliğiyle bu hastalardayararlı olur.

Kontra Endikasyon: Hidroksizine karşı aşırı duyarlığı olanlarda veintermittant akut porfiride kontrendikedir.

Uyarılar: Konvülsiyon potansiyeli yüksek hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Potansiyel antikolinerjik etkileri nedeniyledar açılı glokom, üriner retansiyon riski olan prostat hipertrofileri,paralitik ileus ve myastenia gravisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Motorlutaşıt ve dikkat gerektiren araç kullananlara verilmemelidir. Renalfonksiyon bozukluklarında dikkatli olunmalıdır.Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Süte geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde kullanılmasıönerilmez.

Yan Etkileri: Yan etkiler genellikle nadir gö-rülüp, en sık olanlarıuyuşukluk ve ağız kuruluğudur.Bulantı, kusma, terleme, hipotansiyon, sersemlikhissi, hipersensitivite ve baş ağrısı nadiren bildirilmiştir. Antikolinerjiketkilerine bağlı olarak yaşlılarda üriner retansiyon, konstipasyon,akomodasyon bozuklukları ve mental konfüzyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Narkotik ve narkotik olmayananaljezikler, barbitüratlar, trankilizan ve hipnotikler gibi SSSdepresanları veya alkol ile birlikte kullanıldığında hidroksizininpotansiyalize edici etkisi göz önünde bulundurulmalı ve bireyseldoz ayarlaması yapılmalıdır. MAO inhibitörleri veya antikolinerjiketkinliği bilinen ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.Hidroksizin, fenitoinin antikonvülsan etkinliğini ve adrenalininpresör etkisini azaltır.

Doz Önerisi: Anksiyete bozukluklarının semptomatik tedavisive yaygın anksiyete bozukluğunda: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindekiçocuklarda: 50-100 mg/gün toplam doz üçe bö-lünerek alınır (örneğin ½-½-1 Tablet yada 7.5 ml7.5 ml10 mL şurup). Şiddetli olgularda 300 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.6-12 yaşarası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede 15-25 mg’dir (7.5ml12.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bö-lünmüş olarak50-100 mg’ye kadar yükseltilebilir.1-6 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede 5-15mg’dir (2.5 ml7.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bö-lünmüşolarak 50 mg’ye kadar yükseltilebilir.Kronik ürtiker, atopik veyakontakt dermatozlarda: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda: Yatmadan önce 25 mg (1 Tablet yada 12.5 mL şurup) ile başlanır. Devamında günde 3-4 kere 25 mg’ye kadaryükseltilebilir. 6-12 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede15-25 mg’dir (7.5 ml12.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bö-lünmüşolarak 50-100 mg’ye kadar yükseltilebilir. 1-6 yaş arası çocuklarda,başlangıç dozu bir kerede 5-15 mg’dir (2.5. ml7.5 mL şurup). Gerektiğindegünlük toplam doz bö-lünmüş olarak 50 mg’ye kadar yükseltilebilir.Genel anesteziden önce vesonra sedatif olarak: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda50-100 mg, 1-12 yaş arası çocuklarda 1 mg/kg alınır.

<

Pulmozyme

İnhalasyon Solüsyonu Roche İnsan deoksiribonükleazı(Dornaz, rhDNaz) Ambalaj: 2.5 mLx30 plastik Ampul. Endikasyon: Pulmonerfonksiyonu düzeltmek amacıyla, zorunlu vital kapasitesi beklenenin%40’ından fazla

Recofol %1

EnjektablEmülsiyon IV ErKim Propofol Ambalaj: 200 mg/20 mLx5 ampul : : 500 mg/50 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: DiprivanEnjektabl Emülsiyon IV: 200mg/20

Reductil

Kapsül Abbott Sibutramin HClmonohitrat Ambalaj: 10 mgx28 Kapsül – : : 15 mgx28 kapsül. Eşdeğeri: Zelium Kapsül: 10 mgx28kapsül, 15
Uman Albumin Biagini

Flakon Onko İnsan albümini Ambalaj: %20: 50 mLx1 flakon, 100 mLx1 flakon. Eşdeğeri: AlbaFlakon: %20: 100 mLx1 Flakon(Biem);AlbuminaUmana ISI Flakon:

Angeliq

Film Kaplı Tablet Schering Estradiol1 mg, drospirenon 2 mg Ambalaj: 28 tablet. Endikasyon: 1 yıldan fazla süredir menopozda olan kadınlarda

Salbutol

İnhalasyon Aerosolu İlsan Salbutamol sülfat Ambalaj: 0.1 mg/dozx200 dozluk ambalaj. Eşdeğeri: Ventolin İnhaler: 100µg/dozx200 doz(GSK);Ventosalİnhaler: 100 µg/dozx200 doz(Bilim). Salbutol Şurup

Hepsera

Tablet ErKim Adefovir dipivoksil Ambalaj: 10 mgx30 tablet Endikasyon: Adefovirdipivoksil, lamivudine dirençli ve mutant HBV enfeksiyonları da dahil olmaküzere, hepatit
Tobel

Ampul IM/IV Nobel Tobramisin Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 ve 100 Ampul : : 80 mg/2mLx1 ve 100 Ampul. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların

Siyafen

Tablet Günsa İbuprofen Ambalaj: 400 mgx30 ve 100 tablet. Eşdeğeri: ArtrilDraje: 400 mgx30 draje(Eczacıbaşı);Biophen Draje: 400 mgx30ve 100 draje(İlsan);Brufen Draje:

Agretik

Film Tablet İlsan Tiklopidin HCl Ambalaj: 250 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Ticlid Film Tablet: 250 mgx30 tablet(SanofiAventis);TiclocardFilm Tablet: 250 mgx30tablet(Koçak). Endikasyon:

Melox

Tablet Nobel Meloksikam Ambalaj: 7.5 mgx10 ve 30 Tablet – : : 15 mg(Fort)x10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: ExenTablet: 7.5

ZinfoC

Tablet Berko C vitamini 60 mg, B12vitamini 1 mcg, demir 50 mg, çinko 25 mg, folik asit 500 mcg Ambalaj:

Myralon

Tablet Organon Etinilestradiol0.02 mg, desogestrel 0.15 mg Ambalaj: 21 tablet. Endikasyon: Gebeliğiönlemede kullanılır. Kontra Endikasyon: Gebelik,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar,

Survanta

İntratrakeal Süspansiyon Abbott Total fosfolipid21.25-28.75 mg, serbest yağ asitleri 1.4-3.5 mg, trigliserid 0.5-1.75 mg,protein 0.1-1.0 mg, NaCI 9 mg/ml Ambalaj:

Rifex

Kapsül Atabay Rifampisin Ambalaj: 150 mgx16 Kapsül : : 300 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: RifadinKapsül: 150 mgx16 Kapsül, 300mgx16 Kapsül(SanofiAventis);Rifcap Kapsül:
Estracombi TTS

Plaster NovartisPharma EstradermTTS 50: Estradiol 4 mg EstragestTTS (0.25/50): Estradiol 10 mg, Noretisteron asetat 30 mg Ambalaj: 4 sistem Estraderm

Zefiran Forte

Solüsyon İlsan Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 100 ve 1000 mL’lik ambalaj. Eşdeğeri: ZefanSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Drogsan);ZefolSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Akdeniz);ZefortSolüsyon:

Etol Fort

Film Tablet Nobel etodolak Ambalaj: 400 mgx28 film tablet. Endikasyon: Akut veuzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve semptomların giderilmesindeendikedir:

Navelbine

Flakon IV ErKim Vinorelbin ditartarat Ambalaj: 10 mg/1 mLx1 Flakon : : 50 mg/5 mLx1 flakon. Endikasyon: Küçükhücreli olmayan akciğer

Nö-rofren

Tablet SanofiAventis Pimozid Ambalaj: 2 mgx30 tablet. Endikasyon: Akut vekronik şizofrenide semptomların tedavisi ve nüksün önlenmesi; diğerpsikozlar, özellikle paranoya ve

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir