Atarax

Film Tablet

UCB

Hidroksizin 2HCl

Ambalaj: 25 mgx30 film tablet.

Atarax

Şurup

Hidroksizin 2HCl 2mg/ml

Ambalaj: 2 mg/mLx200 mL’lik şişe.

Endikasyon: Psikonö-rozlara bağlı anksiyete ve gerginliğinsemptomatik tedavisinde ve anksiyetenin ortaya çıktığı organikhastalıklarda yardımcı tedavi olarak kullanılır. Kronik ürtiker,atopik ve kontakt dermatozlar gibi allerjik durumlara bağlı pruritlerve histaminle oluşan pruritlerin tedavisinde yararlıdır. Sedatifolarak premedikasyonda veya genel anesteziden sonra kullanılır.Ayrıca, akut alkol kesilmesindeki ajitasyonun tedavisinde, opiumlarlaanaljezi dozlarını azalt-mak için, taşıt tutmalarını kontrol için,değişik nedenli (örn. postoperatif) bulantı ve kusmaları kontroliçin kullanılabilir. Hidroksizin bazı tip kalp hastalıklarıyla berabergö-rülen anksiyete ve endişeyi kaldırma özelliğiyle bu hastalardayararlı olur.

Kontra Endikasyon: Hidroksizine karşı aşırı duyarlığı olanlarda veintermittant akut porfiride kontrendikedir.

Uyarılar: Konvülsiyon potansiyeli yüksek hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Potansiyel antikolinerjik etkileri nedeniyledar açılı glokom, üriner retansiyon riski olan prostat hipertrofileri,paralitik ileus ve myastenia gravisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Motorlutaşıt ve dikkat gerektiren araç kullananlara verilmemelidir. Renalfonksiyon bozukluklarında dikkatli olunmalıdır.Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Süte geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde kullanılmasıönerilmez.

Yan Etkileri: Yan etkiler genellikle nadir gö-rülüp, en sık olanlarıuyuşukluk ve ağız kuruluğudur.Bulantı, kusma, terleme, hipotansiyon, sersemlikhissi, hipersensitivite ve baş ağrısı nadiren bildirilmiştir. Antikolinerjiketkilerine bağlı olarak yaşlılarda üriner retansiyon, konstipasyon,akomodasyon bozuklukları ve mental konfüzyon gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Narkotik ve narkotik olmayananaljezikler, barbitüratlar, trankilizan ve hipnotikler gibi SSSdepresanları veya alkol ile birlikte kullanıldığında hidroksizininpotansiyalize edici etkisi göz önünde bulundurulmalı ve bireyseldoz ayarlaması yapılmalıdır. MAO inhibitörleri veya antikolinerjiketkinliği bilinen ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.Hidroksizin, fenitoinin antikonvülsan etkinliğini ve adrenalininpresör etkisini azaltır.

Doz Önerisi: Anksiyete bozukluklarının semptomatik tedavisive yaygın anksiyete bozukluğunda: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindekiçocuklarda: 50-100 mg/gün toplam doz üçe bö-lünerek alınır (örneğin ½-½-1 Tablet yada 7.5 ml7.5 ml10 mL şurup). Şiddetli olgularda 300 mg/gün’e kadar yükseltilebilir.6-12 yaşarası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede 15-25 mg’dir (7.5ml12.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bö-lünmüş olarak50-100 mg’ye kadar yükseltilebilir.1-6 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede 5-15mg’dir (2.5 ml7.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bö-lünmüşolarak 50 mg’ye kadar yükseltilebilir.Kronik ürtiker, atopik veyakontakt dermatozlarda: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda: Yatmadan önce 25 mg (1 Tablet yada 12.5 mL şurup) ile başlanır. Devamında günde 3-4 kere 25 mg’ye kadaryükseltilebilir. 6-12 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir kerede15-25 mg’dir (7.5 ml12.5 mL şurup). Gerektiğinde günlük toplam doz bö-lünmüşolarak 50-100 mg’ye kadar yükseltilebilir. 1-6 yaş arası çocuklarda,başlangıç dozu bir kerede 5-15 mg’dir (2.5. ml7.5 mL şurup). Gerektiğindegünlük toplam doz bö-lünmüş olarak 50 mg’ye kadar yükseltilebilir.Genel anesteziden önce vesonra sedatif olarak: Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda50-100 mg, 1-12 yaş arası çocuklarda 1 mg/kg alınır.

<

Recofol %1

EnjektablEmülsiyon IV ErKim Propofol Ambalaj: 200 mg/20 mLx5 ampul : : 500 mg/50 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: DiprivanEnjektabl Emülsiyon IV: 200mg/20

Trexan

Tablet Atafarm Metotreksat Ambalaj: 2.5 mgx100 tablet. Eşdeğeri: EmthexateTablet: 2.5 mgx100 tablet(Med İlaç). Endikasyon: Meme kanseri,koryokarsinom, koryoadenoma destruens ve hidatidiform

Karvezide

Tablet SanofiAventis İrbesartan,hidroklorotiyazit Ambalaj: 150 mg+12.5 mgx28 tablet : 300 mg+12.5 mgx28 tablet. Endikasyon: Tekbaşına irbesartan veya hidroklorotiyazit uygulamasıyla kan
Roaccutane

Yumuşak Jelatin Kapsül Roche İzotretinoin Ambalaj: 10 mgx30 Kapsül : : 20 mgx30 kapsül. Endikasyon: Şiddetliakne formlarının (nodülokistik formlar) ve

Esmeron

Flakon Organon Roküronyum bromür Ambalaj: 50 mg/5 mLx12 flakon. Endikasyon: Genel anestezisırasında endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve iskelet kasıgevşemesini sağlamak amacıyla

Neolet

Pastil Eczacıbaşı Tirotrisin 2 mg,ökaliptus yağı 2.5 mg, peppermint yağı 2.5 mg. Ambalaj: 20 pastil. Endikasyon: Antiseptiketkilidir. Tonsillit, glossit, farenjit,
Tienam

Flakon IM MSD İmipenem 500 mg, silastatinsodyum 500 mg Ambalaj: 1 Flakon ve %1 lidokain HCl içeren 2 mL’lik çö-zücüampul.

Etoposid Ebewe

Flakon Liba Etoposid Ambalaj: 50 mg/2.5mLx1 flakon : : 100 mg/5mLx1 flakon. Eşdeğeri: Etoposide Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Atafarm);2/gün yada 1,

Anestol

Pomat İlsan Lidokain %5 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: LokalenPomat: %5×30 g(Toprak). Endikasyon: Lokal anestezik olarak, her türlü yanıklar, kesikler,basur

Cravit İV

Enfüzyon FlakonuFako Levofloksasin Ambalaj: 500 mg/100 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: Tavanic IV EnfüzyonFlakonu: 500 mg/100 mLx1 Flakon(SanofiAventis). Cravit Film Tablet Levofloksasin

Tiofen

Flakon IM/IV Sanovel tiamfenikol glisinatHCl Ambalaj: 750 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik çö-zücü ampul. Eşdeğeri: UrfamycinFlakon: 750 mgx1 flakon(Bilim). Tiofen

Kamfolin

Pomat Münir Şahin Metil salisilat7.5 g, mentol 5 g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel

Sinopryl

Tablet Eczacıbaşı Lisinopril Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx30 Tablet : : 20 mgx30tablet. Eşdeğeri: AcerilinTablet: 5 mgx20
Telfast

Film Tablet SanofiAventis Feksofenadin Ambalaj: 120 mgx20 Tablet : : 180 mgx20 tablet. Eşdeğeri: FexofenFilm Tablet: 120 mgx20tablet, 180 mgx20

Klacid

Flakon IV Abbott Klaritromisin Ambalaj: -500 mg/30 mLx1 Flakon. Klacid Film Tablet Klaritromisin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500

Pantogar

Kapsül Assos lSistin 20 mg,paminobenzoik asit 20 mg, keratin 20 mg, tıbbi maya 100 mg, tiamin monohidrat60 mg, kalsiyumdpantotenat 60

Tusilin

Şurup Mecom Ambroksol HCl Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AmbreksŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Nobel);Ambrol Şurup: 30 mg/5 mLx150

Crinone

Vajinal Jel Serono Progesteron Ambalaj: %4: Her biri 45 mg progesteron içeren 6 aplikatör : %8: Herbiri 90 mg progesteron

Efedrin Arsan

Tablet Hüsnü Arsan Efedrin HCI Ambalaj: 50 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Ephedrin Palmer Tablet: 50 mgx20tablet(Palmer). Endikasyon: Astım vekronik bronşite bağlı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir