Atropin

Ampul

Biofarma/Drogsan

Atropinsülfat

Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 Ampul

: 0.50mg/1 mLx10 ve 100 Ampul

: 1 mg/1 mLx10 ve 100 ampul.

Endikasyon: Antikolinerjik ve spazmolitik etkilerinden dolayı, vagaletkinliğin artışına bağlı bradiaritmilerde; ameliyat sırasında ortayaçıkabilen bradikardi, hipotansiyon ve aritmiler gibi vagal etkilerin giderilmesinde,ayrıca kardiyo-pulmoner canlandırmada; anestezi sırasında solunumyollarının ifrazatlarını azaltmak ya da önlemek için (preanestezikmedikasyonda antisialagog olarak); pilor, ince bağırsak ve kolon spazmlarında(irrite bağırsak sendromu); üretra ve safra koliklerinde; kolinesterazinhibitörlerinin (neostigmin, pridostigmin, pilokarpin gibi), muskarin(inocybe ve clitocybe türü mantar zehirlenmelerinde) veya organofosfat pestisitlerintoksisitelerinin tedavisinde antidot olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Piloroduodenal stenozis, akalazya, kardiyospazm,paralitik ileus, intestinal atoni (özellikle geriyatrik hastalarda), ülseratifkolit ve toksik megakolon, gastroözofajeyal reflüks ve hiatus hernisi,mesane boynu obstrüksiyonu, prostat hipertrofisi, atonik veya hipotonikmesane ve diğer obstrüktif üropatilerde; dar açılı glokomda (geniş açılıglokomda miyotiklerle birlikte kullanılabilir), tirotoksikoz ve kalpyetmezliğine bağlı taşikardilerde; akut kanama nedeniyle kardiyovaskülersistem instilatesi olanlarda, atropin veya belladonna alkaloidlerine karşıhipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Çocuklarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. Çevresıcaklığı yüksekse veya hastanın ateşi varsa hiperpireksiyi provakeedebileceğinden özellikle çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır.Gebelikte beklenenyararları potansiyel riskine göre yüksekse kullanılmalıdır. Gebelikte veyadoğuma yakın, atropin IV olarak anneye veri-lirse fetüste taşikardiye nedenolabilir.Emzirenannelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Ağız kuruluğu, görmede bulanıklık, siklopleji,midriyazis, fotofobi, anhidroz, idrar tutukluğu, idrar retansiyonu, taşikardi,çarpıntı ve kabızlık görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: İdrarın alkalinizasyonu atropin eliminasyonunu zorlaştırırve kan düzeylerini yükseltir.Antasitler ve antidiyareikler, oral atropinin emiliminiazaltır. Antikolinerjikler atropinle birlikte verilirse antimuskariniketkiyi şiddetlendirir ve paralitik ileusa neden olabilir. Siklopropan anestezisisırasında atropin İV olarak verilirse ventriküler aritmilere neden olabilir.Atropin haloperidolün antipsikotik etkisini azaltabilir; ketokonazolünemilimini yavaşlatabilir; metoklopramidin gastrokinetik etkisini antagonizeedebilir. Atropin ile opioidlerin birlikte kullanımı ağır konstipasyon,paralitik ileus ve idrar retansiyonuna neden olabilir. Atropin mumlumatriks bazıylayapılmış potasyum preparatlarının ülseratif etkisini artırabilir.

Doz Önerisi: IM, SC veya IV yolla uygulanabilir.Bradikardi aritmilerinintedavisinde: Yetişkinlerdeolağan başlangıç dozları 0.5-1 mg (0.5-1 mL) IV olarak; az şiddetli durumlardatoplam doz 0.03 mg/kg’ye (yaklaşık 2 mg) kadar tekrarlanabilir. Önerilen dozaralığı 3-5 dakika ile 1-2 saat arasında değişebilir. Şiddetli durumlarda ise0.04 mg/kg’lik (yaklaşık 3 mg) total doz verilebilir. Çocuklarda doz 0.01-0.03mg/kg IV olararak önerilir.Preanestezik medikasyon: Genel anestezi indüksiyonundanönce kalbin vagal inhibisyon riskini ve tükürük ve bronş ifrazatını azaltmakamacıyla, anesteziden genellikle 30-60 dakika önce SC veya IM yolla 0.3-0.6 mg(ortalama 0.5 mg) uygulanabilir.Uygun pediyatrik premedikasyon dozları: SC yolla 3 kg’ye kadar olanbebeklerde 0.1 mg, 7-9 kg çocuklarda 0.2 mg, 12-16 kg çocuklarda 0.3 mg, 20-27kg çocuklarda 0.4 mg, 32 kg çocuklarda 0.5 mg ve 41 kg ağırlıktaki çocuklarda0.6 mg’dir. Bu dozlar, gerektiğinde 4-6 saatte bir tekrarlanır.Gastrointestinal radyografi: 1 mg IM yolla.Antidot olarakParasempatomimetik ajanlarla dozaşımı tedavisinde SC veya IM yolla 1-2 mg veya IV yolla 4 mg’ye kadar dozlarkullanılır. Organofosfor insektisitleri gibi irreversibl antikolinesterazzehirlenmelerinin tedavisinde; yüksek dozlar (en az 2-3 mg) gerekebilir. Siyanozbelirtileri kalkıncaya veya kalp ritmi 80-90/dak oluncaya kadar bu dozlartekrarlanabilir. Doz aralıkları hastanın kalp atım hızına göre ayarlanır.İntoksikasyon belirtileri çabuk ortaya çıkan mantar zehirlenmelerinde koma vekardiyovasküler kollaps görülmeden önce parasempatomimetik işaretlerikontrol etmek için yeterli dozlarda uygulanmalıdır.

<

İespor

Flakon IM İ.E.Ulagay Sefazolin Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5lidokain ampulü : : 500 mgx1 Flakon ve 2

Fastjel

Jel İ.E.Ulagay Ketoprofen 25 mg/g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Endikasyon: Burkulma,incinme, ezilme, küçük eklemlerdeki artrozlar, hafif şiddetteki artritler,yüzeyel tendinitler, şiddetli

Efexor

Tablet Wyeth Venlafaksin Ambalaj: 37.5 mgx28 Tablet : 75 mgx14tablet. Efexor XR Mikropellet Kapsül Venlafaksin Ambalaj: 37.5 mgx10 Kapsül :
Vasoplan

Ampul Mustafa Nevzat Pentoksifilin Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 ve 5 ampul. Eşdeğeri: TrentalAmpul: 100 mg/5 mLx5 ampul(SanofiAventis);TrentilinAmpul: 100 mg/5 mLx5

HbVax II

Flakon MSD Rekombinant Hepatit Bvirüs yüzey antijeni (HBsAg) Ambalaj: 5mg/0.5 mL (pediyatrik doz): Tek dozluk 1 flakon : 10mg/1 mL(erişkin

PhosBind

Tablet Fako Kalsiyum asetat Ambalaj: 250 mg (=62.5 mg kalsiyum)x180 tablet : : 668 mg(=167 mg kalsiyum)x180 tablet : :
Vegabon

Tablet Koçak Alendronat Ambalaj: 70 mgx4 tablet. Eşdeğeri: FosamaxTablet: 70 mgx4 tablet(MSD);Osalen Tablet: 70 mgx4 tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon: Postmenopozal osteoporozun tedavisi

Triatüs

Şurup Koçak Dekstrometorfan 10 mg,psödoefedrin HCl 20 mg, klorfeniramin maleat 2 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Benical Şurup:

Claforan

Flakon IM/IV SanofiAventis Sefotaksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik

Kemicetine

Kapsül Carlo Erba Kloramfenikol Ambalaj: 250 mgx24 kapsül. Eşdeğeri: ArmisetinKapsül: 250 mgx24 Kapsül(Günsa). Kemicetine Süspansiyon Kloramfenikol levojir Ambalaj: 125 mg/5

Mukoliz

Kapsül Terra Karbosistein Ambalaj: 250 mgx50 kapsül : : 375 mgx45 kapsül. Eşdeğeri: MukotikTablet: 250 mgx50 Tablet(Koçak). Endikasyon: Aşırı veviskoz

Glucophage

Film Tablet Merck Metformin HCI Ambalaj: 500 mgx100 tablet : : 850 mgx100 tablet. Eşdeğeri: GliforTablet: 850 mgx100 tablet (Bilim);GlukofenTablet:

Cosmogen

Flakon MSD Daktinomisin Ambalaj: 0.5mgx1 flakon. Endikasyon: Wilms tümö-rü,rabdomiyosarkom, testis ve uterus karsinomasında endikedir. Ewingsarkomu ve botrioid sarkomun palyatif tedavisinde

LocacorteneVioform

Krem NovartisPharma Flumetazon pivalat0.2 mg, kliokinol 30 mg/g Ambalaj: 30 g’lik ambalaj. Endikasyon: Değişiktipte ve kliokinola duyarlı mikroorganizmalarla oluşan sekonderenfeksiyonlu,
Lopresor

Film Tablet Novartis Pharma Metoprolol tartarat Ambalaj: 100 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Problok Film Tablet: 100 mgx20tablet(Terra). LopresorSR Divitab Metoprolol tartarat

Alimta

Flakon Lilly Pemetrekset Ambalaj: 500 mgx1 flakon. Endikasyon: Malignplevral mezotelyomalı hastaların tedavisinde platin ile kombine olarakendikedir. Tek başına, daha önceki

Telfast

Film Tablet SanofiAventis Feksofenadin Ambalaj: 120 mgx20 Tablet : : 180 mgx20 tablet. Eşdeğeri: FexofenFilm Tablet: 120 mgx20tablet, 180 mgx20

Eklips

Film Tablet Sanovel Losartan potasyum Ambalaj: 50 mgx28 tablet. Eşdeğeri: CozaarFilm Tablet: 50 mgx28tablet(MSD);LoxibinFilm Tablet: 50 mgx28tablet(Biofarma);SarvasFilm Tablet: 50 mgx28tablet(Eczacıbaşı).

Calcitonina Hubber

Ampul Onko Salmon kalsitonin Ambalaj: 100IU/1 mLx10 ampul. Calcitonina Hubber Nasal Spray Salmon kalsitonin Ambalaj: 50 IU/doz: 14 püskürtme için

Botox

Flakon Abdiİbrahim Clostridium Botulinumtoksini Tip A 100 ünite Ambalaj: 1 flakon. Endikasyon: 12 yaş veüzerindeki hastalarda, selim blefarospazm veya VII.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir