Atropin

Ampul

Biofarma/Drogsan

Atropinsülfat

Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 Ampul

: 0.50mg/1 mLx10 ve 100 Ampul

: 1 mg/1 mLx10 ve 100 ampul.

Endikasyon: Antikolinerjik ve spazmolitik etkilerinden dolayı, vagaletkinliğin artışına bağlı bradiaritmilerde; ameliyat sırasında ortayaçıkabilen bradikardi, hipotansiyon ve aritmiler gibi vagal etkilerin giderilmesinde,ayrıca kardiyo-pulmoner canlandırmada; anestezi sırasında solunumyollarının ifrazatlarını azaltmak ya da önlemek için (preanestezikmedikasyonda antisialagog olarak); pilor, ince bağırsak ve kolon spazmlarında(irrite bağırsak sendromu); üretra ve safra koliklerinde; kolinesterazinhibitörlerinin (neostigmin, pridostigmin, pilokarpin gibi), muskarin(inocybe ve clitocybe türü mantar zehirlenmelerinde) veya organofosfat pestisitlerintoksisitelerinin tedavisinde antidot olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Piloroduodenal stenozis, akalazya, kardiyospazm,paralitik ileus, intestinal atoni (özellikle geriyatrik hastalarda), ülseratifkolit ve toksik megakolon, gastroözofajeyal reflüks ve hiatus hernisi,mesane boynu obstrüksiyonu, prostat hipertrofisi, atonik veya hipotonikmesane ve diğer obstrüktif üropatilerde; dar açılı glokomda (geniş açılıglokomda miyotiklerle birlikte kullanılabilir), tirotoksikoz ve kalpyetmezliğine bağlı taşikardilerde; akut kanama nedeniyle kardiyovaskülersistem instilatesi olanlarda, atropin veya belladonna alkaloidlerine karşıhipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Çocuklarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. Çevresıcaklığı yüksekse veya hastanın ateşi varsa hiperpireksiyi provakeedebileceğinden özellikle çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır.Gebelikte beklenenyararları potansiyel riskine göre yüksekse kullanılmalıdır. Gebelikte veyadoğuma yakın, atropin IV olarak anneye veri-lirse fetüste taşikardiye nedenolabilir.Emzirenannelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Ağız kuruluğu, görmede bulanıklık, siklopleji,midriyazis, fotofobi, anhidroz, idrar tutukluğu, idrar retansiyonu, taşikardi,çarpıntı ve kabızlık görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: İdrarın alkalinizasyonu atropin eliminasyonunu zorlaştırırve kan düzeylerini yükseltir.Antasitler ve antidiyareikler, oral atropinin emiliminiazaltır. Antikolinerjikler atropinle birlikte verilirse antimuskariniketkiyi şiddetlendirir ve paralitik ileusa neden olabilir. Siklopropan anestezisisırasında atropin İV olarak verilirse ventriküler aritmilere neden olabilir.Atropin haloperidolün antipsikotik etkisini azaltabilir; ketokonazolünemilimini yavaşlatabilir; metoklopramidin gastrokinetik etkisini antagonizeedebilir. Atropin ile opioidlerin birlikte kullanımı ağır konstipasyon,paralitik ileus ve idrar retansiyonuna neden olabilir. Atropin mumlumatriks bazıylayapılmış potasyum preparatlarının ülseratif etkisini artırabilir.

Doz Önerisi: IM, SC veya IV yolla uygulanabilir.Bradikardi aritmilerinintedavisinde: Yetişkinlerdeolağan başlangıç dozları 0.5-1 mg (0.5-1 mL) IV olarak; az şiddetli durumlardatoplam doz 0.03 mg/kg’ye (yaklaşık 2 mg) kadar tekrarlanabilir. Önerilen dozaralığı 3-5 dakika ile 1-2 saat arasında değişebilir. Şiddetli durumlarda ise0.04 mg/kg’lik (yaklaşık 3 mg) total doz verilebilir. Çocuklarda doz 0.01-0.03mg/kg IV olararak önerilir.Preanestezik medikasyon: Genel anestezi indüksiyonundanönce kalbin vagal inhibisyon riskini ve tükürük ve bronş ifrazatını azaltmakamacıyla, anesteziden genellikle 30-60 dakika önce SC veya IM yolla 0.3-0.6 mg(ortalama 0.5 mg) uygulanabilir.Uygun pediyatrik premedikasyon dozları: SC yolla 3 kg’ye kadar olanbebeklerde 0.1 mg, 7-9 kg çocuklarda 0.2 mg, 12-16 kg çocuklarda 0.3 mg, 20-27kg çocuklarda 0.4 mg, 32 kg çocuklarda 0.5 mg ve 41 kg ağırlıktaki çocuklarda0.6 mg’dir. Bu dozlar, gerektiğinde 4-6 saatte bir tekrarlanır.Gastrointestinal radyografi: 1 mg IM yolla.Antidot olarakParasempatomimetik ajanlarla dozaşımı tedavisinde SC veya IM yolla 1-2 mg veya IV yolla 4 mg’ye kadar dozlarkullanılır. Organofosfor insektisitleri gibi irreversibl antikolinesterazzehirlenmelerinin tedavisinde; yüksek dozlar (en az 2-3 mg) gerekebilir. Siyanozbelirtileri kalkıncaya veya kalp ritmi 80-90/dak oluncaya kadar bu dozlartekrarlanabilir. Doz aralıkları hastanın kalp atım hızına göre ayarlanır.İntoksikasyon belirtileri çabuk ortaya çıkan mantar zehirlenmelerinde koma vekardiyovasküler kollaps görülmeden önce parasempatomimetik işaretlerikontrol etmek için yeterli dozlarda uygulanmalıdır.

<

Volmax

Kontrollü SalımTableti GSK Salbutamol sülfat Ambalaj: 4 mgx14 ve 56 Tablet : : 8 mgx14ve 56 Tablet. Eşdeğeri: SalbutamSRMikropellet Kapsül:

Fastjel

Jel İ.E.Ulagay Ketoprofen 25 mg/g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Endikasyon: Burkulma,incinme, ezilme, küçük eklemlerdeki artrozlar, hafif şiddetteki artritler,yüzeyel tendinitler, şiddetli

Sufenta

Ampul JanssenCilag Sufentanil Ambalaj: 10µg/2 mLx5 ampul : : 50µg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: İntravenözEndikasyonları: Dengeli bir genel anestezininbaşlatılması ve sürdürülmesi
Deposilin

Flakon IM İ.E. Ulagay Penisilin G benzatin Ambalaj: 1.200.000 IUx1 Flakon : : 2.400.000 IUx1 flakon. Eşdeğeri: BenzapenLA Flakon: 1.200.000

Volog

Krem BMS Halsinonid Ambalaj: 1 mg/gx20 g’lik tüp. Endikasyon: Kortikosteroidtedaviye yanıt veren atopik dermatit, kontakt dermatit, nö-rodermatit(lichen siplex cronicus) ekzematö-dermatit,

LinkomisinİE

Ampul IM/IV İ.E. Ulagay Linkomisin HCl Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul. Eşdeğeri: LincocinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkoles Ampul: 600 mg/2

Gingobil

Film Tablet Tripharma Ginkgo biloba ekstresi Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 film tablet. Eşdeğeri: Bilokan Forte Film Tablet: 40 mgx20
Grisovin

Tablet GSK Griseofulvin Ambalaj: 250 mgx25 Tablet : 500 mgx25 Tablet. Endikasyon: Topikaltedavinin uygun gö-rülmediği veya başarısız kaldığı deri, saçlıderi,

TetraCoq

Enjektör SanofiPasteur Saflaştırılmış difteritoksoidi 30 IU, saflaştırılmış tetanoz toksoidi 30 IU, Bordetellapertussis 4 IU (min), inaktive tip I poliomyelit virüsü

EyeVisol

Damla Bilim TetrahidrozolinHCl ‰5 Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon: Gözdealerji, hafif irritasyonlar veya nonspesifik ya da nezlevi konjunktivitlerebağlı konjunktiva

Maxidex

Oftalmik Pomat Alcon Deksametazon Ambalaj: %0.1×3.5 g’lik oftalmik tüp. Maxidex Oftalmik Süspansiyon Deksametazon Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri:

İnflased

Göz Damlası Bilim Diklofenak sodyum Ambalaj: 1 mg/mLx5 mL’lik damlalıklıplastik şişe. Eşdeğeri: VoltarenOphta Göz Damlası: 1mg/mLx5 mL(Novartis Ophtalmics). Endikasyon: Kataraktoperasyonlarının

Zefort

Solüsyon Merkez Lab. Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: ZefanSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Drogsan);ZefiranForte Solüsyon: %10x100ve 1000 mL(İlsan);Zefol Solüsyon:

Muskazon

Tablet Kurtsan Klorzoksazon 250mg, parasetamol 300 mg Ambalaj: 20tablet. Eşdeğeri: Mepadol Tablet: 20 tablet(Akdeniz);Parafon Tablet: 20 tablet(Gürel). Endikasyon: İskeletkasındaki ağrı

Kerasal

Pomat Orva Salisilik asit 0.05g (%5), üre (karbamid) 0.1 g (%10)/g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Kerasal Forte Pomat Salisilik asit
Aldactone

Tablet aris Spironolakton Ambalaj: 100 mgx16 tablet. AldactoneA Tablet Spironolakton Ambalaj: 25 mgx20 tablet. Endikasyon: Konjestif kalp yetmezliği ödemi, asitli

Lescol

Kapsül Novartis Pharma Fluvastatin Ambalaj: 40 mgx28 kapsül. Endikasyon: Primerhiperkolesterolemili ve mikst dislipidemili (Fredrickson Tip IIave IIb) hastalarda, yükselmiş olan

Kuiflex

Draje TriPharma Fenprobamat 200 mg,parasetamol 200 mg Ambalaj: 40 draje. Eşdeğeri: Kuilil Film Tablet: 40 tablet(Embil). Endikasyon: Kas iskeletsistemi hastalıklarında:

Regroton

Tablet NovartisPharma Rezerpin 0.25 mg, klortalidon50 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Hipertansiyonuntedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Rezerpin: Belirgin depresyonlar, Parkinson hastalığı,epilepsi

Asinpirine

Tablet İE Ulagay Asetilsalisilikasit Ambalaj: 300mgx100 Tablet. Endikasyon: İltihabi durumlarda, örneğin akut ve kronik romatizmalhastalıklarda; ağrılarda, örneğin baş ve diş

Hyzaar

Film Tablet MSD Losartan potasyum50 mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg Ambalaj: 28 Tablet. Eşdeğeri: EklipsPlus Film Tablet: 28tablet(Sanovel);SarvastanFilm Tablet: 28tablet(Eczacıbaşı). Hyzaar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir