Aurorix

Lak

Tablet

Roche

Moklobemid

Ambalaj: 150 mgx30 Tablet

: : 300 mgx30tablet.

Eşdeğeri: LobemLak Tablet: 150 mgx30Tablet,300 mgx30tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Depresif sendromlar ve sosyal fobi tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Moklobemide karşı bilinenhipersensitivitesi olanlarda, akut konfüzyonel durumlarda ve selegilin ilebirlikte kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar: Şizofrenik ya da şizoafektif psikozlu depresif hastalardakullanıldığında, şizofrenik semptomlarda artma görülebilir. Bu türhastalarda, mümkünse, uzun etkili nöroleptiklerle tedavi sürdürülmelidir.İntihar eğilimi olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Duyarlı kişilerde aşırıduyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Aynı zamanda serotonini artıran başkailaçların, özellikle tekrarlanan ilaç kombinasyonları şeklinde kullanılmasıdurumunda dikkatli olmak gerekmektedir. Bu durum özellikle klomipramin içingeçerlidir. Moklobemid ile dekstrometorfanın birlikte kullanımı önerilmez. Tammental uyanıklık gerektiren aktivitelerde (örn. motorlu araç kullanımı)tedavinin erken döneminde dikkatli olunmalıdır. Gebelik süresince olabilecekyararı ile fetus için oluşabilecek riskler tartılmalıdır. Moklobemid, annesütüne çok az miktarda geçmesine rağmen, ilaç tedavisinin devamının emzirenanneye olabilecek yararı ile bebek için oluşabilecek riskler tartılmalıdır.

Yan Etkileri: Uyku bozukluğu, ajitasyon, sıkıntı,iritabilite, baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi, ağız kuruluğu, vizüelrahatsızlıklar, gastrointestinal şikayetler ve kızarıklık, kaşıntı, ürtiker veateş basması gibi deri reaksiyonları görülebilir. Konfüzyon görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Moklobemidin selegilin ile kullanımıkontr-endikedir. Moklobemid opiyatların etkilerini artırdığın-dan, builaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir. Petidin ile birlikte kullanımıönerilmemektedir. Simetidin, moklobemidin metabolizmasını uzatır. Sempatomimetikajanların sistemik uygulamalarının farmakolojik etkisi artırılabilir vemoklobemid ile birlikte uygulanarak uzatılabilir.

Doz Önerisi: Önerilen doz aralığı, genellikle iki ya da üç dozabölünerek uygulanan 300-600 mg/gündür. Başlangıç dozu günde 300 mg’dır ve ağırolgularda 600 mg/gün’e kadar yükseltilebilir. Doz yemeklerden sonraalınmalıdır.

<

Glifor

Film Tablet Bilim Metformin Ambalaj: 850 mgx100 tablet. Eşdeğeri: GlucophageFilm Tablet: 850mgx100 tablet(Merck). Endikasyon: Diabetesmellitusun, diyetle normal bir vücut ağırlığı

Fito

İntertulle Tripharma tritikum vulgaresulu ektsresi 0.60 g, etilenglikol monofenil eter 0.04 g Ambalaj: 10×10 cm’lik 5 gazlı bez içerenambalaj. Fito

Lincocin

Ampul IM/IV Eczacıbaşı Linkomisin HCl Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul. Eşdeğeri: Linkomed Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Koçak);bhemolitik streptokok enfeksiyonlarında,Lincocintedavisi en
Cromabak

Göz Damlası Gürel Sodyum kromoglikat %2 Ambalaj: 5 ve 10 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: AllergoComod GözDamlası: %2×10 mL(Biem);AllergocromGöz Damlası: %2×10

Serdep

Kapsül Fako Sertralin HCl Ambalaj: 50 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: SelectraKapsül: 50 mgx14 Kapsül(Sanovel);SeralinKapsül: 50 mgx14 Kapsül(Eczacıbaşı). Endikasyon: Depresyontedavisinde (hastalarda mani

Setamol

Pediyatrik Eliksir Yeni İlaç Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: aPerPediyatrik Şurup: 120 mg/5mLx150 mL(Aroma);Calpol Süspansiyon: 120 mg/5 mLx150

Scabin Fort

Likit Abdiİbrahim Benzil benzoat Ambalaj: 12 g/100 gramlık ambalaj. Endikasyon: Uyuz vebitlenmeyi tedavi eder. Kontra Endikasyon: Duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Uyarılar: Gözlerde
Aromer

Solüsyon Aroma Merbromin%2 Ambalaj: 20ve 50 mL’lik şişe. Endikasyon: Antiseptik, dezenfektan ve bakteriostatik özellikleriolan, tentürdiyot yerine kullanılabilen ve halk arasında

Sermion

Film Tablet Carlo Erba Nisergolin Ambalaj: 30 mgx30 tablet. Endikasyon: Serebral bo-zuklukla bağlantılı affektif, idraklailgili, davranışsal ve so-matik bozukluklar (kronik

Hippurin

Film Tablet Yeni İlaç Metenamin hippurat Ambalaj: 1 gx28 ve 56 Tablet. Endikasyon: Özellikleuzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit, sistit, pyelit

Sekrol

Şurup Bilim Ambroksol HCI Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AmbreksŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Nobel);AmbrolŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Deva);FluibronŞurup:

Largactil

Ampul Eczacıbaşı Klorpromazin Ambalaj: 25 mg/5 mLx10 ampul. Largactil Kaplı Tablet Klorpromazin Ambalaj: 100 mgx30 tablet. Endikasyon: Vagolitik,sedatif ve antiemetik

Prakten

Şurup İlsan Siproheptadin HCI Ambalaj: 2 mg/5 mLx240 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SipraktinŞurup: 2 mg/5 mLx240 mL(İ.E.Ulagay) Endikasyon: Alerjikdermatozlar, saman nezlesi,

Rif

Ampul IM Koçak Rifamisin SV sodyum Ambalaj: 125 mg/1.5 mLx1 Ampul : : 250 mg/3mLx1 ampul. Eşdeğeri: RifocinAmpul: 125 mg/1.5

Tripacel

Ampul SanofiPasteur Pertussis toksoidi10 µg, difteri toksoidi30IU, tetanoz toksoidi40IU/0.5 mL Ambalaj: 0.5 mL’lik tek doz aşı. Endikasyon: Adsorbe difteri ve
Klorheksol Scrub

Solüsyon Merkez Lab. Klorheksidin glukonat%4 Ambalaj: 1000 mL’lik şişe ve 3 mL’lik tek dozluk ambalaj. Eşdeğeri: Klorhex Solüsyon: 1000 mL(Drogsan).

Enbrel

Flakon Wyeth Etanersept Ambalaj: 25 mgx4 flakon ve 1 mL çözücü içeren 4 enjektör. Endikasyon: Yetişkinlerdemetotreksat dahil (kontrendike değil ise),

Zeprid

Ampul Nobel Sülpirid Ambalaj: 100mg/2 mLx 6 ampul. Eşdeğeri: MeresaAmpul: 100 mg/3 mLx6 ampul(Adeka). Zeprid Kapsül Sülpirid Ambalaj: 50mgx30 kapsül.

Gerofen

Film Tablet Münir Şahin İbuprofen Ambalaj: 200 mgx20 tablet. Eşdeğeri: NurofenDraje: 200 mgx20 draje(Abdi İbrahim);RepozalTablet: 200 mgx20 tablet(Günsa). Endikasyon: Romatoidartrit,

Sefoksim

Flakon IM/IV Fako Sefotaksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik

Citol

Film Tablet Abdi İbrahim Sitalopram Ambalaj: 20 mgx28 ve 56 tablet : : 40 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Cipram Film Tablet:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir