Aurorix

Lak

Tablet

Roche

Moklobemid

Ambalaj: 150 mgx30 Tablet

: : 300 mgx30tablet.

Eşdeğeri: LobemLak Tablet: 150 mgx30Tablet,300 mgx30tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Depresif sendromlar ve sosyal fobi tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Moklobemide karşı bilinenhipersensitivitesi olanlarda, akut konfüzyonel durumlarda ve selegilin ilebirlikte kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar: Şizofrenik ya da şizoafektif psikozlu depresif hastalardakullanıldığında, şizofrenik semptomlarda artma görülebilir. Bu türhastalarda, mümkünse, uzun etkili nöroleptiklerle tedavi sürdürülmelidir.İntihar eğilimi olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Duyarlı kişilerde aşırıduyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Aynı zamanda serotonini artıran başkailaçların, özellikle tekrarlanan ilaç kombinasyonları şeklinde kullanılmasıdurumunda dikkatli olmak gerekmektedir. Bu durum özellikle klomipramin içingeçerlidir. Moklobemid ile dekstrometorfanın birlikte kullanımı önerilmez. Tammental uyanıklık gerektiren aktivitelerde (örn. motorlu araç kullanımı)tedavinin erken döneminde dikkatli olunmalıdır. Gebelik süresince olabilecekyararı ile fetus için oluşabilecek riskler tartılmalıdır. Moklobemid, annesütüne çok az miktarda geçmesine rağmen, ilaç tedavisinin devamının emzirenanneye olabilecek yararı ile bebek için oluşabilecek riskler tartılmalıdır.

Yan Etkileri: Uyku bozukluğu, ajitasyon, sıkıntı,iritabilite, baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi, ağız kuruluğu, vizüelrahatsızlıklar, gastrointestinal şikayetler ve kızarıklık, kaşıntı, ürtiker veateş basması gibi deri reaksiyonları görülebilir. Konfüzyon görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Moklobemidin selegilin ile kullanımıkontr-endikedir. Moklobemid opiyatların etkilerini artırdığın-dan, builaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir. Petidin ile birlikte kullanımıönerilmemektedir. Simetidin, moklobemidin metabolizmasını uzatır. Sempatomimetikajanların sistemik uygulamalarının farmakolojik etkisi artırılabilir vemoklobemid ile birlikte uygulanarak uzatılabilir.

Doz Önerisi: Önerilen doz aralığı, genellikle iki ya da üç dozabölünerek uygulanan 300-600 mg/gündür. Başlangıç dozu günde 300 mg’dır ve ağırolgularda 600 mg/gün’e kadar yükseltilebilir. Doz yemeklerden sonraalınmalıdır.

<

Hycamtin

Flakon GSK Topotekan HCl Ambalaj: 4 mgx1 ve 5 flakon. End.: Metastatik over kanserinde ilkbasamak tedavisi veya izleyen kemoterapinin başarısız

Arveles

Çentikli FilmTablet İE Ulagay Deksketoprofen Ambalaj: 25 mgx20 tablet. Endikasyon: Musküloskeletal ağrı, dismenore, diş ağrısı, postoperatifağrı gibi hafif ve orta

Avelox

İnfüzyonSolüsyonu Bayer Moksifloksasin Ambalaj: 400 mg/250 mLx1 flakon Avelox Film Tablet Moksifloksasin Ambalaj: 400 mgx7 tablet. Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmaların neden
Kapril

Tablet M. Nevzat Kaptopril Ambalaj: 25 mgx48 tablet. Endikasyon: ACEinhibitörü olarak hipertansiyonun inisyal tedavisinde (böbrek fonksiyonlarıbozuk olanlarda, başka ilaçlarla tedaviye

Largactil

Ampul Eczacıbaşı Klorpromazin Ambalaj: 25 mg/5 mLx10 ampul. Largactil Kaplı Tablet Klorpromazin Ambalaj: 100 mgx30 tablet. Endikasyon: Vagolitik,sedatif ve antiemetik

Sifloks

Film Tablet Eczacıbaşı Siprofloksasin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: CiprasidFilm Tablet: 500mgx14 tablet(Yeni İlaç);Cipro Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Biofarma);CiproktanFilm Tablet:

Lopermid

Tablet Saba Loperamid HCI Ambalaj: 2 mgx40 tablet. Endikasyon: Akut nonspesifikdiyare ve iltihabi bağırsak hastalıklarıyla ilgili kronik diyarelerinsemptomatik tedavisinde endikedir.
BCgSSI Kültürü

Flakon Biomeks BCG, Danimarka 1331suşu 30 mg (=108Koloni Formasyon Ünitesi) Ambalaj: 4 liyofilize Flakon. Endikasyon: Geçici hücre karsinomu ve insitu

Desyrel

Tablet Çınay Trazodon HCI Ambalaj: 50 mgx30 Tablet : 100 mgx30 tablet. Endikasyon: Anksiyeteylebirlikte olan veya olmayan değişik tipte depresyonlar

AlcaC

Efervesan Tablet Novartis CH Kalsiyum asetilsalisilat500 mg, C vitamini 250 mg Ambalaj: 10 tablet. Endikasyon: Ağrı,ateş ve soğuk algınlığı tedavisinde

Elevit Pronatal

Film Kaplı Tablet Bayer 12 Vitamin: A vitamini (retinol) 4000 I.U. (1201.2µg), B1vitamini (tiamin HCl) 1.6 mg, B2vitamini(riboflavin) 1.8 mg,

Ventodisks

Disk GSK Salbutamol sülfat Ambalaj: 200 µg/dozx8 dozluk 7 rotadisk ve 8 dozluk 7 rotadiskile 1 adet diskhaler. Endikasyon: Semptomlaroluştuğunda

Panalgine

Tablet Atabay Parasetamol 300mg, propifenazon 150 mg, kafein 30 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Baş ağrısı,migren, diş ağrısı ve diş

Locoid

Krem Santa Farma Hidrokortizon butirat Ambalaj: %0.1×30 g’lik ambalaj Locoid Lipokrem Hidrokortizon butirat Ambalaj: %0.1×30 g’lik ambalaj Locoid Merhem Hidrokortizon
Cefizox

Flakon IM Eczacıbaşı Seftizoksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain Ampulü : 1 gx1Flakon ve 3

Brodil

Şurup Sanovel efedrin HCI 6.666mg, gayafenesin 100 mg/5 mL Ambalaj: 150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Broksin Şurup: 150 mL(TriPharma). Endikasyon: Hafif

Stilizan

Ampul Dr. F.Frik TrifluoperazinHCI Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 ampul. Stilizan Draje TrifluoperazinHCI Ambalaj: 1 mgx30 draje : : 2 mgx30

Pomat İchthyol

Pomat Aroma İhtamol %10 Ambalaj: 20 g’lik tüp. Eşdeğeri: İchtioleePomat(Radyum);İhtamol Merhem: (MerkezLab.);Pommade İchthyolePomat(Günsa). Endikasyon: Lokal antiseptikolarak ekzema, fronküloz, psö-riazis ve

Zoprol

Mikropellet Kapsül Toprak Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: Aprazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);DegastrolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Deva);HelicolMikropellet Kapsül: 30

Urosin

Film Tablet Yeni İlaç Ofloksasin Ambalaj: 200 mgx10 tablet. Eşdeğeri: DrovidFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Drogsan);Girasid Film Tablet: 200 mgx10 Tablet(Abfar);MenefloksFilm Tablet:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir