Avelox

İnfüzyonSolüsyonu

Bayer

Moksifloksasin

Ambalaj: 400 mg/250 mLx1 flakon

Avelox

Film Tablet

Moksifloksasin

Ambalaj: 400 mgx7 tablet.

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, kronik bronşitinakut alevlenmesi, toplumdan edinilmiş pnömoni, akut sinüzit enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Moksifloksasine ya da diğer kinolonlara bilinen aşırıduyarlılık durumunda, gebelik ve emzirme döneminde, çocuklar ve adölesanlardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Kinolon tedavisi ile nöbetler görülebilir. Nöbetlereeğilim yaratabilen ya da nöbet eşiğini düşürebilen merkezi sinir sistemibozuklukları olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda önerilmemektedir.Bazı durumlarda, ilk uygulamadan hemen sonra aşırı duyarlılık ve alerjikreaksiyonlar ortaya çıkabilir; bu durumda hekimin derhal durumdan haberdaredilmesi konusunda hastalar uyarılmalıdır. Çok nadir durumlarda anafilaktikreaksiyonlar yaşamı tehdit edici bir şoka kadar ilerleyebilir ve bazı olgulardabu durum ilk uygulamadan sonra meydana gelebilir. Hastalar araç ya da makinekullanmadan önce nasıl reaksiyon verdiklerini kontrol etmeleri konusundauyarılmalıdır. Hastalara UV ışınları ya da güneş ışığına fazla maruz kalmaktankaçınmaları tavsiye edilmelidir.

Yan Etkileri: Karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı, diyare, kusma,dispepsi, karaciğer fonksiyon testi bozukluğu, hipokalemisi olan hastalarda QTuzaması, tat bozukluğu, baş dönmesi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Antasitler, antiretroviral ilaçlar ve magnezyum,alüminyum ve demir gibi diğer mineralleri içeren preparatlar, oralmoksifloksasin dozu alındıktan en az 4 saat önce veya 2 saat sonrauygulanmalıdır.

Doz Önerisi: Aveloxİnfüzyon Solüsyonu: Avelox İnfüzyon Solüsyonugünde bir kez uygulanır ve bu doz aşılmamalıdır. Tedavisüresi, endikasyonun şiddetine ya da klinik yanıta göre belirlenmelidir.Toplumdan edinilmiş pnömoni tedavisinde önerilen süre 7-14 gündür. İntravenözuygulama için infüzyon süresi 60 dakikadır.Avelox Infüzyon Solüsyonudoğrudan veya aşağıdaki enfüzyon solüsyonlarıyla birliktebir ttüpü ile uygulanabilir. Aşağıda belirtilen solüsyonların,Aveloxilebirlikte uygulanmasıyla, oda sıcaklığında 24 saat stabil kalan karışımlaroluşturduğu görülmüştür veAveloxInfüzyon Solüsyonuile geçimli olduğusaptanmıştır: Enjeksiyonluk su, %0.9’luk sodyum klorür, 1 molar sodyumklorür, %5’lik glukoz, %10’luk glukoz, %40’lık glukoz, %20’lik ksilitol,ringer solüsyonu, ringer laktat solüsyonu. Çocuklarda ve 18 yaşın altındakiadölesanlarda moksifloksasin kullanımı kontrendikedir.Avelox Film Tablet: Önerilendoz, tüm endikasyonlar için günde bir kez 400 mg (1 tablet)’dir ve bu dozaşılmamalıdır. Tablet yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır veyemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Kronik bronşitin akut alevlenmesinde 5gün; toplumdan edinilmiş pnömonide 10 gün; akut sinüzitte 7 gün.Belirtilen süreler aşılmamalıdır.

<

Proctolog

Rektal Krem Abdiİbrahim Ruskojenin 0.005 g,trimebutin 0.058 g/g Ambalaj: 20 g’lik tüp. Proctolog Supozituvar Ruskojenin 10 mg,trimebutin 120 mg Ambalaj:

Serophene

Tablet Serono klomifen sitrat Ambalaj: 50 mgx10 tablet. Eşdeğeri: GonapheneTablet: 50 mgx10 tablet(Organon);KlomenTablet: 50 mgx10 tablet(Koçak). Endikasyon: Eşlerifertil ve potent

Tetavax

Enjektör Sanofi Pasteur Saflaştırılmış tetanoztoksoidi (adsorbe) 40 IU Ambalaj: 0.5 mL’lik uygulamaya hazır 1 enjektör. Endikasyon: Tetanoz hastalığına karşı aktif
XyloComod

Nazal Sprey Biem Ksilometazolinhidroklorür 1 mg/mL Ambalaj: 15 mL’lik şişe. Endikasyon: Sinüzit,saman nezlesi de dahil perennial ve allerjik rinitler ile

Ticlid

Film Tablet SanofiAventis Tiklopidin HCI Ambalaj: 250 mgx30 film tablet. Eşdeğeri: AgretikFilm Tablet: 250 mgx20tablet(İlsan);Ticlocard Film Tablet: 250 mgx30 tablet(Koçak).

Bellargal

Draje NovartisPharma Total belladon alkoloidleri0.1 mg, ergotamin tartarat 0.3 mg, fenobarbital 20 mg Ambalaj: 20draje. Endikasyon: Endokrinsistemde: Menopozsıkıntıları, dismenore, hipertiroidide

Emedur

Ampul SanofiAventis Trimetobenzamid Ambalaj: 200 mg/2 mLx 6 ampul. Eşdeğeri: AntiVomit Ampul: 200 mg/2 mLx 6 ampul(Deva);Vomet Ampul: 200 mg/2
Liquifilm Tears

Solüsyon Abdiİbrahim Polivinil alkol%1.4 Ambalaj: 15 mL’lik ambalaj. Endikasyon: Suni gözyaşıolarak kullanılır. Doz Önerisi: Gereksinime gö-re günde 1 damla kullanılır.

Flaton

Draje Bilim Pankreatin 175 mg,hemiselülaz 50 mg, sığır safra ekstresi 25 mg, simetikon 50 mg Ambalaj: 30 ve 60 draje.

Doladamon P

Draje İ.E.Ulagay Parasetamol 300mg, siklonyum bromür 10 mg, kodein fosfat 15 mg. Ambalaj: 20draje. Endikasyon: Orta ve şiddetli ağrıların giderilmesindeendikedir.

Vasoplan

Ampul Mustafa Nevzat Pentoksifilin Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 ve 5 ampul. Eşdeğeri: TrentalAmpul: 100 mg/5 mLx5 ampul(SanofiAventis);TrentilinAmpul: 100 mg/5 mLx5

Histazol

Tablet İ.E.Ulagay Astemizol Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Endikasyon: Deri ileilgili allerjilerde, dermatit ve allerjik göz kaşıntılarında,özellikle konjunktivit ve mevsimsel ve

Aspirin

Tablet Bayer Asetilsalisilikasit Ambalaj: 100mgx20 Tablet : 500 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Aluminyumhidroksit 220 mg, magnezyum hidroksit 195 mg, simetikon 25

Cusimolol

Göz Damlası Alcon Timolol maleat Ambalaj: %0.5×5 mL’lik plastik şişe. Eşdeğeri: Timabak Göz Damlası: ‰5×5 mL(Gürel);TimololPOS Göz Damlası: ‰5x5mL(Biem);TimopticOftalmik Solüsyon:

Capila Savon

Kurtsan Çöktürülmüş kükürt2.5 g, ardıç katranı 4 g, hint yağı 1 g, gül yağı 0.5 g, tıbbi sabun 82g Ambalaj:
Vasolapril

Tablet Deva enalapril maleat Ambalaj: 10 mgx20 Tablet : : 20 mgx20 tablet. Eşdeğeri: EnalapTablet: 10 mgx20 tablet(Saba);enaprilTablet: 10 mgx20

Rifex

Kapsül Atabay Rifampisin Ambalaj: 150 mgx16 Kapsül : : 300 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: RifadinKapsül: 150 mgx16 Kapsül, 300mgx16 Kapsül(SanofiAventis);Rifcap Kapsül:

Penicillin G Potasyum

Flakon İ.E. Ulagay Kristalize penisilinG potasyum Ambalaj: 500.000 IUx1 Flakon ve çö-zücü : : 1.000.000IUx1 Flakon ve çö-zücü. Eşdeğeri: KristapenFlakon:

Uman Albumin Biagini

Flakon Onko İnsan albümini Ambalaj: %20: 50 mLx1 flakon, 100 mLx1 flakon. Eşdeğeri: AlbaFlakon: %20: 100 mLx1 Flakon(Biem);AlbuminaUmana ISI Flakon:

Erbolin

Mikropellet Kapsül Biofarma omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);OmeprazidMikropellet Kapsül: 20 mgx14kapsül(Nobel);Omeprol Kapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan);ProsekEnterik

Molit

Ampul Adeka Hiyosin nbutilbromür Ambalaj: 20mg/1 mLx6 ampul. Eşdeğeri: Buscopan Ampul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Eczacıbaşı);ButopanAmpul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Biofarma);Spazmotek Ampul:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir