Avil

Ampul

İlsan

Feniraminmaleat

Ambalaj: 50mg/2 mLx5 ampul.

Avil

Şurup

Feniraminmaleat

Ambalaj: 15 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Avil

Tablet

Feniraminmaleat

Ambalaj: 25 mgx20 tablet.

Endikasyon: Aşırı duyarlık reaksiyonlarıyla çeşitli nedenlerdenkaynaklanan kaşıntıların tedavisinde endikedir. Akıntılı mukozailtihaplarında ve sulanan ekzemalarda, ek belirti olan sıvı sızıntısınıazaltır. Alerjik hastalıklarla ilgili yakınmalar (aşırı duyarlıkbelirtileri); aksırık nö-betleri, burunda kaşıntı ve ifrazatlabirlikte seyreden saman nezlesi (pollinosis), gözde konjunktivailtihabı, ürtiker ve deride kızarıklık ve şişkinlik yapan kaşıntılıekzema (nö-rodermatit). Ürtikerlerde, anafilaktik reaksiyonlarda,anjiyoödemlerin tedavisinde parenteral olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Gebeliğin ilk 3 ayında, yeni doğanlarda ve prematürelerde,emzirenlerde, astma dahil alt solunum yolları hastalıklarında,feniramin ve benzer yapıdaki diğer antihistaminiklere karşı aşırıduyarlı olanlarda, MAO inhibitörleriyle tedavi gö-renlerde kullanılmamalıdır.Ayrıca, stenozlu peptik ülser, piloroduodenal obstrüksiyon, semptomatikprostatik hipertrofili hastalarda ve 60 yaş ve yukarısındakilerdebaş dönmesi ve hipotansiyon oluşturabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

Uyarılar: Feniramin, önerildiği şekilde kullanıldığı zamanbile hastaların şehir trafiğine aktif olarak katılmalarını ve bazımakineleri kullanmalarını güçleştirecek kadar reaksiyon yeteneğiniazaltabilir.Bu durum özellikle alkolle birlikte alınması halindesözkonusudur.

Yan Etkileri: Yorgunluk, midebağırsak bozuklukları, anoreksi,ağızdaburun ve boğazda kuruluk, idrar tutulması, çarpıntı ve aşırıduyarlık belirtileri, bulanık görme, çift görme, baş dönmesi, öfori,parestezi, tinnitus gibi yakınmalara yol açabilir. Kaşıntı, fotosensitivite,deri dö-küntüleri, sedasyon, senkop, konfüzyonal durumlar yapabilir.

İlaç Etkileşimleri: Santral etkili ilaçların, örneğin trankilizanların,hipnotiklerin, antianksiyete ilaçların ve depresan analjeziklerin,nö-roleptiklerin, MAO inhibitörlerinin, sedatiflerin ve alkolünetkisini artırabilir.

Doz Önerisi: Avil Ampul: Olgunun ağırlığına gö-re günde 1-2 kez ½-1 Ampulyavaş yavaş (dakikada 1 mL) IV veya IM olarak uygulanır. 6 ay3 yaşındakiçocuklara IM yoldan 1-2 kez 0.4-1 mL; 4 yaşından büyük çocuklara günde1-2 kez 0.8-2 mL uygulanır. Tek bir dozun etki süresi 4-8 saattir.

Avil Tablet: Pozoloji her olguda hastaya gö-reayarlanmalıdır. Yaşamsal bir tehdidin söz konusu olmadığı durumlardabaşlangıç dozu olabildiğince düşük tutulmalıdır. Günde 3 mg/kg’yiaşan dozlar kullanılmamalıdır. Tabletler yemeklerden sonra bir miktarsıvıyla çiğnenmeden yutulmalıdır.

Avil

Deri Merhemi

Feniraminmaleat

Ambalaj: 12.5mg/gx25 g’lik tüp.

Endikasyon: Kaşıntı, kızarıklık ve şişkinlik gibi yakınmalarınbulunduğu; allerjik deri lezyonları (örneğin ürtiker), bö-cek sokmalarıve ısırıkları, güneş yanığı, birinci derece yanıklar, nö-rodermatitde dahil olmak üzere ekzemalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 4 hafta ile 1 yaş arası bebeklerile küçük çocuklarda geniş cilt alanlarına sürülmemelidir.

Yan Etkileri: Geniş vücut yüzeylerine uygulanmasısedasyon ya da aşırı duyarlık reaksiyonu gibi sistemik etkilereneden olabilir.

Doz Önerisi: Cilt üzerine ince bir tabaka halinde lezyonunveya kaşıntının şiddetine gö-re günde bir kaç kaz sürülür. Genitoürinerbölgelerde kullanım durumunda, içerdiği mineral yağ, prezervatifinyırtılmasına ve sızıntıya neden olabileceğinden,Avil Merhemile prezervatifn temasından kaçınılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir