AYAK VE AYAK BİLEĞİ YUMUŞAK DOKU TRAVMASI:

 


Tanım: Genelllikle aktif yaşamın içinde olan genç nüfusta görülen ayak ve ayak bileğinin yumuşak dokularına tolere edeceğinden daha fazla mekanik yüklenme olması sonucu ortaya çıkan burkulmadır.


En çok ayak bileğinin lateral yerleşimli ligamentleri burkulur. En sık anterior talofibuler ligament olaya eşlik etmektedir. Günde 1/10 000 sıklıkta görülen ciddi toplumsal bir sorundur.  % 85 vakada,  ayak bileği plantar fleksiyon veya supinasyondayken inversiyon zorlanmasına maruz kalırsa burkulma ortaya çıkar. Bu da voleybol, basketbol ve futbolda sık maruz kalınan bir durumdur.


 


Bulgular:


Anterior Çekme testi: Anterior talofibuler ligament laksitesini gösterir. Talusun öne deplase olması testin + olduğunun göstergesidir.


Talar Tilt testi: Anterior talofibuler ve kalkaneofibuler ligament zedelenmelerini gösteren bir testtir.


Sindesmoz yırtığı: Anerior inferior tibiofibuler ligament, post inferior tibiofibuler ligament ve interosseos membrandan oluşan anatomik kompleksin yırtılması veya zedelenmesi durumudur.


Ayak bileği medialinde zedelenme: Medialde stabiliteyi sağlayan en önemli oluşum deltoid ligamenttir. Medial malleole yapışma yerinden avulsiyon kırığı olduğunda tedavi genellikle cerrahidir.


Grade I: Minimal ağrı , minimal şişme var ve laksite yoktur.


Grade II: Talar tilt testi ve öne çekme testinde laksite alınır ağrı ve şişme var.


Grade III: İleri derce ve orta derece  ağrı , şişme var. Genellikle alçı veya atel desteği olmadan mobilize olamaz. Anterior çekme ve talar tilt testi pozitiftir.


TEDAVİ:


Konservatif Medikal tedavi:


Buz uygulaması :  En az 20 dakikalık periyodlarda ilk 3 gün uygulanır.


Elastik bandajla kompresyon: Şiş olan maleoller çevresini saracak şekilde çapraz sargı ile kompresyon uygulanır. Distal bölgenin dolaşımını bozacak bozmamaya dikkat edilmelidir.


Elevasyon: İlk 48-72 saatte kalp seviyesinin üstünde olacak şekilde elevasyon yapılır.


NÖRALTERAPİ:


 


0 Yumuşak doku zedelenmelerinde dokunun çabuk toparlanması için yukardaki temel tedavilere ek olarak bölgesel nöralterapi uygulaması ve segmente quadell uygulaması hastanın iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Nöralterapi ile yapılan  işlem,  VSS üzerindeki akut irritasyonun kaldırılmasıdır. Lenfatk sistemin aktife edilmesi ve yıkım ürünlerinin uzaklaştırılmasını sağlamaktır.Nöralterapi uygulanan  hastalar, travmanın ilk gününde dahi şişlik ve ağrı yönünden daha rahat bir gece geçirmektedirler.


Tedaviye Adler Langers noktalarının muayenesi ile başlanır.


Kipler cilt kaydırma testi ile pozitif  bulunan segmentler tespit edilir.


Lokal tedavi: Eklem çevresine dairesel quadeller , cilt, cilt altı, ligamentler ve eklem kapsülünün nöralterapi ile uyarılır. Akut zedelenmelerde hergün lokal uygulama yenilenir. Akut dönem geçtikten sonra (72 saatten sonra)  haftada 1-2 uygulama yapılabilir genellikle 3 haftada sorunsuz olarak iyileşme sağlanır.


Segmental Tedavi: Ayak ve ayak bileğinin inervasyonu L1-S5 e kadar quadell uygulaması yapılır. Segmental tedavi ile tüm segmentler ( dermatom, miyotom, segmen içindeki kemik ünite( osteotom), viserotom ) regüle edilir. Her lokal uygulamadan sonra mutlaka segmentte uyarılmalıdır.


Üst Segment tedavisi: L2 pleksus uyarılması ve kanalis sakralis uygulaması ile alt ekstremite sempatik ve parasempatik regülasyonu sağlanır. Alt ekstremite afferent ve efferent motor ve duyu sinirleri uyarılır. Haftada 1-2 sıklıkta uygulanır.


Bozucu alan regülasyonu: L1 ve L1 in distalinde kalan  segmentlerin  maruz kaldığı,  herhangi bir odak araştırılır.  Kinesyolojik değerlendirmesi yapılır. Bozucu alan tedavisi yapılır. Bu bölgede geçirilmiş ve sorunsuz olarak kaynamış bir kırık bozucu alan olabilir. Yapılacak bozucu alan regülasyonunda periost  uyarısı önemlidir.  Periost uyarılmasıda, asepsi ve antisepsi kurallarına dikkatle uyulmalıdır. Bozucu alan uyraısı tüm tedavi sürecinde sadece bir kere yeterli olabilir. Ancak bozucu alanın regüle olup olmadığı kinesyolojik olarak test etmeli, regüle olmadıysa tekrar nöralterapi uygulaması yapılmalıdır.


Alt Ekstremite Dolaşım Protokolü: Travmanın maruz kaldığı ekstremitenin,  kanlanması ve lenfatik akışkanlığın mevcudiyeti çok önemlidir. Bu nedenle dolaşım protokolü atlanmaması gereken önemli bir uygulamadır. Uygulama şekli Şekil .. de gösterilmektedir.


OZON TEDAVİSİ


Ayak ve ayak bileği yumuşak doku zedelenmesinde, dokunun oksijenizasyonu, ozonun analjezik etkisi,  ozonun ,TGH( Transforming Growth Hormon)  salınımını arttıran, sitokinler üzerine olan etkisi sebebiyle tedavide önemli bir yeri vardır.


Torbalama yöntemi:  Travmaya maruz kalan ekstremiteye 50µgr/cc dozunda ozon uygulanır.  Ekstremitenin nemli olması ozon emilimini arttırır. Haftada 1-3 seans, toplam 10 seans uygulama tavsiye edilmektedir.


Ozonun Lokal enjeksiyonu: 20 cc lik ozona dirençli malzemeden yapılmış (kauçuk olmayan) enjektör ve 15-20µgr/cc dozunda ozon kullanılır. Lezyonun çevresine dental uçla, her bölgeye 1-2 cc olacak şekilde ozon uygulanır. Uygulama hızlı yapılırsa ve ozon konsantrasyonu yüksekse ağrı oluşur. Ancak bu ağrı ilk 2 dakikadan sonra yavaşlayarak 20 dakika içinde tamamen geçer.


Majorotohemoterapi: Klinik uygulamalarımdalokal travmalar için genellikle major otohemoterapi uygulamıyorum. Ancak literatürde majorotohemoterapi önerilmektedir.


Op.Dr.Hasan DOĞAN


www.denizliozon.com

<

Zelium

Kapsül Eczacıbaşı Sibutramin HClmonohidrat Ambalaj: 10 mgx28 kapsül : : 15 mgx28 kapsül. Eşdeğeri: ReductilKapsül: 10 mgx28 kapsül, 15 mgx28
Çömlekçi Sağlık Ocağı

Çömlekçi Sağlık Ocağı internet sitesi adresi sistemimizde kayıtlı değildir… Randevu almak için alt kısımdaki Çömlekçi Sağlık Ocağı künye bilgilerinden santral

Beymelek Sağlık Ocağı

Beymelek Sağlık Ocağı internet sitesi adresi sistemimizde kayıtlı değildir… Randevu almak için alt kısımdaki Beymelek Sağlık Ocağı künye bilgilerinden santral
Oluközü Sağlık Ocağı

Oluközü Sağlık Ocağı internet sitesi adresi sistemimizde kayıtlı değildir… Randevu almak için alt kısımdaki Oluközü Sağlık Ocağı künye bilgilerinden santral

Seyitömer Sağlık Ocağı

Seyitömer Sağlık Ocağı internet sitesi adresi sistemimizde kayıtlı değildir… Randevu almak için alt kısımdaki Seyitömer Sağlık Ocağı künye bilgilerinden santral

Söğütlü Sağlık Ocağı

Söğütlü Sağlık Ocağı internet sitesi adresi sistemimizde kayıtlı değildir… Randevu almak için alt kısımdaki Söğütlü Sağlık Ocağı künye bilgilerinden santral
Yıldırım Sağlık Ocağı

Yıldırım Sağlık Ocağı internet sitesi adresi sistemimizde kayıtlı değildir… Randevu almak için alt kısımdaki Yıldırım Sağlık Ocağı künye bilgilerinden santral

Stressavar besinler

Stresle ilgili birçok önlem ve tedavi yöntemleri vardır. İşte stressavar yiyecekler… Günlük hayatta işle ilgili sorunlar, ailevi tartışmalar, maddi yükümlülükler,

Varis kâbusu

Kış aylarında daha da artıyor… Kış aylarında havanın soğuk olması nedeni ile sosyal aktivitelerimizle birlikte günlük hareketimiz de azalıyor. Karlı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir