Ayra

Tablet

Sanovel

Kandesartan sileksetil

Ambalaj: 8mgx28 tablet

: : 16 mgx28tablet.

Eşdeğeri: AtacandTablet: 8 mgx28 tablet,16 mgx28 tablet(AstraZeneca).

Endikasyon: Hipertansiyonun her derecesinde etkilidir.

Kontra Endikasyon: Kandesartana karşı aşırı duyarlılık, gebelik ve emzirmedönemlerinde ve ciddi hepatik bozukluk ve/veya kolestaziste kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ağır intravasküler sıvı kaybıolan hastalarda (yüksek doz diüretik alan hastalar gibi), semptomatikhipotansiyon oluşabilir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalardakullanıldığında, serum potasyum ve kreatinin düzeyleri, periyodik olarakölçülmelidir. Hemodinamik aort ya da mitral kapak stenozu olan ya daobstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda, kandesartan çok dikkatlikullanılmalıdır. İskemik kardiyopatisi ya da iskemik serebrovaskülerhastalığı olanlarda, aşırı kan basıncının düşmesi, miyokardiyal enfarktüs yada inmeye (strok) neden olabilir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, sırt ağrısı,baş dönmesi, bulantı, öksürük, influenza benzeri semptomlar, yorgunluk, karınağrısı, diyare, faranjit, periferal ödem, kusma, bronşit, rinit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kandesartanın antihipertansif etkisi diğerantihipertansiflerle arttırılabilir. Reninanjiyotensinaldosteron sisteminietkileyen diğer ilaçlarla kullanıma dayanarak potasyumtutucu diüretikler,potasyum preparatları, potasyum içeren yapay tuzlar ya da potasyum düzeyiniarttıran ilaçlar (heparin gibi) serum potasyumunu arttırabilir. ACEinhibitörleri ile lityumun birlikte kullanımında serum lityum konsantrasyonlarındave toksisitede dönüşümlü artış bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu günde bir kez 4 mg’dir.Sürek dozu günde bir kez 8 mg’dir.Maksimum doz günde bir defa 16 mg’dir. Tedavi istenen kan basıncı yanıtına göreayarlanmalıdır. En yüksek antihipertansif etki tedavinin başlamasından sonraki4 hafta içinde elde edilir. Kandesartan sileksetil günde bir kez aç veya tokkarna alınabilir.

<

Crixivan

Kapsül MSD İndinavir sülfat Ambalaj: 400 mgx180 Kapsül. Endikasyon: Erişkinlerdeki HIv1 enfeksiyonununtedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlık gösteren hastalardakontrendikedir. Uyarılar:

Gefulvin Fort

Tablet SanofiAventis Griseofulvin Ambalaj: 500 mgx30 tablet. Endikasyon: Topikaltedavinin uygun gö-rülmediği veya başarısız kaldığı deri, saçlıderi, saç ve tırnakların mantar

Gynoflor

Vajinal Tablet Abdiİbrahim Laktobasilus asidofillus50 mg, estriol 0.03 mg Ambalaj: 6 tablet. Endikasyon: Vajinalakıntı;Candida albicansveGardnerellavaginalis’den oluşan vajinal enfeksiyonlar;antiseptik ajanlar ya
Alma

Pastil Akdeniz Dihidroksialüminyumaminoasetat 500 mg, magnezyum hidroksit 100 mg Ambalaj: 60 pastil. Endikasyon: Hiperasidite, mide ağrısı, mide ve duodenim ülserleri,dispepsi,

Cebedex

Göz/Kulak Damlası Abdi İbrahim Deksametazon Ambalaj: 5mg/5 mL’lik damlalık şişe. Eşdeğeri: DekortGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5 mL(Deva);DexaSine Göz Damlası: 5 mg/5

Bleolem

Liyofilize Ampul Atafarm Bleomisin Ambalaj: 15 IUx1 Ampul ve 5 mL’lik 1 çö-zücü ampul. Eşdeğeri: Bleocin Liyofilize Ampul: 15 IUx1

Motival

Tablet Biofarma Nimesulid Ambalaj: 100 mgx15 ve 30 tablet. Eşdeğeri: CoxulidTablet: 100 mgx15 tablet(Hüsnü Arsan);MesulidTablet: 100 mgx15 tablet(Pfizer);Nimes Tablet: 100
Loxasid

Film Tablet Toprak Siprofloksasin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: Ciprasid Film Tablet: 500mgx14 tablet(Yeni İlaç);CiproFilm Tablet: 500 mgx14 tablet(Biofarma);Ciproktan Film

Unacefin

Flakon IM, IV Fako Seftriakson disodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü : : 1

Volog

Krem BMS Halsinonid Ambalaj: 1 mg/gx20 g’lik tüp. Endikasyon: Kortikosteroidtedaviye yanıt veren atopik dermatit, kontakt dermatit, nö-rodermatit(lichen siplex cronicus) ekzematö-dermatit,

Granocyte 34

Flakon Eczacıbaşı Lenograstim(rekombinan insan koloni stimulan faktör) Ambalaj: 33.6 MIU (263 mcg)x1 flakon ve1 mL’lik çözücü ampul. Endikasyon: Uzunsüreli ağır

Zalain

Vajinal Supozituvar Adeka Sertakonazol Ambalaj: 300mgx1 supozituvar. Endikasyon: Vajinalmukozanın kandida enfeksiyonlarının lokal tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: İmidazolgrubu antimikotiklere duyarlık durumunda

Deksan

Şurup Deva Parasetamol 120mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, psö-doefedrin HCI 20 mg, klorfeniraminmaleat 2 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Metsil

Damla Bilim Simetikon Ambalaj: 66.6 mg/mLx30 mL’lik ambalaj. Metsil Süspansiyon Simetikon Ambalaj: 40mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Metsil Fort Tablet Simetikon

Omeprol

Kapsül İlsan omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);ErbolinMikropellet Kap–sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprazid MikropelletKapsül: 20 mgx14 kapsül(Nobel);ProsekEnterik Kapsül:
Codelsol

Göz/Kulak Damlası İ.E.Ulagay Prednizolon sodyumfosfat Ambalaj: %1×5 mL’lik plastik şişe. Eşdeğeri: Norsol Forte Göz/KulakDamlası: %1×5 mL(Bilim);PredForteOftalmik Süspansiyon: %1×5 mL(Abdi İbrahim).

Purgyl

Müshil Gazozu İstanbul Tartarik asit 22 g,sodyum bikarbonat 25 g/200 mL Ambalaj: 200 mL’lik şişe. Endikasyon: Bağırsaklarıntemizlenmesi ve kabızlığın giderilmesinde

Asidopan Plus

Çiğneme Tableti Wyeth Magaldrat 480 mg, simetikon20 mg Ambalaj: 30 ve 60 tablet. Eşdeğeri: SimelgatPlus Çiğneme Tableti: 30 ve 60

Tramadolor 100

Ampul İlsan Tramadol Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ve 10 ampul. Eşdeğeri: ContramalAmpul: 100 mg/2 mLx5 ampul(Abdi İbrahim). Endikasyon: Cerrahioperasyonlar sonrası

Azathioprine Atafarm

Tablet Atafarm Azatioprin Ambalaj: 50 mgx100 tablet. Eşdeğeri: Azathioprine PCH Tablet: 50 mgx100 tablet(Medİlaç);İmuran Film Tablet: 50 mgx100 tablet(GSK). Endikasyon:

Anexate

Enfüzyon IV Roche Flumazenil Ambalaj: 0.5 mg/5 mLx5 Ampul : 1 mg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: Benzodiyazepinlerin mer—ke-zi sedatif etkilerinintamamen veya

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir