Azathioprine PCH

Tablet

Med İlaç

azatioprin

Ambalaj: 50 mgx100 tablet.

Eşdeğeri: Azathioprine Tablet: 50 mgx100tablet(Atafarm);İmuran Film Tablet: 50 mgx100 tablet(GSK).

Endikasyon: Kortikosteroidlerle ve/veya diğer immünsupresifmadde ve yöntemlerle birlikte, organ nakli yapılan hastalarda endikedir.Azatioprin, tek başına ya da genellikle kortikosteroidler ve/veyadiğer yöntemlerle birlikte, aşağıda sayılan hastalıkları olan hastalarınbir kısmında, kortikosteroid tedavisinin kesilmesi veya dozununazaltılması dahil çeşitli klinik yararlar göstermiştir: Ciddi romatoidartrit, sistemik lupus eritematozus, dermatomiyosit/polimiyosit,otoimmün kronik aktif hepatit, pemfigus vulgaris, poliarteritis,otoimmün hemolitik anemi, kronik refrakter idiyopatik trombositopenikpurpura.

Kontra Endikasyon: Azatioprine karşı aşırı duyarlı olduklarıbilinenlerde kontrendikedir. Hastada 6-merkaptopurine (6-MP) karşıaşırı duyarlık varsa, azatioprine karşı da olası aşırı duyarlık bulunabilir.Gebe olduğu bilinenlerde azatioprin tedavisine başlanmamalıdır.

Uyarılar: Azatioprin, tedavi sırasında hastada gö-rülebilecektoksik etkiler gerektiği gibi izlenebilecekse kullanılmalıdır.Karaciğer işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sürekdozu önerilen dozların alt sınırındadır.Tedavi gö-ren annelerin sütündeazatioprin ve/veya metabolitleri gö-rülmemiştir. Ancak hastalar,azatioprinin gebelik ve emzirme dö-nemlerinde muhtemel risklerikonusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Genel halsizlik, baş dönmesi, kusma, ateş, titreme,kas ağrıları, artralji, karaciğer fonksiyon bozukluğu, kolestatiksarılık, pankreatit, kardiyak aritmiler ve hipotansiyongörülebilir. Alopesi, immünsupresyona devam edil-mesine rağmen olguların%80’inden fazlasında geri dö-nüşümlüdür.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinol, oksipurinol ve tioprinol, 6-merkaptopurinveya azatioprinle birlikte verildiğinde 6-MP ve azatioprin dozununorijinal dozunun dörtte birine indirilmesi gerekir. Azatioprin,süksinilkolin gibi depolarizan ilaçların oluşturduğu nö-romüskülerblokajı artırabilir ve tübokürarin gibi nondepolarizan ilaçlarınoluşturduğu blokajı azaltabilir. Azatioprinin, diğer kemik iliğibaskılayıcı ilaçlar uygulanan ya da kısa süre önce uygulanmışolan hastalarda dikkatle kullanılması gerekir.

Doz Önerisi: Günlük doz transplantasyon olgularında başlangıçiçin 5 mg/kg ve daha sonra oral yolla 1-4 mg veya diğer durumlarda2-2.5 mg/kg’dir.

<

Xamamine

Tablet Adilna Dimenhidrinat Ambalaj: 50mgx20 tablet. Eşdeğeri: AntiEm Tablet: 50 mgx20 tablet(Adeka). Endikasyon: Deniz tutması,uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs

Dolphin

Film Tablet Sanovel Diflunisal Ambalaj: 500mgx10 tablet. Endikasyon: Hafif ve orta şiddette ağrılarla(diş, çene ve KBB ameliyatları dahil tüm ameliyatlar

İmmucyst

Flakon SanofiPasteur BCG Connaught suşu81 mg (=10.5±8.7x108Koloni Formasyon Ünitesi) Ambalaj: 1 liyofilize Flakon ve 3mL çö-zücü flakon. Endikasyon: İntravezikal yolla,
Nyolol

Oftalmik Jel NovartisOphtalmics Timolol maleat Ambalaj: %0.1×5 mL’lik şişe. Endikasyon: İntraokülerbasıncı düşürmede etkilidir. Oküler hipertansiyon, kronik genişaçılı glokom (afakik hastalar

Nüklofer

Tonik Radyum Ferrus amonyak sitrat4.5 g Ambalaj: 180 gramlık şişe. Endikasyon: Bütün demireksikliği anemilerinde, posthemorajik anemiler, gebelik sonrasıhipokromik anemiler, çocuklarda

Promod

Toz Abbott Herbir ölçek (6.6g): Protein 5 g, yağ 0.60 g, karbonhidrat 0.67 g, su 0.60 g, kalsiyum 44mg, sodyum

Degastrol

Mikropellet Kapsül Deva Lansoprazol Ambalaj: 15 mgx28 Kapsül : 30 mgx14 ve 28 Kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14ve 28
LidCare

Solüsyon NovartisOphtalmics Disodyum edetat ‰1,borik asit %1.49, boraks ‰33, polisorbat %2, miranol 2 MCT mod %5, propilenglikol%1.93, PHMB %0.0002, saf

Histazol

Tablet İ.E.Ulagay Astemizol Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Endikasyon: Deri ileilgili allerjilerde, dermatit ve allerjik göz kaşıntılarında,özellikle konjunktivit ve mevsimsel ve

PlatosinS

Enjeksiyon Med İlaç Sisplatin Ambalaj: 10 mg/20 mLx1 vial : : 25 mg/50 mLx1 vial : : 50 m/100mLx1 vial.

Hylaform

Viskoelastik Jel Assos Hylan jeli Ambalaj: 5.5 mg/1 mLx1 cam şırınga veplastik koruyucu haznesi, iğne kilit mekanizması ve steril iğne

Asiviral

Krem Terra Asiklovir Ambalaj: 50mg/gx10 g’lik tüp. Eşdeğeri: Acyl Krem: 50 mg/gx10 g(Biofarma);Aklovir Krem: 50 mg/gx10 g(İlsan);Hernovir Krem: 50 mg/gx10

Prednol

krem Mustafa Nevzat Prednasinolonn Ambalaj: %12.5×30 g’lik tüp. Prednol Pomat Prednasinolon Ambalaj: %12.5×30 g’lik tüp. Endikasyon: Kontakt,kronik, allerjik seboreik dermatit;

Taxotere

Enjeksiyonluk Konsantre SanofiAventis Dosetaksel Ambalaj: 20 mg/0.5 mLx1 Flakon ve 1.5 mL seyreltici içeren 1Flakon : : 80 mg/2mLx1 Flakon
Cataflam

Draje Novartis Pharma Diklofenak potasyum Ambalaj: 50 mgx20 draje. Eşdeğeri: Dicloflam Draje: 50 mgx20 draje(Berksam);Dolorex Draje: 50 mgx20draje(TriPharma);KalidrenFilm Tablet: 50

Suprax

PediyatrikOral Süspansiyon Eczacıbaşı Sefiksim Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: ZimaksOral Süspansiyon İçin Toz: 100 mg/5mLx50 ve

Deprenil

Tablet Terra Opipramol 2HCl Ambalaj: 50 mgx30 tablet. Eşdeğeri: İnsidonDraje: 50 mgx30 tablet(Novartis Pharma),İnsominDraje: 50 mgx30 tablet(TriPharma),İnzetonTablet: 50 mgx30 tablet(İlsan),OpridonFilm

Clonex

Tablet Adeka Klozapin Ambalaj: 25 mgx50 Tablet : : 100 mgx50 tablet. Eşdeğeri: Leponex Tablet: 25 mgx50 tablet, 100 mgx50

Setiral

Film Tablet Toprak Setirizin 2HCI Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Eşdeğeri: Allerset Film Tablet: 10 mgx10tablet(Santa Farma);Cetryn Film Tablet: 10 mgx10

Lantus OptiPen

SC Enjeksiyon Solüsyonu SanofiAventis İnsülin glarjin 100U/mL Ambalaj: 3 mLx5 kartuş. Lantus OptiSet SC Enjeksiyon Kalemi İnsülin glarjin 100U/mL Ambalaj:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir