Baypress

Tablet

Bayer

Nitrendipin

Ambalaj: 10 mgx30 Tablet

: 20 mgx20 tablet.

Endikasyon: Kalsiyumantagonisti olarak, hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Nitrendipine karşı aşırı duyarlıkta, gebelik ve emzirmesırasında, stabil olmayan anjina pektorisde, akut miyokard enfaktüsünde akutkrizden sonraki ilk 4 hafta içinde kullanılmamalıdır. Nitrendipin, rifampisinile birlikte kullanılmamalıdır; çünkü enzim indüksiyonuna bağlı olarak,nitrendipin etkin plazma düzeyine ulaşamayabilir.

Uyarılar: Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalardanitrendipinin etkisi artabilir ve etki süresi uzayabilir. Şiddeti kişidenkişiye değişkenlik gösterebilen ilaca karşı reaksiyonlar, araba sürme veyamakina kullanma yeteneğini bozabilir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, asteni, çarpıntı, vazodilatasyon, bulantı,periferik ödem, sersemlik, göğüs ağrısı, hipotansiyon, taşikardi, karınağrısı, kabızlık, ishal, dispepsi, kusma, kas ağrısı, sinirlilik, tremor,vertigo, dispne, kaşıntı, döküntü, görme bozukluğu, bulanık görme bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Nitrendipinin antihipertansif etkisi,bblokerler ve diğer antihipertansif ilaçlar tarafındanpotansiyalize edilebi-lir.Diüretik ajanlarla birlikte kullanımı, başlangıçtanatriürez artışına yol açabilir. Nitrendipinle tedavi sırasında, pankuronyumgibi kas gevşetici ajanların etki süresi uzayabilir ve gücü artabilir. Sime-tidinve daha az derecede ranitidin, nitrendipin plazma seviyesini arttırabilir veetkisini potansiyelize edebilir. Digoksin ile birlikte alınması durumunda,digoksinin plazma seviyelerinde artış beklenmelidir. Rifampisin ile aynı andauygulandığında, nitrendipinin biyoyararlanımı belirgin bir şekilde azalır vekan basıncını düşürücü etkisi düşer. Greyfurt suyu ile birlikekullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinler için tavsiye edilen doz, günde 2 kez 10tablet (sabah ve akşam) veya sabahları bir kerede alınan 20 mg’dir. Tedavi,hastalığın şiddetine göre yürütülmelidir. Eğer daha yüksek dozlar gerekliyse,günlük doz tedricen 40 mg nitrendipine kadar çıkarılabilir (sabah ve akşamikiye bölünmüş olarak). Tabletler, yemeklerden sonra bir miktar sıvı ileyutulmalıdır. Tabletlerin aktif maddesi ışığa duyarlıdır ve folyo ile ışıktankorunmuştur. Bu nedenle, tabletler folyolarından sadece kullanımdan hemenönce çıkartılmalıdır.

<

Glucotrol XL

Kontrollu Salım Tableti Pfizer glipizid Ambalaj: 2.5 mgx20 Tablet : 5 mgx20 Tablet : 10 mgx20Tablet. Endikasyon: Tekbaşına uygun diyet

Deprenil

Tablet Terra Opipramol 2HCl Ambalaj: 50 mgx30 tablet. Eşdeğeri: İnsidonDraje: 50 mgx30 tablet(Novartis Pharma),İnsominDraje: 50 mgx30 tablet(TriPharma),İnzetonTablet: 50 mgx30 tablet(İlsan),OpridonFilm

Spectracef

Film Tablet Abdiİbrahim Sefditoren Ambalaj: 200 mgx20 ve 60 tablet. End.: 12 yaş ve üzeri yetişkinlerde, duyarlı bakterilerin nedenolduğu, kronik
Rinolar

Buğu Saba Mentol 0.5 g, ökaliptol2 g, gommenol 2 g, benjoin tentürü 10 g Ambalaj: 50 mL’lik şişe. End.: Soğuk

Heksa

Deri Merhemi Aroma OksitetrasiklinHCI 485 mg, polimiksin B sülfat 15 mg Ambalaj: 15 g’lik tüp. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler

Beklazon

krem Bilim Beklometazon dipropionat Ambalaj: ‰0.25×30 g’lik tüp. Beklazon Losyon Beklometazon dipropionat Ambalaj: %0.025×50 mL’lik şişe. Beklazon Pomat Beklometazon dipropionat

SivEx

Losyon Orva Sülfasetamid sodyum Ambalaj: %10×50 gram. Endikasyon: Aknevulgaris’in topikal tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Sülfonamidlereve sülfüre karşı duyarlığı bilinen kişilerde
Losefar

Kapsül Eczacıbaşı Sefaklor Ambalaj: 250 mgx16 Kapsül : : 500 mgx12 kapsül. Eşdeğeri: KefsidKapsül: 500 mgx12 kapsül(Fako). Losefar Oral Süspansiyonİçin

Fungizone IV

Enfüzyon BMS Amfoterisin B Ambalaj: 50 mgx1 Flakon ve 10 mL’lik 1çö-zücü ampul. Endikasyon: Spesifikolarak kriptokokkozis (torulozis); Kuzey Amerika blastomikozisi,moniliyazis,

Tigal

Tablet Sanovel Terbinafin HCl Ambalaj: 250 mgx14 ve 28 tablet. Eşdeğeri: LamisilTablet: 250 mgx14 ve 28 tablet(Novartis);Terafin Tablet: 250 mgx14

Timabak

Göz Damlası Gürel Timolol maleat Ambalaj: %0.25×5 mL: : %0.5×5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: CusimololGöz Damlası: ‰5×5 mL(Alcon);TimoftalOftalmik Solüsyon: ‰25×5

Estriol

Vajinal Krem Assos Estriol 1 mg/g Ambalaj: 35 ve 50 g’lik tüp. Endikasyon: Estrojenyetersizliğine bağlı özellikle klimakteryum ve doğal ya

Vectavir

Krem Novartis CH Pensiklovir Ambalaj: %1x 2 g tüp. Endikasyon: Uçuk(herpes labialis) tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Pensiklovirekarşı bilinen aşırı duyarlık.

Hepavax-Gene

Flakon Koçsel Saflaştırılmış Hbsantijeni 10mg/0.5 mL Ambalaj: 0.5 mL (pediyatrik doz): 1Flakon : 1 mL (erişkin doz): 1 flakon. Endikasyon:

Zeprid

Ampul Nobel Sülpirid Ambalaj: 100mg/2 mLx 6 ampul. Eşdeğeri: MeresaAmpul: 100 mg/3 mLx6 ampul(Adeka). Zeprid Kapsül Sülpirid Ambalaj: 50mgx30 kapsül.
Rhinotussal

Uzun Etkili Kapsül Abdiİbrahim Dekstrometorfan 20mg, fenilefrin 20 mg, karbinoksamin 4 mg Ambalaj: 10 kapsül. Rhinotussal Uzun Etkili Süspansiyon Dekstrometorfan6.70

Bilokan Forte

Damla Berksam Ginkgo biloba ekstresi Ambalaj: 40 mg/mLx50 mL’lik ambalaj. Eşdeğeri: Tebokan Fort Damla: 40 mg/mLx50 mL(Abdi İbrahim). Bilokan Forte

SenaLaks

Damla Berko Sinameki ekstresi 1.76mg/1 damla (0.04 mL) Ambalaj: Kendinden damlalıklı 10 mL’lik plastik şişe. Endikasyon: Laksatif etkilidir. Akut ve

İnzeton

Tablet İlsan opipramol 2HCI Ambalaj: 50 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DeprenilTablet: 50 mgx30 tablet(Terra);İnsidonDraje: 50 mgx30 Tablet(Novartis Pharma);İnsominDraje: 50 mgx30 tablet(TriPharma);OpridonFilm

Furazol

Kulak Damlası Akdeniz Nitrofurazon ‰2 Ambalaj: 20 mL’lik şişe. Endikasyon: Bakteriyelotitis eksterna tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Cerrahigirişimin gerektiği kolesteatoma olgularında

VitaMerfen

Pomat Novartis CH Benzoksonyum klorür 1mg, klorheksidin glukonat 5 mg, A vitamini 2 mg (2000 IU)/g Ambalaj: 40 gram. Endikasyon:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir