Baypress

Tablet

Bayer

Nitrendipin

Ambalaj: 10 mgx30 Tablet

: 20 mgx20 tablet.

Endikasyon: Kalsiyumantagonisti olarak, hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Nitrendipine karşı aşırı duyarlıkta, gebelik ve emzirmesırasında, stabil olmayan anjina pektorisde, akut miyokard enfaktüsünde akutkrizden sonraki ilk 4 hafta içinde kullanılmamalıdır. Nitrendipin, rifampisinile birlikte kullanılmamalıdır; çünkü enzim indüksiyonuna bağlı olarak,nitrendipin etkin plazma düzeyine ulaşamayabilir.

Uyarılar: Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalardanitrendipinin etkisi artabilir ve etki süresi uzayabilir. Şiddeti kişidenkişiye değişkenlik gösterebilen ilaca karşı reaksiyonlar, araba sürme veyamakina kullanma yeteneğini bozabilir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, asteni, çarpıntı, vazodilatasyon, bulantı,periferik ödem, sersemlik, göğüs ağrısı, hipotansiyon, taşikardi, karınağrısı, kabızlık, ishal, dispepsi, kusma, kas ağrısı, sinirlilik, tremor,vertigo, dispne, kaşıntı, döküntü, görme bozukluğu, bulanık görme bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Nitrendipinin antihipertansif etkisi,bblokerler ve diğer antihipertansif ilaçlar tarafındanpotansiyalize edilebi-lir.Diüretik ajanlarla birlikte kullanımı, başlangıçtanatriürez artışına yol açabilir. Nitrendipinle tedavi sırasında, pankuronyumgibi kas gevşetici ajanların etki süresi uzayabilir ve gücü artabilir. Sime-tidinve daha az derecede ranitidin, nitrendipin plazma seviyesini arttırabilir veetkisini potansiyelize edebilir. Digoksin ile birlikte alınması durumunda,digoksinin plazma seviyelerinde artış beklenmelidir. Rifampisin ile aynı andauygulandığında, nitrendipinin biyoyararlanımı belirgin bir şekilde azalır vekan basıncını düşürücü etkisi düşer. Greyfurt suyu ile birlikekullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinler için tavsiye edilen doz, günde 2 kez 10tablet (sabah ve akşam) veya sabahları bir kerede alınan 20 mg’dir. Tedavi,hastalığın şiddetine göre yürütülmelidir. Eğer daha yüksek dozlar gerekliyse,günlük doz tedricen 40 mg nitrendipine kadar çıkarılabilir (sabah ve akşamikiye bölünmüş olarak). Tabletler, yemeklerden sonra bir miktar sıvı ileyutulmalıdır. Tabletlerin aktif maddesi ışığa duyarlıdır ve folyo ile ışıktankorunmuştur. Bu nedenle, tabletler folyolarından sadece kullanımdan hemenönce çıkartılmalıdır.

<

Zinnat

Flakon IM/IV GSK Sefuroksim sodyum Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü Ampul : : 750 mgx1Flakon ve 6

Rescuvolin

Flakon Med İlaç Kalsiyum folinat Ambalaj: 15 mg/3 mLx1 Flakon : : 50 mg/10 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Calcium Leucovorin DBL

LoOvral

Draje Wyeth Etinilestradiol0.03 mg, levonorgestrel 0.15 mg Ambalaj: 21 draje. Eşdeğeri: Microgynon Draje: 21 draje(Schering). Endikasyon: Önerildiğişekilde uygulandığında, normalde döllenme
Colpotrophine

Vajinal Yumuşak Kapsül Merck Promestriene 0.01 g (%0.392) Ambalaj: 20 vajinal yumuşak kapsül. Colpotrophine Vajinal Krem Promestrien %1 Ambalaj: 30

Simvakol

Film Tablet Nobel Simvastatin Ambalaj: 10 mgx28 tablet. Eşdeğeri: LipovasFilm Tablet: 10 mgx28Tablet(İlsan);Zocor Film Tablet: 10 mgx28 Tablet(MSD). Endikasyon: Hiperlipidemi:

İmmucyst

Flakon SanofiPasteur BCG Connaught suşu81 mg (=10.5±8.7x108Koloni Formasyon Ünitesi) Ambalaj: 1 liyofilize Flakon ve 3mL çö-zücü flakon. Endikasyon: İntravezikal yolla,

TFtThilo

Göz Damlası Liba Trifluridin %1 Ambalaj: 5 mL’lik şişe. Endikasyon: Herpessimpleksin neden olduğu keratitis dentritika tedavisinde endikedir.Bakteriyel enfeksiyon varlığında antibiyotik
Ferplex

Oral Solüsyon Abdiİbrahim Demir protein süksinilat Ambalaj: 40 mg/15 mLx10 Flakon. Endikasyon: Yetersizbeslenme, malabsorpsiyon, gebelik ve kan kayıplarından kaynaklanandemir eksikliği

CelestodermV

Krem ScheringPlough Betametazon 17-valerat Ambalaj: %0.1×15 g’lik tüp. Eşdeğeri: Betnovate Krem: %0.1×15 g(GSK). Endikasyon: Lokal kortikosteroidtedaviye normal olarak çabuk yanıt

Prevenar

IM Enjektör Wyeth 2 µg sakkarid şeklinde4, 9V, 14, 18C, 19F ve 23F serotipleri ve 4 µg 6B serotipi (toplam

Atacand

Tablet AstraZeneca Kandesartan sileksetil Ambalaj: 4mgx28 tablet : : 8 mgx28tablet : : 16 mgx28 tablet. Eşdeğeri: AyraTablet: 8 mgx28

Naprosyn

Jel Abdi İbrahim Naproksen Ambalaj: 100 mg/gx50 g’lik tüp. Eşdeğeri: NaponalJel: 100 mg/gx50 g(Münir Şahin);NaprodevJel: 100 mg/gx50 g(Deva). Endikasyon: Miyalji,lumbalji,

Cabaser

Tablet Pfizer Kabergolin Ambalaj: 1 mgx20 tablet : 2 mgx20 tablet. Endikasyon: ParkinsonHastalığı semptomlarının tedavisinde endikedir. Yeni teşhis edilmiş hastalardamonoterapi

Libradin

Modifiye Salımlı Kapsül Gürel Barnidipin HCl Ambalaj: 10 mgx30 kapsül : : 20 mgx30 kapsül. Endikasyon: Hafiforta dereceli esansiyel hipertansiyon

Alfoxil

Flakon IM/IV Abfar Amoksisilin Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü Ampul : 500 mgx1Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü
Modivid

Flakon IM/IV SanofiAventis Sefodizim disodyum Ambalaj: 1gx1 Flakon ve 4 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü. Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu kadınlarda komplike

MuscoRil

Ampul SanofiAventis Tiyokolşikosid Ambalaj: 4 mg/2mLx6 ampul. Eşdeğeri: MuscoflexAmpul: 4 mg/2 mLx6 ampul(Bilim). MuscoRil Kapsül Tiyokolşikosid Ambalaj: 4mgx20 kapsül. Eşdeğeri:

Prednol

krem Mustafa Nevzat Prednasinolonn Ambalaj: %12.5×30 g’lik tüp. Prednol Pomat Prednasinolon Ambalaj: %12.5×30 g’lik tüp. Endikasyon: Kontakt,kronik, allerjik seboreik dermatit;

İopidine

Oftalmik Solüsyon Alcon Apraklonidin HCl Ambalaj: 5.75 mg/mLx5 mL’lik plastikşişe. Endikasyon: Göz içibasıncı başka bir ajanla düşürülmekte olan olgularda ek

Nüfro

Oral Süspansiyon Münir Şahin Nifuroksazid Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe. Eşdeğeri: DiafurylOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx60 mL(Abdi İbrahim);Durisal Süspansiyon: 200

Norpace

Kapsül aris Dizopiramid fosfat Ambalaj: 100 mgx25 kapsül. Endikasyon: Unifokalve multifokal prematür ventriküler kontraksiyonlar, prematür arteriyelkontraksiyonlar, paroksismal arteriyel ve ventriküler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir