Baypress

Tablet

Bayer

Nitrendipin

Ambalaj: 10 mgx30 Tablet

: 20 mgx20 tablet.

Endikasyon: Kalsiyumantagonisti olarak, hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Nitrendipine karşı aşırı duyarlıkta, gebelik ve emzirmesırasında, stabil olmayan anjina pektorisde, akut miyokard enfaktüsünde akutkrizden sonraki ilk 4 hafta içinde kullanılmamalıdır. Nitrendipin, rifampisinile birlikte kullanılmamalıdır; çünkü enzim indüksiyonuna bağlı olarak,nitrendipin etkin plazma düzeyine ulaşamayabilir.

Uyarılar: Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalardanitrendipinin etkisi artabilir ve etki süresi uzayabilir. Şiddeti kişidenkişiye değişkenlik gösterebilen ilaca karşı reaksiyonlar, araba sürme veyamakina kullanma yeteneğini bozabilir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, asteni, çarpıntı, vazodilatasyon, bulantı,periferik ödem, sersemlik, göğüs ağrısı, hipotansiyon, taşikardi, karınağrısı, kabızlık, ishal, dispepsi, kusma, kas ağrısı, sinirlilik, tremor,vertigo, dispne, kaşıntı, döküntü, görme bozukluğu, bulanık görme bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Nitrendipinin antihipertansif etkisi,bblokerler ve diğer antihipertansif ilaçlar tarafındanpotansiyalize edilebi-lir.Diüretik ajanlarla birlikte kullanımı, başlangıçtanatriürez artışına yol açabilir. Nitrendipinle tedavi sırasında, pankuronyumgibi kas gevşetici ajanların etki süresi uzayabilir ve gücü artabilir. Sime-tidinve daha az derecede ranitidin, nitrendipin plazma seviyesini arttırabilir veetkisini potansiyelize edebilir. Digoksin ile birlikte alınması durumunda,digoksinin plazma seviyelerinde artış beklenmelidir. Rifampisin ile aynı andauygulandığında, nitrendipinin biyoyararlanımı belirgin bir şekilde azalır vekan basıncını düşürücü etkisi düşer. Greyfurt suyu ile birlikekullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinler için tavsiye edilen doz, günde 2 kez 10tablet (sabah ve akşam) veya sabahları bir kerede alınan 20 mg’dir. Tedavi,hastalığın şiddetine göre yürütülmelidir. Eğer daha yüksek dozlar gerekliyse,günlük doz tedricen 40 mg nitrendipine kadar çıkarılabilir (sabah ve akşamikiye bölünmüş olarak). Tabletler, yemeklerden sonra bir miktar sıvı ileyutulmalıdır. Tabletlerin aktif maddesi ışığa duyarlıdır ve folyo ile ışıktankorunmuştur. Bu nedenle, tabletler folyolarından sadece kullanımdan hemenönce çıkartılmalıdır.

<

Seronil

Kapsül Drogsan fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: DepreksKapsül: 20 mgx16 kapsül(TriPharma);DepsetKapsül: 20 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);FlorakKapsül: 20 mgx16 kapsül(Deva);FulsacKapsül: 20

Synergon

Ampul Biofarma Progesteron 10 mg,follikulin 1 mg Ambalaj: 1 mLx2 ampul. Endikasyon: Premenstrüelsendrom, menstrüel düzensizlik, iyicil mastopatiler, premenopoz,menopoz ve luteal

Zimaks

Oral Süspansiyonİçin Toz Bilim Sefiksim Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SupraxPediyatrik Oral Süspansiyon: 100 mg/5mLx50 ve
NovoMix 30

FlexPen Novo Nordisk İnsülin aspart,insülin aspart protamin 100 IU/mL Ambalaj: 3 mLx5 FlexPen. NovoMix 30 Penfill İnsülin aspart,insülin aspart protamin

Segol

Damla Sanovel Dihidroergotoksinmetansülfonat 0.1 g/100 mL Ambalaj: 50 mL’lik ambalaj. Endikasyon: Bellekve kavrama kusurları, afektif dengesizlikten ileri gelen duygusalbozukluklar, davranış

Napradol Fort

Film Tablet Abfar Naproksen sodyum Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Aroma);Apraljin Film Tablet:

Pankreoflat

Draje Dr.F.Frik Pankreatin 170 mg,dimetilpolisiloksan 80 mg Ambalaj: 60 draje. Pankreoflat Granül Pankreatin 172 mg,dimetilpolisiloksan 80 mg/2 g Ambalaj: 45
Losefar

Kapsül Eczacıbaşı Sefaklor Ambalaj: 250 mgx16 Kapsül : : 500 mgx12 kapsül. Eşdeğeri: KefsidKapsül: 500 mgx12 kapsül(Fako). Losefar Oral Süspansiyonİçin

Salbutol

İnhalasyon Aerosolu İlsan Salbutamol sülfat Ambalaj: 0.1 mg/dozx200 dozluk ambalaj. Eşdeğeri: Ventolin İnhaler: 100µg/dozx200 doz(GSK);Ventosalİnhaler: 100 µg/dozx200 doz(Bilim). Salbutol Şurup

Buğusan

İnhalasyon Solüsyonu Kurtsan Ökaliptol 2 g, mentol1 g, gomenol 1 g, çam esansı 1 g, tentür benjoin 12 g, etanol

Ornisid

Film Tablet Abdi İbrahim Ornidazol Ambalaj: 250mgx20 tablet : : Fort 500 mgx10 tablet. Eşdeğeri: BiteralLak Tablet: 250 mgx20tablet, 500

İmex

Merhem Assos Tetrasiklin HCl %3 Ambalaj: 20 gramlık tüp. Endikasyon: Enflamatuvar formları başta olmaküzere, topikal akne tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

NeoPenotran

Vajinal Ovül Embil Metronidazol 500mg, mikonazol nitrat 100 mg Ambalaj: 14ovül, parmaklıklarıyla birlikte. Eşdeğeri: NidazolMVajinal Tablet: 14 tablet(İ.E.Ulagay). Endikasyon: Vajinalkandidiyazis,

Xefo

EnjektablFlakon Abdiİbrahim Lornoksikam Ambalaj: 8 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü ampul. Xefo FilmKaplı Tablet Lornoksikam Ambalaj: 8 mgx20 tablet.

Viramune

Tablet BoehringerIngelheim Nevirapin anhidrat Ambalaj: 200 mgx60 tablet. Endikasyon: İleri düzeyde ya da ilerleyen immün yetmezliğibulunan HIv1 enfeksiyonlu erişkin hastaların
Famogast

Film Tablet Saba Famotidin Ambalaj: 20 mgx60 Tablet : : 40 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 20 mgx60Tablet, 40 mgx30

Tamol

Şurup İlsan Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: aPerPediyatrik Şurup: 120 mg/5mLx150 mL(Aroma);Calpol Süspansiyon: 120 mg/5 mLx150 mL(GSK);GeralgineP Eliksir:

Konsantre Dobutamin

Flakon Abbott Dobutamin HCl Ambalaj: 250 mg/20 mLx1 Flakon. Endikasyon: Dobutaminkalp verimleri dolaşım gereksinimlerini karşılamaya yeterli olmayanhipoperfüzyonlu hastalarda inotropik destek

Konsantre Potasyum

Flakon Abbott Potasyum klorür Ambalaj: 20 mEq (2 mEq/mL): 25×10 mL’likplastik Flakon : 40 mEq (2 mEq/mL): 25×50 mL’likplastik Flakonlarda

Nevparin

Flakon IV Mustafa Nevzat Heparin sodyum Ambalaj: 25000 IU/5 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: LiquemineFlakon: 25000 IU/5 mLx1 Flakon(Roche). Endikasyon: Tromboz,tromboz tehdidi,

Opak

Jel Merkez Lab. İsopropil alkol %50 Ambalaj: 1000 mL polietilen şişe ve 3 mL‘lik tek dozluk ambalaj. Endikasyon: İsopropilalkol bakterisid,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir