Betaferon

Flakon

Schering

İnterferon b1b

Ambalaj: 9.6MIUx15 flakon.

Endikasyon: Yürüyebilirdurumda ve son iki yılda en az iki nö-rolojik disfonksiyon atağı geçirmişolan tam ya da kısmi iyileşme gösteren, relapsingremitting tipindeolan multipl skleroz hastalarının tedavisinde; sekonder tipte multiplskleroz hastalarında klinik relapsların şiddetinin ve sıklığınınazaltılmasında ve hastalık ilerlemesinin yavaşlatılmasında endikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelikte,doğal ya da rekombinant interferonb1b veyahuman albümine karşı aşırı duyarlık durumunda kullanılmamalıdır.İnterferonb1b 18 yaşın altındaki hastalardaaraştırılmadığından bu yaş grubunda kullanılmaması, ayrıca, anamnezlerindeağır depresyon ve/veya intihar düşüncesi, karaciğer yetmezliğiolan veya tatmin edici bir tedavi görmeyen epilepsi hastalarındada kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ağır bir aşırı duyarlılık reaksiyonununoluşması halinde interferonb1b tedavisikesilmeli ve gereken tıbbi müdahale yapılmalıdır. Karaciğer hasarınailişkin klinik kanıtların olmaması ve karaciğer enzimlerinin normaledönmesinin ardından, karaciğer fonksiyonlarının yakından izlenmesişartıyla, tedavi yeniden başlatılabilir. İnterferonb1b’nin böbrek rahatsızlıklarıolan hastalardaki kullanımı ile ilgili herhangi bir deneyim yoktur.İnterferonb1b tedavisi gö-ren hastalardaenjeksiyon yerinde yaygın, yağ dokusunu ve kas fasyasını da içinealabilen ve dolayısıyla nedbe oluşumu ile sonuçlanabilen nekrozmeydana gelebilmektedir. Nadiren nekrozun cerrahi yöntemle temizlenmesive daha da nadiren deri grefti gerekebilir ve iyileşme süresi 6ayı bulabilmektedir.Gebelikte ya da gebelik arzusunda kullanılmamalıdır.Süte geçipgeçmediği bilinmemektedir, tedavi süresince emzirilmemelidir.

Yan Etkileri: Enjeksiyonyerinde kızarıklık, şişlik, renk değişikliği, enflamasyon, ağrı,hipersensitivite, nekroz ve sıkça nonspesifik reaksiyonlar gözlenmiştir.Önerilen dozlarda, SGOT, SGPT ve g -GT düzeylerinde yükselme ortaya çıkabilir vebunların olası ilaç nedenli hepatitin belirtisi olabileceğineilişkin bildirimler yapılmıştır. Lö-kopeni (lenfopeni, nötropeni)ve anemi gelişimi bildirilmiştir. İnterferon beta1b uygulamasıylabirlikte düşük kalsiyum ve yüksek ürik asit düzeylerinin ortaya çıkabileceğirapor edilmiştir. Grip benzeri semptomlar (ateş, titreme, kas ağrısı,genel bir hastalık hissi veya terleme) sıkça gözlenmektedir. Bazanmide bulantısı ve kusma gö-rülebilir. Depresyon, anksiyete, emosyonelinstabilite, identite ya da realite kaybı (depersonalizasyon),konvülsiyonlar, intihar girişimi ve konfüzyon gibi merkezi sinirsistemine ait yan etkiler gözlenmiştir. Kas hipertonisi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Antipiretikve oral kontraseptiflerle beraber kullanımı advers reaksiyonlaroluşturabilir. Multipl skleroz hastalarında kortikoidler ya daACTH dışında başka immünomodülatörlerle birlikte kullanımı önerilmez.Hemopoetik sistem üzerine etkili olan ilaçlarla birlikte kullanıldığındadikkat edilmelidir

Doz Önerisi: Betaferontedavisi, multipl skleroz hastalığının tedavisindedeneyimli hekimler tarafından başlatılmalıdır. Tedavi süresihekimin kanaatine bağlıdır.Betaferonçö-zeltisi, uygulamadan önce bir Flakon etkinmadde ve bir Flakon çö-zücünün 1.2 mL’si kullanılarak hazırlanır.Hazırlanan çö-zeltinin 1 mL’siSC enjekte edilir.Bu 0.25 mg’ye (8 milyon IU) karşılık gelmektedir.Uygulama günaşırı devam eder.Flakonda kalan kısım atılmalıdır.

<

Nüklofer

Tonik Radyum Ferrus amonyak sitrat4.5 g Ambalaj: 180 gramlık şişe. Endikasyon: Bütün demireksikliği anemilerinde, posthemorajik anemiler, gebelik sonrasıhipokromik anemiler, çocuklarda

Loradif

Şurup SanofiAventis Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx60 mL’lik şişe. Eşdeğeri: RitinŞurup: 1 mg/mLx60 mL(Eczacıbaşı). Endikasyon: Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı,

Ventolin IV

Enfüzyon GSK Salbutamol sülfat Ambalaj: 5mg/5 mLx10 ampul. Ventolin Enjeksiyon Salbutamol sülfat Ambalaj: 0.5 mg/1 mLx5 ampul. Ventolin İnhaler Salbutamol
Didronat

Tablet Koçak Etidronat disodyum Ambalaj: 200 mgx60 Tablet Ambalaj: 400mgx30 tablet. Endikasyon: Postmenopozalosteoporozun sadece küratif tedavisinde kalsiyumla dö-nüşümlüolarak kullanılır. Profilaktik

Tetanea

Ampul/Enjektör SanofiPasteur At kaynaklı tetanozimmünglobülini F(ab)2 fragmanları 1500 IU/ml Ambalaj: Uygulamaya hazır 1 mL’lik 1 enjektör ve 1 mL’lik 1

Ulcuran

Ampul IM/IV Abfar Ranitidin HCI Ambalaj: 50mg/2 mLx10 ampul. Eşdeğeri: ZantacAmpul: 50 mg/2 mLx10 Ampul(GSK). Ulcuran Film Tablet Ranitidin HCI

Klacid

Flakon IV Abbott Klaritromisin Ambalaj: -500 mg/30 mLx1 Flakon. Klacid Film Tablet Klaritromisin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500
Setiral

Film Tablet Toprak Setirizin 2HCI Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Eşdeğeri: Allerset Film Tablet: 10 mgx10tablet(Santa Farma);Cetryn Film Tablet: 10 mgx10

Psoderm

Merhem İlsan Klobetazol 17-propionat‰0.5 Ambalaj: 25 g’lik tüp. Eşdeğeri: DermovateMerhem: %0.05×25 g(GSK);Psovate Merhem: %0.05×25 g(Kurtsan). Psoderm Saç Losyonu Klobetazol 17-propionat‰0.5

Neofedrin

Şurup Akdeniz Efedrin 6.25 mg, gliserilgayakolat 100 mg Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Hafif ve orta dereceli bronşiyal astma, allerjik

Aleve

Film Tablet Mecom Naproksen sodyum Ambalaj: 220 mgx20 Tablet. Endikasyon: Ağrıkesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkisiyle baş ağrısı, diş

Efpa

Efervesan Tablet Adeka Parasetamol Ambalaj: 500 mgx10 Tablet-. Endikasyon: Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı

Oksamen

Tablet Mustafa Nevzat Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx10 tablet. Eşdeğeri: NobateksFilm Tablet: 20 mgx10tablet(Nobel);Tenoksan Kapsül: 20 mgx10 kapsül(Drogsan);Tenoktil Kapsül: 20 mgx10

Syndol

Tablet Hüsnü Arsan Naproksensodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort

Paraks

Tablet Adeka Levamizol Ambalaj: 40 mgx6 Tablet. Eşdeğeri: SitraksDraje: 40 mgx6 tablet(SanofiAventis). Endikasyon: Ascarislumbricoides, Necator americanus, Enterobius vermicularis, Ancylostomaduodenaletedavilerindeendikedir.AntineoplastikYardımcı Etkisi:
Reflor

Kapsül SanofiAventis Saccharomyces boulardii Ambalaj: 250 mgx10 Kapsül. Reflor Saşe Saccharomyces boulardii Ambalaj: 250 mgx10 saşe. Endikasyon: Enfeksiyözve nonspesifik ishallerin

Trivastal

Retard Tablet Servier Piribedil Ambalaj: 50 mgx30 yavaş salınımlı Tablet. Endikasyon: Yaşlılığınpatolojik entellektüel bozukluklarından ileri gelen semptomlarıntedavisinde (hafıza bozuklukları, dikkat

Asidopan Plus

Çiğneme Tableti Wyeth Magaldrat 480 mg, simetikon20 mg Ambalaj: 30 ve 60 tablet. Eşdeğeri: SimelgatPlus Çiğneme Tableti: 30 ve 60

Reductil

Kapsül Abbott Sibutramin HClmonohitrat Ambalaj: 10 mgx28 Kapsül – : : 15 mgx28 kapsül. Eşdeğeri: Zelium Kapsül: 10 mgx28kapsül, 15

Osteo D

Kapsül Med İlaç Kalsitriol Ambalaj: 0.25µgx30 ve100 Kapsül : : 0.5µgx30 ve100 Kapsül. Eşdeğeri: RocaltrolKapsül: 0.25µgx30 ve 100 Kapsül, 0.5µgx30ve

Primperan

Ampul Biofarma Metoklopramid Ambalaj: 10mg/2 mLx6 ampul. Endikasyon: Enfeksiyonhastalıkları sırasında ortaya çıkan sindirim düzensizliklerinde,dispepside; kanser kemoterapisi dahil her türlü akut

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir