BiProfenid

Tablet

Eczacıbaşı

Ketoprofen

Ambalaj: 150mg (dıştaki hızlı salınımlı tabakada 75 mg ve içteki değiştirilmiş salınımlıtabakada 75 mg) x20 tablet.

Endikasyon: Erişkinler ve 15 yaşın üzerindeki ergenlerde;romatoid artrit, ankilozan spondilit veya Reiter Sendromu ve psöriatik artritbenzeri kronik enflamatuvar romatizmal hastalıkların uzun süreli semptomatiktedavisinde, bazı ağrılı ve düşkünlük yaratan osteoartritlerin uzun sürelisemptomatik tedavisinde; humeroskapular periartrit, tendinit, bursit gibi eklemdışı romatizmal hastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatiktedavisinde; mikrokristalin artrit, osteoartrit, bel ağrısı, radikülalji gibihastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatik tedavisinde;kasiskelet sisteminin iyi huylu, akut posttravmatik hastalıklarının kısasüreli semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ketoprofene aşırı duyarlığı olduğubilinen kişilerde, gebeliğin son üç ayında, ketoprofen ya da aspirin ve diğernonsteroid antienflamatuvar ilaçlar gibi benzer etkinliğe sahip ilaçlarınkullanımından sonra astım ortaya çıktığı bildirilen kişilerde,gastrointestinal, serebrovasküler veya başka bir aktif kanaması olan kişilerde,aktif mide ve bağırsak ülseri bulunan kişilerde, ciddi karaciğer yetmezliğibulunan kişilerde, ciddi böbrek yetmezliği bulunan kişilerde, kontroledilemeyen ciddi kalp yetmezliği bulunan kişilerde ve glutene karşı aşırıduyarlılığı veya intoleransı bulunan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Astım ile birlikte kronik rinit,kronik sinüzit ve/veya nazal polipozu olan hastalarda, Aspirin ve/veyanonsteroid antienflamatuvar ilaçlara (NSAEİ) karşı alerji riski bu hastalıklarıbulunmayan kişilere göre daha yüksektir.Gastrointestinal kanama veya ülser durumunda derhaltedavi sonlandırılmalıdır. Laktoz içerdiğinden, konjenital galaktozemisi olan,glukoz veya galaktoz malabsorpsiyon sendromu olan veya laktaz eksikliği bulunanhastalarda kullanılmamalıdır. NSAEİ’ler gebeliğin ilk beş ayında çok gerekliise kullanılmalıdır. Çok dikkatli izlem gerektiren doğumdaki kullanımlarıdışında, NSAEİ’lerin gebeliğin altıncı ayından sonra kullanımı kontrendikedir.NSAEİ’ler anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanılmamaları önerilir.Hastalar; baş dönmesi, uyku hali, konvülsiyonlar ve görme bozuklukları benzeriyan etkilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarılmalı ve bu semptomlar ortayaçıkarsa araç ve makine kullanmamaları önerilmelidir.

Yan Etkileri: En ciddi istenmeyen etkiler;gastroduodenal ülser, gastrointestinal kanama ve intestinal perforasyondur.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek doz salisilatlar dahilNSAEİ’ler ile birlikte kullanımları önerilmez.Oral antikoagülanlar veparenteral heparinle birlikte kullanımları önerilmez. Lityum plazmadüzeylerinin toksik düzeylere çıkması söz konusu olabilir. Ketoprofen kullananhastalarda, metotreksat uygulamasından 12 saat önce ketoprofen kullanımısonlandırılmalıdır. Metotreksat uygulamasından sonra ketoprofen uygulayabilmekiçin 12 saat geçmesi beklenmelidir. Diüretikler, ACE inhibitörleri veanjiyotensin II reseptör blokerlerinin antihipertansif etkileri azalır.Tedavinin başlangıcında hastalar rehidrate edilmeli ve böbrek işlevleriyakından izlenmelidir. Tiklodipin, klopidogrel, tirofiban, eptifibatid, absiksimab,iloprost gibi trombosit inhibisyonunda rol alan ilaçlar birbirleriyleetkileşebilir. Bu ürünlerin heparin, oral antikoagülanlar ve trombolitikler ilebirlikte kullanılması kanama riskini artırır. Potasyum tuzları, potasyum tutucudiüretikler, ACE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri, NSAEİ’ler,(düşük molekül ağırlıklı ve fraksiyone olmayan) heparinler, siklosporin vetakrolimus, trimetoprim gibi hiperkalemiye yol açabilen ilaçlar bir aradakullanıldığında hiperkalemi riski artar.NSAEİ ile bbloker ilaçlar birliktekullanıldığındabbloker ilaçların antihipertansifetkileri azalabilir. NSAEİ’ler rahim içi araçların (RİA) etkinliğini azaltarakgebeliği önleyici etkilerinin azalmasına neden olabilirler.

Doz Önerisi: Tabletler bir bardak su ile yemek aralarındaalınmalıdır. Uzun süreli semptomatik tedavide günde bir kez bir tablet (150 mg)ya da günde iki kez ½ tablet (75 mg) dozunda kullanılır. Akut tedavide isegünde iki kez bir tablet (150 mg) kullanılır. Yaşlı hastalarda başlangıç dozudüşürülmelidir. Karaciğer ve böbrek bozukluğu bulunanlarda etkili en düşükdozlar kullanılmalıdır.

<

Girasid

Film Tablet Abfar Ofloksasin Ambalaj: 200 mgx10 Tablet : : 400 mgx5 tablet. Eşdeğeri: DrovidFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Drogsan);Menefloks Film Tablet:

Neolet

Pastil Eczacıbaşı Tirotrisin 2 mg,ökaliptus yağı 2.5 mg, peppermint yağı 2.5 mg. Ambalaj: 20 pastil. Endikasyon: Antiseptiketkilidir. Tonsillit, glossit, farenjit,

Gaviscon

Liquid aris Sodyum alginat Ambalaj: 50 mg/mLx200 mL’lik şişe. Gaviscon Tablet Alginik asit Ambalaj: 500 mgx60 tablet. Endikasyon: Gebeliktekilerdahil mide
Myralon

Tablet Organon Etinilestradiol0.02 mg, desogestrel 0.15 mg Ambalaj: 21 tablet. Endikasyon: Gebeliğiönlemede kullanılır. Kontra Endikasyon: Gebelik,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar,

MonarcM

Flakon Cankat Antihemofilik Faktör(Faktör VIII) Ambalaj: 500 IUx1 flakon, 10 mL’lik enjektabl steril su içeren 1çözücü ampul, 1 adet çift

Desferal

Flakon NovartisPharma Deferoksamin Ambalaj: 500mgx10 flakon. Endikasyon: Kronik demirbirikiminin tedavisinde; transfüzyon hemosiderozu, özellikletalasemi majör, sideroblastik anemi, otoimmün hemolitik anemi vediğer

HumulinM 70/30

Flakon Lilly 100 IU/ml (%70 NPH insaninsülini+%30 regüler enjektabl insan insülini) Ambalaj: 1 flakon. HumulinM 70/30 Kartuş Prefil 100 IU/ml
Fungostatin

Oral Süspansiyon Nobel Nistatin 100.000Ü/mL Ambalaj: 48 dozluk şişe, damlalıklıkapakla birlikte. Eşdeğeri: MikostatinOral Süspansiyon: 10.000U/mLx48 doz(BMS). Endikasyon: Ağız boşluğukandidiyazisi tedavisinde

Loradif

Şurup SanofiAventis Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx60 mL’lik şişe. Eşdeğeri: RitinŞurup: 1 mg/mLx60 mL(Eczacıbaşı). Endikasyon: Mevsimselve perennial rinitte, aksırma, burun akıntısı,

Sistral

Ampul İ.E.Ulagay Klorfenoksamin HCI Ambalaj: 10 mg/1 mLx6 ampul. Sistral Jel Klorfenoksamin HCI Ambalaj: 15 mg/20 g’lik tüp. Sistral Krem

Roksolit

Film Tablet Eczacıbaşı Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 Tablet : : 300 mgx 7 tablet. Eşdeğeri: RemoraFilm Tablet: 150 mgx10tablet(Nobel);Ritosin Film

Lasix

Ampul IM/IV SanofiAventis Furosemid Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul. Eşdeğeri: DesalAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(Biofarma);FuromidAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(Deva). Lasix

Lucrin

Flakon SC Abbott Leuprolid asetat1 mg/0.2 mL Ambalaj: 2.8 mL’lik çoğul doz içeren 1 Flakon, 14 enjektör ve14 alkollü pamuk.

Desyrel

Tablet Çınay Trazodon HCI Ambalaj: 50 mgx30 Tablet : 100 mgx30 tablet. Endikasyon: Anksiyeteylebirlikte olan veya olmayan değişik tipte depresyonlar

Xylocain

Pompalı Sprey AstraZeneca Lidokain 100 mg/püskürtme Ambalaj: Her ölçülü dozda 10 mg lidokain sağlayan, 500 dozluk,50 mL’lik şişe. Endikasyon: Maksillersinüs
Doladamon P

Draje İ.E.Ulagay Parasetamol 300mg, siklonyum bromür 10 mg, kodein fosfat 15 mg. Ambalaj: 20draje. Endikasyon: Orta ve şiddetli ağrıların giderilmesindeendikedir.

Spersadex

Göz Damlası Novartis Ophtalmics Deksametazon Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik polietilen şişe. Eşdeğeri: CebedexGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5 mL(Abdi İbrahim);DekortGöz/Kulak Damlası: 5

Neotalem

Enfüzyon Solüsyonu Atafarm Mitoksantron Ambalaj: 20mg/10 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Mitoxantron EbeweFlakon: 20 mg/10 mLx1 flakon(Liba);NovantroneViyal: 20 mg/10 mLx1 viyal(ErKim). Endikasyon:

Aldolan

Ampul Liba Pethidin Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ve 25 ampul. Endikasyon: Postoperatif,kırık, çıkık, doğum ve benzer durumlar gibi şiddetli akut

NovoPlan

Ampul Aroma Metamizol Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul. Eşdeğeri: AdepironAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Adeka);Andolor Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);Devaljin Ampul:

Terkur

Krem Orva Alüminyum hidroksiklorür0.190 g/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Her türlü hiperhidrozis, özellikle koltuk altı,ayak ve ellerde gö-rülen aşırı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir