Bleocin

Liyofilize Ampul

Onko

Bleomisin

Ambalaj: 15mgx1 ampul.(1 mg=1 U)

Eşdeğeri: Bleolem Liyofilize Ampul: 15 IUx1 ampul(Atafarm).

Endikasyon: Tek başına veya diğer uygun kemoterapö-tikilaçların kanıtlanmış kombinasyonlarıyla kullanılması halindeaşağıdaki neoplazmaların tedavisinde yararlı olduğu gösterilmiştir.SkuamözHücre Karsinomu: Baş ve boyun (ağız, dil, bademcik, nazofarenks, orofarenks,sinüs, damak, dudak, yanak mukozası, diş eti, epiglotis ve larenks dedahil olmak üzere), deri, penis, serviks ve vulva. Önceden ışın tedavisinemaruz kalmış kafa ve boyun kanserli hastalarda bleomisine verilentepki daha zayıftır.Lenfomalar: Hodgkin retikulum hücresi sarkomu, lenfosarkom.Testis Karsinomaları: Embriyo hücresi, kor-yokarsinomave teratokarsinoma.

Kontra Endikasyon: Bleomisine karşı aşırı duyarlıkreaksiyonu gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Antineoplastik ajanların kullanımındadeneyimli hekimlerin gö-zetimi altında uygulanmalıdır. Böbrekfonksiyonlarında ciddi bozulmalar gözlenen veya akciğer fonksiyonlarızorlanan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Bleomisininyol açtığı nonspesifik pnö-moni, pulmoner fibrozisle ve ölümle sonuçlanabilir.Sık sık röntgen çektirilmesi önerilir. Bleomisinin gebe kadınlardakullanımı henüz araştırılmamıştır.

Yan Etkileri: Bazan pulmoner fibrozise dö-nüşenpnö-moni görülebilir. Tedavi gö-ren hastaların yaklaşık %1’i pulmonerfibrozisten ölmüştür. Bleomisin tedavisi gö-ren lenfomalı hastalarınyaklaşık %1’inde klinik anafilaksiye benzer bir idiyosenkratik reaksiyonrapor edilmiştir; hipotansiyon, mental konfüzyon, ateş, üşüme ve hırlamayıiçerir. Eritemler, kızartılar, çizgiler, vezikülasyon, hiperpigmentasyonve deri duyarlığı görülebilir. Ayrıca hiperkeratozis, tırnak değişiklikleri,alopesi, kaşıntı ve stomatitis rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Daha önce bleomisin tedavisigö-ren hastalara genel anestezik uygulanması hızla pulmoner bozukluğayol açabilir. Diğer antineoplastikler ya da radyasyon, bleomisinintoksisitesini artırabilir. Sisplatinin neden olduğu renal bozukluk,bleomisin atılımını geciktirerek düşük dozlarda bile toksisiteyeyol açabilir. Vinkristinin bleomisinden önce uygulanması, hücrelerinmitoziste tutularak bleomisine daha duyarlı olmalarını sağlar.

Doz Önerisi: IVEnjeksiyon: 15-30 mgBleocinizotonik sodyum klorür veya %5’lik dekstroz çö-zeltisigibi intravenöz enjeksiyon uygun bir çö-zeltinin 5-20 mL’si içindeçö-zündürülür ve IV yolla yavaş şekilde 10 dakika verilir. Yüksekateş gö-rüldüğü takdirde, doz 5 mg veya daha altına düşürülür.IM veya SC uygulama: 15-30 mgBleocinizotonik sodyum klorür gibi uygunbir çö-zeltinin yaklaşık 5 mL’si içinde çö-zündürülür ve IM ya da SC enjeksiyonyoluyla verilir. SC enjeksiyon durumunda konsantrasyonu maksimum1 mg/ml veya daha düşük bir çö-zelti enjekte edilir.İntraarteriyel enjeksiyon: 5-15 mgBleocinizotonik sodyum klorür veyadekstroz çö-zeltisi içinde çö-zündürülür ve bir kerede ya da devamlıenfüzyon şeklinde uygulanır.Enjeksiyon sıklığı: Bleocingenellikle haftada 2 kere verilir.Bu doz, hastanın durumuna bağlı olarak, günde 1 kereye (her gün) yükseltilebilirveya haftada 1 kereye düşürülebilir.Toplam doz: Bleocin’in toplamdozu, hedef tümö-rün kaybolması olmakla birlikte 300 mg’yi geçmemelidir.Doz: Bleocinendikeolduğu olgularda 0.25-0.50 mg/kg (10-20 mg/m2) olarak IV, IM,SC yolla uygulanabilir. Hodgkin hastalığında %50 yanıt alındığındagünde 1 ünite veya haftada 5 ünite IV veya IM sürek dozu verilmelidir.

<

Pantpas

IV Flakon Bayer Pantoprazol Ambalaj: 40mgx1 flakon Pantpas Enterik KaplıTablet Pantoprazol Ambalaj: 40 mgx14 ve 30 tablet. Eşdeğeri: Panthec Enterik

Tobel

Ampul IM/IV Nobel Tobramisin Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 ve 100 Ampul : : 80 mg/2mLx1 ve 100 Ampul. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların

Zomig

Film Tablet AstraZeneca Zolmitriptan Ambalaj: 2.5 mgx3 tablet. Zomig Rapimelt Hızlı Eriyen Tablet Zolmitriptan Ambalaj: 2.5 mgx2 tablet. Endikasyon: Auralıveya
Zetion

Süspansiyon Mustafa Nevzat Çinko pirition %2 Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Perkapil Şampuan: %2×100 g(Kurtsan);ZintionSüspansiyon: %2×100 mL(Drogsan). Endikasyon: Saçlı deride,özellikle

Remora

Film Tablet Nobel Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 film tablet. Eşdeğeri: RitosinFilm Tablet: 150mgx10 tablet(Biofarma);Roksolit Film Tablet: 150 mgx10 tablet(Eczacıbaşı);RulidFilm Tablet:

UndoPate

Pomat İlsan Undesilenik asit%5, çinko undesilanat %20 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Duyarlımantarların neden olduğu cilt hastalıkları, el ve ayak

İnsidon

Draje Novartis Pharma Opipramol 2HCI Ambalaj: 50 mgx30 draje. Eşdeğeri: Deprenil Tablet: 50 mgx30 tablet(Terra),İnsomin Draje: 50 mgx30 tablet(TriPharma),İnzeton Tablet:
Implanon

İmplant Organon Etonogestrel 68 mg Ambalaj: 1 implant (aplikatör içinde). Endikasyon: Kontrasepsiyon ve dismenoretedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Sadeceprogestajen içeren kontraseptifler,

Carbosin

Flakon IV Med İlaç Karboplatin Ambalaj: 150 mg/15 mLx1 Flakon : : 500mg/50 mLx 1 flakon. Eşdeğeri: CarboplatinAtafarm Flakon: 150

Octinum

Damla Abbott İzomethepten HCl Ambalaj: 100mg/mLx20 g. Endikasyon: Astım, boğmacave hıçkırıkta olduğu gibi; solunum sistemi spazmlarında; gastritve duodenum ülserlerindeki spazmlarda;

Monurol

Saşe Bilim Fosfomisin Ambalaj: 3 g/8 gx1 saşe. End.: Duyarlı patojenlerin neden olduğu komplike olmamış altüriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Calcitonina Hubber

Ampul Onko Salmon kalsitonin Ambalaj: 100IU/1 mLx10 ampul. Calcitonina Hubber Nasal Spray Salmon kalsitonin Ambalaj: 50 IU/doz: 14 püskürtme için

Adant

Kullanıma HazırŞırınga ErKim Sodyum hyaluronat Ambalaj: 25 mg/2.5 mLx1 ve 3 adet tek kullanımlık şırınga. Endikasyon: Diz osteroartriti ve ağrılı

Adriblastina

Flakon Carlo Erba Adriamisin HCl Ambalaj: 10 mgx1 Flakon ve 5 mLx1 çö-zücü Ampul. Endikasyon: Meme, akciğer,mesane, tiroid karsinomu ve

Protamin

Ampul Onko Protamin HCI Ambalaj: 5000IU/5 mLx1 ampul. Endikasyon: İntravenözveya subkutan heparin uygulamasından sonra gö-rülen ciddi hemorajiolgularında heparini inaktive etmek
EtoposideTeva

Flakon Medİlaç Etopozid Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Etoposide Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Atafarm);Evicap Yumuşak Kapsül: 200 mgx30 ve 60

Sporex

Mikropellet Kapsül Toprak İtrakonazol Ambalaj: 100 mgx4, 15 ve 28 kapsül. Eşdeğeri: FunitMikropellet Kapsül: 100 mgx4ve 15 kapsül(Nobel);İtraspor MikropelletKapsül: 100

Celeston Chronodose

Ampul ScheringPlough Betametazon disodyumfosfat3 mg, betametazon asetat 3 mg/ml Ambalaj: 1 mL’lik Ampul. Endikasyon: Kortikosteroidtedavisini gerektiren çeşitli hastalıklarda kullanılır. Kontra

Ocubrax

Göz Damlası Liba Diklofenak sodyum 1mg, tobramisin 3 mg/mL Ambalaj: 5 mL’lik polietilen şişe. Endikasyon: Birnonsteroid antiinflamatuvar ajanın endike olduğu

Betoptic

Oftalmik Solüsyon Alcon Betaksolol HCI Ambalaj: 5.6 mg/mLx5 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe. Betoptic S Oftalmik Süspansiyon Betaksolol HCI Ambalaj: 2.8

Lacryvisc

Oftalmik Jel Alcon Karbomer %0.3 Ambalaj: 10 g’lik tüp. Endikasyon: Gözyaşınıneksik veya yapısının bozuk olmasıyla karakterize bütün kuru göz olgularındaendikedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir