Bricanyl

İnhaler

AstraZeneca

Terbutalin sülfat

Ambalaj: 0.25 mgx400 doz/10 mL.

Bricanyl

Ekspektoran Şurup

Terbutalin sülfat1.5 mg, gayakol gliseril eter 66.5 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Bricanyl

Tablet

Terbutalin sülfat

Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik bronşit, amfizem ve bronş spazmının komplikasyon yapıcıbir etken olduğu diğer akciğer hastalıklarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Terbutalinekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Yeterli düzeyde kontrol altına alınamamış hipertiroidizmde,sempatomimetiklere duyarlığın artmış olduğu durumlarda, terbutalindikkatli kullanılmalıdır.b2-uyarıcıları,kan şekerinin yükselmesine neden olurlar. Hipertrofik kardiyomiyopatidurumlarında kullanılmamalıdır.b2-agonistler,özellikle ksantin türevleri, steroidler, diüretiklerle birliktekullanıldıklarında ya da hipoksi sözkonusuysa hipopotasemiyeyol açabilir. Gebeliğin ilk üç ayında çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.Terbutalin süte geçer, ancak terapö-tik dozlarda bebek üzerindeherhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

Yan Etkileri: Bugünekadar bildirilmiş olan yan etkilerin (örneğin tremor, baş ağrısı, tonikkas krampları, çarpıntı) tümü sempatomimetik aminlere özgü etkilerdir.Bazı olgularda eksantem ve ürtiker gö-rülebilir. Uyku ve davranışbozuklukları gelişebileceği bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer sempatomimetik aminler ya da adrenalinlebirlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri ya da trisiklik antidepresanlarlatedavi edilen hastalarda, söz konusu ilaçların terbutalin sülfatınvasküler etkilerini güçlendirmesi mümkün olduğundan dikkatliolunmalıdır. Bronkospastik hastalık tedavisiyle birlikte hipertansiyontedavisi gö-renlerde, hipertansiyon tedavisindebadrenerjik blokerler kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

Bricanyl İnhaler: Günlük doz erişkinlerdeher 4 saatte bir 1-2 inhalasyondur.

Bricanyl Ekspektoran Şurup: Günlük doz erişkinlerde 3 kez 2-3 ölçek ve çocuklarda3 kez 0.25 mL/kg.

Bricanyl Tablet: Bronkospazmdaerişkinlere ilk 1-2 hafta içinde günde 3 kez 1 Tablet önerilir.Doz gerekiyorsa daha sonra günde3 kez 2 tablete yükseltilebilir. 7-15 yaş arası çocuklara günde 2-3kez 1 Tablet önerilir. Erişkinlerde 24 saat içinde verilecek toplamdoz 15 mg’yi, çocuklarda 7.5 mg’yi geçmemelidir.

Bricanyl Turbuhaler: Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda 6 saattebir 0.5 mg (1 inhalasyon) ya da gerekli olduğunda kullanılır. Ağır olgulardabir kerede 3 doz verilebilir. 24 saat içinde 12 dozdan fazla kullanılmamalıdır.5-12 yaş arasındaki çocuklarda 6 saatte bir 1 inhalasyon ya da gerekliolduğunda kullanılır. Ağır olgularda, bir kerede 2 doz verilebilir.24 saat içinde 8 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

<

Leunase İnj.

Flakon Onko lAsparaginaz Ambalaj: 10.000 KUx1 Flakon. Endikasyon: Akut lenfoblastiklö-semiler, akut miyeloblastik lö-semiler, lö-semik menenjitler veNonHodgkin lenfomalarda endikedir. Kontra Endikasyon:

Deltacortril

Tablet Pfizer Prednizolon Ambalaj: 5mgx20 tablet. Eşdeğeri: Codelton Tablet: 5 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay). Endikasyon: Endokrinbozukluklar, romatizmal bozukluklar, kollajen hastalıklar, deri hastalıkları,alerjik
Carnitene

Ampul İV Santa Farma lKarnitin 1 g Ambalaj: 5mL’lik 5 ampul. Carnitene Çiğneme Tableti lKarnitin 1 g Ambalaj: 10çiğneme tableti.

Ranobel

Tablet Nobel Ranitidin HCI Ambalaj: 150 mgx60 Tablet. Eşdeğeri: RanitabFilm Tablet: 150 mgx60Tablet(Deva);Ranitine Film Tablet: 150 mgx60 tablet(Biofarma);ZandidTablet: 150 mgx60

Kreon

Kapsül Dr.F.Frik Pankreatin 300 mg(lipaz 8000 FİP Ü, amilaz 9000 FİP Ü, proteaz 450 FİP Ü) Ambalaj: 20 kapsül. Kreon

Alcon BSS

İrrigasyon Solüsyonu Alcon Sodyum klorür %0.64,potasyum klorür %0.075, kalsiyum klorür %0.048, magnezyum klorür%0.03, sodyum asetat %0.39, sodyum sitrat %0.17 Ambalaj:
Thilomide

Göz Damlası Liba Lodoksamid trometamin Ambalaj: 1.78 mg/mLx5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: alomideGöz Damlası: ‰3×5 mL(Alcon). Endikasyon: Baharkonjunktiviti, dev papiller

Reminyl

Film Tablet JanssenCilag Galantamin Ambalaj: 4 mgx14 tablet : : 8 mgx14 ve 56 tablet. Reminyl Oral Süspansiyon Galantamin Ambalaj:

Zyprexa

Flakon IM Lilly Olanzapin Ambalaj: 10 mgx1 toz flakon. Zyprexa Film Tablet Olanzapin Ambalaj: 5 mgx28 tablet : 10 mgx28

Tuba

Nasır Yakısı Kurtsan Salisilik asit 200mg, asetik asit 100 mg Ambalaj: 3 değişik boyda 6 flaster içeren ambalaj. Endikasyon: Ayaklarındinlenmesi,

Perlinganit

Enfüzyon Solüsyonu Adeka Gliserol trinitrat Ambalaj: 10 mg/10 mLx10 ampul. Endikasyon: Perioperatifhipertansiyonda kan basıncının kontrol altına alınmasında; akutmiyokardiyal enfarktüse bağlı

Dorsiflex

Tablet İlsan Mefenoksalon Ambalaj: 200 mgx20 ve 60 tablet. Endikasyon: Kas spazmlarıile beraber olan romatizmal ve romatizma dışı ağrılarda, lumbago,siyatalji,

ColchicumDispert

Draje Dr. F.Frik Kolşisin Ambalaj: 0.5mgx50 draje. Endikasyon: Akut ve kronikgut (damla) hastalığı, ailevi akdeniz ateşi tedavisi ve Behçetsendromuna yardımcı

Loxicam

Tablet Biofarma Meloksikam Ambalaj: 15 mgx10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: ExenTablet: 15 mgx30 tablet(Sanovel);MeloxTablet: 15 mgx10 ve 30 tablet(Nobel);MobicTablet: 15
Sekodin

Şurup Akdeniz Oksolamin fosfat Ambalaj: 50 mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: OksabronŞurup: 50 mg/5 mLx120 mL(Deva);PerbronşŞurup: 50 mg/5 mLx120 mL(CaSel);PerebronŞurup:

Naropin

Ampul AstraZeneca Ropivakain Ambalaj: 2 mg/mLx10 mLx5 plastik ampul ve 20 mLx5 plastik ampul : : 7.5 mg/mLx10 mLx5 plastik

Balmandol

Tıbbi Yağ Banyosu Orva Badem yağı 0.301 g,parafin likit 0.695 g/g Ambalaj: 225 mL’lik plastik şişe. Endikasyon: Derinin az yağlı,

Lösferron Forte

Efervesan Tablet İ.E.Ulagay Ferro glukonat 2H2O695 mg (=80.5 mg demir) Ambalaj: 30 Efervesan tablet. Endikasyon: Değişiknedenlerle meydana gelen demir eksikliği

Angeliq

Film Kaplı Tablet Schering Estradiol1 mg, drospirenon 2 mg Ambalaj: 28 tablet. Endikasyon: 1 yıldan fazla süredir menopozda olan kadınlarda

Sefotak

Flakon IM/IV Eczacıbaşı Sefotaksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir