Ceclor

Oral Süspansiyonİçin Kuru Toz

Lilly

Sefaklor

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL

: : 250 mg/5 mLx100 mL.

Eşdeğeri: Kefsid Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL(Fako);LosefarOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL(Eczacıbaşı).

Ceclor MR

Film Tablet

Sefaklor monohidrat

Ambalaj: 375 mgx10 tablet

: 750 mgx10 tablet.

Endikasyon: Duyarlıbakterilerden kaynaklanan otitis media, pnö-moni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları,farenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları, piyelonefritve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporintürevi antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.

Uyarılar: Sefaklor tedavisine başlamadan önce hastadasefaklor, sefalosporin, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşıaşırı duyarlık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır.Belirginderecede böbrek yetmezliği olan hastalarda sefaklor dikkatle uygulanmalıdır.Gebelikte kullanımının güvenirliği henüz kesinleşmemiştir. Sefaklordüşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer.Bu nedenle emziren annelere uygulanması halindedikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Bazıhastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalargörülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğübildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjikreaksiyonlar gözlenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermalnekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlık reaksiyonlarının nadirengörüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkmariski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklortedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadirentrombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sefaklorve varfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığıbildirilmiştir. Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.

Doz Önerisi: CeclorSüspansiyon: Uygulanacak doz genel olarak8 saat arayla 20 mg/kg/-gün şeklinde ayarlanabilir.Otitis media, farenjit, tonsilitve yumuşak doku enfeksiyonlarında total günlük doz bö-lünerek 12 saatarayla verilebilir. ağır enfeksiyonlarda, örneğin orta kulak iltihabıya da daha az duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu enfeksiyonlardagünde total doz 1 gramı geçmemek şartıyla 40 mg/kg ö-nerilir. 10-25 kgarası çocuklar için 250 mg, daha küçükler için 125 mg’lik formun kullanılmasıönerilir.bHemolitikstreptokokların neden olduğu enfeksiyonların tedavilerinde enaz 10 gün süreyle kullanılmalıdır.Ceclor MR Film Tablet: Oral yoldan aç veya tok karnınaalınabilir. Fakat gıda maddeleriyle birlikte alındığında emilimiartar. Tabletler kırılmadan, ezilmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır.Farenjit, tonsillit, deri enfeksiyonları için önerilen doz günde 2kez 375 mg’dir. Alt idrar yolları enfeksiyonları için günde 2 kez 375mg ya da günde 1 kez 500 mg önerilir.Bronşit için günde 2 kez 375 mg ya da 500 mg uygulanmalıdır.S. pyogenes(grup Astreptokok)’in neden olduğu enfeksiyonlarda, tedavi edici dozlardaen az 10 gün uygulanmalıdır.

<

Novosef

Flakon IM, IV Eczacıbaşı Seftriakson disodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü : : 1

Viscol

Tablet Liba Bromheksin HCI Ambalaj: 8 mgx50 tablet. Eşdeğeri: BromekTablet: 8 mgx50 tablet(Koçak);OmeksinTablet: 8 mgx50 tablet(Saba). Endikasyon: Kronikbronşit, amfizemli bronşit,

Turoptin

Göz Damlası NovartisOphtalmics Metipranolol Ambalaj: ‰1×5 mL : : ‰3×5 mL’lik, damlalıklı plastikşişe. Endikasyon: Göz içibasıncı (oküler hipertansiyon) ve kronik
Mukoliz

Kapsül Terra Karbosistein Ambalaj: 250 mgx50 kapsül : : 375 mgx45 kapsül. Eşdeğeri: MukotikTablet: 250 mgx50 Tablet(Koçak). Endikasyon: Aşırı veviskoz

Diyaben

Tablet Adeka glibenklamid Ambalaj: 3.5mgx30 ve 120 çentikli tablet. Endikasyon: Genel olarak40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin başlangıcında diyetle tedavininsağlanamadığı

İmex

Merhem Assos Tetrasiklin HCl %3 Ambalaj: 20 gramlık tüp. Endikasyon: Enflamatuvar formları başta olmaküzere, topikal akne tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

Rhinopront

Uzun Etkili Kapsül Abdiİbrahim Fenilefrin 20 mg, karbinoksamin4 mg Ambalaj: 10 kapsül. Rhinopront Uzun Etkili Süspansiyon Fenilpropanolamin16.7 mg, karbinoksamin 1.3
Klomen

Tablet Koçak klomifen sitrat Ambalaj: 50 mgx10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: GonapheneTablet: 50 mgx10 tablet(Organon);SeropheneTablet: 50 mgx10 tablet(Serono). Endikasyon: Eşlerifertil

Sipraktin

Şurup İ.E.Ulagay Siproheptadin HCI Ambalaj: 2 mg/5 mLx240 mL’lik şişe. Eşdeğeri: PraktenŞurup: 2 mg/5 mLx240 mL(İlsan) Endikasyon: Alerjikdermatozlar, saman nezlesi,

Roxin

Film Tablet İ.E. Ulagay Siprofloksasin Ambalaj: 500 mgx14 tablet : : 750 mgx14 tablet. Eşdeğeri: CiflosinFilm Tablet: 750mgx14 tablet(Deva);Ciprasid Film

Gentamed

Ampul Koçak Gentamisin sülfat Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 ampul : : 40 mg/1 mLx1 ampul : : 80 mg/2mLx1 ampul.

Zeldox

Kapsül Pfizer Ziprasidon HClmonohidrat Ambalaj: 20 mgx56 kapsül : : 40 mgx56 kapsül : : 60 mgx56kapsül : : 80

Epidosin

Ampul Dr.F.Frik Valetamat Br Ambalaj: 8 mg/1 mLx5 ampul. Epidosin Draje Valetamat Br Ambalaj: 10 mgx20 draje. Endikasyon: Midebağırsakkrampları, spastik

Sekodin

Şurup Akdeniz Oksolamin fosfat Ambalaj: 50 mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: OksabronŞurup: 50 mg/5 mLx120 mL(Deva);PerbronşŞurup: 50 mg/5 mLx120 mL(CaSel);PerebronŞurup:

Oftalmotrim

Göz Damlası Alcon PolimiksinB sülfat10.000 IU, trimetoprim 1 mg/ml Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: PolytrimGöz Damlası: 5 mL(GSK). Endikasyon:
Bevitab

Film Tablet Koçak B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg Ambalaj: 30 ve 50 tablet. Eşdeğeri: BenexolLak Tablet: 50 lak Tablet(Roche);BenoralFilm Tablet:

Bricanyl

İnhaler AstraZeneca Terbutalin sülfat Ambalaj: 0.25 mgx400 doz/10 mL. Bricanyl Ekspektoran Şurup Terbutalin sülfat1.5 mg, gayakol gliseril eter 66.5 mg/5

Ventolin IV

Enfüzyon GSK Salbutamol sülfat Ambalaj: 5mg/5 mLx10 ampul. Ventolin Enjeksiyon Salbutamol sülfat Ambalaj: 0.5 mg/1 mLx5 ampul. Ventolin İnhaler Salbutamol

Geroxalen

Kapsül Liba Metoksalen (8-Metoksi-psö-ralen) Ambalaj: 10 mgx50 yumuşak jelatin Kapsül Endikasyon: Pigmentasyonukolaylaştırıcı etkilidir. Psö-riazis, vitiligo, ekzema ve güneşışınına karşı toleransı

Spalt

Tablet Santa Farma Parasetamol 450mg, benzil mandelat 50 mg, kafein 50 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Baş, diş,kas, eklem ağrıları

Polyod

Antiseptik Solüsyon Drogsan Povidoniyot Ambalaj: %10×30, 100 ve 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BatticonAntiseptik Solüsyon: %10×30,100, 1000 mL(Adeka);Betakon Antiseptik Solüsyon: %10×1000

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir