Cibacen

Divitab

NovartisPharma

Benazepril HCI

Ambalaj: 5 mgx28 divitab

: 10 mgx28 divitab.

Endikasyon: aCEinhibitörü olarak hipertansiyon tedavisi ve konjestif kalp yetmezliğiolan hastalarda (NYHA Sınıf IiIV) ek tedavi için endikedir.

Kontra Endikasyon: Benazeprilve benzeri bileşiklere karşı bilinen aşırı duyarlık, ACE inhibitö-rüile daha önceki bir tedaviye bağlı anjiyoödem öyküsü ve gebeliktekontrendikedir.

Uyarılar: ACE inhibitörleri (benazepril dahil) alan hastalarda,bazıları ciddi olan, istenmeyen çeşitli reaksiyonlar gö-rülebilir.Yüz, dudaklar,dil, glottis ve larinkste anjiyoödem bildirilmiştir. Böyle belirtilergö-rüldüğünde benazepril derhal kesilmelidir. ACE inhibitörlerialırken sarılık gelişen veya hepatik enzimlerinde belirgin yükselmeolan hastalar ACE inhibitörlerini kesmeli ve yakın tıbbi gö-zetimaltında tutulmalıdır. Hipertansif hastanın değerlendirilmesindedaima renal fonksiyon da değerlendirilmelidir.Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Süt emen bebeklerde herhangi bir istenmeyen etki gö-rülmesi olasılığıolmamakla birlikte, emziren annelere önerilmez. Benazepril iletedavi sırasında da hastalara, araç sürerken veya makine kullanırkentedbirli olmaları öğütlenmelidir.

Yan Etkileri: Palpitasyonlar,ortostatik semptomlar, spesifik olmayan gastrointestinal bozukluklar,dö-küntü, ateş basması, pruritus, ışığa duyarlık, idrar sıklığı, öksürük,solunum sistemi semptomları, baş ağrısı, sersemlik, halsizlikgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Potasyumtutucu diüretikler (örneğin spironolakton, triamteren, amilorid,vs), potasyum takviyeleri veya potasyum içeren diyet tuzlarının,ACE inhibitö-rü alan hastalara verilmesi önerilmez.Lityum ile tedavi sırasında ACEinhibitörleri alan hastalarda lityum toksisite semptomları bildirilmiştir.Bir diüretik de kullanılırsa lityumun toksisite riski artabilir.İndometasin, birlikte kullanıldığında ACE inhibitörlerinin hipotansifetkisini azaltabilir.

Doz Önerisi: Hipertansiyon: Tiyazit diüretiklerini almayan hastalarda önerilenbaşlangıç dozu günde 10 mg’dir. Doz günde 20 mg’ye çıkarılabilir. Dozaj,kan basıncı yanıtına gö-re, genellikle 1-2 hafta aralıklarla ayarlanmalıdır.Hipertansif hastalardaCibacen’in önerilen günlük maksimum dozu, tek doz veya ikidoz halinde verilen 40 mg’dir.Kreatinin klirensi <30 mL/dakika olan hastalardabaşlangıç dozu günde 5 mg’dir.Gerektiğinde bu doz günde 10 mg’ye kadar çıkarılabilir.KonjestifKalp Yetmezliği: Önerilen başlangıç dozu günde 1 kez 2.5 mg’dir.Kalp yetmezliği belirtilerinde yeterli bir iyileşme gö-rülmeyenhastalarda, semptomatik hipotansiyon veya diğer istenmeyen yanetkiler de gö-rülmediği takdirde, 2-4 hafta sonraCibacen’in dozu günde bir kez 5 mg’ye yükseltilebilir.Klinik yanıta bağlı olarak, uygun aralıklarla, doz günde bir kez 10mg’ye ve nihayet günde bir kez 20 mg’ye yükseltilebilir. Genelliklegünde bir doz etkindir. Bazı hastalar günde iki doz rejimine dahaiyi yanıt verebilirler. Kreatinin klirensi <30 mL/dakika olan konjestifkalp yetmezliği hastaları için günlük doz 10 mg’ye yükseltilebilir,fakat başlangıçta düşük doz (örneğin 2.5 mg) kullanılması uygun olabilir.

<

Volmax

Kontrollü SalımTableti GSK Salbutamol sülfat Ambalaj: 4 mgx14 ve 56 Tablet : : 8 mgx14ve 56 Tablet. Eşdeğeri: SalbutamSRMikropellet Kapsül:

Tylol Plus

Tablet Nobel Parasetamol 500mg, kafein 30 mg Ambalaj: 20 tablet. Eşdeğeri: DarvolinTablet: 20 tablet(Eczacıbaşı);GeralginePTablet: 20 tablet(Münir Şahin);MedafeinTablet: 20 Tablet(Koçak);NopainPlus Tablet:

APer

Pediyatrik Şurup Aroma Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: CalpolSüspansiyon: 120 mg/5 mLx150 mL(GSK);GeralgineP Eliksir: 120 mg/5 mLx150
Clozol

Pomat İlsan Klotrimazol Ambalaj: 30 mg/gxg’lik tüp. Endikasyon: Dermatofitler,mayalar, küfler, vb.ne karşı in vitro ve in vivo olarak geniş spektrumluantimikotik

Dank Pastil

Çiğneme Tableti İlsan Dihidroksialüminyumsodyum karbonat 340 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: Hiperasiditeylekendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, asidebağlı hazımsızlık, mide

Tarivid IV

Enfüzyon Çö-zeltisi SanofiAventis Ofloksasin HCl Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 enfüzyon flakonu. Eşdeğeri: MenefloksIV Enfüzyon Flakonu: 200mg/100 mLx1 flakon(MustafaNevzat). Tarivid Film

NovoRapid

Flakon NovoNordisk İnsülin aspart Ambalaj: 1000U/10 mLx1 flakon. NovoRapid Penfill İnsülin aspart Ambalaj: 300U/3 mLx5 kartuş. Doz Önerisi: Kısa ürün
Alcon BSS

İrrigasyon Solüsyonu Alcon Sodyum klorür %0.64,potasyum klorür %0.075, kalsiyum klorür %0.048, magnezyum klorür%0.03, sodyum asetat %0.39, sodyum sitrat %0.17 Ambalaj:

Vincristini PCH

Flakon IV Med İlaç Vinkristin sülfat Ambalaj: 2 mg/2 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Vincristine Sülfate DBL Enjektabl Solüsyon: 2 mg/2 mLx1

Oksamen

Tablet Mustafa Nevzat Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx10 tablet. Eşdeğeri: NobateksFilm Tablet: 20 mgx10tablet(Nobel);Tenoksan Kapsül: 20 mgx10 kapsül(Drogsan);Tenoktil Kapsül: 20 mgx10

Mycobutin

Kapsül Pfizer Rifabutin Ambalaj: 150 mgx30 kapsül. Endikasyon: C4 sayımları200/µl’ye eşit ya da daha düşük olan, bağışıklık sistemleri baskılanmışhastalardaM. avium

Loxicam

Tablet Biofarma Meloksikam Ambalaj: 15 mgx10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: ExenTablet: 15 mgx30 tablet(Sanovel);MeloxTablet: 15 mgx10 ve 30 tablet(Nobel);MobicTablet: 15

Silverdin

Krem Deva Gümüş sülfadiazin Ambalaj: 10 mg/gx40 g ve 400 g’lik ambalaj. Eşdeğeri: SilvadiazinKrem: 10 mg/gx40 g(Toprak);SilvamedKrem: 10 mg/gx40 g(Koçak).

Betoptic

Oftalmik Solüsyon Alcon Betaksolol HCI Ambalaj: 5.6 mg/mLx5 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe. Betoptic S Oftalmik Süspansiyon Betaksolol HCI Ambalaj: 2.8

Avmigran

Film Tablet İ.E.Ulagay Ergotamintartarat 0.75 mg, mekloksamin dihidrojen sitrat 20 mg, kafein 80mg, parasetamol 325 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon:
Zitrotek

Film Tablet Azitromisin Ambalaj: 500 mgx2 film tablet. Eşdeğeri: AzitrotekFilm Tablet: 500 mgx2tablet(Deva). Endikasyon: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniaveyaH.

Carena

Ampul IV Biofarma Teofilin etilendiamin Ambalaj: 240mg/10 mLx6 ampul. Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikülyetmezliğine bağlı

Veraljin

Tablet Radyum Metamizol sodyum Ambalaj: 500 mgx20 tablet. Eşdeğeri: AdepironTablet: 500 mgx20 tablet(Adeka);AndolorTablet: 500 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay);Devaljin Tablet: 500 mgx20 tablet(Deva);NogesicTablet:

Largopen

Flakon IM/IV Bilim Amoksisilin Ambalaj: 500 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çö-zücüAmpul : : 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik

Lipofen SR

Mikropellet Kapsül Nobel Fenofibrat Ambalaj: 250 mgx20 kapsül. Endikasyon: Diyet ilekontrol altına alınamayan hiperlipoproteinemi durumlarındafenofibrat, artmış serum kolesterol ve trigliserid

Ritin

Şurup Eczacıbaşı Loratadin 1 mg/mL Ambalaj: 60 mL’lik şişe. Eşdeğeri: LoradifŞurup: 1 mg/mLx60 mL(SanofiAventis). Ritin Tablet Loratadin 10 mg Ambalaj:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir