Cirrus

Kapsül

UCB

Setirizin 2HCl 5 mg,psödoefedrin HCl 120 mg

Ambalaj: 14 kapsül.

Endikasyon: Nazalkonjesyon, aksırık, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi mevsimselve perennial allerjik rinitle ilgili semptomların giderilmesindeendikedir. Setirizinin antiallerjik özelliklerinin ve psö-doefedrinindekonjestan aktivitesinin birlikte istendiği durumlarda kullanılmalıdır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden birine, efedrin veyadiğer piperazinlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Sempatotimetikler, aşırı hipertansiyonu veya koroner arter hastalığıolan kişilerde, MAO inhibitö-rü kullananlarda, göz içi basıncı yüksekkişilerde veya üriner retansiyonu olan-larda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Diyabet, hipertiroidi, hipertansiyon, taşikardive aritmi, böbrek veya karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda veyaşlı kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Sempatomimetik ilaçlar(dekonjestanlar, iştah kesiciler, amfetamin gibi psikostimülanlar),trisiklik antidepresanlar ve dijital alan kişilerde kullanımınadikkat edilmelidir. Motorlu taşıt ve dikkat gerektiren araçlar kullanacakhastalarda önerilen dozların üzerine çıkılmaması önerilmektedir.Gebelik sırasında kullanımından kaçınılmalıdır. Emzirenlerdekullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Ağız kuruluğu, baş ağrısı, uykusuzluk, uyku hali,asteni, taşikardi, sinirlilik, sersemlik, vertigo ve mide bulantısıgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: MAO inhibitörleri vebadrenerjik blokerler, sempatomimetik amin–lerin etkisiniartırırlar.Sempatomimetik aminler, metildopa, guanetidinve rezerpinin antihipertansif etkilerini azaltabilirler. Psö-doefedrin,dijitallerle birlikte kullanıldığında ektopik pacemaker aktivitesiartabilir.Antasitler, psö-doefedrininemilimini artırır, kaolin ise azaltır.

Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda,günde 2 kez 1 Kapsül (sabah ve akşam olmak üzere), aç veya tok karnınaalınır.Kapsüllertercihen bir miktar sıvıyla yutulmalı, çiğnenmemelidir. Tedavi,normalde 2-3 haftayı aşmamalıdır. Nazal semptomlar yeteri kadarazaldığında, eğer gerekliyse tedavi setirizin ile sürdürülebilir.Böbrek yetmezliği olanlarda doz, normal kişilerdekinin yarısıdır.

<

Naropin

Ampul AstraZeneca Ropivakain Ambalaj: 2 mg/mLx10 mLx5 plastik ampul ve 20 mLx5 plastik ampul : : 7.5 mg/mLx10 mLx5 plastik

Borneral

Film Tablet İlsan Ornidazol Ambalaj: 250 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Biteral Lak Tablet: 250 mgx20 tablet(Roche);OrnidoneFilm Tablet: 250 mgx20tablet(Tripharma);Ornisid Film Tablet:

Gentreks

Ampul IM/IV Bilim Gentamisin sülfat Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 Ampul : : 80 mg/2 mLx1 Ampul : : 120 mg/2mLx1
İnsidon

Draje Novartis Pharma Opipramol 2HCI Ambalaj: 50 mgx30 draje. Eşdeğeri: Deprenil Tablet: 50 mgx30 tablet(Terra),İnsomin Draje: 50 mgx30 tablet(TriPharma),İnzeton Tablet:

Haemoctin SDH

Flakon Kansuk Faktör -ViII Ambalaj: 250 IUx1 Flakon ve 5 mL’lik 1eritici, tek kullanımlık 1 şırınga, 1 transfer kanülü, 1

Protelos

Granül Servier Strontium ranelat Ambalaj: 2 gx28 tek dozluk paket. Endikasyon: Vertebralve kalça kırıkları riskini azaltmada postmenopozal osteoporoz tedavisindeendikedir. Kontra

Pulmor

Şurup Drogsan Ambroksol HCI Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AmbreksŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Nobel);AmbrolŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Deva);FluibronŞurup:
Ovestin

Ovül Organon Estriol Ambalaj: 0.5 mgx15 ovül. Ovestin Tablet Estriol Ambalaj: 2mgx30 tablet. Ovestin Vajinal Krem Estriol Ambalaj: 1 mg/gx15

Cancidas

Flakon MSD Kaspofungin asetat Ambalaj: 50 mgx1 flakon, 70 mgx1 flakon. Endikasyon: Diğertedavileri (örneğin, amfoterisin B, amfoterisin B’nin lipid formülleri

Senokot

Tablet aris Sennozid B 7.5 mg Ambalaj: 50 tablet. Endikasyon: Nö-rolojikbozukluklara bağlı habitüel, postoperatif ve doğum sonrası atonikkabızlık ve batının

Atoksilin

Oral Süspansiyon Atabay Amoksisilin trihidrat Ambalaj: 250mg/5 mLx80 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AmoksinaOral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 ml(Mustafa Nevzat);Demoksil Süspansiyon: 250

Losec

Flakon AstraZeneca omeprazol Ambalaj: 40 mgx1 flakon. Endikasyon: Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt

Starlix

Film Kaplı Tablet NovartisPharma Nateglinid Ambalaj: 120 mgx84 tablet. Endikasyon: Hipergliseminin diyet ve egzersizle kontrol altınaalınamadığı tip 2 diyabet (insüline

Nostil

Burun Spreyi Deva Fenilefrin HCI 35mg, klorfeniramin maleat 60 mg, klorbutanol 75 mg Ambalaj: 15 mL’lik şişe. Endikasyon: Allerjikkaynaklı saman

Gaviscon

Liquid aris Sodyum alginat Ambalaj: 50 mg/mLx200 mL’lik şişe. Gaviscon Tablet Alginik asit Ambalaj: 500 mgx60 tablet. Endikasyon: Gebeliktekilerdahil mide
Klomen

Tablet Koçak klomifen sitrat Ambalaj: 50 mgx10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: Gonaphene Tablet: 50 mgx10tablet(Organon);SeropheneTablet: 50 mgx10 tablet(Serono). Endikasyon: Eşlerifertil

5-FU

Flakon Onko&Koçsel Etken Madde(ler): 5-Florourasil 250 mg/5 ml Piyasa Şekilleri: 5 ml’lik 10 flakon içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Doz arka

Xeloda

Film Kaplı Tablet Roche Kapesitabin Ambalaj: 150 mgx60 tablet : : 500 mgx120 tablet. Endikasyon: Kapesitabinoral uygulanan, tümör bölgesinde aktive

Oroheks

Gargara TriPharma Klorheksidin glukonat‰2 Ambalaj: 200 mL’lik şişe. Eşdeğeri: KlorhexGargara: %0.2×200 mL(Drogsan);SuperheksGargara: %0.2×200 mL(Eczacıbaşı). Oroheks Oral Sprey Klorheksidin glukonat‰2 Ambalaj:

Tribudat

Tablet Berksam Trimebutin maleat Ambalaj: 100 mgx40 tablet : : Forte Tablet 200 mgx20 tablet. Eşdeğeri: DebridatTablet: 100 mgx40 tablet;

PredForte

Oftalmik Süspansiyon Abdi İbrahim Prednizolon asetat Ambalaj: %1×5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: CodelsolGöz/Kulak Damlası: %1×5 mL(İ.E.Ulagay);NorsolForte Göz/Kulak Damlası: %1×5 mL(Bilim).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir