Clarinase

Tablet

ScheringPlough

Loratadin 5 mg, psö-doefedrinsülfat 120 mg

Ambalaj: 10 tablet.

Endikasyon: Nazalkonjesyon, aksırma, rinore, kaşınma ve göz yaşarması dahil alerjikrinit ve soğuk algınlığında gö-rülen belirtilerin tedavisindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelere, adrenerjik ilaçlara yada kimyasal yapıları benzer maddelere karşı aşırı duyarlığı ya daidiyosinkrazisi bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Ayrıca,MAO inhibitö-rü tedavisi gö-ren ya da son on gün içinde bu tür bir tedaviuygulanan, dar açılı glokom, idrar retansiyonu, ağır hipertansiyon,ağır koroner arter hastalığı veya hipertiroidisi bulunan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: İlacın hızlı bırakılması depresyona neden olabilir.Bu kombinasyonun gebelerde güvenirliği gösterilmediğinden, gebelerdesağlanacak yarar ile fetüs üzerindeki olası riskler çok iyi değerlendirilmelidir.Loratadin ve psö-doefedrin sülfat anne sütüne geçtiğinden, tedaviyeya da emzirmeye ara verilmelidir.

Yan Etkileri: Uykusuzluk ve ağız kuruluğu görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sempatomimetik ilaçlar, MAO inhibitö-rü kullananhastalarda hipertansiyon krizi dahil hipertansif reaksiyonlaraneden olabilir. Metildopa, mesamilamin, rezerpin ve veratrum alkoloidlerininantihipertansif etkileri, sempatomimetik ilaçların kullanılmasıylaazalabilir.badrenerjik blokerlerde sempatomimetik ilaçlarla etkileşebilir. Psö-doefedrin dijitalile birlikte kullanıldığında ektopik pacemaker aktivite artışıgö-rülebilir. Antasitler, psö-doefedrinin emilimini artırır, kaolinazaltır.

Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara günde2 kez 1 Tablet verilir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalardadaha düşük dozlarla tedaviye başlanmalıdır; başlangıç dozu olarakgünde 1 Tablet önerilir.

<

Xeloda

Film Kaplı Tablet Roche Kapesitabin Ambalaj: 150 mgx60 tablet : : 500 mgx120 tablet. Endikasyon: Kapesitabinoral uygulanan, tümör bölgesinde aktive

Tobel

Ampul IM/IV Nobel Tobramisin Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 ve 100 Ampul : : 80 mg/2mLx1 ve 100 Ampul. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların
Klamaxin

Film Tablet İE Ulagay Klaritromisin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Deva);Klacid Film

Flantadin

Tablet SanofiAventis Deflazakort Ambalaj: 6 mgx20 Tablet : 30 mgx10 tablet. Endikasyon: Adrenokortikal yetmezlik durumunda kullanılır.Romatizmal hastalıklarda: Psö-riatik artrit, romatoid

Relokap

Film Tablet Yeni İlaç Naproksensodyum Ambalaj: 275 mgx20 Tablet : : Fort Tablet 550 mgx10 ve 20tablet. Eşdeğeri: aNoxFort Tablet:

Ziagen

Film Tablet GSK Abakavir Ambalaj: 300 mgx60 tablet. Ziagen Oral Solüsyon Abakavir sülfat Ambalaj: 20 mg/mLx240 mL’lik polietilen şişe. Endikasyon:
Histazol

Tablet İ.E.Ulagay Astemizol Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Endikasyon: Deri ileilgili allerjilerde, dermatit ve allerjik göz kaşıntılarında,özellikle konjunktivit ve mevsimsel ve

Maxaljin

Film Tablet Mecom Flurbiprofen Ambalaj: 100 mgx30 tablet. Eşdeğeri: MajezikFilm Tablet: 100mgx30 tablet(Sanovel). Endikasyon: Romatoid artrit ve osteoartrit gibi kronik

Clin

Ampul IM/IV İ.E. Ulagay Klindamisin fosfat Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 Ampul : : 600 mg/4 mLx1 ampul. Eşdeğeri: 300 mg/2

Babyprin

Tablet Pfizer Asetilsalisilikasit Ambalaj: 80mgx20 tablet. Endikasyon: Asetilsalisilikasit antitrombotik olarak, nonstabil anjina pektoriste ve risk altındaki(hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik veya sigara

DiyetTat

Efervesan Tablet Eczacıbaşı Aspartam Ambalaj: 18 mgx150 ve 400 tablet. Endikasyon: Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme kürleri gibişeker kullanılması

DexaSine

Göz Damlası Liba Deksametazon Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: CebedexGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5 mL(Abdi İbrahim);DekortGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5mL(Deva);Maxidex

Dekort

Ampul IM/IV Deva Deksametazon Ambalaj: 8mg/2 mLx1 ampul. Dekort Tablet Deksametazon Ambalaj: 0.50mgx20 Tablet : 0.75 mgx20 tablet. Endikasyon: Kortikosteroidtedavisi

Fasturtec

Flakon SanofiAventis Rasburikaz Ambalaj: 1.5 mgx3 flakon ve 3×1 mLsolvan içeren ampul : 7.5 mgx1 flakon ve 5 mL solvaniçeren
Volog

Krem BMS Halsinonid Ambalaj: 1 mg/gx20 g’lik tüp. Endikasyon: Kortikosteroidtedaviye yanıt veren atopik dermatit, kontakt dermatit, nö-rodermatit(lichen siplex cronicus) ekzematö-dermatit,

Andazol

Süspansiyon Biofarma Albendazol Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik ambalaj. Andazol Film Tablet AlbendazoL Ambalaj: 200 mgx2, 6 ve 40 tablet. Endikasyon: Aşağıdaki

Zovatin

Film Tablet Eczacıbaşı Simvastatin Ambalaj: 10 mgx30 tablet : 20 mgx30 tablet : 40 mgx30tablet. Endikasyon: Hiperlipidemi: Heterozigot familiyal hiperkolesterolemi

Unacefin

Flakon IM, IV Fako Seftriakson disodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü : : 1

Novuxol

Pomat Abbott Kollajenaz Ambalaj: 1.2 Ü/gx10 ve 30 g’lik tüp. Endikasyon: Kutan vesubkutan ülserasyonlarda nekrotik dokunun enzimatik tedavisindeendikedir. Kontra Endikasyon:

Hyperium

Tablet Servier Rilmenidin dihidrojenfosfat Ambalaj: 1 mgx30 tablet. Endikasyon: Arteriyelhipertansiyon tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Ağır depresifdurumlarda ve renal yetmezliklerde kontrendikedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir