Clexane

Kullanıma Hazır Enjektör

SanofiAventis

Enoksaparin

Ambalaj: 20 mg/0.2 mLx2 enjektör

: 40 mg/0.4 mLx2 enjektör

: 60 mg/0.6 mLx2 enjektör

: 80 mg/0.8 mLx2 enjektör

: 100 mg/1 mLx2 enjektör

: 120 mg/0.8 mLx10 enjektör.

Endikasyon: Venöztromboemboli profilaksisinde (venlerde pıhtı oluşumunun önlenmesi)özellikle bazı işlemler, örneğin ortopedik veya genel cerrahi sonrası;hemodiyaliz sırasında ekstrakorporeal dolaşımda tromboz oluşumununönlenmesinde; oluşmuş derin ve trombozunun tedavisinde, beraberindepulmoner emboli olduğu ya da olmadığı durumlarda; kararsız anjinave nonQ miyokard enfarktüsünde endikedir.

Kontra Endikasyon: Enoksaparinşu durumlarda kullanılmamalıdır: Enoksaparin, heparin ya da diğerdüşük molekül ağırlıklı heparinlere karşı aşırı duyarlık (allerji)durumları; önemli kanama bozuklukları; enoksaparin veya başka heparinlerletrombositopeni öyküsü (geçmişte trombosit sayısında önemli düşüş);aktif gastrointestinal ülser veya kanamaya eğilimli lezyon; akutenfektif endokardit (yapay kapağın etkilendiği durumlar dışında).Enoksaparin şu durumlarda genellikle önerilmez: Ciddi böbrek yetmezliği;hemorajik vasküler serebral stroke; kontrolsüz arteriyel hipertansiyon.

Uyarılar: Enoksaparinin spinal/epidural anestezi altındauygulanması sırasında, intraspinal hematomların oluşup uzun süreliveya kalıcı paraliziye yol açtığı, çok nadir olgularda bildirilmiştir.Tedbir olarakenoksaparin gebelikte kullanılmamalıdır. Emzirme sırasında kullanımındasakınca yoktur.

Yan Etkileri: Hemoraji,enjeksiyon yerinde morarma, lokalize veya genel allerjik reaksiyonlar,trombositopeni (anormal düşük düzeyde trombosit sayısı), nadirenenjeksiyon yerinde ciddi dö-küntülü reaksiyonlar, osteoporoz riski(tedavi birkaç aydan uzun süre uygulandığında), bazı enzimlerinkan düzeylerinde artış. Nadiren, enoksaparinin spinal/-epiduralanestezi ile birlikte uygulamasında intraspinal hematomlar gö-rülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilikasit (ve türevleri), analjezik ve antipiretik dozlarda non-steroidantienflamatuvar ilaçlar (genel kullanım yolu), tiklopidin, dekst-ran40 (parenteral yol) ile kombinasyonu önerilmez. Oral antikoagülanlar,trombolitik ilaçlar, antitrombotik dozlarda asetilsalisilik asit(kararsız anjina ve nonQ miyokard enfarktüsü tedavisinde), glukokortikoidler(genel kullanım yolu) ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: 1 mg (0.01 mL) enoksaparin yaklaşık 100 IU antiXaaktivitesine eşdeğerdir. Enoksaparin profilaktik ve tedavi ediciendikasyonlarda derin SC yoldan, hemodiyalizde ise intravasküleryoldan kullanılmalıdır. İntramusküler yoldan kullanılmaz.

<

ColchicumDispert

Draje Dr. F.Frik Kolşisin Ambalaj: 0.5mgx50 draje. Endikasyon: Akut ve kronikgut (damla) hastalığı, ailevi akdeniz ateşi tedavisi ve Behçetsendromuna yardımcı

Tears Naturale Free

Göz Damlası Alcon Dekstran 70 0.0010 g,sodyum klorür 0.0052 g, potasyum klorür 0.0012 g, hidroksipropil metil selüloz0.0030 g, sodyum borat

Prodisan

Kapsül Embil Azapropazon Ambalaj: 300 mgx20 ve 60 kapsül. Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartroz gibi eklemler ve çevre dokuları etkileyenakut veya kronik
Hivid

Lak Tablet Roche Zalsitabin Ambalaj: 0.375 mgx100 Tablet : 0.750 mgx100 Tablet. Endikasyon: Zidovudintedavisini tolere edemeyen veya zidovudin tedavisiyle sonuçalınamayan

Cravit İV

Enfüzyon FlakonuFako Levofloksasin Ambalaj: 500 mg/100 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: Tavanic IV EnfüzyonFlakonu: 500 mg/100 mLx1 Flakon(SanofiAventis). Cravit Film Tablet Levofloksasin

Rapifen

Ampul JanssenCilag Alfentanil HCI Ambalaj: 1 mg/2mLx5 Ampul : : 5 mg/10mLx5 Ampul. Endikasyon: Kısa veuzun süreli cerrahi girişimler için

Orthoclono OKT 3

Ampul İV Gürel Muromonab CD3 Ambalaj: 5 mg/5 mLx5 ampul. Endikasyon: Böbrektransplantasyonu yapılanlarda akut allograft rejeksiyonun tedavisi ile kalp vekaraciğer
Santanol

Tablet Atabay Ranitidin HCI Ambalaj: 150 mgx30 Tablet : : 300 mgx30 tablet. Eşdeğeri: RanitabFilm Tablet: 300 mgx30tablet(Deva);Ulcuran Film Tablet:

Plendil

Uzun Etkili Film Tablet AstraZeneca Felodipin Ambalaj: 2.5 mgx20 Tablet : : 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20tablet. Endikasyon:

Difilin

Ampul IM Deva Dihidroksipropilteofilin Ambalaj: 300 mg/3 mLx6 ampul. Difilin Simple Tablet Dihidroksipropilteofilin Ambalaj: 400 mgx50 tablet. Difilin Supozituvar Dihidroksipropilteofilin

Carena

Ampul IV Biofarma Teofilin etilendiamin Ambalaj: 240mg/10 mLx6 ampul. Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikülyetmezliğine bağlı

Amlovas

Tablet Drogsan Amlodipin Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 Tablet. Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20tablet(Eczacıbaşı);Amlovas Tablet:

Reductil

Kapsül Abbott Sibutramin HClmonohitrat Ambalaj: 10 mgx28 Kapsül – : : 15 mgx28 kapsül. Eşdeğeri: Zelium Kapsül: 10 mgx28kapsül, 15

İmex

Merhem Assos Tetrasiklin HCl %3 Ambalaj: 20 gramlık tüp. Endikasyon: Enflamatuvar formları başta olmaküzere, topikal akne tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

Ovitrelle

Flakon Serono Koriogonadotrofin alfa250 µg (6500 IU’ya eşdeğer) Ambalaj: 1, 2 ve 10 liyofilize flakon ve 1 mL’lik çözücü flakon.
Rifex

Kapsül Atabay Rifampisin Ambalaj: 150 mgx16 Kapsül : : 300 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: RifadinKapsül: 150 mgx16 Kapsül, 300mgx16 Kapsül(SanofiAventis);Rifcap Kapsül:

Cirrus

Kapsül UCB Setirizin 2HCl 5 mg,psödoefedrin HCl 120 mg Ambalaj: 14 kapsül. Endikasyon: Nazalkonjesyon, aksırık, burun akıntısı, göz ve burun

Gastrosidin

Tablet Eczacıbaşı Famotidin Ambalaj: 20 mgx60 Tablet : : 40 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 20 mgx60 Tablet, 40 mgx30

Adafen

Tablet Akdeniz Parasetamol 500mg, kafein 30 mg Ambalaj: 30 tablet. Eşdeğeri: Vermidon Tablet: 30 tablet(İlsan). Endikasyon: Ağrı kesici olarak baş

Farengil

Gargara Eczacıbaşı Benzidamin HCl 22.5mg/15 mL Ambalaj: 120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BenzidanGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Deva);TanFlexGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Abdi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir