Contramal

Ampul

Abdi İbrahim

Tramadol

Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: Tramadolor Ampul: 100 mg/2 mLx5 ampul(İlsan).

Contramal

Kapsül

Tramadol

Ambalaj: 50 mgx20 kapsül.

Endikasyon: Cerrahioperasyonlar sonrası ağrılar, kırık ve yaralanmalara bağlı ağrılar,non-narkotik analjeziklerin yetersiz kaldığı kanser ağrılarındave diğer değişik kaynaklı ağrılarda kullanılan güçlü bir analjeziktir.

Kontra Endikasyon: Tradamole veya opioidlere karşıbilinen duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Geçmişte veya halenopioid alışkanlığı ya da bağımlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yüksek dozlarda solunum depresyonu yapabileceğinden,riskli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Konvülsiyon riski,epilepsili hastalarda, nö-bet geçmişi olan hastalarda veya nö-betile ilgili bir risk altında travma geçirmiş, metabolik bozukluğuveya ilaç ya da alkol kullanımını bırakan bağımlılarda ve merkezisinir sistemi enfeksiyonu olan hastalarda artabilir. Tramadolile tedavi edilen hastalarda nadiren ciddi ve fatal olabilen anafilaktoidreaksiyonlar bildirilmiştir. Bildirilen diğer reaksiyonlar arasındaprürit, kurdeşen, bronkospazm ve anjiyoödem bulunmaktadır. Geçmişindekodein ve diğer uyuşturucu ilaçlara karşı anafilaktoid reaksiyonlarıngö-rüldüğü hastalar daha fazla risk altında olabilirler ve bu hastalaratramadol verilmemelidir. Epilepsi öyküsü olan veya epilepsi riskiolan hastalarda tramadol ancak zorunlu bir endikasyon varsa kullanılmalıdır.Konvülsiyon eşiğini düşüren selektif serotonin reuptake inhibitörlerive trisiklik antidepresan kullanan hastalarda tramadol dikkatlekullanılmalıdır. Minör ağrıların tedavisi için kullanılmamalıdır.Tramadol, hastanın reaksiyon yeteneğini etkileyerek, araba veyamakine kullanmasını zayıflatabilir, bu durum özellikle alkollebir arada alındığında gö-rülür. Gebelikte kullanımı ancak risklerindikkatlice değerlendirilmesinden sonra olmalıdır. Emzirme dö-nemindekullanılırken, yaklaşık ‰1 oranında süte geçtiği göz önüne alınmalıdır.Toleransve çekilme semptomları gö-rülebilir. İlacın bağımlılık yapma potansiyelivardır.

Yan Etkileri: Tramadol kullanımına bağlıhallüsinasyon ve konfüzyon gö-rülebilir. Mide bulantısı, kusma,ishal, kabızlık ve ağız kuruluğu gibi gastrointestinal sistemeait yakınmalar gö-rülebilir. Tramadol alımına bağlı olarak, enderolgularda kardiyovasküler sistem üzerine etkisi olduğu (çarpıntı,postüral hipotansiyon veya kardiyovasküler kollaps gibi) gö-rülmüşve az sayıdaki hastada konvülziyonlar gözlemlenmiştir. En sık gö-rülensantral sinir sistemi yan etkileri, sersemlik, baş ağrısı ve sedasyondur.Kaşıntı, dö-küntü ve ürtiker gibi cilt lezyonları gö-rülebilir.Bronkospazm ve mevcut astmanın şiddetlenmesi gibi allerjik reaksiyonlarbildirilmiştir. İstenmeyen etkiler, özellikle hasta fiziksel olarakyorgunsa gö-rülmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Santral sinir sistemini etkileyendiğer ilaçlarla (trankilizanlar, hipnotikler vb.) bir arada alındığında,sedatif etki artabilir. Ancak bunun yanı sıra, tramadolün bir trankilizanlabirlikte kullanımının, ağrı üzerinde olumlu bir etkisinin olmasıolasıdır. MAO inhibitörleri alan hastalarda kullanılmamalıdır.Ayrıca alkol, hipnotikler, santral etkili analjezikler, opioidlerveya psikotropik ilaçlarla kullanılması önerilmez.

Doz Önerisi: Contramal Ampul: Doz ayarlaması ağrının şiddetine gö-re yapılmalıdır.IV, İM veya SC yoldan 50-100 mg (İV yoldan yavaşca enjekte edilir veyaenfüzyon çö-zeltisinde dilüe edilerek verilir). Bir kerede uygulanandozun 2 mg/kg’yi geçmemesi önerilir. Genel olarak günlük doz 400mg’dir. 75 yaşın üzerindeki hastalarda ise günlük doz 300 mg’yi geçmemelidir.Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda doz ayarlamasıyapmak gerekebilir.

Contramal Kapsül: Doz ayarlaması ağrının şiddetinegö-re yapılmalıdır. Yemeklerden bağımsız olarak, yetişkinlerde ve12 yaşın üzerindeki gençlerde tek doz olarak, az miktarda sıvı ile 1Kapsül alınır. Bu genellikle ağrıyı gidermek için yeterlidir. Ancakeğer ağrı geçmediyse, 30-60 dakika sonra 1 Kapsül daha alınabilir.Bir kerede uygulanan dozun 2 mg/kg’yi geçmemesi önerilir. Genel olarakgünlük doz 400 mg’dir. 75 yaşın üzerindeki hastalarda ise günlük doz300 mg’yi geçmemelidir. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğuolanlarda doz ayarlaması yapmak gerekebilir.

<

Algesal

Pomat Dr.F.Frik Salisilat dietilamin%10 g Ambalaj: 40g’lik tüp. Algesal Suractive Pomat Dietilamin salisilat4 g, nopoksamin 0.4 g. Ambalaj: 40 g’lik

TRH

EnjeksiyonÇö-zeltisi ErKim Protirelin Ambalaj: 0.2 mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Hipofiztiroidsistemi fonksiyonlarının incelenmesi için TRhtesti uygulanmasındakullanılır. Kontra Endikasyon: Protirelin,ilaca aşırı duyarlığı

GliserinKansuk

Supozituvar B Kansuk Gliserin Ambalaj: 3300 mgx6 supozituvar. GliserinKansuk Supozituvar K Gliserin Ambalaj: 1400 mgx10 supozituvar. Endikasyon: Basit konstipasyonlarıngiderilmesinde laksatif
Maliasin

Draje Abbott Barbeksaklon Ambalaj: 25mgx50 draje : : 100 mgx50 draje. Endikasyon: Grandmalepilepsiler, özellikle uyanık tipte, tek başına veya petitmal

Citolap

Film Tablet TümEkip Sitalopram Ambalaj: 20 mgx30 çentikli tablet. Endikasyon: Depresyon tedavisi, relaps/rekürransların önlenmesi,agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve obsesif

Alphagan

Göz Damlası Abdi İbrahim Brimonidin Ambalaj: %0.2×5 mL’lik şişe. Endikasyon: Açık açılı glokom veya oküler hipertansiyonu olanhastalarda göziçi basıncını düşürmek

Exen

Tablet Sanovel Meloksikam Ambalaj: 7.5 mgx30 Tablet : : 15 mg (Fort)x30 tablet. Eşdeğeri: LoxicamTablet: 15 mgx30 tablet(Biofarma);MeloxTablet: 7.5 mgx30
Amoksilin

Kapsül Nobel Amoksisilin Ambalaj: 500 mgx16 kapsül. Eşdeğeri : AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet(Abfar);Amoksina Tablet: 500 mgx16 Tablet(MustafaNevzat);AtoksilinTablet: 500 mgx16 Tablet(Atabay);DemoksilTablet:

Tonimer

Sprey Berko Steril izotonik denizsuyu çözeltisi Ambalaj: 125 mL’lik tüp. Endikasyon: Burun deliklerinin temizliği için kullanılır. Sterilizotonik deniz suyu çözeltisi

Tiromel

Tablet Abdiİbrahim ltriiodotironinsodyum Ambalaj: 25mgx100tablet. Endikasyon: Hipotiroidizmdeetkilidir. Miksö-dem, kretinizm, nontoksik guatr hipometabolizması,jinekolojik rahatsızlıklar ve erkeklerde kısırlık durumlarında,kronik konstipasyon, deri ve

Remidon

Tablet Deva Parasetamol 500mg, kafein 65 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit

Sandostatin

Ampul SC NovartisPharma Oktreotid Ambalaj: 0.1 mg/1 mLx5 ampul. Sandostatin LAR Mikrokapsül İçeren Flakon Oktreotid Ambalaj: 10 mgx1 flakon, 2

Akrofolline

Ampul Biofarma Estradiol propionat Ambalaj: 50.000 Ü/1 mLx5 ampul.Aksil Krem: Ciltsabunlu su ile yıkanıp kurulandıktan sonra, lezyon bulunan bölgelere,yaygın olarak

Teril CR

Tablet Eczacıbaşı Karbamazepin Ambalaj: 200 mgx20 tablet : : 400 mgx20 tablet. Eşdeğeri: TegretolCRDivitab: 200 mgx20 tablet, 400 mgx20 tablet(Novartis
Konakion MM

Ampul IV Roche K1vitamini(Fitomenadion) Ambalaj: 10 mg/1 mLx5 Ampul. Konakion MM Pediatrik Ampul Oral/IM/IV K1vitamini2 mg Ambalaj: 2 mg/0.2 mLx5

Thiocilline

Göz Pomadı Abdiİbrahim Basitrasin 2500 IU,neomisin sülfat 25 mg/5 g Ambalaj: 5 g’lik tüp. Endikasyon: Konjunktivit,blefarit, arpacık, şalasiyon, göz kapağı

Termacet

Damla Toprak Parasetamol Ambalaj: 100mg/mLx30 mL’lik şişe. Termacet Süspansiyon Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Asomal PediyatrikŞurup: 120 mg/5

Ovadril

Losyon Toprak Difenhidramin HCI2 g, çinko oksit 16 g, lidokain HCI 3 g Ambalaj: 120g’lik şişe. Endikasyon: Böceksokması, basit cilt

Venofer

Ampul IV Abdiİbrahim Ferrikhidroksitsukrozkompleksi 2.7 g (=100 mg demir III’e eşdeğerde) Ambalaj: 5mLx5 ampul. Endikasyon: Demir III’eeşdeğerde ferrikhidroksitsukroz kompleksi, hızlı

Terbisil

Krem Berksam Terbinafin HCl %1 Ambalaj: 15 ve 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: LamisilKrem: 10 mg/gx15 g(Novartis);Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g(Nobel);TerbinKrem:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir