Copaxone

Flakon

Medİlaç

Kopolimer 1 20 mg

Ambalaj: Her biri 7 Flakon içeren 4 kutuda toplam 28 Flakonve 1 mL’lik enjeksiyonluk su içeren 28 Ampul, 28 adet 3 cc şırınga, 28adet enjeksiyon iğnesi, 28 adet mix-ject Flakon/Ampul adaptö-rü, 56adet alkollü temizleme bezinden oluşan kendi kendine kullanım kitiile birlikte.

Endikasyon: Disabiliteninilerlemesini yavaşlatmada ve nüksedenremitan multipl sklerozluhastalardaki nükslerin sıklığını azaltmada endikedir.

Kontra Endikasyon: Kopolimer 1’e karşı aşırı duyarlığı olan-lardave gebelikte kontrendikedir.

Uyarılar: Kopolimer 1’in tek önerilen uygulamayolu subkutandır. IV yoldan uygulanmamalıdır. Kopolimer 1 kullananhastalarda enjeksiyon sonrası birkaç dakika içinde vazodilatasyonveya palpitasyonlu gö-ğüs sıkışması, gerginlik ve/veya dispne şeklindebir reaksiyon oluşabilir. Bu reaksiyonların çoğu 15 dakika içerisindekendiliğinden geçer. Ancak reaksiyonların bazıları 1 saattenfazla da sürebilir. Reaksiyonların ciddi olduğu gö-rülürse, uygunbir tedavi yapılmalıdır. Kopolimer 1 veya metabolitlerinin insansütüne geçme derecesiyle ilgili veri yoktur. Emziren kadınlardaönlem alınmalı, ilacın anne ve çocuk üzerindeki relatif riski ve yararıdikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri: En sık gözlenen istenmeyen etkilokal enjeksiyon bölgesindeki reaksiyonlardır. Bu lokal reaksiyonlarınen yaygınlarından bazıları; eritema, ağrı, enflamasyon, pruritus,sertleşme ve kütle oluşumudur.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde önerilen günlük doz, günde 1 kez20 mg’lik SC enjeksiyondur. Bu, enjeksiyonluk su ile rekonstitüeolan 1 Flakon steril liyofilize toza karşılık gelir. Optimal terapö-tikdoz tam olarak saptanamamıştır.Copaxonetedavisine başlama, bir nö-rolog veya MS tedavisindedeneyimli bir hekim gö-zetiminde yapılmalıdır. İlaç uzun süreli tedaviiçin amaçlanmıştır ancak, tedavinin süresi ilacın uygulandığı hastanınverdiği tepkiye bağlı olarak tedaviyi yürüten hekim tarafındanbelirlenmelidir.

<

Premelle 2.5 Mg

Draje Wyeth Konjuge estrojenler0.625 mg, medroksiprogesteron asetat 2.5 mg Ambalaj: 28draje. Premelle 5 mg Draje Konjuge estrojenler0.625 mg, medroksiprogesteron asetat

Hepsera

Tablet ErKim Adefovir dipivoksil Ambalaj: 10 mgx30 tablet Endikasyon: Adefovirdipivoksil, lamivudine dirençli ve mutant HBV enfeksiyonları da dahil olmaküzere, hepatit

ANox Fort

Tablet Aroma Naproksen sodyum Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: ApranaxFort Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Abdi İbrahim);Apraljin Fort Film
Reminyl

Film Tablet JanssenCilag Galantamin Ambalaj: 4 mgx14 tablet : : 8 mgx14 ve 56 tablet. Reminyl Oral Süspansiyon Galantamin Ambalaj:

Vegabon

Tablet Koçak Alendronat Ambalaj: 70 mgx4 tablet. Eşdeğeri: FosamaxTablet: 70 mgx4 tablet(MSD);Osalen Tablet: 70 mgx4 tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon: Postmenopozal osteoporozun tedavisi

Gengraf

Sert JelatinKapsül Abbott Siklosporin Ambalaj: 25 mgx50 kapsül : : 100 mgx50 kapsül. Eşdeğeri: SandimmunYumuşak Jelatin Kapsül: 25 mgx50kapsül, 100

Katarin

Kapsül Biofarma Parasetamol 250mg, klorfeniramin maleat 2 mg, oksolamin sitrat 100 mg Ambalaj: 15 ve 30 kapsül. Katarin Pediatrik Şurup
Coldeks

Kapsül Deva Parasetamol 325mg, fenilefrin HCI 5 mg, klorfeniramin maleat 1 mg, noskapin 10 mg Ambalaj: 20 kapsül. Endikasyon: Grip

Kemoprim

Oral Süspansiyon İ.E. Ulagay Trimetoprim 40 mg, sülfametoksazol200 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Bactrim Oral Süspansiyon: 100 mL(Roche);Bakton

Loritine

Süspansiyon İlsan Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AlarinSüspansiyon: 1mg/mLx100 mL(Biofarma);Claritine Şurup: 1 mg/mLx100 mL(ScheringPlough). Loritine Tablet Loratadin Ambalaj:

Osteomax

Tablet Abdi İbrahim Alendronat sodyum Ambalaj: 10mgx28 tablet. Eşdeğeri: AndanteTablet: 10 mgx28 tablet(Sanovel);FosamaxTablet: 10 mgx28 tablet(MSD);OsalenTablet: 10 mgx28 tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon:

One A Day 55 Plus

Film Kaplı Tablet Bayer Vitaminler: A vitamini 6000 IU, B1vitamini 4.5 mg, B2vitamini 3.4 mg, B6vitamini6 mg, B12vitamini 25mg,C vitamini

Demeprazol

Kapsül Deva omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: ErbolinMikropellet Kap–sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprazid MikropelletKapsül: 20 mgx14 kapsül(Nobel);OmeprolKapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan);ProsekEnterik Kapsül:

Neorecormon

Kullanıma Hazır Şırınga Roche Epoetin beta (Eritropoetin) Ambalaj: 1000 IUx6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6 adet271/2 iğne : : 2000 IUx6

Anksen

Kapsül Sanovel Klorazepat dipotasyum Ambalaj: 5 mgx30 Kapsül : : 10 mgx30Kapsül. Eşdeğeri: TranxileneKapsül: 5 mgx30 Kapsül; 10 mgx30kapsül(SanofiAventis). Endikasyon:
Glucophage

Film Tablet Merck Metformin HCI Ambalaj: 500 mgx100 tablet : : 850 mgx100 tablet. Eşdeğeri: GliforTablet: 850 mgx100 tablet (Bilim);GlukofenTablet:

Polivit

Şurup Abdi İbrahim A vitamini 1500 IU,B1vitamini 1 mg, B2vitamini 1.2 mg, B6vitamini 2 mg, nikotinamid 7 mg, dpantenol 3

Diafuryl

Kapsül Abdi İbrahim Nifuroksazid Ambalaj: 100 mgx12 kapsül. Eşdeğeri: ErcefurylKapsül: 100 mgx12 kapsül(SanofiAventis);ErfulynKapsül: 100 mgx12 kapsül(Nobel). Diafuryl Oral Süspansiyon Nifuroksazid

Toclase

Şurup UCB Pentoksiverin HCl Ambalaj: 15 mg/10 mLx200 mL’lik şişe. Endikasyon: Tahrişe bağlı öksürüklerin semptomatik tedavisindeendikedir.- Kontra Endikasyon: Pentoksiverine karşı

Zofer

Ampul Adeka Ondansetron HCI Ambalaj: 4 mg/2 mLx1 Ampul : : 8 mg/4 mLx1 ampul. Eşdeğeri: ZofranAmpul: 4 mg/2 mLx1

Nitroderm TTS

Flaster NovartisPharma Nitrogliserin Ambalaj: TTs5 25 mgx5 ve 30 flaster : : TTs10 50mgx5 ve 30 flaster. Endikasyon: Anjinapektoriste tek

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir