Cordarone

Ampul

SanofiAventis

Amiodaron HCI

Ambalaj: 150 mg/3 mLx6 ampul.

Cordarone

Bö-lünebilir Tablet

Amiodaron HCI

Ambalaj: 200 mgx30 tablet.

Endikasyon: Aksesuaratriyoventriküler ileti varlığında hızlı ventrikül ritm ile birlikteatrial ritm bozuklukları, WolfParkinson White sendromuna bağlı taşikardive ventriküler ritm bozukluklarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sinüsbradikardisi, sinoatrial blok, pacemaker bulunmaması halindehasta sinüs sendromu, atriyoventriküler blok, bi ya da trifasiküleriletim bozuklukları (amiodaron, özel ünitelerde elektro pacing varlığındakullanılabilir), kalpdamar kollapsı, ağır arteriyel hipotansiyon,tiroid fonksiyon bozuklukları, iyot allerjisi durumlarında kontrendikedir.Torsadesde pointes’e neden olan ilaç kombinasyonlarından kaçınılmalıdır.Gebelik, kesin gerekmedikçekontrendikedir. Bu ilacın Sınıf IA artiaritmikler, sotalol, stimülanlaksatifler ve enjektabl diltiazem ile kombinasyonu önerilmez.

Uyarılar: Amiodaron, yalnızca hayatı tehditeden ağır ritm bozukluklarının tedavisinde deneyimli hekimler tarafındankullanılmalıdır.Emziren anneler emzirmeye son vermelidir.

Yan Etkileri: Kornealmikrodepositler, ışıklı halkalar görme, fotofobi gibi semptomlarayol açabilir. Fotosensitivite ve pigmentasyon bozukluklarınayol açabilir. Güneşten korunmayı sağlayacak önlemler alınmalıdır.Tedavi sırasında ya da hemen sonrasında hiper ve hipotiroidizm gelişebilir.Diffüz pulmoner alveolit gelişimi bildirilmiştir.Çok nadiren hepatotoksisitebildirilmiştir. Bitkinlik, tremor, koordinasyon bozukluğu, periferiknö-ropati, uyku bozuklukları, bulantı, kusma, ağızda metalik tatgibi yan etkiler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Astemizol,bepridil, eritromisin IV, halofantrin, pentamidin, sparfloksasin,sultoprid, terfenadin, vinkamin, potansiyel olarak fatal Torsadesde pointes riskini artırdıkları için kontrendikedir. Antiaritmikajanlar: Sınıf IA (kinidin, disopiramid), sotalol, potansiyel olarakfatal Torsades de pointes riskini artırırlar. Stimülan laksatifler: Torsades de pointes riskini yükselttikleri için önerilmez, bir başkalaksatif kullanılmalıdır. Enjektabl diltiazem: Bradikardi ve atriyoventrikülerblok riski mevcuttur. Betablokerler ve bazı kalsiyum antagonistleri(verapamil, diltiazem), ileti ve otomatizma bozuklukları (belirginbradikardi) ortaya çıkma olasılığı vardır. Hipokalemikler: (Torsaidesde pointes riski) hipokalemi yapan diüretikler veya kombinasyonları,kortikosteroidler (glukokortikoidler, mineralokortikoidler,sistemik kullanımı), tetrakosaktid, amfoterisin B (İV). Oral antikoagülanlar: Oral antikoagülanların etkisini ve buna bağlı olarak da kanamariskini artırır. Dijital: Aşırı bradikardi gö-rülebilir ve atriyoventriküleriletide bozukluk olabilir. Fenitoin: Plazma fenitoin düzeylerindeyükselme ve buna eşlik eden özellikle nö-rolojik tipte doz aşımı belirtilerigö-rülebilir. Genel anestezikler: Genel anesteziklerle kombinasyonsırasında ciddi komplikasyonlar bildirilmiştir; atropine dirençlibradikardi, hipotansiyon, ileti bozuklukları, kardiyak debininazalması.

Doz Önerisi: Cordarone Ampul: Galenik nedenlerle ilaç, 500 mLiçinde 2 Ampulden daha az yoğunlukta kullanılmamalıdır. Sadeceizotonik dekstroz çö-zeltisi kullanılmalıdır. Enfüzyon sıvısınabaşka ilaç katılmamalıdır.Venöz enfüzyon: Yükleme tedavisi: Ortalama doz 250 mL dekstroz içinde5 mg/kg’dir. 20 dk2 saat içinde kullanılır. 24 saatte 2-3 kez yinelenir.Akış hızı alınan sonuca gö-re ayarlanmalıdır. Etki birkaç dakikaiçinde başlar, yavaş yavaş hafifler. Bunu izleyen bir enfüzyon başlatılmalıdır.Sürek tedavisi: Birkaç gün için 250 mL dekstroziçinde kilo başına 10-20 mg/gün (ortalama, 24 saatte 600-800 mg, 24 saatteen çok 1200 mg). Enfüzyonun ilk günü oral tedaviye başlanır. Doz günde4 veya 5 tablete kadar artırılabilir.

Kongest Tablet: 30 tablet(Eczacıbaşı).

Corsal

Şurup

Parasetamol 120mg, fenilpropanolamin HCI 25 mg, klorfeniramin 4 mg/5 mL

Ambalaj: 120 mL’lik şişe.

Endikasyon: Gripalenfeksiyonlar, nezle ve soğuk algınlığının profilaksi ve semptomatik tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Etkin maddelerden birine karşı aşırı duyarlık durumundakontrendikedir

Uyarılar: Hipertansiyon, ciddi kardiyovasküler bozukluk,hipertiroidizm, diyabet, astma, glokom, amfizem, kronik akciğerhastalığı, böbrek bozukluğu, prostat hipertrofisine bağlı idrarretansiyonu gibi durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Dikkat gerektirenmakinelerde çalışanlar, tehlikeli veya yüksek yerlerde çalışanlar,araç kullananlar, ilacı kullanırken gibi işleri yapmamaları konusundauyarılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Deri dö-küntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi,baş dönmesi, nadiren gastrointestinal bozukluklar, sedasyon, ağızkuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilite gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol, Corsall’ın uyuşukluk yapıcı etkisini artırabilir.Parasetamolün yüksek dozlarda antikoagülanların etkisini artırdığı bildirilmiştir.Parasetamolün salisilatlarla uzun süre kullanımı önerilmemektedir. Furazolidingibi MAO inhibitör aktivite gösteren ilaçlar şiddetli hipertansiyon riskinedeniyle sempatomimetiklerle eş zamanlı kullanılmamalıdır. Trisiklikantidepresanların antihistaminik ilaçlarla birlikte kullanımı antikolinerjikaktivitede artışa neden olabilir.

Doz Önerisi: Kapsül: Günlük doz yetişkinlerde 3-4×1 Kapsüldür.Şurup: 1-2 yaş çocuklara günde 2 kez2.5 mL (1/2 ölçek), 2-5 yaş çocuklara 4-6 saatte bir 2.5 mL (1/2 ölçek), 6-12yaş çocuklara 4-6 saatte bir 5 mL (1 ölçek), yetişkinlere 4-6 saatte bir 10 mL(2 ölçek).

<

Kwellada Krem Rinse

Krem aris Permetrin %1 Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe. Kwellada Lotion Losyon Permetrin %5 Ambalaj: 120 mL’lik plastik şişe. Eşdeğeri:

Monovas

Tablet M. Nevzat Amlodipin Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 tablet. Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20tablet(Eczacıbaşı);Amlovas

Botox

Flakon Abdiİbrahim Clostridium Botulinumtoksini Tip A 100 ünite Ambalaj: 1 flakon. Endikasyon: 12 yaş veüzerindeki hastalarda, selim blefarospazm veya VII.
Okacin

Göz Damlası NovartisOphtalmics Lomefloksasin HCl Ambalaj: 3 mg/mLx5 mL’lik polietilen şişe. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların yol açtığı konjunktivit, blefarit ve blefarokonjunktivitide içine

AltizemSR

Mikropellet Kapsül Nobel Diltiazem Ambalaj: 60 mgx30 Kapsül : : 120 mgx30 kapsül. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının

Deticene

Flakon SanofiAventis Dakarbazin Ambalaj: 100 mgx10 Flakon ve 10 çö-zücü Ampul; 1 Flakon ve 1çö-zücü Ampul : 200 mgx10 Flakon

Otimisin

Kulak Damlası Hüsnü Arsan Prednizolon metasulfobenzoat33 mg, pantokain 220 mg, benzalkonyum klorür 2 mg. Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Dış
Polyod

Antiseptik Solüsyon Drogsan Povidoniyot Ambalaj: %10×30, 100 ve 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BatticonAntiseptik Solüsyon: %10×30,100, 1000 mL(Adeka);Betakon Antiseptik Solüsyon: %10×1000

Etol Fort

Film Tablet Nobel etodolak Ambalaj: 400 mgx28 film tablet. Endikasyon: Akut veuzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve semptomların giderilmesindeendikedir:

Nimbex

Enjektabl GSK Sisatrakuryum besilat Ambalaj: 5 mg/2.5 mLx5 Ampul : : 10 mg/5 mLx5 Ampul : : 20 mg/10mLx5 Ampul

Gasterol

Film Tablet Terra Famotidin Ambalaj: 40 mgx30 Tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 40 mgx30tablet(Sanovel);Famodin Tablet: 40 mgx30 tablet(İlsan);Famogast Film Tablet: 40

Endobulin S/D

Flakon IV EczacıbaşıBaxter İmmünglobulin G Ambalaj: 2500 mgx1 liyofilize flakon, 50ml steril enjeksiyonluk su içeren çözücü flakon, bir transfer iğnesi,

Aredia

Flakon Novartis Pharma Pamidronatdisodyum Ambalaj: 15 mgx4 Flakon ve 5 mLx4 çö-zücü Ampul : 30 mgx3Flakon ve 10 mLx3 çö-zücü

Cafergot

Tablet NovartisPharma Ergotamin tartarat1 mg, kafein 100 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Akut migrenkrizleri ve benzer vasküler baş ağrılarında endikedir.
Debridat

Süspansiyon Abdi İbrahim Trimebutin maleat Ambalaj: 24 mg/5 mLx250 mL’lik şişe. Debridat Tablet Trimebutin maleat Ambalaj: 100 mgx40 Tablet :

Difilin

Ampul IM Deva Dihidroksipropilteofilin Ambalaj: 300 mg/3 mLx6 ampul. Difilin Simple Tablet Dihidroksipropilteofilin Ambalaj: 400 mgx50 tablet. Difilin Supozituvar Dihidroksipropilteofilin

Advantan

krem Schering Metilprednizolonaseponat Ambalaj: 1 mg/gx30 g’lik ambalaj. Advantan Pomat Metilprednizolonaseponat Ambalaj: 1 mg/gx30 g’lik ambalaj. Advantan Yağlı Pomat Metilprednizolonaseponat

Oksitin

El Temizleme Jeli MedCare İsopropil alkol, etilalkol vs. Ambalaj: 80 mL’lik plastik tüp ve 225 mL’lik plastik şişe. Endikasyon: İsopropilalkol

Saizen 4 IU

Flakon Serono Rekombinant somatropin(rhGH) Ambalaj: 4 IUx1 Flakon ve 1 çö-zücü ampul. Eşdeğeri: Humatrope Flakon: 4 IUx1Flakon(Lilly);ZomactonFlakon: 4 IUx1 Flakon(ErKim).

Konveril

Tablet Nobel enalapril maleat Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 Tablet : : 20 mgx20tablet. Eşdeğeri: EnalapTablet: 10

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir