Debridat

Süspansiyon

Abdi İbrahim

Trimebutin maleat

Ambalaj: 24 mg/5 mLx250 mL’lik şişe.

Debridat

Tablet

Trimebutin maleat

Ambalaj: 100 mgx40 Tablet

: : Fort Tablet 200 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: TribudatTablet: 100 mgx40 tablet, ForteTablet 200 mgx20 tablet(Berksam).

Endikasyon: Trimebutin,sindirim motilitesini düzenleyici bir ajandır.İrritabl kolon (spastik kolon) sendromu: Karın ağrısı ve kramplar, spazm, şişkinlik, ishalve/ve-ya kabızlık.Fonksiyonel sindirim bozuklukları: Gastrointestinal polimorfsemptomların giderilmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Trimebutinekarşı daha önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Yeterli çalışma bulunmadığındangebeliğin ilk üç ayında ve süt verme dö-neminde kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri: Ender olarak kütane reaksiyonlarrapor edilmiştir. Baş dönmesi ve uyuklama hali gibi psikonö-rotikyan etkilere neden olabilir.

Doz Önerisi: Debridat Süspansiyon: Günlük doz erişkinlerde 3×1-2 ölçektir.

Deflu

Tablet

Parasetamol 300mg, klorfeniramin maleat 2 mg, fenilefrin HCI 5 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Deflu Fort

Film Tablet

Parasetamol 650mg, klorfeniramin maleat 4 mg, fenilefrin HCI 10 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri: CetafluFort Film Tablet: 20 tablet(Atabay);TheraFluFort Film Tablet: 20 tablet(Novartis CH).

Endikasyon: Soğuk algınlığı,grip, sinüzit, saman nezlesi ya da diğer üst solunum yolu alerjilerinde,burun tıkanıklığı, aksırık, burun akıntısı, ateş, baş ağrısı ve hafifşiddetle seyreden ağrılar gibi çeşitli semptomlarda etkili bir rahatlamasağlar.

Kontra Endikasyon: Antihistaminiklere, parasetamol veya fenilefrinekarşı aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir. Bazı antidepresifilaçların (MAO inhibitörleri) bırakılmasının üzerinden 14 gün geçmedenkullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bu ilaç kullanılırken, alkollü içecekler almaktan,motorlu araçlar veya ağır makineler kullanmaktan sakınılmalıdır.Özellikleçocuklarda uyku hali ya da eksitabiliteye neden olabilir. Alkol,sedatifler ve trankilizanlar uyku hali etkisini artırabilirler.Astım, glokom, amfizem, kronik karaciğer rahatsızlığı, nefes darlığı,solunum zorluğu, hipertansiyon, diyabet, kalp ya da tiroid hastaları,prostat bezinin büyümesi nedeniyle idrara çıkmada zorluk çeken,antidepresif ya da yüksek tansiyon için ilaç kullanan hastalar builacı önerilen dozların üstünde kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Deridöküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi, baş dönmesi, nadiren gastrointestinalbozukluklar, sedasyon, ağız kuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilitegörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol,antidepresanlar, MAO inhibitörleri, antiepileptikler, barbitüratlar,antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerve metoklopramid ilebirlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Deflu Şurup: 3 yaşına kadar çocuklara her 6 saatte bir 1/2 ölçükaşığı, 3-6 yaş arası çocuklara her 4 saatte bir 1/2 ölçü kaşığı, 6 yaşındanyukarı çocuklara her 4 saatte bir 1 ölçü kaşığı, büyüklere ise her 4 saatte bir2 ölçü kaşığı verilir. Çocuklara 24 saatte belirtilen dozlardan fazla verilmemeli,2 yaşın altındakilerde hekim önerisiyle kullanılmalıdır.

Deklarit Oral Süspansiyon: Aç veya tok karnına verilebilir;ayrıca süt ile de alınabilir.Deklarit Süspansiyon’un çocuklara günde 2 kez 7.5 mg/kg olarak verilmesiönerilir.Maksimumdoz günde 2 kez 500 mg’dir. Normal tedavi süresi hastalığın şiddetine göre 5-10gündür. Hastalık belirtileri kaybolduktan sonra tedaviye en az 2 gün daha devamedilmelidir. Streptokokal enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.Kreatinin klirensi 30 mL’dak’tan az olan çocuklarda doz yarı yarıyaazaltılmalıdır. Bu hastalarda tedavi süresi 14 günü aşmamalıdır.

<

Cefizox

Flakon IM Eczacıbaşı Seftizoksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain Ampulü : 1 gx1Flakon ve 3

Cancidas

Flakon MSD Kaspofungin asetat Ambalaj: 50 mgx1 flakon, 70 mgx1 flakon. Endikasyon: Diğertedavileri (örneğin, amfoterisin B, amfoterisin B’nin lipid formülleri
Botox

Flakon Abdiİbrahim Clostridium Botulinumtoksini Tip A 100 ünite Ambalaj: 1 flakon. Endikasyon: 12 yaş veüzerindeki hastalarda, selim blefarospazm veya VII.

Cefatin

Lak Tablet Roche Sefuroksim aksetil Ambalaj: 125 mgx10 Tablet : : 250 mgx10 ve 20 Tablet : : 500mgx10, 14

Cefradur

Kapsül Eczacıbaşı Sefadroksil monohidrat Ambalaj: 500 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: Duricef Kapsül: 500 mgx14 kapsül(BMS). Cefradur Oral Süspansiyonİçin Toz Sefadroksil monohidrat

Refresh

Göz Damlası Abdiİbrahim Polivinil alkol 5.60mg, povidon 2.40 mg/0.4 mL Ambalaj: 0.4 mLx30 tek dozluk flakon. Endikasyon: Eksikveya yapıca bozuk
Didronat

Tablet Koçak Etidronat disodyum Ambalaj: 200 mgx60 Tablet Ambalaj: 400mgx30 tablet. Endikasyon: Postmenopozalosteoporozun sadece küratif tedavisinde kalsiyumla dö-nüşümlüolarak kullanılır. Profilaktik

Pulcet

Enterik KaplıTablet Nobel Pantoprazol Ambalaj: 40 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Panthec Enterik Tablet: 40 mgx28tablet(Sanovel);Panto Enterik KaplıTablet: 40 mgx28 tablet(İlsan);Ulcoreks Enterik

Triptilin

Film Tablet İ.E. Ulagay Amitriptilin HCI Ambalaj: 10 mgx30 Tablet : : 25 mgx40 tablet. Eşdeğeri: LaroxylEnterik Draje: 10 mgx30draje,

Pedrin

Şurup Aroma Gliseril gayakolat100 mg, efedrin 15 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe Endikasyon: Hafif ve orta dereceli bronşiyal astma,

Cipro IV

Enfüzyon Biofarma Siprofloksasin Ambalaj: 200mg/100 mLx1 flakon. Eşdeğeri: CiflosinEnfüzyon IV: 200 mg/100 mLx1 Flakon(Deva);Ciproxin IV Enfüzyon: 200 mg/100 mLx1 Flakon(Bayer).

Tiocell %1

Dermal Krem Sanovel Tiokonazol 10 mg/g Ambalaj: 20 g’lık tüplerde. Eşdeğeri: DermoRestKrem: 10 mg/gx20 g(Eczacıbaşı);DermoTrosydKrem: 10 mg/gx20 g(Pfizer);Tiocan Krem: 10

Artril

Draje/FilmTablet Eczacıbaşı İbuprofen Ambalaj: 400mgx30 draje : : 600 mgx30film tablet. Eşdeğeri: Biophen Draje: 400 mgx30 draje(İlsan);Brufen Draje: 400 mgx30

Aldactazide

Tablet aris Spironolakton,hidroklorotiyazit Ambalaj: 25 mg (25+25)x30 Tablet : 50 mg (50+50)x30 tablet. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ödemi ve
Lumen

Flakon IV M. Nevzat Flukonazol Ambalaj: 100 mg/50 mLx 1 flakon : : 200mg/100 mLx1 flakon. Eşdeğeri: TriflucanEnfüzyon IV: 100

Lorabid

Kapsül Lilly Lorakarbef anhidrat Ambalaj: 200 mgx10 Kapsül : : 400 mgx10 kapsül. Lorabid Oral Süspansiyon İçin Granül Lorakarbef anhidrat

Peflacine

Enjektabl Solüsyon IV Eczacıbaşı Pefloksasin Ambalaj: 400mg/5 mLx1 ampul. Peflacine Tablet Pefloksasin Ambalaj: 400 mgx2 ve 10 Tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların

Choragon

Ampul ErKim İnsan korionik gonadotrofini(HCG) Ambalaj: 1500 IUx3 toz Ampul ve 3 çözücü ampul : : 5000IUx3 toz Ampul ve

Aldolan

Ampul Liba Pethidin Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ve 25 ampul. Endikasyon: Postoperatif,kırık, çıkık, doğum ve benzer durumlar gibi şiddetli akut

Doksin

Kapsül MustafaNevzat Doksisiklin Ambalaj: 100 mgx8 kapsül. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonlarıntedavisinde

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir