Dideral

Tablet

SanofiAventis

propranolol HCI

Ambalaj: 40 mgx50 tablet.

Endikasyon: Esansiyelve renal hipertansiyonun kontrolünde, anjina pektorisin tedavisinde,akut miyokard enfarktüsü sonrasında uzun süre profilaktik olarak,kardiyak disritmilerinin ço-ğunda kontrol amacıyla, migren profilaksisinde,esansiyel tremorun tedavisinde, anksiyetenin ve anksiyeteye bağlıtaşikardinin kontrolünde, tirotoksikoz ve tirotoksik krizin tedavisindeyardımcı olarak, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatinin tedavisinde,feokromositomanın tedavisinde (birablokerle birlikte) endikedir.

Kontra Endikasyon: İkinci veyaüçüncü derece kalp blokunda kullanılmamalıdır. Kardiyojenik şoktakihastalarda kullanılmamalıdır. Bronkospazm geçirmiş kişilerde,uzun süre aç kalanlarda ve metabolik asidozlu hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Kardiyak rezervi zayıf olan hastalardadikkatli kullanılmalıdır. Belirgin kalp yetmezliği olan kişilerdebbloker kullanmaktan kaçınılmalıdır.Tirotoksikoza bağlı kalp yetmezliği genellikle sadece propranololayanıt vermektedir ancak aynı zamanda başka istenmeyen faktörlerde varsa miyokardın kasılması sağlanmalı ve yetmezlik belirtileridijital ve diüretiklerle kontrol altında tutulmalıdır. Diyabetlihastalarda hipoglisemi tedavisiyle birlikte propranolol kullanırkendikkatli olunmalıdır. İskemik kalp hastalığı olan kişilerde diğerbblokerlerle olduğu gibi tedavianiden kesilmemelidir. Çok gerekli olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüyle beslenen bir bebek ilacı çok az miktarda aldığından istenmeyenetkilere neden olması beklenmez.

Yan Etkileri: Ekstremitelerdesoğukluk, bulantı, diyare, uyku bozuklukları, bitkinlik ve kas yorgunluğugibi yan etkiler geçicidir. Parestezi, bradikardi, trombositopeni,purpura ve halüsinasyonlar, deride kızarıklık ve/veya gözlerdekuruluk görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: I. grup antidisritmikmaddelerle örneğin disopiramid,bblokerler verilirken dikkatli olunmalıdır. Verapamillebirliktebblokerkullanırken dikkatli olunmalıdır. İletim anomalisi olan kişilerdebu kombinasyon kullanılmamalıdır.bbloker kullanan hastalara adrenalin içeren müstahzarlarıparenteral uygularken dikkat edilmelidir. Hastaların çoğundabbloker kullanımının cerrahigirişim öncesinde durdurulması önerilmez. Ancak eter, siklopropanve trikloroetilen gibi anestetik ajanları kullanırken dikkatliolunmalıdır.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda başlangıçta 2×80 mg, sürdürmedegünde 160-320 mg. Anjina, anksiyete, migren ve esansiyel tremordabaşlangıçta 2-3×40 mg, hastadan alınan yanıta gö-re artırılır.Anjinada optimal doz 120-240mg/gün, anksiyete migren ve esansiyel tremorda 80-160 mg/gün. Disritmiler,anksiyeteye bağlı taşikardi, tirotoksikoz, hipertrofik obstrüktifkardiyomiyopatide 3-4×10-40 mg. Miyokard enfarktüsü sonrasında5. ve 21. günler arasında başlanarak 2-3 gün süreyle, günde 4×40 mg,daha sonra 2×80 mg. Feokromositomada ameliyat öncesi 3 gün süreyle60 mg/gün, malign olgularda 30 mg/gün olarak kullanılır.

<

PenOs

Film Tablet Eczacıbaşı Benzatin fenoksimetilpenisilin Ambalaj: 1MIUx24 film tablet. PenOs Oral Süspansiyon Benzatin fenoksimetilpenisilin Ambalaj: 750.000 IU/5 mLx80 mL’lik şişe.

Novadral

Retard Draje Eczacıbaşı Norfenefrin Ambalaj: 15 mgx30 draje. Endikasyon: Esansiyelve ortostatik hipotansiyon, enfeksiyon hastalıkları ve nekahattakidolaşım zaafı, küçük cerrahi operasyonlar

Levotiron

Tablet Abdiİbrahim Levotiroksin sodyum Ambalaj: 0.1 mgx100 tablet. Endikasyon: Basit(eutiroid) guatr ve her türlü etiyolojiye sahip hipotiroidizm(miksö-dem, kretinizm ve her
Spazmol

Ampul Deva Skopolamin butilbromür Ambalaj: 20 mg/1 mLx3 ampul. Endikasyon: Mide, duodenum,ince ve kalın bağır-sak, ureter, mesane ve safra yollarının

Citara

Film Tablet Fako Sitalopram hidrobromür Ambalaj: 20 mgx28 tablet : : 40 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Cipram Film Tablet: 20 mgx28

Zerit

Kapsül BMS Stavudin Ambalaj: 40mgx60 Kapsül. Endikasyon: HIV ile enfekte olmuş hastalarıntedavisinde uygun antiretroviral rejimlerle birlikte endikedir. Kontra Endikasyon: Stavudine

Taxol

Enjektabl Solüsyon BMS Paklitaksel Ambalaj: 30 mg/5 mLx1 Flakon : : 100 mg/17 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: Anzatax Enjektabl Solüsyon: 30
UnicapT

Draje Eczacıbaşı A vitamini 5.000İ.Ü, D3vitamini 500 İ.Ü, C vitamini 300 mg, B1vitamini10 mg, B2vitamini 10 mg, nikotinamid 100 mg,

Erythrocin

Film Tablet Abfar Eritromisin stearat Ambalaj: 500 mgx16 tablet. Eşdeğeri: EritroFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Koçak). Erythrocin Oral Süspansiyon İçin granül Eritromisin

ColchicumDispert

Draje Dr. F.Frik Kolşisin Ambalaj: 0.5mgx50 draje. Endikasyon: Akut ve kronikgut (damla) hastalığı, ailevi akdeniz ateşi tedavisi ve Behçetsendromuna yardımcı

Klorhex

Gargara Drogsan Klorheksidin glukonat‰2 Ambalaj: 200 mL’lik şişe. Eşdeğeri: OroheksGargara: %0.2×200 mL(TriPharma);SuperheksGargara: %0.2×200 mL(Eczacıbaşı). Klorhex Oral Sprey Klorheksidin glukonat‰2 Ambalaj:

Kandizol

Kapsül Nobel Flukonazol Ambalaj: 150 mgx2 kapsül. Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Toprak);FlucanKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Pfizer);FluzoleKapsül: 150 mgx2 kapsül(Biofarma);FunganKapsül: 150 mgx2

Gerakon

Tablet Münir Şahin Parasetamol 325mg, fenilefrin 5 mg, klorfeniramin maleat2 mg Ambalaj: 20 film tablet. Gerakon Fort Tablet Parasetamol 650mg,

Ferro Aroma

Şurup Aroma Ferrik amonyum sitrat Ambalaj: 150 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Endikasyon: Demir gereksinimindekullanılır. Kronik hemoraji, gebelik, menstrüasyondaki fazla kanama,nekahat,

İmmucyst

Flakon SanofiPasteur BCG Connaught suşu81 mg (=10.5±8.7x108Koloni Formasyon Ünitesi) Ambalaj: 1 liyofilize Flakon ve 3mL çö-zücü flakon. Endikasyon: İntravezikal yolla,
UFT

Kapsül BMS Tegafur 100 mg, urasil224 mg Ambalaj: 35 kapsül. Endikasyon: Kolon/rektum,meme, mide, baş ve boyun, karaciğer, safra kesesi, safra

Akineton

Ampul Abbott Biperiden laktat Ambalaj: 5 mg/1 mLx5 Ampul. Akineton Tablet Biperiden HCI Ambalaj: 2 mgx100 tablet. Endikasyon: Morbus Parkinson,

Menogon

Flakon ErKim FSH 75 IU, LH 75 IU Ambalaj: 5Flakon ve 5 çö-zücü Ampul ve 10 Flakon ve 10 çö-zücü

Ricipan

Emülsiyon Toprak Hintyağı 64 g/120 g Ambalaj: 150 mL’lik cam şişe. Endikasyon: Kabızlıktave bağırsakların bazı nedenler altında boşaltılması istendiğindemüshil amacıyla

Rinogest

Şurup Sanovel Psö-doefedrin HCI Ambalaj: 30 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Rinogest SR Mikropellet Kapsül Psö-doefedrin HCI Ambalaj: 120 mgx10 Kapsül.

Penipastil

Pastil CaSel Setilpiridinyumklorür 1.66 mg Ambalaj: 20 pastil. Endikasyon: Ağız veboğazın hafif irritasyonlarında antisepti ve koruyuculuk sağlayarakiyileşmesine yardımcı olarak kullanılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir