Dilatrend

Tablet

Roche

Karvedilol

Ambalaj: 6.25mgx30 tablet

: 12.5 mgx30tablet

: 25 mgx30tablet.

Endikasyon: Hipertansiyon,koroner kalp hastalığı; iskemik ya da iskemik kökenli olmayan stabil, hafif,orta ve ağır kronik kalp yetmezliği tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Karvedilolekarşı aşırı duyarlılık, stabil olmayan/dekompanse kalp yetmezliği, klinikolarak belirgin karaciğer disfonksiyonu, 2. ve 3. derece AV bloğu (kalıcıpacemaker yerleştirilmediyse), ağır bradikardi, hasta sinüs sendromu, ağırhipotansiyon, kardiyojenik şok, bronkospazm ya da astım öyküsü olan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Konjestif kalp yetmezliği olanhastalarda, karvedilolün doz artırımı sırasında kalp yetmezliğinde kötüleşme yada sıvı retansiyonu görülebilir. Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte düşükkan basıncı, iskemik kalp hastalığı ve yaygın damar hastalığı ve/veya alttayatan böbrek yetmezliği olan hastalarda karvedilol tedavisiyle renal fonksiyonlardageri dönüşlü kötüleşme saptanmıştır. Bronkospazm gözlenen kronik obstrüktifakciğer hastalığı (KOAH) bulunan ve oral ya da inhalasyon yolu ile ilaç almayanhastalarda karvedilol ancak potansiyel yarar potansiyel riskten daha fazlaysakullanılmalıdır. Akut hipogliseminin erken belirti ve semptomlarınınmaskelenebilmesi ya da azalabilmesi nedeniyle diabetes mellitus hastalarındakarvedilol kullanımında dikkatli olunmalıdır. Genel cerrahi uygulananhastalarda, karvedilol ve anestezik ilaçların sinerjistik negatif inotropiketkileri nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Karvedilol bradikardiye nedenolabilir. Özellikle iskemik kalp hastalığı olanlarda, karvedilol tedavisibirdenbire kesilmemelidir. Gebelik sırasında, ancak potansiyel yarar potansiyelriskten fazla ise kullanılmalıdır. Karvedilol uygulanması sırasında emzirmetavsiye edilmez. Kişiden kişiye değişiklik gösteren reaksiyonlar (başdönmesi,yorgunluk) nedeniyle araba ve makine kullanma ya da yardımsız çalışma yeteneğibozulabilir.

Yan Etkileri: Baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk,asteni, bradikardi, postural hipotansiyon, hipotansiyon, ödem (genel,periferik, bağımlı ve genital ödem, bacaklarda ödem, hipervolemi ve sıvıyükünde artış), senkop, mide bulantısı, diyare, kusma, vücut ağırlığında artış,hiperkolesterolemi, görme bozuklukları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Digoksinve karvedilolün birlikte uygulanmasında digoksinin konsantrasyonları %15 kadarartar.bbloker etkili ilaçlar, insülin veoral hipoglisemiklerin kan şekerini düşürücü etkisini artırabilirler. Rifampisinkarvedilol plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %70 azaltır. Verapamil,diltiazem ve diğer antiaritmikler karvedilolle kombinasyon halinde AV iletimbozuklukları riskini artırabilir. Klonidininbbloker ilaçlarla birlikte uygulanması kan basıncını vekalp atım hızını düşürücü etkilerini potansiyalize edebilir.

Doz Önerisi: Dilatrendtedavisi uzun süreli bir terapidir. Tedavi birdenbirekesilmemeli ve haftalar içinde gittikçe azaltılarak kesilmelidir.Esansiyel Hipertansiyon: Tedavinin başlangıcında ilk 2 güniçin önerilen doz günde bir kez 12.5 mg’dir. Bundan sonrası için önerilen dozgünde bir kez 25 mg’-dir. Gerekirse doz, en az 2 haftalık aralıklarlaartırılarak günde bir kez ya da ikiye bölünerek günlük maksimum doz olan 50mg’ye çıkarılabilir.Koroner Kalp Hastalığı: Tedavinin başlangıcında ilk 2 güniçin önerilen doz günde iki kez 12.5 mg’dir. Bundan sonrası için önerilen dozgünde iki kez 25 mg’dir. Gerekirse doz, en az 2 haftalık aralıklarlaartırılarak günlük maksimum doz olan 100 mg’-ye çıkarılabilir (günde iki kez).Semptomatik, stabil, kronikkalp yetmezliği: Dozaj kişiye göre ayarlanmalı ve dozun artırılmasısırasında bir hekim tarafından yakından izlenmelidir. Tedavi başlangıcındaönerilen doz, 2 hafta boyunca günde iki kez 3.125 mg’dir. Bu doz tolere ediliyorsadoz, en az iki haftalık aralıklarla önce günde iki kez 6.25 mg, sonra gündeiki kez 12.5 mg ve sonra da günde iki kez 25 mg’ye çıkarılabilir.

<

Volog

Krem BMS Halsinonid Ambalaj: 1 mg/gx20 g’lik tüp. Endikasyon: Kortikosteroidtedaviye yanıt veren atopik dermatit, kontakt dermatit, nö-rodermatit(lichen siplex cronicus) ekzematö-dermatit,

Pulnase

Şurup Saba Efedrin HCI 5 mg, potasyumiyodür 100 mg, dihidroksipropil teofilin 50 mg, sodyum benzoat 150mg/5 mL Ambalaj: 150 mL’lik

Betaksim

Flakon IM/IV Mustafa Nevzat Sefotaksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 1 gx1Flakon ve 4
Fraxiparine

Enjektör SanofiAventis Nadroparin kalsiyum Ambalaj: 7.500 ICU/ 0.3 mLx 2 tek doz enjektör : 10.000ICU/0.4 mL2 tek doz enjektör :

Anafranil

Draje Novartis Pharma Klomipramin HCI Ambalaj: 10mgx30 draje : 25 mgx30draje. Anafranil SR Divitab Klomipramin HCI Ambalaj: 75mgx20 draje. Endikasyon:

Norlevo

Tablet Abdiİbrahim Levonorgestrel Ambalaj: 750 mcgx2 tablet. Endikasyon: Kondomyırtılması, oral kontraseptifin unutulması, spiralin çıkarılması, diyaframınyerinden çıkması, koitus interruptus metodunun hatalı

TegelineLFB

Flakon ErKim İnsan IgG Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 10 mL’lik çö-zücü, ayrıca transferkiti, hava alım ve filtre iğnesi :
Termalgine

Pediyatrik Supozituvar Novartis CH Parasetamol Ambalaj: 100 mgx10supozituvar. Termalgine Pediyatrik Şurup Parasetamol Ambalaj: 120 mg/5mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AsomalPediyatrik Şurup:

Cytonal

Ampul Atafarm Sitozin arabinozit(sitarabin) Ambalaj: 100mg/5 mLx1 ampul. Endikasyon: Çocuklardave erişkinlerde gö-rülen akut miyelostik lö-semide (AML) remisyonunbaşlatılması ve sürdürülmesi amacıyla

Kerasal

Pomat Orva Salisilik asit 0.05g (%5), üre (karbamid) 0.1 g (%10)/g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Kerasal Forte Pomat Salisilik asit

Prostagood Mono

Kapsül Abdiİbrahim Serenoa repensstandardize lipofilik ekstresi Ambalaj: 160 mgx60 ve 120 kapsül. Endikasyon: Benignprostat hiperplazisi, Evre iII olan olgulardaki idrar

Codelton

Tablet İ.E.Ulagay Prednizolon Ambalaj: 5 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Deltacortril Tablet: 5 mgx20 tablet(Pfizer). Endikasyon: Endokrinbozukluklar, romatizmal bozukluklar, kollajen hastalıklar, derihastalıkları,

Vesanoid

Yumuşak Jelatin Kapsül Roche Alltrans retinoikasit (tretinoin) Ambalaj: 10 mgx100 Kapsül. Endikasyon: Akut promiyelositik lö-semide remisyon endüksiyonundaendikedir. Kontra Endikasyon: Alltrans

Estracyt

Flakon Pfizer Estramustin fosfatmetilglukamin Ambalaj: 300 mgx10 Flakon ve 10 çö-zücüampul. Estracyt Kapsül Estramustin fosfatsodyum Ambalaj: 140 mgx100 kapsül. Endikasyon:

Fulpen

Tablet Adeka asetilsalisilikasit 400 mg, kafein 50 mg, kodein fosfat 9.5 mg Ambalaj: 20 tablet. Eşdeğeri: DolviranTablet: 20 tablet(Bayer). Endikasyon:
Atoksilin

Oral Süspansiyon Atabay Amoksisilin trihidrat Ambalaj: 250mg/5 mLx80 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AmoksinaOral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 ml(Mustafa Nevzat);Demoksil Süspansiyon: 250

Andazol

Süspansiyon Biofarma Albendazol Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik ambalaj. Andazol Film Tablet AlbendazoL Ambalaj: 200 mgx2, 6 ve 40 tablet. Endikasyon: Aşağıdaki

Lioresal

Tablet NovartisPharma Baklofen Ambalaj: 10 mgx50 tablet. Endikasyon: Multiplskleroza bağlı iskelet kas spastisitesi; enfeksiyöz, dejeneratif,travmatik, neoplastik veya etiyolojisi bilinmeyen spinal

Lipovas

Film Tablet İlsan Simvastatin Ambalaj: 10 mgx28 tablet. Eşdeğeri: SimvakolFilm Tablet: 10 mgx28Tablet(Nobel);Zocor Film Tablet: 10 mgx28 Tablet(MSD). Endikasyon: Hiperlipidemi:

Teokap SR

Mikropellet Kapsül Nobel Teofilin Ambalaj: 100 mgx30 Kapsül : : 200 mgx30 Kapsül : : 300mgx30 kapsül. Eşdeğeri: TalotrenPellet Kapsül:

Benzidan

Film Tablet Deva Benzidamin HCl Ambalaj: 50mgx20 tablet. Eşdeğeri: Tanflex Draje: 50 mgx20 draje(Abdi İbrahim);Tantum Draje: 50 mgx20 draje(Çınay). Endikasyon:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir